ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KROUŽKŮM

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KROUŽKŮM

Burzy kroužků proběhly na obou budovách školy K1, K2

2. 9. 2021

Činnost zájmových kroužků probíhá za běžného provozu v obou budovách školy.