Podpora nadání - spolupracujeme s Mensou ČR

Podpora nadání - spolupracujeme s Mensou ČR

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Spolupracujeme s Mensou ČR a organizujeme testování přímo na naší škole. Testování se na naší škole provádí každé dva roky: 2022, 2020, 2018, 2016, 2014

CVIČNÝ TEST: Na svém webu Mensa publikuje cvičný test, který je podobný tomu, který by čekal přihlášené zájemce http://www.mensatest.cz/.

 

Letošní testování proběhne v náhradním podzimním termínu

Plánované testování ve dnech: 21. a 22 dubna 2020, proběhne v náhradním podzimním termínu.

Vaše přihlášky zůstávají v platnosti, po prázdninách se můžete rozhodnout, jestli se v novém školním roce testování zúčastníte. Bude také možné přihlášení pro nové zájemce. Zúčastnit se u nás ve škole mohou i letošní deváťáci.

více info simona.ptackovazavinackvetnak.cz

Základní informace si můžete přečíst na webu Mensy nebo v letáčku, který děti dostaly od třídních učitelů. 

V případě zájmu o testování Vašeho dítěte, oddělte z letáčku závaznou Přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte třídnímu učiteli. 

Termín odevzdání je do <bude upřesněno>.

Zároveň je nutné vyplnit také Elektronickou přihlášku na webu Mensy. Bude zveřejněna <bude upřesněno> – pro žáky Květňáku. Nezapomeňte, prosím, na její vyplnění na www.mensa.cz/testovani-iq.

150 Kč přinesou žáci až do testovací učebny (o organizaci na K1 i K2 budete včas informováni). Převezme je testující z Mensy proti potvrzení pro Vás (bylo to tak i v minulých letech).

Třídní učitele bychom výběrem peněz zbytečně zatěžovali. Snažíme se vždy o pohodový průběh, aby přihlášení žáci měli co nejlepší podmínky pro řešení úloh.

 

Dětská Mensa 2020

Březen - zaměřeno na online vzdělávání - Khan Academy

Vážení rodiče,

  po delší době jsme v nepřeberné nabídce mobilních aplikací narazili na jednu, nad kterou nelze jinak než zajásat. Posuďte sami – a uznáte-li to za vhodné, můžete ji s klidným svědomím doporučit Vašim zvídavým žákům nebo dětem.

Khanova škola (Khan Academy) je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, kterou v roce 2006 založil Američan Salman Khan, absolvent MIT a Harvardu. S krédem „poskytovat vysoce kvalitní vzdělání komukoli, kdekoli“ nabízí internetová stránka projektu tisíce výukových videí uložených na YouTube. Interaktivní cvičení, vysvětlující videa, sledování pokroku a okamžitou zpětnou vazbu nabízí Khan Academy zdarma, bez reklam a nyní i formou mobilní aplikace, která je od února 2020 v češtině.

Bližší informace a odkaz ke stažení aplikace do Vašeho mobilního telefonu nebo tabletu najdete na

 https://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--aktualni-deni&aid=877

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu deti.mensa.cz

Únorové novinky pro rodiče 

Vážení rodiče,

  v únorovém newsletteru bychom Vás rádi upozornili zejména na tři zajímavé události, které se kvapem blíží a přihlášky je potřeba podat co možná nejdříve, chcete-li ještě zajistit místa pro své žáky či děti. Zaujme-li Vás některé z níže uvedených témat, pokračujte prosím kliknutím na příslušný odkaz, kde se dozvíte více.

 • Mensovní seminář pro nadané studenty (5.–9. června 2020): Desátý jubilejní seminář se vrací do Bouzova, místa prvního semináře. Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
  Více se dozvíte na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1641
 • Technický svět dětem: příměstský kemp pro děti od 5 do 8 let. Milují vaše děti lego? Baví je objevovat technický svět, který je všude kolem nás? Mají spousty otázek CO, JAK a PROČ? Přihlašte je na příměstský tábor Technický svět dětem, který je určen 5–8letým dětem. Příměstské tábory se letos v létě budou konat v následujících městech a termínech:
  Praha, 13.–17. 7. 2020
  Říčany, 20.–24. 7. 2020
  Olomouc, 3.–7. 8. 2020
  Děčín, 10.–14. 8. 2020
  Praha, 17.–21. 8. 2020
  Bližší informace a odkazy na přihlášky najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--primestske-campy
 • Stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro gymnázium Open Gate. Uchazečům o studium, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia Open Gate, ale pochází ze sociálně komplikovaných poměrů, nabízí Nadace The Kellner Family Foundation sociální stipendium. Příspěvek má formu částečné nebo plné úhrady školného. Jeho výše závisí na příjmu a majetkových poměrech rodiny budoucího studenta. Pozor, uzávěrka přihlášek je již 1. března 2020! Bližší informace najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=875

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu deti.mensa.cz

 

Novoroční novinky z Dětské Mensy

Vážení rodiče,

dovolujeme si zaslat Vám opět několik novinek z dění v Dětské Mense. 

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů (nejen) v roce 2020.

 

Dětská Mensa 2019

Srpnové novinky pro rodiče

Vážení rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci a Vy možná máte plnou hlavu starostí, co přinese nový školní rok. Pokud si však uprostřed předškolního shonu přece jen najdete chvíli času, třeba Vás zaujme některý z níže uvedených tipů.

 • Logická olympiáda (říjen a listopad, celá ČR): již 12. ročník soutěže se uskuteční tradičně na podzim. Podrobnější informace najdete např. na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=513. Soutěžící se mohou registrovat do konce září (!) na webu Logické olympiády (http://www.logickaolympiada.cz). Stejně jako loni jsou vyhlášeny samostatné kategorie MŠ (určená zejména předškolákům), A1 (pro prvňáčky) a A2 (pro žáky druhých tříd), a již tradičně „hlavní“ kategorie A, B a C. Soutěžit tak mohou všechny věkové kategorie od předškoláků do 20 let.

Ve dnech 1. srpna – 30. září 2019 bude probíhat registrace soutěžících a škol do již 12. ročníku Logické olympiády.

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR. Charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, logická hra a podobně.

 • Mensovní seminář pro nadané studenty (3.–7. října, Albrechtice v Jizerských horách): rádi bychom pozvali studenty ve věku od 11 do 20 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy). On-line přihlášku a další informace naleznete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1626.

Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými 

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce.

Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu

Mensa ČR se systematicky zabývá podporou rozvoje nadání a intelektu (nejen nadaných) dětí. Mezi klíčové aktivity patří Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, Kluby nadaných dětí, spolupráce se školami, herní kluby, letní kempy a soustředění, dětská šifrová liga; sdružuje nadané děti v Dětské Mense a vůbec provozuje řadu aktivit směřujících k rozvoji intelektu a nadání.

 

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí na naší škole


Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí svým přístupem ke vzdělávání. Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře. Prvním je bezpečné prostředí, které chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy a jednotlivých tříd, druhým je pedagogický konstruktivismus a třetím je otevřené partnerství uvnitř školy a ve vztazích s rodiči a dalšími institucemi, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Podporujeme rozmanitost metod výuky. Vedle tříd s klasickou výukou matematiky a výukou čtení metodou analyticko-syntetickou máme také třídy s Hejného matematikou a výukou čtení metodou genetickou. Třídy s výukou jazyka metodou CLIL máme na prvním i druhém stupni naší ZŠ. Třetím rokem otevíráme Montessori třídu, o kterou je také velký zájem. Žáci devátého ročníku odevzdávají a prezentují absolventské práce na téma, které si zvolí. Zkusí si tak prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, schopnost kultivovaného vyjadřování a přesvědčivé argumentace.

Každoročně se účastníme logické olympiády a dalších matematických soutěží; soutěží v informatice; chemické, biologické, zeměpisné, dějepisné olympiády; olympiády v Čj, Aj a Nj. Testování Mensy proběhlo na naší škole v loňském školním roce. Žákovský parlament Ptakopysk pořádá každoročně Šachový turnaj prvního i druhého stupně a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme výtvarné soutěže, jarní a vánoční koncerty, pěveckou soutěž, Květňákmánii. Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, zájmové kroužky (např. kroužek Věda nás baví, kroužek Anglického jazyka, kroužek Programování s Ozoboty, Modelářský kroužek), pro starší děti máme otevřen Školní klub.

Účastníme se republikových i zahraničních projektů. Naši žáci vyhráli podruhé soutěž Post Bellum. V letošním roce naši žáci zvítězili také v soutěži Cyberpiece, jejíž cílem je upozornit na problematiku kyberšikany a předcházet jí. Na webových stránkách školy informujeme o aktivitách Mensy. Odkaz na webové stránky Mensy ČR máme na našich stránkách v sekci Škola - Podpora nadání.

Všichni naši učitelé a učitelky jsou vzděláváni na seminářích RWCT, ostatní semináře si vybírají podle svého zaměření. Podporujeme rozvoj pedagogického sboru v informatické gramotnosti.
Pro rodiče pořádáme rodičovské kavárny, ve kterých jsme se zamýšleli nad tématy: Šikana a obrana proti ní; Klima školy; Hejného matematika; Montessori pedagogika; CLIL a Jak vytvářet bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem.

Simona Ptáčková, ICT
V Praze, dne 10. června 2019

 

Konference - jaro 2019, Letní campy

Vážení učitelé, vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na nadcházející akce:

 • Konference Vzdělání pro budoucnost (22.–23. března 2019) – tato akce je určena především pedagogům, ale zúčastnit se samozřejmě mohou i rodiče, kteří se zajímají o moderní trendy ve výuce. Program je opravdu bohatý, viz https://www.konference-mensa.cz/program/. Pozor, uzávěrka registrací je již 15. března!
 • Konference CAPARD – Jak připravit děti na budoucnost (27. dubna 2019) – tato konference je naopak určena především rodičům. Veškeré informace o konferenci, včetně programu, najdete na http://www.capard.cz. Akci nepořádá Mensa ČR.
 • Intellectus pořádá na jaře v Praze několik workshopů pro děti, detailní informace najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--jine.
 • Letní příměstské campy – aktuální nabídku najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--primestske-campy. Pořadateli jsou Mensa ČR nebo Intellectus. Není vyloučeno, že budou přidány další termíny.
 • Letní pobytové campy – všechny vypsané termíny najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--pobytove-campy. Některé jsou již beznadějně zaplněny, na jiných ještě zbývá pár volných míst.

Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu Mensy ČR