OBOROVÉ DNY

OBOROVÉ DNY

Součástí výuky každého školního roku jsou oborové dny. Témata jsou vybírána různorodá, a to na základě aktuálních událostí či významných výročí. Naši žáci se na ně snaží nahlížet z různých pohledů. Dvojice pedagogů, vyučující obsahově obdobné předměty, si připraví svou originální dílnu a během dopoledne se žáci vystřídají minimálně na čtyřech takových místech. Oborové dny korespondují se zaměřením školy na konstruktivistickou pedagogiku a rozvíjejí její základní prvky, jako je např. brainstorming, skupinová práce, diskuse. Opírají se o klasický model konstruktivismu, kdy žáci nejprve o daném tématu přemýšlejí, třídí si již nabyté poznatky a díky tomu jsou motivováni získat více vědomostí. Poté pracují s novými informacemi a v závěru reflektují, čím byli obohaceni. Dochází při nich i k podstatně větší pracovní interakci mezi žáky různých tříd, tím podporují vztahy mezi nimi a pomáhají budování bezpečného klimatu školy.


Během oborových dnů mají děti možnost zkoumat, co je zajímá. Mohou si vybrat téma a s ním pracovat, hledat a hodnotit informace k němu, třídit tyto informace a postupně je přetvářet v originální celek. Taková samostatná práce dovoluje dítěti rozvíjet svoje osobní nadání, svobodné myšlení a kritické uvažování. Směřuje žáky k hledání jejich budoucího zaměření.

 

Některá další témata minulých let

Výchova ke zdraví

Víte, co má společného Zumba a zelenina? Obě patří ke zdravému životnímu stylu. Zatančíme si Zumbu, seznámíme se s jejími základními styly (merengue, salsa, cumbia, reggeaton), pokusíme se vytvořit si vlastní choreografii na známou píseň Gangnam style. A protože bychom nevydrželi být celé dopoledne v pohybu a určitě nám při Zumbě vyhládne, připravíme si k svačině několik zdravých a dobrých zeleninových salátů. Výstupem z našeho pohodového dopoledne bude fotodokumentace a třeba i videozáznam.
Těším se na vás, holky i kluci.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Rád (a) sportuješ? Zúčastňuješ se turnajů v různých sportech? Ale vyzkoušel (a) jsi nějaký turnaj zorganizovat? Pokud se to chceš naučit, přihlas se v kabinetu tělesné výchovy.
1. - 3. h. příprava ve třídě (pozvánka, tabulky a rozpisy zápasů, pravidla hry, občerstvení)
4. - 5. h. příprava hřiště v tělocvičně, hra, rozhodování
S sebou – sportovní oděv a obuv do tělocvičny, psací potřeby

Matematika převážně nevážně
(aneb oprsklá matematika s protažením těla na míčích a poznáním sebe sama)

Opět zvu do naší oborové dílny logicky myslící jedince, ale i jedince mající s matematikou nevyřízené účty, vítám i Einsteiny na propadnutí. Během několika hodin protáhneme každý sval, promasírujeme mozkové závity, bude-li chuť a nálada, dopřejeme si relaxační masáž dlaně a krku v doprovodu pohádkového autogenního tréninku. Také zopakujeme Paul Jacobsonovu progresivní relaxaci a vytvoříme pestré mandaly, zaměřené na mozkovou koncentraci. Bude- li zájem , tak se zaměříme na poznání vlastní osoby. ...

Očekávaný výstup:
Vytvoření společných i osobních mandal, fotografická dokumentace, portfolio slovních úloh , zrelaxované tělo i duše.

SAVCI V PRAŽSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ

Máš rád zvířata? Pojď si je prohlédnout s průvodcem do pražské ZOO!

Zaměříme se na savce a jejich charakteristické znaky a seznámíme se s nejzajímavějšími představiteli této populární skupiny obratlovců v ZOO Praha! Částečně si ovšem budeš musit uhradit vstupné. Kdo by však litoval investice do vzdělání? Po 90 minutové prohlídce si jistě něco zapamatuješ a své poznatky a dojmy stručně a výstižně zaznamenáš, popřípadě nakreslíš to, co Tě nejvíc zaujme. Fotoaparát si nezapomeň doma.

Kouzelná chemie

Je černá opravdu černá? Jakou barvu má ve skutečnosti Coca-cola? A je možné vytvořit oheň bez zápalek? Přijďte s námi odhalovat tajemství kouzelnických pokusů a odbourat klišé, že chemie je nuda! Vyčarujeme oheň z pudingu, odhalíme tajná písma a budeme malovat ohněm! Během dne si také každý mladý chemik bude moci vytvořit svou vlastní zahrádku bez použití jakýchkoli semen či sazenic. Že to není možné? Přijďte se přesvědčit!
Vítáni jsou všichni bez ohledu na předchozí znalosti chemie.
Co s sebou? Psací potřeby, pastelky, ochranný oděv (staré tričko/košili) – bez ochranného oděvu nepracujeme!

Maximální počet žáků: 12-14

Po stopách fotbalových velkoklubů

Zajímáš se o fotbal? Máš oblíbený fotbalový klub? Znáš všechny jeho hráče? Přijď o nich zjistit více! Společně si vytvoříme knihu (v angličtině!) o Tvém oblíbeném týmu, kam zaznamenáme historii klubu, geografický původ hráčů a mnoho dalšího. Také se zamyslíme nad herními strategiemi, které si budeme moci rovnou odzkoušet ve fotbalovém utkání.

S sebou: sportovní oblečení, psací potřeby (propiska, pastelky, fixy…), nůžky, lepidlo, obrázky/fotky oblíbeného fotbalového klubu.

CESTA DO HLUBIN NAŠEHO MOZKU:

O tom, že mozek musíme neustále trénovat není pochyb. Pojďte se přesvědčit, že to nemusí být jen nad učebnicí ve školní třídě, a že si to můžete užít.
Společně vyzkoušíme zábavnou expozici na pražském Výstavišti plnou labyrintů a optických klamů. Narazíme na známé i neznámé hlavolamy obří velikosti, optické klamy, prostorová kouzla i nekonečné labyrinty, v nichž se určitě neztratíme.
Výstava je určena Pro všechny luštitele, řešitele, zkrátka pro všechny, kdo mají rádi neotřelou a kreativní zábavu! Navíc je součástí sousední expozice Giganti, takže najednou uvidíme výstavy dvě.
Spolu si pak zkusíme sestavit malý labyrint žáka základní školy. Trochu si to zkrátíme a projdeme se bludištěm, začínajícím v šesté a končícím v deváté třídě. Sestavíme si hru plnou hádanek a hříček pro chytré hlavy.

Smyslem oborového dne je ukázat dětem, že hlavolámání dá sice práci, ale je také zábavné a přináší velkou radost z úspěchů.

K A R E L IV. - KRÁL, CÍSAŘ A STAVITEL KARLOVA MOSTU

Cíl oborového dne: Poznání středověké Prahy za doby vlády Karla IV.
Způsob dosažení: Exkurze – Muzeum Karlova mostu. Plavba na lodi po Vltavě.
Výstup: Zábavný pracovní list pro žáky. Fotodokumentace

Poznejte Prahu Karla IV.
v Muzeu Karlova mostu. Tento zážitek spojte s plavbou na lodi, při které zhlédnete Karlův most z vodní hladiny a doplujete až do tajemného kanálu Čertovka.

⦁ Proč se Karel jmenoval Karel a ne Václav?
⦁ Proč se Karel rozhodl postavit nový kamenný most?
⦁ Jak si středověcí stavitelé uměli poradit se stavbou mostu bez moderní techniky?
⦁ Jak se změnila Praha za panování Karla IV.?
⦁ Jak vypadá Karlův most z hladiny Vltavy?
⦁ Jaká tajemství skrývá Čertovka?
Odpovědi na tyto otázky a mnohé další Vás čeká na exkurzi, které se můžete s námi zúčastnit.
Tak neváhejte a přihlaste se včas. Můžeme s sebou vzít kolem 20 žáků!

Na nic nečekejte a hlaste se.
Kabinet dějepisu

PRAKTICKÁ FYZIKA                
Na Smíchovské střední průmyslové škole, Preslova 25

Budete provádět praktické pokusy v technických laboratořích

Práce s termokamerou – dálkové měření teploty
Práce s infrakamerou – noční vidění
Zobrazení neviditelných předmětů – UV záření
Polarizace světla, rozklad na barevné složky

Výstupem budou praktické poznatky formou pracovních listů

Součástí návštěvy této školy bude její prohlídka pro případné
budoucí zájemce o studium