Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky

Název projektu CZ: Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky na Květňáku

Název projektu EN: Construction and modernization of the natural science and polytechnics classroom at Květňák

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001140

Anotace projektu: Předmětem projektu je vybudování odborné učebny přírodních věd a polytechniky na Základní škole, Praha 4, Květnového vítězství 1554.

+ plakát publicity (příloha)