Kdo je kdo

Kdo je kdo

Školní rok 2023/24

Personální zabezpečení, kompetence, vedení školy 

Ředitel školy

   Mgr. Pavel Kopečný

Zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně

   PhDr. Kateřina Bartošová

Zástupkyně ředitele pro obsah vzdělávání

   Mgr. Jana Večeřová, MBA

Zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K1

   Mgr. Lenka Mikušiaková

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu, budova K2

   Mgr. Lukáš Valenta

Výchovná a kariérní poradkyně

   Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

Metodičky primární prevence

   PhDr. Kateřina Bartošová, Ing. Martina Pletichová

Školní psycholožky

   Dominika Tvrdá

Speciální pedagožka, budova K1

   Mgr. Michaela Neumannová

Speciální pedagožka, budova K2

   Mgr. Pavla Zaleková

Sociální pedagožka

   Mgr. Adéla Dluhošová

Koordinátorka ŠVP

   Mgr. Jana Večeřová, MBA

Koordinátorka EVVO

   Mgr. Lenka Mikušiaková

Koordinátor ICT

   Radovan Hrbek

Třídní učitelé

 

M1

 Mgr. Miroslava Mourková

   6.A

 Lucie Dvořáková

M2

 Mgr. Gabriela Marečková

   6.B

 Bc. Natálie Doležalová

M3

 Zuzana Mitinová 

   6.C

 Mgr. Adam Tománek

1.A

 Silvie Eričová

   6.D

 Jakub Švejnar

1.B

 Miloslava Králíčková

   7.A

 Mgr. Veronika Horáková

1.C

 Mgr. Daniela Lukášová

   7.B

 Pavla Martin

1.D

 MSc. Monika Ferencová

   7.C

 Bc. Mona Chall

1.E

 Mgr. Daniela Vařeková

   7.D

 Kateřina Domanská

2.A

 Tereza Wildová

   7.E

 Mgr. Kateřina Jonášová

2.B

 Mgr. Naděžda Masareová

   8.A

 Ing. Přemysl Prášek

2.C

 Lucie Rohanová, DiS.

   8.B

 Mgr. Tomáš Večeřa

2.D

 Mgr. Tereza Lálová

   8.C

 Mgr. Alena Zikmundová

2.E

 Mgr. Markéta Schaeferová

   8.D

 Ing. Renáta Klusáčková

2.F

 Mgr. Marta Buchtová

   9.A

 Bc. Mikuláš Zbořil

3.A

 Mgr. Ing. Jitka Černohorská Křížová

   9.B

 Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

3.B

 Mgr. Alena Prokšová

   9.C

 Bc. Jana Blažková

3.C

 Tereza Gandžalová

   9.D 

 Ing. Martina Pletichová

3.D

 Milena Břečková

   PT1

 Martina Srnová

4.A

 Věra Försterová

   PT2

 Ivana Bachorová

4.B

 Ing. Vladimíra Plechatá

4.C

 Mgr. Zuzana Frýdlová

4.D

 Bc. Hana Svitáková

4.E

 Mgr. Jana Synáková

5.A

 Iveta Vagenknechtová

5.B

 Mgr. Lukáš Vaněk

5.C

 Mgr. Jana Hrbková

5.D

 Mgr. Blanka Kůrková

5.E

 Jana Boberová

Netřídní učitelé

Mgr. Radka Alfery, Lukáš Feňa, Šárka Grabemann, Ondřej Hamada, Radovan Hrbek, Lenka Fialová, Natalia Garcia del Castillo, Petra Kadeřábková, Lenka Kleprlíková, Kateryna Konovalová, Nicole Machačková, Christopher Martin, Pavla Martin, Evelína Mošnová, Bc.Miroslav Navara,  Mgr. Mariana Rishko, Mgr. Iryna Rishko, Patricia Jenny Cerón Rodriguez, Magda Řehořová, Mgr. Matěj Soucha, Prokop Spáčil, Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jaroslav Šimek, Nikol Štefanová, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Jaromír Trunc, Petra Vallin, Bc. Helena Whelan

Školní družina a školní klub

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka K1  

vychovatelky K1: Monika Hořejší, Bohumila Hanzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Jana Fuchsová, Jana Čertíková, Martina Srnová (PT)

vychovatel K1: Aleš Bihari

Jana Kučerová – vedoucí vychovatelka K2

vychovatelky K2: Hana Benešová, Lucie Bednárová, Kateřina Bednářová DiS, Klára Budská, Kateřina Míchalová, Kristýna Hejtmánková, Marie Šťástková (ŠD Montessori)

Asistenti pedagoga

Lenka Adornová,  Jelena Baumová, Jana Beránková, Jana Čertíková, Kateřina Domanská, Jana Fuchsová, Kristýna Hejtmánková, MVDr. Ivana Hoffmannová, Petra Janásová, Olga Jandová, Ing. Ludmila Jelínková, Radka Juhasová, Jana Kašová, Antonie Litváková, Veronika Mahdalová, Kateřina Míchalová, Alena Mondscheinová, Martina Musílková, Andrea Němcová, Hana Novotná, Michaela Očásková, Jana Pánková, Věra Pavelková, Ing. Jana Rezková, Lucie Soukupová, Michaela Slunečková, Mgr. Renata Sýsová, Andrea Switatová, Michaela Šafářová, Petra Šollová, Marie Šťástková, Eva Šťovíčková, Petra Uchytilová, Hana Wiková, Martina Zemanová

Pedagogové pro podporu žáků s OMJ

Ing. Anna Ignatěňa, Olexandra Trostinska

Žákovský parlament

Koordinátoři práce žákovského parlamentu

   Lukáš Valenta, Přemysl Prášek

Školní knihovna

Správce školní knihovny

        K1

        K2

   Zdeňka Šinková

   Kateřina Domanská

Web školy

Administrátor webových stránek

   Mgr. Lukáš Vaněk

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny

   Veronika Nagrantová

zást.vedoucí pro K2

   Kateřina Vitišová

Správní zaměstnanci

hospodářka školy K1

   Markéta Pálová

hospodářka školy K2

   Pavlína Malínská

Referent hospodářské správy (mzdy, archiv)

   Mgr. Libuše Vosková

kroužky, pronájmy

   Václav Vávra

školník K1

   Jan Nagrant

školník K2

   Daniel Svoboda

Externě zajišťované služby

Účetnictví

   Olmesoft s.r.o.

Správa počítačové sítě

   Pulcoun s.r.o.