Kdo je kdo

Kdo je kdo

Počet tříd

1. stupeň  26 tříd
2. stupeň  14 tříd
Přípravná třída 2 třídy
Školní družina  14 oddělení
Školní klub  2 oddělení

Počet žáků: 971

Personální zabezpečení, kompetence 

Ředitel školy

Mgr. Pavel Kopečný

Zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně

PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K1

Mgr. Lenka Mikušiaková

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K2

Bc. Lukáš Valenta

Výchovná a kariérní poradkyně

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Metodička primární prevence

PhDr. Kateřina Bartošová, Mgr. Pavla Zaleková

Školní psycholožka

Mgr. Zuzana Nováková

Speciální pedagožka

Mgr. Michaela Neumannová

Sociální pedagožka

Mgr. Adéla Dluhošová

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Jana Večeřová (ext.)

Koordinátorka EVVO

Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátorka ICT

Simona Ptáčková

Třídnictví/ asistent pedagoga

 

M1

Bc. Miroslava Mourková / Zuzana Mitinová

6.A

Ing. Přemysl Prášek / Jana Pánková

M2

Bc. Martina Karešová / Marie Šťástková

6.B

Mgr. Tomáš Večeřa / Lenka Adornová

M3

Bc. Miroslava Mourková, Bc. Martina Karešová

6.C

Mgr. Alena Zikmundová

1.A

Ing. Jitka Křížová Černohorská/ Michaela Šafářová

6.D

Ing. Miloš Mucala / Kateryna Konovalova      

1.B

Mgr. Daniela Lukášová / Jelena Baumová

7.A

Mgr. Hana Nezvedová / MVDr. Ivana Hoffmannová

1.C

Mgr. Eliška Blahovcová / Jana Fuchsová

7.B

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

1.D

MSc Monika Ferencová / Lucie Soukupová

7.C

Simona Ptáčková

2.A

Mgr. Pavla Zaleková / Kateřina Nyplová

7.D

Ing. Martina Pletichová

2.B

Miloslava Králíčková / Andrea Němcová

8.A

Lucie Dvořáková

2.C

Mgr. Jana Hrbková 

8.B

Bc. Jana Blažková

2.D

Silvie Eričová

8.C

Mgr. Zdeněk Sochor

2.E

Mgr. Renáta Ondrová / Jana Čertíková

9.A

Mgr. Kateřina Braunová / Jana Čertíková

3.A

Bc. et BcA. Klára Kujanová

9.B

Kateřina Domanská

3.B

Mgr. Naděžda Masareová / Alena Mondscheinová

9.C

Mgr. Radka Alfery / Michaela Očásková

3.C

Miroslav Mikšátko / Anita Trombalová

 

 

3.D

Dominika Tomanová / Eva Rýpalová

PT1

Martina Srnová / Martina Zemanová

3.E

Dis. Lucie Rohanová / Eva Rýpalová

PT2

Mgr. Adéla Dluhošová / Ivana Bachorová / Petra Šollová

4.A

Věra Försterová

 

 

4.B

Ing. Vladimíra Plechatá / Mgr. Renáta Sýsová

 

 

4.C

Mgr. Zuzana Frýdlová

 

 

4.D

Bc. Hana Svitáková / Veronika Štecová

 

 

5.A

Mgr. Tereza Lálová

 

 

5.B

Jana Boberová / Andrea Switatová  

 

 

5.C

Mgr. Lukáš Vaněk / Olga Jandová

 

 

5.D

Iveta Vágenknechtová / Jana Beránková

 

 

5.E

Mgr. Iva Havránková / Michaela Slunéčková

 

 

 

 

Netřídní učitelé

Juana María Redondo Fernández M.U., Šárka Grabemann, Mgr. Lucie Henton, Mgr. Pavla Houštecká, Mona Chall, Lenka Kleprlíková, Nicole Machačková, Leona Malenínská, Mgr. Gabriela Marečková, Christopher Martin, Bc.Miroslav Navara, Mgr. Jana Palivcová, Mgr. Mariana Rishko, Mgr. Matěj Soucha, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jaroslav Šimek, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Jaromír Trunc, Petra Vallin, Bc. Helena Whelan, Jana Štěrbová, Mgr. Veronika Horáková, BSc. David Výboch

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1 

p. vychovatelky K1: Lucie Bednárová, Bohumila Hanzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Barbora Švejdová, Jana Fuchsová, Martina Srnová (PT), Eva Rýpalová (ŠK)

 

Jana Kučerová – vedoucí vychovatelka K2

p. vychovatelky: Hana Benešová, Eva Komzalová, Monika Hořejší, Bc. Helena Whelan, Kateřina Bednářová DiS, Marie Šťástková (ŠD Montessori), 

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová, Ivana Bachorová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Iveta Baštová, Jana Čertíková, Kateřina Domanská, MVDr. Ivana Hoffmannová, Olga Jandová, Alena Mondscheinová, Andrea Němcová, Michaela Očásková, Jana Pánková, Michaela Slunečková, Lucie Soukupová, Mgr. Renata Sýsová, Veronika Štecová, Marie Šťástková, Martina Zemanová, Andrea Switatová, Zuzana Mitinová, Kateryna Konovalova, Kateřina Nyplová, Petra Šollová, Michaela Šafářová, Anita Trombalová   

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Bc. Natalia Solovei,  Oleksandra Trostinska

Žákovský parlament

Koordinátorka práce žákovského parlamentu

Kateřina Bartošová

 

Školní knihovna

Správce školní knihovny

K1

K2

 

Jana Hrbková, Zdeňka Šinková

Kateřina Domanská

 

Web školy

Správce webových  stránek

Simona Ptáčková

 

Školní jídelna 

vedoucí školní jídelny

Veronika Nagrantová

zást.vedoucí pro K2

Kateřina Vitišová

 

Správní zaměstnanci 

hospodářka školy K1

Markéta Pálová

hospodářka školy K2

Lucie Firsovová

Referent hospodářské správy
(mzdy, archiv)

Mgr. Libuše Vosková

kroužky, pronájmy

Václav Vávra

školník K1

Jan Nagrant

školník K2

Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby 

Účetnictví

Olmesoft s.r.o.

Správa počítačové sítě

Pulcoun s.r.o.