ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Organizace školního roku

 

vyučování začne 2. září 2019

první pololetí končí 30. ledna 2020 (vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí končí 30. června 2020 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2019/2020)

29. a 30. října 2019 – podzimní prázdniny

23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 – vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 6. ledna

31. ledna 2020 – pololetní prázdniny

17. února – 23. února 2020 – jarní prázdniny

9. dubna 2020 – velikonoční prázdniny

1. července – 31. srpna 2020 – hlavní prázdniny

školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020

 

Školní kalendář

 

Září

2.9. zahájení školního roku, vítání prvňáků 8:00 K1, 8:30 K2

2.9. PDGR 10:00 K1

5.9. burza kroužků, zahájení výstavy ke 40. výročí školy, třídní schůzky, schůze výboru KPŠ

11.9. úvodní schůzka žákovského parlamentu

13.9. konečný termín pro zápis absolventských prací

13.-16.9. adaptační kurz 1.D

16.-30.9. projekt Pěšky do školy

16.-18.9. adaptační kurz 6.B

23.-26.9. projekt EDISON

25.9. zahradní slavnost Prvňáci na Květňáku 16-18h

25.9. rodičovská kavárna 18h K1

 

Říjen

29.-30.10. podzimní prázdniny

 

Listopad

4.-8.11. podzimní sběr papíru K1
11.-15.11. podzimní sběr papíru K2

18.11. PDGR I. stupeň 14:15 K1 čtvrtletní hodnocení

20.11. PDGR II. stupeň 14:15 K1 čtvrtletní hodnocení

20.11. rodičovská kavárna

21.11. třídní schůzky, schůze výboru KPŠ

 

Prosinec

7. 12. Vánoční jarmark na Květňáku 10-12h

10. 12. výjezd do Drážďan

19. 12. Vánoční koncert od 18hodin v KCMT

23.12-3.1. vánoční prázdniny

 

Leden

5.-11.1. lyžařský kurz

27. 1.-16.2. putovní výstava Autismus

17. 1. odevzdání AP I. část

22. 1. PDGR II. stupeň 14:30 K1 pololetní hodnocení

22. 1. rodičovská kavárna

27. 1. PDGR I. stupeň 14:15 K2 pololetní hodnocení

30. 1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

31. 1. pololetní prázdniny

 

Únor

13. 2. Den otevřených dveří

13. 2. Karneval ŠD

17.-23.2. jarní prázdniny

 

Březen

4. 3. Den otevřených dveří

6. 3. Společenský večer na Květňáku

11.-16.3. výjezd do Velké Británie

23.-27.3. jarní sběr papíru K1
30.3-3.4. jarní sběr papíru K2

25. 3. rodičovská kavárna

 

Duben

1. a 2.4. zápis do 1.tříd

9. 4. velikonoční prázdniny

20. 4. PDGR I. stupeň 14:15 K1 čtvrtletní hodnocení

22. 4. PDGR II. stupeň 14:15 K1 čtvrtletní hodnocení

23. 4. třídní schůzky, schůze výboru KPŠ

27. 4. přihlašování cizích jazyků a vol. předmětů

30. 4. Čarodějnice na Květňáku

 

Květen

6. 5. Desatero předškoláka 14-15h

12. 5. Jarní koncert 18-19h

13. 5. Desatero předškoláka 14-15h

18.-22.5. školy v přírodě

25.-29.5. školy v přírodě

 

Červen

3. 6. Desatero předškoláka 14-15h

8. 6. odevzdání AP II. část

10. 6. Desatero předškoláka 14-15h

11. 6. schůzka s rodiči budoucích prvňáků

15.-19.6. absolventský týden

17. 6. PDGR II. stupeň  14:30 K1 závěrečné hodnocení

22. 6. PDGR I. stupeň  14:15 K2 závěrečné hodnocení

22.-26.6. škola v přírodě II. stupeň

26. 6. vydávání vysvědčení za II. pololetí

29. a 30.6. ředitelské volno

 

Schůzky s rodiči

 

 1. září 2019 třídní schůzky
 • Burza kroužků od 17:00 – v obou budovách
 • Zahájení výstavy ke 40. výročí školy
 • TS: KI + KII 18:00 - 19:00 – ve třídách

 (informace o organizaci školního roku, volba výboru KPŠ)

 • schůze výboru KPŠ od 19:00 – sborovna K1
 1. listopadu 2019 třídní schůzky
  • schůzka rodičů žáků 9. tříd 17:30 – v multifunkční učebně pav. A K1 (informace o dalším studiu)                                    
  • TS: KI + KII  18:00 - 19:00 – ve třídách
  • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00 sborovna K1
 1. dubna 2020  třídní schůzky
  • TS: KI + KII  18:00 - 19:00 – ve třídách
  • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00 K1

V průběhu celého školního roku budou probíhat konzultační hodiny po dohodě rodičů a učitelů

 

Úvodní společná pedagogická rada:

 1. září 2019

 

Pedagogické rady, hodnotící výsledky vzdělávání – dělené na I. a II. stupeň:

 1. a 20. listopadu 2019 (I. a II.)
 • čtvrtletní hodnocení výchovy a vzdělávání
 • informace o přijímacím řízení
 • třídní schůzky
 1. a 27. ledna 2020 (II. a I.)
 • pololetní hodnocení výchovy a vzdělávání, klasifikace
 1. a 22. dubna 2020 (I. a II.)
 • čtvrtletní hodnocení výchovy a vzdělávání
 • třídní schůzky
 1. a 22. června 2020 (II. a I.)
 • hodnocení výchovy a vzdělávání ve 2. pololetí, klasifikace
 • výsledky přijímacího řízení
 • organizační pokyny k ukončení školního roku

                                                                           

  

Časový plán vyučovacích hodin

 

Hodina

Od - do

Přestávka

Od - do

1

8.00 - 8.45

1

8.45 - 8.55

2

8.55 - 9.40

2

9.40 - 9.55

3

9.55 - 10.40

3

10.40 - 10.50

4

10.50 - 11.35

4

11.35 - 11.45

5

11.45 - 12.30

5

12.30 - 12.40

6

12.40 – 13.25

6

13.25 – 13.35

7

13.35 - 14.20

7

14.20 - 14.30

8

14.30 - 15.15