Hejného matematika

 Zvířátka dědy Lesoně

.. a takto si je představuje 2.D

 

KAVÁRNA PRO RODIČE - 15. 2. 2018 od 18:00 na Květňáku II 

        Hejného matematika 

Nejdříve jsme shlédli video, kde prof. Milan Hejný hovoří o tom, jaká byla jeho cesta k matematice a k vyučování matematiky. Seznámili jsme se s dvanácti klíčovými principy metody a nakonce jsme si také vyzkoušeli sami na sobě krokování, počítání a oblékání paní krychle. 

 Mgr. Veronika Špalová, 2.D

  

 

Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy:

deti.mensa.cz - zajímavý rozhovor s profesorem Hejným v televizi  

matika.in/cs  - Radost s matikou - úlohy podle matematiky Hejného  

 

Brožura Hejného metod:

Matematika všemi smysly - Příklady didaktických prostředí, práce s chybou.. více čtěte zde >>

 

Máme rádi čísla a přemýšíme nad výsledky - Matematika všemi smysly:

Děti si předávají informace o příkladech vzájemným psaním nebo jemným poklepem a určují výsledek.

Simona Ptáčková, 1.D