Ceník a platby

Ceník a platby

Číslo účtu školní jídelny 7034 – 72582329/0800

Zákonní zástupci dětí, kteří vyplní přihlášku ke stravování, dostanou veškeré informace o platbě, variabilním symbolu a internetových přihláškách na prvních schůzkách budoucích prvňáčků a předškoláčků.


(V případě pochybností lze do poznámky napsat, na co je platba určena.)


Platba za stravné probíhá pouze bankovním převodem. 
Tel: 267 227 510 

Odhlašování obědů ve školním roce bude možné pouze den předem a to do 14:00 hod. 


Pokud někdo onemocní v pátek po 14:00 hodině, v sobotu nebo v neděli a bude chtít odhlásit pondělní oběd, může zavolat ještě v pondělí do 7:30 hodin. 

        


1) První den školního roku: úterý 1. 9. 2020

První den školního roku  mají všichni žáci oběd odhlášený. Pokud o něj máte zájem, je nutné si jej přihlásit do pátku 28. 8. 2020 do 14:00 hodin. Další dny jsou nastaveny podle šablon z loňského roku.

2) Identifikační čipy

Čipy zakoupené v minulém školním roce pro jídelnu na Květňáku I budou funkční i v jídelně na Květňáku II. Systém je jednotný.

Identifikační čipy jsou vydávány v kanceláři školní jídelny u paní Nagrantové na K1 a paní Vitišové na K2 již v posledním srpnovém týdnu.

 • Cena za čip je 55,- Kč /platba v hotovosti/.
 • Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit nový.
 • Po ukončení školního stravování nelze již použitý čip vrátit.


  

3) Cena obědů

ceny od 1.9.2020:

Věk 7-10 let 32,- Kč trvalý příkaz    704,- Kč
Věk 11-14 let  34,- Kč trvalý příkaz    748,- Kč
Věk 15 a více let 36,- Kč trvalý příkaz    792,- Kč
Cizí 67,- Kč trvalý příkaz 1.474,- Kč

Obědy mají děti nastaveny přesně jako předešlý školní rok /dle šablon/.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození.

Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

4) Platba

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem 

 • Stravné mohou rodiče platit bankovního účtu
 • Přes složenku Č. P. (složenky netiskneme)

Vyúčtování a vrácení případného přeplatku bude probíhat v červenci po účetní uzávěrce na Vámi nahlášené číslo účtu do školní jídelny.

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení a v případě nejasností nás kontaktujte:
tel: 267 227 510 nebo emailem na jidelnak1zavinackvetnak.cz (budova K1)
tel: 220 303843 nebo emailem na jidelnak2zavinackvetnak.cz (budova K2)

 


5) Objednávání, odhlašování a přihlašování obědů

 • Obědy se objednávají, odhlašují, přihlašují přes internet  /www.jidelna.cz /
  V případě, že si dítě nezvolí druh oběda, automaticky platí volba jídla č.1
  Pokud není dítě ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd /vyjma první den nemoci/ Další dny je rodič povinen obědy odhlásit!
  Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je nutno 
                                           odhlásit pouze den předem do 14:00 hod.: 
 • na internetu /www. jidelna.cz/
 • nebo telefonicky na čísle 267 227 510 ŠJ K1 a 220 303 843 ŠJ K2

Vyjma pondělí kdy budeme přijímat odhlášky telefonicky do 7:30 hod.


Obědy je nutno odhlašovat i na přelomu měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.


Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č. 107/2005Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. První den nemoci je možné si vyzvednout oběd do přinesených nádob. Další dny nepřítomnosti je strávník / zákonný zástupce/  povinen stravu odhlásit.


  

6) Vyzvedávání obědů do jídlonosičů


Vyzvedávání obědů v první den neplánované přítomnosti je možný pouze v dobu tomu určené do vlastních jídlonosičů. (ne sklenice)
Od 11:15 hod. do 11:45 hod.
Od 13:45 hod. do 14:00 hod.

Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě, za skladované a ohřívané obědy nepřebírá škola odpovědnost.