Kdo je kdo

Kdo je kdo

Personální zabezpečení, kompetence

Ředitel školy

Mgr. Pavel Kopečný

Zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupce

PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K1

Mgr. Lenka Mikušiaková

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K2

Bc. Lukáš Valenta

Výchovná a kariérní poradkyně

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Metodička primární prevence

PhDr. Kateřina Bartošová

Školní psycholožka

Mgr. Zuzana Nováková

Speciální pedagožky

PaeDr. Hana Moravcová, Mgr. Michaela Neumannová

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Jana Večeřová (ext.)

Koordinátorka EVVO

Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátorka ICT

Simona Ptáčková

Třídní učitelé

 

M1

Bc. Miroslava Mourková

6.A

Mgr. Monika Vaverková

M2

Bc. Martina Karešová

6.B

Mgr. Šveda Vávrová Gabriela

1.A

Mgr. Pavla Zaleková

6.C

Simona Ptáčková

1.B

Miloslava Králíčková

6.D

Bc. Lukáš Valenta

1.C

Mgr. Jana Hrbková

7.A

Mgr. Pavla Štěpánová, PhD.

1.D

Silvie Eričová

7.B

Bc. Jana Blažková

1.E

Bc. Renáta Ondrová

7.C

Mgr. Jaroslav Šimek

2.A

Mgr. Klára Kujanová

8.A

Mgr. Kateřina Braunová

2.B

Mgr. Naděžda Masareová

8.B

Mgr. Šárka Rorečková

2.C

Mgr. Petra Plášilová

8.C

Mgr. Radka Alfery

2.D

Mgr. Pavla Houštecká

9.A

Mgr. Lenka Mikušiaková

2.E

Dis. Lucie Rohanová

9.B

Mgr. Tomáš Večeřa

3.A

Věra Försterová

9.C

Mgr. Jaromír Trunc

3.B

Mgr. Daniela Lukášová

 

 

3.C

Mgr. Eliška Blahovcová

PT1

Martina Srnová

3.D

Bc. Hana Svitáková

PT2

Mgr. Adéla Dluhošová

4.A

Mgr. Tereza Lálová

 

 

4.B

Jana Boberová

 

 

4.C

Mgr. Lukáš Vaněk

 

 

4.D

Iveta Vágenknechtová

 

 

4.E

Karolína Kankrlíková

 

 

5.A

Ing. Vladimíra Plechatá

 

 

5.B

Mgr. Zuzana Frýdlová

 

 

5.C

Mgr. Taťána Trčková, Šondová Hana - zast.

 

 

5.D

Dominika Tomanová

 

 

 

Netřídní učitelé

Lucie Dvořáková, Juana María Redondo Fernández, Mgr. Lucie Henton, Lenka Kleprlíková, Nicole Machačková, Mgr. Gabriela Marečková, Ing. Miloš Mucala, Bc.Miroslav Navara, Mgr. Hana Nezvedová, Mgr. Mariana Rishko, Mgr. Zdeněk Sochor, Mgr. Matěj Soucha, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jiřina Štrossová, Bc. Helena Whelan, Bc. Mona Challová, Mgr. Alena Zikmundová

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1,  Jana Kučerová – vedoucí vychovatelka K2

Lucie Bednárová, Hana Benešová, Bohumila Hanzalová, Eva Komzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Monika Hořejší, Bc. Helena Whelan, Barbora Švejdová, Barbora Hrochová a Kateřina Bednářová, DiS - ŠD Montessori, Marie Šťástková –ŠK

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová, Ivana Bachorová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Ing. Jitka Černohorská, Jana Čertíková, Kateřina Domanská, MVDr. Ivana Hoffmannová, Barbora Hrochová, Olga Jandová, Vanda Kreinerová, Alena Mondscheinová, Andrea Němcová, Michaela Očásková, Michaela Slunečková, Mgr. Renata Sýsová, Veronika Štecová, Alena Sadílková, Marie Šťástková, Jana Štěrbová, Martina Zemanová, Jana Fuchsová

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Bc. Natalia Solovei,  Mgr. Mariana Rishko

 

 

Žákovský parlament

Koordinátorka práce žákovského parlamentu

Kateřina Bartošová

 

Školní knihovna

Správce školní knihovny

K1

K2

 

Michaela Slunéčková

Pavla Štěpánová

 

Web školy

Správce webových  stránek

Simona Ptáčková

 

Školní jídelna

 

vedoucí školní jídelny

Veronika Nagrantová

zást.vedoucí pro K2

Kateřina Vitišová

vedoucí kuchařka K1

Lucie Stárková

vedoucí kuchařka K2

Zuzana Marešová

 

Správní zaměstnanci

 

hospodářka školy K1

Markéta Pálová

hospodářka školy K2

Lucie Firsovová

Referent hospodářské správy (mzdy, archiv)

Mgr. Libuše Vosková

kroužky, pronájmy

Václav Vávra

školník K1

Jan Nagrant

školník K2

Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby

 

Účetnictví

Olmesoft s.r.o.

Správa počítačové sítě

Pulcoun s.r.o.