Harmonogram škoního roku

Harmonogram škoního roku

ŠKOLNÍ ROK 2020/21 

ROZVRH TŘÍD PRO UČITELE

školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020

 Časový plán hodin - Organizace šk. roku - KALENDÁŘ - Schůzky - Svátky

 

Organizační systém

 

1. stupeň 25 tříd

2. stupeň 13 tříd

Přípravná třída             2 třídy

školní družina              14 oddělení

školní klub                   2 oddělení

  

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

Úprava časového plánu hodin od pondělí 12. 10. 2020: 

Hodina

Od - do

Přestávka

Od - do

1

8.00 - 8.45

1

8.45 - 8.55

2

8.55 - 9.40

2

9.40 - 9.50

3

9.50 - 10.35

3

10.35 - 10.55

4

10.55 - 11.40

4

11.40 - 11.50

5

11.50 - 12.35

5

12.35 - 12.45

6

12.45 – 13.30

6

13.30 – 13.40

7

13.40 - 14.25

7

14.25 - 14.35

8

14.35 - 15.20

 

 

 

 

 

Organizace školního roku

 

vyučování začne 1. září 2020

první pololetí skončí 28. ledna 2021 (vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí skončí 30. června 2021 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2020/2021)

29. a 30. října 2020 – podzimní prázdniny

23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 – vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4. ledna

29. ledna 2021 – pololetní prázdniny

22. února – 28. února 2021 – jarní prázdniny

1. dubna 2021 – velikonoční prázdniny

1. července – 31. srpna 2021 – hlavní prázdniny

  

 

 

 

Školní kalendář

Srpen

24. - 31. 8. přípravný týden

27. - 28. 8 schůzky MS a PS

31. 8. porada učitelů před zahájením školního roku 10:00

 

Září

1. 9. zahájení školního roku, vítání prvňáků 8:00 K1, 8:30 K2

1. 9. PDGR 10:00 K1

2. 9. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

3. 9. burza kroužků - ZRUŠENO

3. 9. třídní schůzky, schůze výboru KPŠ

17. 9. úvodní schůzka žákovského parlamentu

18. 9. konečný termín pro zápis absolventských prací

7. - 9. 9. adaptační kurzy 7.-9.ročník

20. - 24. 9. škola v přírodě 4.C, D, 5.A, B, D

21. - 23. 9. adaptační kurzy 6.ročník

23. 9. zahradní slavnost Prvňáci na Květňáku 16-18h

29. 9. - 5. 10. škola v přírodě 1.B, 2.C, E, 3.B, C, 4.B

30. 9. 14:30-15:00 volby do Školské rady (pedagog.zaměstn.)

 

 

Říjen

29.9.-5.10. škola v přírodě 1.B, 2.C,E, 3.B,C, 4.B

5.10.- 10.10. škola v přírodě 4.E, 5.C

29.-30.10. podzimní prázdniny

 

 

Listopad

16.11. online PDGR II. stupeň 8:00 čtvrtletní hodnocení

16.11. online PDGR I. stupeň 12:00 čtvrtletní hodnocení

16. - 19.11.  online třídní schůzky

23.-27.11 schůzky MS a PS

 

Prosinec

2.12. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

23.12-3.1. vánoční prázdniny

 

Leden

15.1. odevzdání AP I. část

Termín konání PDGR: PDGR bude opět on-line 

-       1. stupeň čtvrtek 21. ledna 2021 od 14:00

-       2. stupeň středa 20 ledna 2021 od 14:00

Třídní schůzky

-       Termín – od 11. ledna 2021 do 19. ledna 2021 v té podobě, jak probíhaly ve čtvrtletí (on-line)

28.1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

29.1. pololetní prázdniny

 

Únor

3.2. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

4.2. Den otevřených dveří 8-12h

18.2. Karneval ŠD

22.-26.2. jarní prázdniny

 

Březen

4.3. Den otevřených dveří 8-12

5.3. Společenský večer na Květňáku

 

Duben

1.4. velikonoční prázdniny

1.4. DVPP vzdělávání učitelů interními mentory

  1. a 8.4. zápis do 1.tříd

19.4. PDGR 1. - 3. ročník 14:15 čtvrtletní hodnocení

20.4. PDGR 4. - 5. ročník 14:15 čtvrtletní hodnocení

21.4. PDGR II. stupeň 14:15 čtvrtletní hodnocení

22.4. - 29.4. třídní schůzky 

26.-30.4. schůzky MS a PS

26.-30.4. přihlašování cizích jazyků a vol. předmětů

 

Květen

5.5. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

Okénko předškoláka - registrace od 26.5.

 

Červen

Konzultace budou probíhat v týdnu 31.5. – 4. 6., termín upřesní třídní učitelé

4.6. odevzdání AP II. část


Okénko předškoláka - Termíny: 2.6. a 9.6.  od 15:00 do 16:00.

14.6. schůzka s rodiči budoucích prvňáků

14.-19.6. tripartitní schůzky I.stupeň

17.6. změna termínu - absolventský čtvrtek

18.6. ukončení výběru témat AP – 8.ročník

Závěrečné PDGR:
PDGR pro 2. st. - 16.6. od 14:00 - sborovna K1
PDGR pro 1. st. - 23.6. od 14:00 - sborovna K2

21.-25.6. schůzky MS a PS

28.6. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

29.6. Poslední zvonění 

30.6. vydávání vysvědčení za šk.rok 2020/2021

 

 

 

Schůzky s rodiči

 

Třídní schůzky od 11. ledna 2021 do 19. ledna 2021 v té podobě, jak probíhaly ve čtvrtletí (on-line)

------------------------------------------------

od 22. dubna 2021 do 29. dubna třídní schůzky podle dohody s třídními učiteli online

---------------------------------------------

Závěr školního roku: Konzultace budou probíhat v týdnu 31.5. – 4. 6., termín upřesní třídní učitelé.

 

Státní svátky a významné dny


 

1. leden Den obnovy samostatného českého státu

8. květen Den vítězství

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa

28. září Den české státnosti

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky            

1. leden Nový rok

2. duben Velký pátek

5. duben Velikonoční pondělí

1. květen Svátek práce

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1. svátek vánoční

26. prosinec 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden Den památky Jana Palacha

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen Mezinárodní den žen

9. březen Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben Den vzdělanosti

5. květen       Květnové povstání českého lidu

15. květen Den rodin

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen Den hrdinů druhého odboje

27. červen Den památky obětí komunistického režimu

21. srpna  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. října  Památný den sokolstva

11. listopad Den válečných veteránů