Účet a platební údaje

Účet a platební údaje

školní družina, klub  - číslo účtu: 72582329/0800

Variabilní symbol pro družinu a klub:  začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem) tj. 1 - - - - -

více ŠD: Cena a platby  

__________________________________________________________________

obědy K1 -  číslo účtu: 7034–72582329/0800

obědy K2 - číslo účtu: 2602418040/2010

informace o platbě, variabilním symbolu a internetových přihláškách dostanou rodiče od vedoucí ŠJ.

Zákonní zástupci dětí, kteří vyplní přihlášku ke stravování, dostanou veškeré informace o platbě, variabilním symbolu a internetových přihláškách v emailu na emailovou adresu, kterou do přihlášky vyplní.

více jídelna: Ceník a platby

__________________________________________________________________

školy v přírodě, lyžařský kurz, kroužky – číslo účtu: 2902015091/2010 

Variabilní symbol pro ŠvP: dle instrukcí k ŠvP

__________________________________________________________________