Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí

Čipy & čipový systém

 

Hlavní výhody

 • Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.
 • Umožní rychlejší, jednodušší, plynulejší a bezpečnější vyzvedávání dětí ze školní družiny.

„Jak to funguje“

 • K vyzvednutí dítěte je potřeba čip
 • Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy (u vrátnice školy).
 • Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu

                   a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

 • Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
 • Vše se odehrává pod dohledem služby u vchodu - paní vrátné. 
 • Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně vychovatel/ka dítě pošle. Váš požadavek můžete sledovat na monitoru ve vestibulu vrátnice školy.
 • Vše bude zaevidováno a uloženo v počítači. Bude známý přesný čas odchodu dítěte a osoba, která dítě vyzvedla.
 • Nemůže dojít k žádné chybě ve jméně a třídě, popř. oddělení.

Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená zákonným zástupcem v zápisním listu do ŠD. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Objednávka čipu

 • Cena jednoho čipu je 100 Kč. K objednání je nutné, aby zákonný zástupce vyplnil informační list (přihlášku), který dítě obdrželo od paní vychovatelky.
 • Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Rozhodnutí o počtu čipů závisí na uvážení zákonného zástupce. Je doporučeno, aby každý čip byl vydán na osobu, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání však musí být uvedena na přihlášce.
 • Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.
 • Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Situace, které mohou nastat

Ztráta čipu

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit:

dopoledních hodinách i odpoledních hodinách kontaktujte hospodářky školy K1 a K2:

K1: Markéta Pálová, tel: 267 227 511, email: marketa.palovazavinackvetnak.cz
K2: Pavlína Malínská  tel. 220 303 857, email: pavlina.malinskazavinackvetnak.cz 

Čip se v systému deaktivuje/zablokuje a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Následně zakoupíte čip nový. 

Zapomenutí čipu  

 • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte službu u vchodu, prokážete se OP a vyplníte specifický formulář pro případ zapomenutí čipu. 
 • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Lze také napsat dítěti uvolňovací list.

Přiobjednání čipu

 • V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí vychovatelky na K1 - Věra Štokrová, na K2 - Jana Kučerová