Ceník a platby

Ceník a platby

Cena obědů od 1.9.2020:

Věk 7-10 let 32,- Kč trvalý příkaz    704,- Kč
Věk 11-14 let  34,- Kč trvalý příkaz    748,- Kč
Věk 15 a více let 36,- Kč trvalý příkaz    792,- Kč
Cizí 67,- Kč trvalý příkaz 1.474,- Kč

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození.
Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:
Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

Platba

Číslo účtu školní jídelny 7034 – 72582329/0800

Platba za stravné probíhá pouze bankovním převodem. 
Tel: 267 227 510 

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem 

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení a v případě nejasností nás kontaktujte:
tel: 267 227 510 nebo emailem na jidelnak1zavinackvetnak.cz (budova K1)
tel: 220 303843 nebo emailem na jidelnak2zavinackvetnak.cz (budova K2)