Kavárny pro rodiče

Kavárny pro rodiče

Kavárny pro rodiče pořádáme již od roku 2012. První z nich se konala 11.10.2012 a měla téma: Děti ONLINE. Rodiče byli informováni o kyberprostou. Mgr. Jana Brandejsová z pořádající organizace Saferinternetu zajistila pozvánky, materiály pro rodiče a výbornou lektorku Mgr.et Mgr. Kateřinu Lukášovou z Právnické fakulty UK. 

Kavárny jsou příležitostí ke vzájemnému setkávání rodičů i učitelů. Snažíme se vybírat témata, která jsou právě aktuální nebo dlouhodobě zajímavá a zveme si zkušené lektory. Těšíme se na Vás i na příjemnou atmosféru, kterou kavárny přinášejí.

  

 

2022/23

10. října 2023 - Slovní hodnocení

 

2019/20

Témata kaváren pro rodiče:

20. 11. 2019 - Příprava do školy a motivace k učení

22. 1. 2020 - Jak zvládnout s dětmi pubertu

25. 3. 2020 - Hranice a důslednost  ve výchově

 

2018/19

Témata kaváren pro rodiče:

 1. Klíč k tomu, aby dítě chtělo spolupracovat 
 2. Svoboda nebo přísnost 
 3. Živé dítě
 4. Jak podpořit dítě v komunikaci a učení 
 5. Emoce v rodině a jak na ně 1
 6. Emoce v rodině a jak na ně 2 

 

O lektorkách:

Mgr. Jaroslava Budíková

Absolventka PF v Hradci Králové, učila na ZŠ i ZvŠ, také externí vyučující na PaedF UK.

Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza, metoda Cesta). Lektorka RWCT.  

Působí v pedagogicko-psychologické poradně jako speciální pedagožka s dlouholetou praxí a zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami.

Lektorka kurzů pro rodiče a pedagogy, spoluautorka knih o předškolácích.

  

Linda Malenovská

Absolventka výcviku metody Cesta od Brandon Bays (emoční terapie) a akreditovaného výcviku Vědomý kouč.

Má 6tiletou praxi jako akreditovaný terapeut metody Cesta.

Je iniciátorkou a propagátorkou projektu AHA rodičovství, lektorka přednášek a seminářů.

 

www.aharodicovstvi.cz

 

 

2017/18

      

Témata kaváren pro rodiče:

 

 1. Jak vytvářet bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem - Mgr. Jaroslava Budíková, Linda Malenovská
 2. CLIL (angličtina v odborném předmětu) Mgr. Tomáš Večeřa, ZŠ Květňák,  Jiřina Mrkvičková, Channel Crossings
 3. Montessori pedagogika - Miroslava Mourková, ZŠ Květňák
 4. Hejného matematika - Mgr. Veronika Špalová, ZŠ Květňák
 5. Klima školy - Mgr. Pavel Kopečný, ZŠ Květňák (Prezentace: Klima školy)
 6. Šikana a obrana protiní - PhDr. Kateřina Bartošová, ZŠ Květňák

 

Rodičovské kavárny od roku 2012

         

DĚTI ONLINE aneb Bezpečnost a soukromí na internetu

Tentokrát se kavárna pro rodiče uskutečnila ve spolupráci s projektem Škola pro všechny 

Kybernetická bezpečnost se stává stále diskutovanějším tématem dnešní doby. V kavárně jsme společně mluvili o bezpečí v kyberprostoru, sociálních sítích, možné velikosti "naší tlupy", youtuberech; ale i o tom, jak to bylo v pohádce s Budulínkem.

SETKÁNÍ S MATEMATIKOU - nejen podle profesora Hejného 

Zajímavý rozhovor s profesorem Hejným

Rozvoj čtenářství

Pro vás, kteří jste nemohli přijít, jsme připravili foto a videa; téma totiž bylo velmi aktuální a 
paní učitelky spolu s lektorkou předaly přítomným zajímavé a důležité informace, rady a doporučení,
a to i k vystaveným titulům dětské literatury, což rodiče velmi ocenili. A sami si vyzkoušeli, co zažijí děti, když jsou vedeny ke čtení s porozuměním a také k přemýšlení, domýšlení a vymýšlení. Tím vším musí být člověk vybaven, aby byl kreativní.

Těšíme se na shledanou v dalších Rodičovských kavárnách nebo při jiných školních akcích, kde se setkávají učitelé, žáci a jejich rodiče. A že jich na Květňáku máme! Karneval (19.2. od 14 hodin), společenský večer (6.3.),...i čarodějnice tu budou, co by dup (29.4.)

...trocha teorie nikoho nezabije..., šance pro rodiče - řešit úkol a nemít obavy z hodnocení

školní projekty ke čtenářské gramotnostičtení s porozuměním ve 3.C

Šikana na základní škole

Vede: PhDr. Kateřina Bartošová, školní metodička prevence

Možné varovné signály pro rodiče:

Dítě:
⦁ nemá kamaráda pro volný čas, s nikým si netelefonuje, nikdo za ním nepřijde, ani není zváno na návštěvu k jiným dětem
⦁ má nechuť jít ráno do školy, odkládá odchod z domova, stěžuje si na neurčité bolesti: břicho, hlava, zdravotní potíže přehání
⦁ střídá různé cesty do i ze školy, prosí o doprovod
⦁ ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se
⦁ má neklidný spánek
⦁ ztrácí chuť k jídlu
⦁ bývá smutné či se objevují výkyvy nálad
⦁ odmítá se svěřit s tím, co ho trápí
⦁ žádá o peníze, ale udává nevěrohodné důvody, případně doma krade peníze;
⦁ často hlásí ztrátu osobních věcí
⦁ projevuje zlobu či agresivitu vůči svému okolí
⦁ celkově se zdržuje více doma

Metody kritického myšlení 

Vím - Chci vědět - Dověděl jsem se 

vyučuje Miloslava Králíčková 

Nové učebnice anglického jazyka

Káva voněla vanilkou, karamelem nebo čokoládou, učebnice angličtiny novotou a taky počítačem. 
Že byste taky rádi chodili do školy – s elektronickými učebnicemi ?
lektoři - metodik z nakladatelství Bohemian Ventures a učitelé anglického jazyka 

Děti na Facebooku - Lektor Ing.Ladislav Kos z Horké linky (www.horkalinka.cz) představil přítomným konkrétní nástroje na zabezpečení soukromí na Facebooku. Cenné bylo zdůraznění role každého uživatele sociálních sítí, protože už svým chováním v kyberprostoru sami hodně určují, jak bezpeční tam budou. Je to náš příspěvek ke Dni bezpečnějšího internetu.

Beseda s lektory Horké linky - Mgr.Martinou Viewegovou a Ing.Ladislavem Kosem 

Kritické myšlení a aktivní učení na Květňáku -  lektorky Mgr. Taťána Trčková a Mgr. Květa Krüger