Kdo je kdo

Kdo je kdo

Počet tříd

1. stupeň  26 tříd
2. stupeň  14 tříd
Přípravná třída 2 třídy
Školní družina  14 oddělení
Školní klub  2 oddělení

Počet žáků: 971

Personální zabezpečení, kompetence 

Ředitel školy

Mgr. Pavel Kopečný

Zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně

PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K1

Mgr. Lenka Mikušiaková

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K2

Bc. Lukáš Valenta

Výchovná a kariérní poradkyně

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Metodička primární prevence

PhDr. Kateřina Bartošová, Mgr. Pavla Zaleková

Školní psycholožka

Mgr. Zuzana Nováková

Speciální pedagožka

Mgr. Michaela Neumannová

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Jana Večeřová (ext.)

Koordinátorka EVVO

Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátorka ICT

Simona Ptáčková

Třídnictví/ asistent pedagoga

 

M1

Bc. Miroslava Mourková

6.A

Ing. Přemysl Prášek / Jana Pánková

M2

Bc. Martina Karešová / Marie Šťástková

6.B

Mgr. Tomáš Večeřa / Lenka Adornová

M3

 Jana Štěrbová

6.C

Mgr. Alena Zikmundová

1.A

Ing. Jitka Křížová Černohorská/ Martina Jarošová

6.D

Ing. Miloš Mucala /        

1.B

Mgr. Daniela Lukášová / Jelena Baumová

7.A

Mgr. Hana Nezvedová / MVDr. Ivana Hoffmannová

1.C

Mgr. Eliška Blahovcová / Jana Fuchsová

7.B

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

1.D

MSc Monika Ferencová / Lucie Soukupová

7.C

Simona Ptáčková

2.A

Mgr. Pavla Zaleková

7.D

Bc. Lukáš Valenta

2.B

Miloslava Králíčková / Andrea Němcová

8.A

Lucie Dvořáková

2.C

Mgr. Jana Hrbková / Iveta Baštová

8.B

Bc. Jana Blažková

2.D

Silvie Eričová

8.C

Mgr. Zdeněk Sochor

2.E

Mgr. Renáta Ondrová / Jana Čertíková

9.A

Mgr. Kateřina Braunová / Jana Čertíková

3.A

Bc. et BcA. Klára Kujanová

9.B

Mgr. Šárka Rorečková / Kateřina Domanská

3.B

Mgr. Naděžda Masareová / Alena Mondscheinová

9.C

Mgr. Radka Alfery / Michaela Očásková

3.C

Miroslav Mikšátko / Oleksandra Trostinska

 

 

3.D

Dominika Tomanová / Diana Ondová

PT1

Martina Srnová / Martina Zemanová

3.E

Dis. Lucie Rohanová / Eva Rýpalová

PT2

Mgr. Adéla Dluhošová / Ivana Bachorová

4.A

Věra Försterová

 

 

4.B

Ing. Vladimíra Plechatá / Mgr. Renáta Sýsová

 

 

4.C

Mgr. Zuzana Frýdlová

 

 

4.D

Bc. Hana Svitáková / Veronika Štecová

 

 

5.A

Mgr. Tereza Lálová

 

 

5.B

Jana Boberová / Andrea Switatová  

 

 

5.C

Mgr. Lukáš Vaněk / Olga Jandová

 

 

5.D

Iveta Vágenknechtová / Jana Beránková

 

 

5.E

Karolína Kankrlíková / Michaela Slunéčková

 

 

 

 

Netřídní učitelé

Juana María Redondo Fernández M.U., Šárka Grabemann, Mgr. Lucie Henton, Mgr. Pavla Houštecká, Mona Chall, Lenka Kleprlíková, Nicole Machačková, Leona Malenínská, Mgr. Gabriela Marečková, Christopher Martin, Bc.Miroslav Navara, Mgr. Jana Palivcová, Ing. Martina Pletichová, Mgr. Mariana Rishko, Mgr. Matěj Soucha, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jaroslav Šimek, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Jaromír Trunc, Petra Vallin, Bc. Helena Whelan, Jana Štěrbová

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1 

p. vychovatelky K1: Lucie Bednárová, Bohumila Hanzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Barbora Švejdová, Jana Fuchsová, Martina Srnová (PT), Eva Rýpalová (ŠK)

 

Jana Kučerová – vedoucí vychovatelka K2

p. vychovatelky: Hana Benešová, Eva Komzalová, Monika Hořejší, Mariana Rishko, Bc. Helena Whelan, Kateřina Bednářová DiS, Marie Šťástková (ŠD Montessori), 

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová, Ivana Bachorová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Iveta Baštová, Jana Čertíková, Kateřina Domanská, MVDr. Ivana Hoffmannová, Olga Jandová, Martina Jarošová, Alena Mondscheinová, Andrea Němcová, Michaela Očásková, Jana Pánková, Michaela Slunečková, Lucie Soukupová, Mgr. Renata Sýsová, Veronika Štecová, Marie Šťástková, Martina Zemanová, Andrea Switatová,  Andrea Ondová. 

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Bc. Natalia Solovei,  Mgr. Mariana Rishko

Žákovský parlament

Koordinátorka práce žákovského parlamentu

Kateřina Bartošová

 

Školní knihovna

Správce školní knihovny

K1

K2

 

Jana Hrbková

Kateřina Domanská

 

Web školy

Správce webových  stránek

Simona Ptáčková

 

Školní jídelna 

vedoucí školní jídelny

Veronika Nagrantová

zást.vedoucí pro K2

Kateřina Vitišová

 

Správní zaměstnanci 

hospodářka školy K1

Markéta Pálová

hospodářka školy K2

Lucie Firsovová

Referent hospodářské správy
(mzdy, archiv)

Mgr. Libuše Vosková

kroužky, pronájmy

Václav Vávra

školník K1

Jan Nagrant

školník K2

Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby 

Účetnictví

Olmesoft s.r.o.

Správa počítačové sítě

Pulcoun s.r.o.