Činnosti školní družiny

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Akce školní družiny

Děti dětem pro radost

Vánoční dárečky od dětí ze ŠD již byly rozdány

Už nadešel vánoční čas a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.


"Největší dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas, protože když někomu daruješ svůj čas, daruješ mu kousek svého života, který už nikdy nevrátíš..."

... a my jsme s potěšením svůj čas věnovali výrobě dárků, které darujeme do Thomayerovy nemocnice na oddělení Dětské chirurgie a traumatologie.

Dárky jsou určeny jak dětem, které musí trávit Vánoce v nemocničním prostředí, tak i lékařům, zdravotním sestrám a všem ostatním, kteří s empatií a láskou pečují o nemocné děti.


Krásné a klidné Vánoce přeje kolektiv ŠD

Přejeme krásný barevný podzim.

Vaše ŠD

Oddělení školní družiny paní vychovatelky Kordové se  zúčastnilo divadelního představení Skřítkové Mak a Ťuk v Živé knihovně pod vedením paní učitelky Hrbkové.

Dětem se představení velmi líbilo a těší se na další návštěvu.

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
a) Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.
b) Činnosti rozvíjejí komunikativní kompetence – dítě:
    - ovládá řeč i mimoslovní komunikaci,
    - umí vyjádřit vlastní názor,
    - účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty,
    - naslouchá spolužákům a respektuje jejich názor,
    - komunikuje kultivovaně.

2. Rekreační činnosti
a) V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, kreslení, montážní hry se stavebnicemi, stolní (deskové) hry – např. Šachy, Dáma, Dostihy a sázky.
    Venku: vycházky po okolí, pobyt na veřejném dětském hřišti, pobyt na školní zahradě – péče o květiny, individuální činnosti dle potřeb každého dítěte. Vycházky do lesoparku – pozorování přírody.
b) Rekreační činnost je minimálně organizována a vychovatelkou je především usměrňována.
c) Činnosti rozvíjejí sociální a interpersonální kompetence – dítě:
    - se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,
    - přistupuje zodpovědně k úkolům a povinnostem,
    - projevuje citlivost a ohleduplnost,
    - rozpozná vhodné a nevhodné chování,
    - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu,
    - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit,
    - přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.

3. Příprava na vyučování
a) Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, knihy apod.
b) Činnosti rozvíjejí kompetence k učení – dítě:
    - se učí s chutí, započatou práci dokončí,
    - kriticky hodnotí své výkony,
    - samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů,
    - zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení.

4. Zájmové činnosti
a) Zájmové činnosti rozvíjejí kompetence k trávení volného času – dítě:
    - účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití,
    - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých potřeb a dispozic,
    - rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech,
    - rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času.

 

K nejoblíbenějším zájmovým činnostem patří tvoření z různých materiálů.

Děti se při této činnosti kreativně rozvíjejí, zpětnou vazbu jim poskytuje vytvořený předmět, dárek. V čase před Vánocemi či Velikonocemi jsou organizovány ve ŠD tzv. „Dílničky“, při kterých si děti vyrábějí nejrůznější předměty, které jsou v souladu s daným obdobím.

Ve dnech 6. a 7. října 2021 proběhlo ve ŠD projektové odpoledne pod názvem:

Road Show – Bezpečné družiny s VZP

Akce byla zaměřena na zábavnou výchovu dětí a mládeže. Děti měly možnost poslechnout si to, jak předcházet úrazům, a jak se i kvůli drobným a zdánlivě neškodným situacím a následným nehodám mohou potýkat s fatálními následky. To, že opatrnosti není nikdy dost, utvrdili o to víc oba přednášející - vozíčkáři. Nejen že děti dostatečně poučili, ale zároveň byli otevření mluvit i o svých úrazech, které je na kolečkové křeslo přivedly. Následovala prohlídka sanitky, kde děti nejdřív zkoušely na cvičné figuríně, jak zjistit, že je zraněný člověk při vědomí, následně si zkusily nepřímou masáž srdce a ve finále byly obeznámeny s důležitostí reflexních prvků a viditelností barev v závislosti brzdné dráhy automobilu ve tmě.

Vychovatelky ŠD

I v době distanční výuky jsme se všichni věnovali tomu, co nás baví, zajímá a rozvíjí…

Tančili jsme a cvičili, hráli na hudební nástroje, zpívali, malovali jsme na kamínky, vázali kytičky pro nejbližší, poznávali jsme přírodu i zvířátka.

A nezapomněli jsme ani na příjemné osvěžení v horkém odpoledni.

Všechna oddělení naší školní družiny se v těchto 14 dnech postupně mění ve stanice první pomoci. Děti se pod vedením zkušených lektorů nejen seznamují, jak správně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému,  ale především s poskytováním první pomoci při různých druzích poranění i při běžných onemocněních. A to v různých  simulovaných  situacích, kdy jako figuranti slouží našim malým a prý velmi šikovným zachráncům jejich spolužáci. Praktický nácvik doplňují interaktivní přednášky.

Dětský den se nám opravdu vydařil.

Čekalo na nás mnoho krásných odměn a zábavné sportování v lesoparku i na školním hřišti.

Počasí nám přálo a sluníčko svítilo.

Zkrátka MDD jak má být!

 

Dárečky od nás již dělají radost těm, pro které jsme je s potěšením vyráběly. 
Děti ze ŠD K2

Tvoření a vyrábění pro seniory

Tvoření a vyrábění pro seniory bylo již ukončeno.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Krásné výrobky - dárečky budou předány pro klienty Domova pro seniory v Donovalské ulici, Praha 11 - Jižní Město. 

Kolektiv ŠD - K2

 

Děti mohou doma vyrábět a tvořit dle vlastní fantazie. Tvoření je dobrovolné. Na vrátnici školy je k dispozici různý materiál na tvoření a současně kartonová krabice na zhotovené výrobky, které děti do školy mohou donést. Každý výrobek by měl být označen jmenovkou ve tvaru např.:  ANIČKA K., 7 let. Nepište celé příjmení dítěte! Jmenovka musí být pevně umístěna na výrobku.

Akce trvá po celou dobu distanční výuky 1. – 3. ročníků. Po ukončení akce oslovíme Domov pro seniory na Jižním Městě a dárky budeme věnovat pro radost a potěšení klientům tohoto domova.

Pokud se dětem podaří zhotovit a odevzdat větší množství výrobků, darujeme výrobky i do zvoleného zdravotního zařízení jako poděkování zdravotníkům za jejich práci.

 

Děkujeme a těšíme se na krásné výrobky, které určitě udělají radost a potěší.
Vaše školní družina.

Můžete se vydat po zelené trase začátek této trasy je u vstupu do lesoparku u ZOO koutku u kachniček. 
Zelená trasa je zaměřená na přírodu a celkem má 19 úkolů. 

Oranžová trasa je zaměřená na vesmír a má 32 úkolů. 
Začátek oranžové trasy je hned za značeným přechodem přes silnici u vstupu do lesoparku.  

Prosíme všechny účastníky hry, aby dodržovali pravidla R+R+R. 
Těšíme se na další foto a videa. 
Děkujeme ŠD

DRUŽINA V LESOPARKU

Pokud nevíte, co s volným časem, můžete se již brzo zapojit do družinové akce v lesoparku.

A v čem spočívá?

Každý týden na našem družinovém webu na vás budou čekat výzvy, které se budou co týden zaměřovat na něco jiného. Vašim cílem bude splnit co nejvíce úkolů. V každém týdnu na vás bude čekat i pár bonusových výzev. Abychom věděli, že jste úkoly splnili, musíte nám zaslat (na email paní vychovatelek) nějaký důkaz, např. v podobě videa či fotky. Za nejvíce splněných úkolů a poslaných zpráv, na vás bude čekat v družině odměna.

Těšíme se na fotky a videa

Vaše školní družina

Děti si zatleskaly, zatančily, zazpívaly koledy.

Předvánoční atmosféru jsme si všichni užili a těšíme se na Vánoce. 

wink

Dobrý den,

ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 nebude družina otevřena z důvodu nezájmu rodičů.

Děkujeme za pochopení

Vaše družina

VII. oddělení ŠD:

Naše školní družina se zapojila do projektu dobrodružného cestování medvídka Lumpíka po naší republice. Plyšák Lumpík vycestoval 4.2 a jako první navštívil Cheb. Trasa byla předem připravená. V každé družině pobyl náš cestovatel dva dny a byl buď předán osobně další paní vychovatelce, nebo byl odeslán poštou.

Naše družina přišla na řadu 21. března. Lumpíka jsme řádně přivítali. Vzali jsme ho na oběd, na hřiště a do lesoparku. Hráli jsme s ním různé hry a stavěli pro něj domečky ze stavebnice. Lumpík si s námi zahrál také fotbal a vyhrál pohár! Mít medvídka cestovatele v družině byla pro nás velice hezká zkušenost. Bylo to zvláštní, ale my jsme tohoto slavného plyšáka nebrali pouze jako hračku. Byl to náš host, který si s sebou přivezl vlastní pyžamo, batůžek, hygienické potřeby, dalekohled a další věci, všechno dárky od družin, které navštívil před námi.

Od nás dostal knížku, která je celá o něm. Vyrobili jsme ji v družině, abychom si zkrátili čekání na něj. Dostal také spoustu obrázků a děvčata mu vyrobila dva náramky. V tuto chvíli je medvídek stále ještě na cestě. Na svou základnu do Ostravské družiny by se měl vrátit před koncem června. Tento projekt se nám líbil také proto, že spojil kolem padesáti družin a pobavil nejen děti, ale i dospělé.

FOTO a text: Helena Whelan

Školní klub připravil a uskutečnil pro všechna oddělení ŠD mnoho různých a zajímavých disciplín. Po zdárném splnění navíc děti dostaly diplom a odměnu.

FOTO: Věra Herčíková, Veronika Jarošová

K2: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

FOTO: Veronika Jarošová

K1: Dášenka, čili život štěněte

FOTO: Věra Herčíková - vychovatelka

Děti z družin na K1 mohou každý den trénovat své pohybové dovednosti.

Ve čtvrtek 21.2. se ve školní družině konal krásný a barevný karneval

Školní družina v tento den ožila všemi možnými maskami a báječnou karnevalovou náladou.

Děti se převlékly do originálních kostýmů a maškarní rej mohl odstartovat.

Paní vychovatelky připravily zábavné disciplíny i diskotéku. Nechyběla ani přehlídka všech masek a na závěr programu si děti vybíraly z různých druhů odměn. 

FOTO: kolektiv ŠD

Text: Veronika Jarošová 

Foto: Monika Hořejší, Věra Herčíková - vychovatelky

Do ŠD zavítalo loutkové divadlo Dokola

Divadelní představení K1: Čert a Káča

Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové o tom jak to dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a tance chtivou Káču.

Divadelní představení K2: Dášenka čili život štěněte

Nejen loutková pohádka podle jedné z nejoblíbenějších českých dětských knížek Karla Čapka. Pohádka plná písniček a starostí o jedno malé chlupaté štěně.

Den dětí 1.6.

Na K2 byl den dětí ve znamení her, občerstvení a zábavy.

Občas děti tančily mezi kapkami deště, ale i tak si toto odpoledne všechny užily.

FOTO: Věra Försterová - vychovatelka

Den dětí v lesoparku

Děti ze školního klubu připravily pro děti ze ŠD K1 krásné odpoledne plné zábavy, soutěží a odměn.

Nechyběla dobrá nálada a sluníčko. Všem se to moc líbilo, zkrátka den jak má být.

FOTO: Věra Herčíková - vychovatelka

Projekt školní družiny 2.C, 3.B

Návštěva paní Sedláčkové - ,,poznej povolání zdravotní sestry“

FOTO: Marcela Kordová - vychovatelka

Děti z 1.A a 3.A přesadily a následně zalily několik pokojových rostlin.

Naučily se, jak se rostlinky jmenují a jak o ně pečovat.

V květnu k nám přijelo loutkové divadlo Basta-fidli.

Principál Pepíno předvedl dětem svůj světoznámý cirkus Pipíno. Byl to cirkus ptačí, kde každý ptáček zpívá, tančí, baletí a žongluje. K tomu hrála hudba ryčná, a protože je ptačí, tak je nebetyčná. 

FOTO a VIDEO: Věra Herčíková - vychovatelka

Tentokrát k nám zavítalo loutkové divadlo Dokola.

Hrála se veselá loutková pohádka o zamilovaném vodníkovi a statečném Jírovi, na kterého byl i  knížepán krátký.

„Byl jeden tuze zamilovaný vodník a jedna tuze zamilovaná víla. K tomu ještě starý mlýn, malá tůň a na kopci zámek. A v tom zámku žije knížepán. Nikoho on nemá rád, a tak tam sedí sám.“

FOTO: Věra Herčíková - vychovatelka

Školní družina v tento den ožila maskami a báječnou karnevalovou náladou.

Děti se převlékly do originálních kostýmů a maškarní rej mohl začít.

Paní vychovatelky připravily zábavné disciplíny, diskotéku a na závěr karnevalového veselí si děti vybíraly
z různých druhů odměn.

Text: Veronika Jarošová 

FOTO: kolektiv ŠD

V týdnu od 19.2 do 23.2.2018 byl ve družině u paní vychovatelky Kordové realizován projekt s názvem 
První pomoc.

Jeho realizace se ujala naše praktikantka Eva Simmerlová ze školy SOŠP Evropská 33. Projekt byl velmi krásně zpracován a děti si odnesly mnoho nových informací. Dozvěděly se, jak postupovat při neštěstí, nebo jak komunikovat s operátorem, když volají rychlou záchrannou službu.

Text a FOTO: Eva Simmerlová, Marcela Kordová - vychovatelka

Tentokrát si děti vyzkoušely vyrábění z netradičního materiálu. 

Tvoření: Dominika Tomanová, Monika Hořejší, Jana Kučerová - vychovatelky

FOTO: Věra Försterová - vychovatelka

Dne 25.1.2018 si děti z VIII. oddělení ŠD přinesly do družiny svou nejoblíbenější hračku, hru nebo knihuze svého domova. Všem ostatním ji představily, povídaly o ní a odpovídaly na různorodé a zajímavé dotazy od ostatních kamarádů. Poté vše zaznamenaly do tematických pracovních listů a ty nám již visí na nové síti ve družině.

Text a FOTO: Veronika Jarošová 

FOTO: Věra Försterová - vychovatelka

Dne 5.12.2017 proběhla ve školní družině mikulášská výtvarná dílnička. Děti si vyrobily několik různých výrobků s tématikou „Mikuláš, čert a anděl“, které si poté odnesly domů. Za svou snahu a účast dostaly i zaslouženou odměnu.

Tvoření: Věra Försterová, Jana Kučerová, Monika Hořejší, Dominika Tomanová, Hana Benešová - vychovatelky

FOTO: Veronika Jarošová 

Halloween-párty 2.B, 2.C, 3.B

FOTO: Marcela Kordová, Bohumila Hanzalová, Lucie Bednárová - vychovatelky

Školní družina  (2.C a 3.B) zavítala jednoho odpoledne do školního klubu, kde se děti společně připravily na blížící se Halloween tak, že vydlabaly krásnou a usměvavou dýni.

Co všechno vytvořili a čím se zabývali? Podívejte se

FOTO: Veronika Jarošová, vychovatelka

Obří kraslice a výtvory na nástěnkách

Poučení od Vandy a Standy

FOTO a video: Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka

FOTO: Věra Försterová, vychovatelka

Prezentaci vytvořila Věra Poskočilová, vychovatelka

FOTO: Věra Chudáčková, vychovatelka

Že je malé jeviště? Nevadí - divadlo je loutkové.

FOTO: Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka

FOTO: Věra Försterová, vychovatelka

Dýňová polévka

FOTO: Domnika Tomanová, Veronika Jarošová, vychovatelky

Výstavní dýně vypěstoval a nám daroval pan Pavel Bludský a už nám přislíbil i z příští sklizně.
Děkujeme za současnou i budoucí úrodu

FOTO: Věra Chudáčková, vychovatelka

Činnosti školní družiny

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
a) Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.
b) Činnosti rozvíjejí komunikativní kompetence – dítě:
    - ovládá řeč i mimoslovní komunikaci,
    - umí vyjádřit vlastní názor,
    - účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty,
    - naslouchá spolužákům a respektuje jejich názor,
    - komunikuje kultivovaně.

2. Rekreační činnosti
a) V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, kreslení, montážní hry se stavebnicemi, stolní (deskové) hry – např. Šachy, Dáma, Dostihy a sázky.
    Venku: vycházky po okolí, pobyt na veřejném dětském hřišti, pobyt na školní zahradě – péče o květiny, individuální činnosti dle potřeb každého dítěte. Vycházky do lesoparku – pozorování přírody.
b) Rekreační činnost je minimálně organizována a vychovatelkou je především usměrňována.
c) Činnosti rozvíjejí sociální a interpersonální kompetence – dítě:
    - se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,
    - přistupuje zodpovědně k úkolům a povinnostem,
    - projevuje citlivost a ohleduplnost,
    - rozpozná vhodné a nevhodné chování,
    - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu,
    - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit,
    - přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.

3. Příprava na vyučování
a) Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, knihy apod.
b) Činnosti rozvíjejí kompetence k učení – dítě:
    - se učí s chutí, započatou práci dokončí,
    - kriticky hodnotí své výkony,
    - samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů,
    - zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení.

4. Zájmové činnosti
a) Zájmové činnosti rozvíjejí kompetence k trávení volného času – dítě:
    - účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití,
    - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých potřeb a dispozic,
    - rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech,
    - rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času.

 

K nejoblíbenějším zájmovým činnostem patří tvoření z různých materiálů.

Děti se při této činnosti kreativně rozvíjejí, zpětnou vazbu jim poskytuje vytvořený předmět, dárek. V čase před Vánocemi či Velikonocemi jsou organizovány ve ŠD tzv. „Dílničky“, při kterých si děti vyrábějí nejrůznější předměty, které jsou v souladu s daným obdobím.