Bezpečné prostředí

Bezpečné prostředí

Bezpečné prostředí chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy. Důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole pravidelné třídnické hodiny, podpora žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

Bezpečné klima školy:


Třídnické hodiny, 
Blokové výuky,
Prevence kyberšikany a e-bezpečí.