Harmonogram škoního roku

Harmonogram škoního roku

ŠKOLNÍ ROK 2020/21 

ROZVRH TŘÍD PRO UČITELE

školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020

Personální zabezpečení - Časový plán hodin - ŠDOrganizace šk. roku - KALENDÁŘ - KroužkySchůzky - Svátky

 

Organizační systém, personální zabezpečení, kompetence

 

1. stupeň 25 tříd

2. stupeň 13 tříd

Přípravná třída             2 třídy

školní družina              14 oddělení

školní klub                   2 oddělení

 

Ředitel školy

Mgr. Pavel Kopečný

Zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně ředitele

PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K1

Mgr. Petra Haladová

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K2

Lukáš Valenta

Výchovná a kariérní poradkyně

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Metodička primární prevence

PhDr. Kateřina Bartošová

Školní psycholožka

Mgr. Zuzana Nováková

Speciální pedagožky

PaeDr. Hana Moravcová, Mgr. Michaela Neumannová

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Jana Večeřová (ext.)

Koordinátorka EVVO

Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátorka ICT

Simona Ptáčková

Třídní učitelé

 

M1

Bc. Miroslava Mourková

6.A

Mgr. Monika Vaverková

M2

Bc. Martina Karešová

6.B

Mgr. Šveda Vávrová Gabriela

1.A

Mgr. Pavla Zaleková

6.C

Simona Ptáčková

1.B

Miloslava Králíčková

6.D

Lukáš Valenta

1.C

Mgr. Jana Hrbková

7.A

Mgr. Pavla Štěpánová, PhD.

1.D

Silvie Eričová

7.B

Bc. Jana Blažková

1.E

Bc. Renáta Ondrová

7.C

Mgr. Jaroslav Šimek

2.A

Mgr. Klára Kujanová

8.A

Mgr. Kateřina Braunová

2.B

Mgr. Naděžda Masareová

8.B

Mgr. Šárka Rorečková

2.C

Mgr. Petra Plášilová

8.C

Mgr. Radka Alfery

2.D

Mgr. Pavla Houštecká

9.A

Mgr. Lenka Mikušiaková

2.E

Dis. Lucie Rohanová

9.B

Mgr. Tomáš Večeřa

3.A

Věra Försterová

9.C

Mgr. Jaromír Trunc

3.B

Mgr. Daniela Lukášová

 

 

3.C

Mgr. Eliška Blahovcová

PT1

Martina Srnová

3.D

Bc. Hana Svitáková

PT2

Mgr. Adéla Dluhošová

4.A

Mgr. Tereza Lálová

 

 

4.B

Jana Boberová

 

 

4.C

Mgr. Lukáš Vaněk

 

 

4.D

Iveta Vágenknechtová

 

 

4.E

Karolína Kankrlíková

 

 

5.A

Ing. Vladimíra Plechatá

 

 

5.B

Mgr. Zuzana Frýdlová

 

 

5.C

Mgr. Taťána Trčková, Šondová Hana - zast.

 

 

5.D

Dominika Tomanová

 

 

 

Netřídní učitelé

Lucie Dvořáková, Juana María Redondo Fernández, Mgr. Lucie Henton, Lenka Kleprlíková, Nicole Machačková, Mgr. Gabriela Marečková, Ing. Miloš Mucala, Bc.Miroslav Navara, Mgr. Hana Nezvedová, Mgr. Mariana Rishko, Mgr. Zdeněk Sochor, Mgr. Matěj Soucha, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jiřina Štrossová, Bc. Helena Whelan, Bc. Mona Challová, 

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1,  Jana Kučerová – vedoucí vychovatelka K2

Lucie Bednárová, Hana Benešová, Bohumila Hanzalová, Eva Komzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Monika Hořejší, Bc. Helena Whelan, Barbora Švejdová,
Kateřina Bednářová, DiS, Eva Rýpalová - ŠD Montessori,
Marie Šťástková – Školní klub

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová, Ivana Bachorová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Ing. Jitka Černohorská, Jana Čertíková, Kateřina Domanská, Lukáš Feňa, MVDr. Ivana Hoffmannová, Olga Jandová, Alena Mondscheinová, Andrea Němcová, Michaela Očásková, Eva Rýpalová, Michaela Slunečková, Mgr. Renata Sýsová, Veronika Štecová, Alena Sadílková, Marie Šťástková, Jana Štěrbová, Martina Zemanová

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Bc. Natalia Solovei,  Mgr. Mariana Rishko

 

 

Žákovský parlament

Koordinátorka práce žákovského parlamentu

Kateřina Bartošová

 

Školní knihovna

Správce školní knihovny

K1

K2

 

Michaela Slunéčková

Pavla Štěpánová

 

Web školy

Správce webových  stránek

Simona Ptáčková

 

Školní jídelna

 

vedoucí školní jídelny

Veronika Nagrantová

zást.vedoucí pro K2

Kateřina Vitišová

vedoucí kuchařka K1

Lucie Stárková

vedoucí kuchařka K2

Zuzana Marešová

 

Správní zaměstnanci

 

hospodářka školy K1

Markéta Pálová

hospodářka školy K2

Lucie Firsovová

Referentka hospodářské správy (mzdy, archiv)

Mgr. Libuše Vosková

kroužky, pronájmy

Václav Vávra

školník K1

Jan Nagrant

školník K2

Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby

 

Účetnictví

Olmesoft s.r.o.

Správa počítačové sítě

Pulcoun s.r.o.

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

Úprava časového plánu hodin od pondělí 12. 10. 2020 pro výuku v době omezení Covid-19: 

Hodina

Od - do

Přestávka

Od - do

1

8.00 - 8.45

1

8.45 - 8.55

2

8.55 - 9.40

2

9.40 - 9.50

3

9.50 - 10.35

3

10.35 - 10.55

4

10.55 - 11.40

4

11.40 - 11.50

5

11.50 - 12.35

5

12.35 - 12.45

6

12.45 – 13.30

6

13.30 – 13.40

7

13.40 - 14.25

7

14.25 - 14.35

8

14.35 - 15.20

 

 

 

 Časový plán hodin od 1. 9. 2020 do 11. 10. 2020 v době běžného provozu školy:

Hodina

Od - do

Přestávka

Od - do

1

8.00 - 8.45

1

8.45 - 8.55

2

8.55 - 9.40

2

9.40 - 9.55

3

9.55 - 10.40

3

10.40 - 10.50

4

10.50 - 11.35

4

11.35 - 11.45

5

11.45 - 12.30

5

12.30 - 12.40

6

12.40 – 13.25

6

13.25 – 13.35

7

13.35 - 14.20

7

14.20 - 14.30

8

14.30 - 15.15

 

 

 

 

 

Provoz ŠD 

6:30 – 8:00, 11:40 – 18:00            

  

 

 

Organizace školního roku

 

vyučování začne 1. září 2020

první pololetí skončí 28. ledna 2021 (vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí skončí 30. června 2021 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2020/2021)

29. a 30. října 2020 – podzimní prázdniny

23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 – vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4. ledna

29. ledna 2021 – pololetní prázdniny

22. února – 28. února 2021 – jarní prázdniny

1. dubna 2021 – velikonoční prázdniny

1. července – 31. srpna 2021 – hlavní prázdniny

 

 

 

Kroužky – mimoškolní činnost

14. 9. 2020 – 11. 6. 2021

 

 

 

Školní kalendář

Srpen

24. - 31. 8. přípravný týden

27. - 28. 8 schůzky MS a PS

31. 8. porada učitelů před zahájením školního roku 10:00

 

Září

1. 9. zahájení školního roku, vítání prvňáků 8:00 K1, 8:30 K2

1. 9. PDGR 10:00 K1

2. 9. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

3. 9. burza kroužků - ZRUŠENO

3. 9. třídní schůzky, schůze výboru KPŠ

17. 9. úvodní schůzka žákovského parlamentu

18. 9. konečný termín pro zápis absolventských prací

7. - 9. 9. adaptační kurzy 7.-9.ročník

20. - 24. 9. škola v přírodě 4.C, D, 5.A, B, D

21. - 23. 9. adaptační kurzy 6.ročník

23. 9. zahradní slavnost Prvňáci na Květňáku 16-18h

29. 9. - 5. 10. škola v přírodě 1.B, 2.C, E, 3.B, C, 4.B

30. 9. 14:30-15:00 volby do Školské rady (pedagog.zaměstn.)

 

 

Říjen

29.9.-5.10. škola v přírodě 1.B, 2.C,E, 3.B,C, 4.B

5.10.- 10.10. škola v přírodě 4.E, 5.C

29.-30.10. podzimní prázdniny

 

 

Listopad

16.11. online PDGR II. stupeň 8:00 čtvrtletní hodnocení

16.11. online PDGR I. stupeň 12:00 čtvrtletní hodnocení

16. - 19.11.  online třídní schůzky

23.-27.11 schůzky MS a PS

 

Prosinec

2.12. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

23.12-3.1. vánoční prázdniny

 

Leden

15.1. odevzdání AP I. část

Termín konání PDGR: PDGR bude opět on-line 

-       1. stupeň čtvrtek 21. ledna 2021 od 14:00

-       2. stupeň středa 20 ledna 2021 od 14:00

Třídní schůzky

-       Termín – od 11. ledna 2021 do 19. ledna 2021 v té podobě, jak probíhaly ve čtvrtletí (on-line)

28.1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

29.1. pololetní prázdniny

 

Únor

3.2. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

4.2. Den otevřených dveří 8-12h

18.2. Karneval ŠD

22.-26.2. jarní prázdniny

 

Březen

4.3. Den otevřených dveří 8-12

5.3. Společenský večer na Květňáku

 

Duben

1.4. velikonoční prázdniny

1.4. DVPP vzdělávání učitelů interními mentory

 1. a 8.4. zápis do 1.tříd

19.4. PDGR I. stupeň z K1 14:15 čtvrtletní hodnocení

20.4. PDGR I. stupeň z K2 14:15 čtvrtletní hodnocení

21.4. PDGR II. stupeň 14:15 čtvrtletní hodnocení

22.4. třídní schůzky 18:00, schůze výboru KPŠ 19:00

26.-30.4. schůzky MS a PS

26.-30.4. přihlašování cizích jazyků a vol. předmětů

29.4. Čarodějnice na Květňáku 16-18hod

 

Květen

5.5. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

13.5. Jarní koncert 18-19h

17.5. Předškoláci na Květňáku 15-16h

17. - 23.5. projekt EDISON

 

Červen

3.6. konzultace II.stupeň pro rodiče a žáky 17-19h

4.6. odevzdání AP II. část

10.6. Předškoláci na Květňáku 15-16h

14.6. schůzka s rodiči budoucích prvňáků

14.-19.6. tripartitní schůzky I.stupeň

18.6. ukončení výběru témat AP – 8.ročník

21.6. PDGR I. stupeň z K2 14:15 závěrečné hodnocení

22.6. PDGR I. stupeň z K1 14.15 závěrečné hodnocení

23.6. PDGR II. stupeň  14:15 závěrečné hodnocení

21.-25.6. absolventský týden

21.-25.6. schůzky MS a PS

28.6. setkání vedoucích PS a MS s ředitelem 14:00

30.6. vydávání vysvědčení za šk.rok 2020/2021

 

Schůzky s rodiči

 

Třídní schůzky

-       Termín – od 11. ledna 2021 do 19. ledna 2021 v té podobě, jak probíhaly ve čtvrtletí (on-line)

------------------------------------------------

 1. dubna 2021  třídní schůzky
  • TS: KI + KII  18:00 - 19:00 – ve třídách
  • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00 K1

V lednu a červnu se budou konat tripartitní setkání na I.stupni a konzultační hodiny na II.stupni

Úvodní společná pedagogická rada:

 1. září 2020

 

Pedagogické rady, hodnotící výsledky vzdělávání – dělené na I.st. K1, I.st. K2 a II. stupeň:

16. listopadu 2020

 • čtvrtletní hodnocení výchovy a vzdělávání
 • informace o přijímacím řízení
 • třídní schůzky

18., 19 a 20. ledna 2021

 • pololetní hodnocení výchovy a vzdělávání, klasifikace

19., 20. a 21. dubna 2021

 • čtvrtletní hodnocení výchovy a vzdělávání

třídní schůzky

21., 22. a 23. června 2021

 • hodnocení výchovy a vzdělávání ve 2. pololetí, klasifikace
 • výsledky přijímacího řízení
 • organizační pokyny k ukončení školního roku

 

 

 

Svátky a významné dny

Státní svátky   

1. leden Den obnovy samostatného českého státu

8. květen Den vítězství

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa

28. září Den české státnosti

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky            

1. leden Nový rok

2. duben Velký pátek

5. duben Velikonoční pondělí

1. květen Svátek práce

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1. svátek vánoční

26. prosinec 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden Den památky Jana Palacha

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen Mezinárodní den žen

9. březen Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben Den vzdělanosti

5. květen       Květnové povstání českého lidu

15. květen Den rodin

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen Den hrdinů druhého odboje

27. červen Den památky obětí komunistického režimu

21. srpna  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. října  Památný den sokolstva

11. listopad Den válečných veteránů