Klub Jižní pól

Klub Jižní pól

Posláním nízkoprahového klubu Jižní pól je poskytovat dětem a mládeži ve věku 11-20 let zejména z Prahy 11 bezpečný prostor (bez alkoholu, drog a agrese) pro trávení volného času a předcházet tím vzniku a rozvoji rizik souvisejících s pobytem na ulici. Mladí lidé, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jí jsou ohroženi, zde mohou anonymně využívat bezplatné sociální služby, podporu a pomoc sociálních pracovníků. 
 
Mladým lidem nabízíme nejen radu a pomoc, ale také prostor pro realizaci různých volnočasových aktivit (k dispozici je zde hudební zkušebna, PC, wifi, stolní fotbálek, šipky a různé hry, dále pořádáme hudební, sportovní aj. akce). 
 
Pravidelně také realizujeme preventivní bloky na různá témata vycházející z potřeb klientů (drogy, vztahy apod.). 
 
Mgr. Kristýna Šebelová
sociální pracovnice
Klub Jižní pól Praha 11
Proxima Sociale o.p.s.

 

Programy Klubu Jižní pól

Březnové téma: Zdravý životní styl

Únorové téma: ​Agrese a násilí

Lednové téma: Bezpečné chování na internetu