Harmonogram škoního roku

Harmonogram škoního roku

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

  Organizace šk. roku - KALENDÁŘ - Časový plán hodin - Schůzky - Svátky

 

Organizace školního roku

 

vyučování začne 1. září 2021

první pololetí skončí 31. ledna 2022 (vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí skončí 30. června 2022 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2021/2022)

27. a 29. října 2021 – podzimní prázdniny

23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 – vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 3. ledna

4. února 2022 – pololetní prázdniny

7. března – 13. března 2022 – jarní prázdniny

14. dubna 2022 – velikonoční prázdniny (15. 4. Velký pátek, 18. 4. Velikonoční pondělí)

1. července – 31. srpna 2022 – hlavní prázdniny

  

 

 

 

Školní kalendář

Srpen

25. 8. zahájení přípravného týdne 9:00 jídelna K1

25.31. 8. schůzky MS a PS

25. 8. setkání nových pedagogů 13:00 MMU K1

31. 8. porada učitelů I.stupeň před zahájením školního roku 10:00 K2

31. 8. porada učitelů II.stupeň před zahájením školního roku 11:00 K2

 

 

Září

1. 9. zahájení školního roku, vítání prvňáků 8:00 K1, 8:30 K2

1. 9. PDGR 10:00 K1

2. 9. burza kroužků, třídní schůzky, schůze výboru KPŠ, volby rodičů do ŠR

20. 9. úvodní schůzka žákovského parlamentu

16. 9. zahradní slavnost Prvňáci na Květňáku 1618 h.

23. 9. setkání Školské rady 18:00 K2

29. 9. setkání vedoucích AP

 

Říjen

27.29. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

15. 11. PDGR I. stupeň 14:15 K1 čtvrtletní hodnocení

16. 11. PDGR II. stupeň 14:15 K1 čtvrtletní hodnocení

16.25. 11. tripartitní schůzky 1.3. ročník

18. 11. 18:00 třídní schůzky 4.9. ročníku, 19:00 schůze výboru KPŠ - ONLINE

18.27. 11. schůzky MS a PS

 

Prosinec

4. 12. Vánoční jarmark na Květňáku 10–12 h.

6.10. 12. Srdíčkové dny

8. 12. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14 h.

23. 12. 2. 1. vánoční prázdniny

 

Leden

5. 1. schůzka Dny otevřených dveří 14 h.

6. 1. konzultace pro rodiče žáků 1.–9. ročníku

12. 1. setkání vedoucích VS s ředitelem 14:15

19. 1. odevzdání AP I. část

24. 1. PDGR I. stupeň 14:15 K2 pololetní hodnocení

26. 1. PDGR II. stupeň 14:30 K2 pololetní hodnocení

27. 1. 2. 2. schůzky MS a PS

31. 1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

 

Únor

4. 2. pololetní prázdniny

9. 2. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:15

14. 2. Den otevřených dveří

18. 2. Karneval ŠD

20.25. 2. LVVZ

 

Březen

7.11. 3. jarní prázdniny

16. 3. Den otevřených dveří

28. 3. 1. 4. Srdíčkové dny

 

Duben

6. 4. a 7. 4. zápis do 1. tříd

14. 4. velikonoční prázdniny

14. 4. DVPP pedagogů

19. 4. PDGR I. stupeň 14:15 K2 čtvrtletní hodnocení

20. 4. PDGR II. stupeň 14:15 K2 čtvrtletní hodnocení

21. 4. třídní schůzky 4.9. ročníku 18:00, schůze výboru KPŠ 19:00

21.28. 4. tripartitní schůzky 1.3. ročníku

21.27. 4. schůzky MS a PS

27. 4. Čarodějnice na Květňáku 1618 h.

 

Květen

4. 5. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem

18. 5. Předškoláci na Květňáku 1516 h.

25. 5. setkání vedoucích VS s ředitelem

30. 5. Předškoláci na Květňáku 1516 h.

 

Červen

1. 6. Den dětí

6. 6. konzultace pro rodiče žáků 1.–9. ročníku

6. 6. odevzdání AP II. část

13. 6. schůzka s rodiči budoucích prvňáků 17:00

17. 6. ukončení výběru témat AP – 8. ročník

20. 6. PDGR I. stupeň 14:15 K1 závěrečné hodnocení

22. 6. PDGR II. stupeň 14:15 K1 závěrečné hodnocení

13.15. 6. absolventské dny

21.28. 6. schůzky MS a PS

24.28. 6. třídní výlety

29. 6. 9:00 poslední zvonění

29. 6. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

30. 6. vydávání vysvědčení za školní rok 2021/2022

 

 

Počet tříd

1. stupeň  26 tříd
2. stupeň  14 tříd
Přípravná třída 2 třídy
Školní družina  14 oddělení
Školní klub  2 oddělení

Provoz ŠD: 
6:30–8:00, 11:40–18:00

Kroužky – mimoškolní činnost:
13. 9. 2021 – 17. 6. 2022

  

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

Hodina

Oddo

Přestávka

Oddo

1.

8.008.45

          1. – 10‘

8.458.55

2.

8.559.40

2. – 20‘ pohybová II. st.

9.40–10.00

3.

10.00–10.45

3. – 20‘ pohybová I st.

10.4511.05

4.

11.0511.50

         4. – 10‘

11.5012.00

5.

12.0012.45

         5. – 10‘

12.4512.55

6.

12.55–13.40

         6. – 5‘

13.40–13.45

7.

13.4514.30

         7. – 5‘

14.3014.35

8.

14.3515.20

 

 

 

 

Informační schůzky s rodiči žáků

 

 1. září 2021 třídní schůzky
 • Burza kroužků od 17 hodin – v obou budovách
 • Volby rodičů do ŠR od 17 hodin ve vrátnici K1 a K2
 • TS: KI + KII 18:00 19:00 – ve třídách

 (informace o organizaci školního roku, volba výboru KPŠ)

 • schůze výboru KPŠ 19:00, sborovna K2

 

 1. 25. listopadu tripartitní schůzky 1. 3. ročníku

18. listopadu 2021 třídní schůzky 4. 9. ročníku

  • schůzka rodičů žáků 9. tříd 17:00 –ONLINE                              
  • TS: KI + KII  18:00 19:00 – ONLINE
  • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00, ONLINE
 1. 28. dubna tripartitní schůzky 1. – 3. ročníku

21. dubna 2022 třídní schůzky 4.-9. ročníku

  • TS: KI + KII  18:00 19:00 – ve třídách
  • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00, sborovna K2

 

v lednu a červnu se konají konzultace pro rodiče žáků 1. 9. ročníku

 

Státní svátky a významné dny


Státní svátky 

1. leden   Den obnovy samostatného českého státu

8. květen Den vítězství

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa

28. září Den české státnosti

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky           

1. leden Nový rok

15. duben Velký pátek

18. duben Velikonoční pondělí

1. květen Svátek práce

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1. svátek vánoční

26. prosinec 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden Den památky Jana Palacha

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen Mezinárodní den žen

9. březen Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben Den vzdělanosti

5. květen       Květnové povstání českého lidu

15. květen Den rodin

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen Den hrdinů druhého odboje

27. červen Den památky obětí komunistického režimu

21. srpna  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. října  Památný den sokolstva

11. listopad Den válečných veteránů