Kdo je kdo

Kdo je kdo

Školní rok 2022/23

Personální zabezpečení, kompetence, vedení školy 

Ředitel školy

   Mgr. Pavel Kopečný

Zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu,
statutární zástupkyně

   PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu,
budova K1

   Mgr. Lenka Mikušiaková

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu,
budova K2

   Bc. Lukáš Valenta

Výchovná a kariérní poradkyně

   Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Metodička primární prevence

   PhDr. Kateřina BartošováIng. Martina Pletichová

Školní psycholožky

   Mgr. Zuzana Nováková, Dominika Tvrdá

Speciální pedagožka, budova K1

   Mgr. Michaela Neumannová

Speciální pedagožka, budova K2

   Mgr. Pavla Zaleková

Sociální pedagožka

   Mgr. Adéla Dluhošová

Koordinátorka ŠVP

   Mgr. Jana Večeřová

Koordinátorka EVVO

   Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátorka ICT

   Simona Ptáčková

Třídní učitelé

 

M1

   Mgr. Miroslava Mourková

6.A

   Mgr. Veronika Horáková

M2

   Mgr. Gabriela Marečková

6.B

   Mgr. Viktor Škarda

M3

   Mgr. Martina Karešová

6.C

   Mgr. Lucie Henton

1.A

  Tereza Wildová

6.D

   Mgr. Lenka Minaříková

1.B

   Mgr. Naděžda Masáreová

6.E

   Mgr. Kateřina Jonášová

1.C

   Lucie Rohanová, DiS.

7.A

   Ing. Přemysl Prášek

1.D

   Mgr. Tereza Lálová

7.B

   Mgr. Tomáš Večeřa

1.E

   Mgr. Markéta Schaeferová

7.C

   Mgr. Alena Zikmundová

1.F

   Mgr. Marta Buchtová

7.D

   Ing. Renáta Klusáčková

2.A

   Ing. Jitka Křížová Černohorská

8.A

   Mgr. Hana Nezvedová

2.B

   Mgr. Daniela Lukášová

8.B

   Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

2.C

   Mgr. Eliška Blahovcová

8.C

   Simona Ptáčková

2.D

   MSc. Monika Ferencová

8.D

   Ing. Martina Pletichová

3.A

   Pavla Martin

9.A

   Lucie Dvořáková

3.B

   Miloslava Králíčková

9.B

   Bc. Jana Blažková

3.C

   Mgr. Jana Hrbková

9.C

   Bc. Mona Chall

3.D

   Silvie Eričová

3.E

   Mgr. Jana Synáková

PT1

   Martina Srnová

4.A

   Iveta Vagenknechtová

PT2

   Ivana BachorováMgr. Michaela Neumannová

4.B

   Mgr. Lukáš Vaněk

4.C

   Bc. Miroslav Mikšátko

4.D

   Mgr. Blanka Kůrková

4.E

   Jana Boberová

5.A

   Věra Försterová

5.B

   Ing. Vladimíra Plechatá

5.C

   Mgr. Zuzana Frýdlová

5.D

   Bc. Hana Svitáková

 

 

Netřídní učitelé

Mgr. Radka Alfery, Juana María Redondo Fernández M.U., Lukáš Feňa, Šárka Grabemann, Ondřej Hamada, Radovan Hrbek, Lenka Kleprlíková, Kateryna Konovalová, Nicole Machačková, Christopher Martin, Bc. Miroslav Navara, Mgr. Mariana Rishko, Mgr. Iryna Rishko, Ing. Miloš Mucala, Mgr. Matěj Soucha, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jaroslav Šimek, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Jaromír Trunc, Petra Vallin, Mgr. Jana Večeřová,  Bc. Helena Whelan, Mikuláš Zbořil, Rodriguez Cerón Jenny Patricia, Evelína Mošnová, Mgr. Lucie Kudláčková, Nikol Štefanová

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1  

p. vychovatelky K1: Monika Hořejší, Bohumila Hanzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Barbora Švejdová, Jana Fuchsová, Martina Srnová (PT), 

Jana Kučerová – vedoucí vychovatelka K2

p. vychovatelky: Hana Benešová, Lucie Bednárová, Bc. Helena Whelan, Kateřina Bednářová, Klára Budská, DiS, Marie Šťástková (ŠD Montessori)

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová, Ivana Bachorová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Jana Čertíková, Kateřina Domanská, MVDr. Ivana Hoffmannová, Olga Jandová, Radka Juhasová, Alena Mondscheinová, Martina Musílková, Andrea Němcová, Michaela Očásková, Jana Pánková, Michaela Slunečková, Mgr. Renata Sýsová, Ing. Petra Šollová, Marie Šťástková, Eva Šťovíčková, Martina Zemanová, Jarmila Greplová, Humlová Barbora, Olesia Shorban, Eva Zöldová, Veronika Štecová, Radka Juhásová, Lucie Soukupová, Michaela Šafářová, Barbora Humlová, Klára Uchytilová, Zuzana Mitinová, Jana Rezková

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Olexandra Trostinska

Žákovský parlament

Koordinátorka práce žákovského parlamentu

   Kateřina Bartošová

Spolupracující učitel

   Lukáš Valenta

Školní knihovna

Správce školní knihovny

   K1

   K2

   Zdeňka Šinková

   Kateřina Domanská

Web školy

Správce webových stránek

   Simona Ptáčková

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny

   Veronika Nagrantová

zást.vedoucí pro K2

   Kateřina Vitišová

Správní zaměstnanci

hospodářka školy K1

   Markéta Pálová

hospodářka školy K2

   Pavlína Malínská

Referent hospodářské správy (mzdy, archiv)

   Mgr. Libuše Vosková

kroužky, pronájmy

   Václav Vávra

školník K1

   Jan Nagrant

školník K2

   Daniel Svoboda

Externě zajišťované služby

Účetnictví

   Olmesoft s.r.o.

Správa počítačové sítě

   Pulcoun s.r.o.