PROJEKTY

PROJEKTY

Zkoumavé čtení - MAP II - Integrace žáků s OMJ - Šablony II - Škola pro všechny - Edison

Projekty a grantová podpora
Pro dosažení hlavních cílů školy využíváme dotační projekty a programy, kterých se účastníme jako partneři, nebo jsme samotnými příjemci dotací. Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější, vedle nich existuje celá řada menších dotací sloužících na podporu primární prevence, klimatu školy, DVPP atd.

Partnerství v projektech

 

Projekty realizované v současném období

Šablony II (OP VVV, výzva 64) 2/2019-6/2021 pro ZŠ, ŠD a ŠK
Hlavní aktivity: Školní psycholog, Speciální pedagog, Kariérový poradce, Školní asistent  podpora učitelů –mentoring, Tandemová výuka, Sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, Čtenářský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve ŠD… 

Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák (OP PPR, výzva 49) 7/2019-6/2021
Hlavní aktivity: Učitel ČDJ, Dvojjazyčný asistent, Interkulturní pracovník

Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family Foundation) 9/2020-6/2023
Hlavní cíl: plánování učení, vytváření kultury školy příznivé pro vzdělávání

Zkoumavé čtení (Nová škola o.p.s) 9/2020-6/2022
Hlavní cíle: rozvoj individuálního čtenářství díky vícesložkové proměněn výuky ke čtenářství na II.stupni. 

Free online Friday (nadace O2) 8/2020-6/2021
Hlavní cíl: vytváření odpovědnosti za vlastní učení, spojení online výuky a kooperativního učení