Ceník a platby

Ceník a platby

Cena obědů:

Věk 710 let 38 Kč   trvalý příkaz    836 Kč
Věk 1114 let  40 Kč   trvalý příkaz    880 Kč
Věk 15 a více let 42 Kč   trvalý příkaz    924 Kč
Cizí 87 Kč   trvalý příkaz 1.914 Kč

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození.
Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:
Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1. 9. – 31. 8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

Platba

Číslo účtu

školní jídelna K1 7034–72582329/0800

školní jídelna K2 2602418040/2010

Platba za stravné probíhá pouze bankovním převodem. 
Tel: K1 267 227 510, K2 220 303 843

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem 

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení a v případě nejasností nás kontaktujte:
tel: 267 227 510 nebo emailem na jidelnak1zavinackvetnak.cz (budova K1)
tel: 220 303 843 nebo emailem na jidelnak2zavinackvetnak.cz (budova K2)