Kdo je kdo

Kdo je kdo

Pro školní rok 2020/21 bude aktualizováno v přípravném týdnu v srpnu.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/20 

Organizační systém, personální zabezpečení, kompetence 

 

Počty tříd a oddělení školní družiny

1. stupeň 24 tříd 
2. stupeň 11 tříd
Přípravná třída         2 třídy
Školní družina 15 oddělení
Školní klub  1 oddělení

               

   

   

 

    

 

Kompetence, personální zabezpečení  

Ředitel školy

Mgr. Pavel Kopečný

Zástupce ředitele pro rozvoj pedag. procesu

PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupce ředitele pro organizaci pedag. procesu  K1

Mgr. Petra Haladová

Zástupce ředitele pro organizaci pedag. procesu  K2

Mgr. Veronika Jarošová

Referent hospodářské správy, statutární zástupce ředitele

Mgr. Libuše Vosková

Výchovný poradce

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Školní metodik prevence

PhDr. Kateřina Bartošová

Školní psycholog

Mgr. Zuzana Nováková

Speciální pedagog

PaeDr. Hana Moravcová

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Večeřová (ext.)

Koordinátor EVVO

Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátor ICT

Simona Ptáčková

  

Třídnictví 

M1

Bc. Miroslava Mourková

6.A

Mgr. Pavla Štěpánová

M2

Bc. Martina Karešová

6.B

Bc. Jana Blažková

1.A

Bc. Klára Kujanová

6.C

Mgr. Jaroslav Šimek

1.B

Mgr. Naděžda Masáreová

7.A

Mgr. Kateřina Braunová

1.C

Mgr. Petra Plášilová

7.B

Mgr. Šárka Rorečková

1.D

Mgr. Pavla Houštecká

7.C

Mgr. Radka Alfery

1.E

Lucie Rohanová, DiS. 

8.A

Mgr. Lenka Mikušiaková

2.A

Věra Försterová

8.B

Mgr. Tomáš Večeřa

2.B

Mgr. Daniela Lukášová

8.C

Mgr. Jaromír Trunc

2.C

Mgr. Eliška Blahovcová

9.A

Mgr. Venuše Belladová

2.D

Mgr. Dana Růžičková

9.B

Mgr. Šveda Vávrová Gabriela

3.A

Mgr. Tereza Lálová

PT1

Martina Srnová

3.B

Miloslava Králíčková

PT2

Mgr. Adéla Dluhošová

3.C

Mgr. Zdeněk Sochor

 

 

3.D

Mgr. Gabriela Marečková

 

 

3.E

Bc. Renáta Ondrová

 

 

4.A

Ing. Vladimíra Plechatá

 

 

4.B

Mgr. Zuzana Frýdlová

 

 

4.C

Mgr. Taťána Trčková

 

 

4.D

Dominika Tomanová

 

 

5.A

Iveta Vágenknechtová

 

 

5.B

Jana Boberová

 

 

5.C

Mgr. Lukáš Vaněk

 

 

5.D

Karolína Kankrlíková

 

 

 

Netřídní učitelé

Lenka Kleprlíková, Nicole Machačková, Ing. Miloš Mucala, Bc. Miroslav Navara, Mgr. Miroslava Poláková, Simona Ptáčková, Mgr. Matěj Soucha, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Monika Vaverková, Mgr. Hana Nezvedová, Mona Challová

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1,  Mgr. Veronika Jarošová – vedoucí vychovatelka K2

Lucie Bednárová, Hana Benešová, Bohumila Hanzalová, Věra Herčíková, Monika Hořejší, Barbora Hrochová, Ing. Eva Komzalová, Marcela Kordová, Jana Kučerová, Michaela Očásková, Mgr. Mariana Rishko, Barbora Švejdová, Bc. Helena Whelan, Marie Šťástková - ŠK

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová, Ivana Bachorová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Mgr. Josef Cerman, Kateřina Domanská, Mgr. Milena Drážníková, MVDr. Ivana Hoffmannová, Barbora Hrochová, Andrea Jašková,  Alena Petlan Mondscheinová, Michaela Očásková, Bc. Michaela Podolínská, DiS., Michaela Slunečková, Mgr. Renata Sýsová, Veronika Štecová, Ing. Kamila Tomčíková

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Bc. Natalia Solovei

    

Žákovský parlament

Koordinátor práce ŽP II. st. PhDr. Kateřina Bartošová

  

Školní knihovna 

Správce školní knihovny

Michaela Slunečková - budova K1, Mgr. Pavla Štěpánová - budova K2 

  

Web školy

Správce webových stránek školy Simona Ptáčková

 

Školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny Veronika Nagrantová
Zástupkyně vedoucí školní jídelny Kateřina Vitišová
Vedoucí kuchařka KI Lucie Stárková
Vedoucí kuchařka KII Zuzana Marešová

  

Správní zaměstnanci  

Hospodářka školy KI Markéta Pálová
Hospodářka školy KII Anna Mikulíková
Kroužky, pronájmy Václav Vávra, Mgr. Petra Haladová - budova K1, Mgr. Veronika Jarošová - budova K2
Školník KI
Jan Nagrant
Školník KII Daniel Svoboda