Harmonogram škoního roku

Harmonogram škoního roku

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

  Organizace šk. roku - KALENDÁŘ - Časový plán hodin - Schůzky - Svátky

Organizační systém

 1. stupeň 27 tříd
 2. stupeň 16 tříd

Přípravná třída 2 třídy

Školní družina 16 oddělení

Školní klub 2 oddělení

Počet žáků: 1090

 

Organizace školního roku

 

vyučování začne 1. září 2022

první pololetí skončí 31. ledna 2023 (vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí skončí 30. června 2023 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2022/2023)

26. a 27. října 2022 – podzimní prázdniny

23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 – vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3. ledna

3. února 2023 – pololetní prázdniny

13. března – 19. března 2023 – jarní prázdniny

6. dubna 2023 – velikonoční prázdniny (7. 4. Velký pátek, 10. 4. Velikonoční pondělí)

1. července – 3. září 2023 – hlavní prázdniny (vyučování ve šk. roce 23/24 začne 4. září)

Provoz ŠD: 
6:30 – 8:00, 11:40 – 18:00

Kroužky – mimoškolní činnost:
19. 9. 2022 – 16. 6. 2023

 

 

 

Školní kalendář

 

Září 

1. 9. zahájení školního roku, vítání žáků 1. ročníku 8:00 K1, 8:30 K2

6. 9. burza kroužků, třídní schůzky, schůze výboru KPŠ, volby rodičů do ŠR

13. 9. zahradní slavnost Prvňáci na Květňáku 16 -18 h.

29. 9. setkání Školské rady 18:00 K2 

Říjen

 1. –⁠ 27. 10. podzimní prázdniny

Listopad

21. 11. PDGR, budova K1, 13:00, čtvrtletní hodnocení

23. 11. PDGR, budova K2 13:00, čtvrtletní hodnocení

14. –⁠ 25. 11. tripartitní schůzky 1. –⁠ 3. ročník

24. 11.  18:00 třídní schůzky 4. –⁠ 9. ročníku, 19:00 schůze výboru KPŠ

Prosinec

20. 12. vánoční koncert

23. 12 –⁠ 2. 1. vánoční prázdniny

Leden

11. 1. odevzdání absolventských prací - word

23. 1. PDGR, budova K2, 13:00, pololetní hodnocení

25. 1. PDGR, budova K1, 13:00, pololetní hodnocení

31. 1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

Únor

3. 2. pololetní prázdniny

13. 2. Den otevřených dveří

17. 2. Společenský večer na Květňáku

26. 2. –⁠ 1. 3. LVVZ 

Březen 

13. –⁠ 19. 3. jarní prázdniny

22. 3. Den otevřených dveří

Duben

12. a 13. 4. zápis do 1.tříd

6. 4. velikonoční prázdniny

17. 4. PDGR, budova K1, 13:00, čtvrtletní hodnocení

19. 4. PDGR, budova K2, 13:00, čtvrtletní hodnocení

20. 4. třídní schůzky 4,-9. ročníku 18:00, schůze výboru KPŠ 19:00

17. –⁠ 28. 4. tripartitní schůzky 1. - 3. ročníku 

27. 4. Čarodějnice na Květňáku 16 - 18  h.

Květen

3. 5. Okénko předškoláka 15 - 16 h.

17. 5. Okénko předškoláka 15 - 16 h.

Červen

2. 6. odevzdání absolventských prací - powerpoint

6. 6. obhajoby absolventských prací

12. 6. PDGR, budova K2, 13:00, závěrečné hodnocení

14. 6. PDGR, budova K1, 13:00, závěrečné hodnocení

29. 6. 9:00 poslední zvonění

30. 6. vydávání vysvědčení za školní rok 2022/2023

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

 

Hodina

Oddo

Přestávka

Oddo

1.

8.008.45

          1. – 10‘

8.458.55

2.

8.559.40

2. – 20‘ pohybová II. st.

9.40–10.00

3.

10.00–10.45

3. – 20‘ pohybová I st.

10.4511.05

4.

11.0511.50

         4. – 10‘

11.5012.00

5.

12.0012.45

         5. – 10‘

12.4512.55

6.

12.55–13.40

         6. – 5‘

13.40–13.45

7.

13.4514.30

         7. – 5‘

14.3014.35

8.

14.3515.20

 

 

 

 

Informační schůzky s rodiči žáků

 

6. 9. 2022 třídní schůzky

 • Burza kroužků od 17 hodin – v obou budovách
 • Volby rodičů do ŠR od 17 hodin ve vrátnici K1 a K2
 • TS: KI + KII  18:00 19:00 – ve třídách

 (informace o organizaci školního roku, volba výboru KPŠ)

 • schůze výboru KPŠ 19:00, sborovna K2

14. –⁠ 25. 11. 2022 tripartitní schůzky 1. –⁠ 3. ročníku

24. 11. 2022 třídní schůzky 4. –⁠ 9. ročníku

 • schůzka rodičů žáků 9. tříd 17:00 – v multifunkční učebně pav. A K1 (informace o dalším studiu)                                     
 • TS: KI + KII  18:00 19:00 – ve třídách
 • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00, sborovna K1

17. –⁠ 28. 4. 2023 tripartitní schůzky 1. – ⁠3. ročníku 

20. 4. 2023 třídní schůzky 4. –⁠ 9. ročníku

 • TS: KI + KII  18:00 –⁠ 19:00 – ve třídách
 • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00, sborovna K2

 

 

Státní svátky a významné dny


Státní svátky 

1. leden   Den obnovy samostatného českého státu

8. květen Den vítězství

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa

28. září Den české státnosti

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky           

1. leden Nový rok

15. duben Velký pátek

18. duben Velikonoční pondělí

1. květen Svátek práce

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1. svátek vánoční

26. prosinec 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden Den památky Jana Palacha

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen Mezinárodní den žen

9. březen Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben Den vzdělanosti

5. květen  Květnové povstání českého lidu

15. květen Den rodin

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen Den hrdinů druhého odboje

27. červen Den památky obětí komunistického režimu

21. srpna  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. října  Památný den sokolstva

11. listopad Den válečných veteránů