Co je to CLIL?

Content and Language Integrated Learning = Obsahově a jazykově integrované učení

Při výuce AJ metodou, CLIL se děti zábavnou a nenásilnou formou zapojují do aktivit a témat běžných předmětů vedených v AJ. Metoda klade důraz na porozumění a dorozumění se, nikoli na zvládnutí gramatiky a výkon. Vychází z předpokladu, že cizí jazyky se nejlépe učí na základě reálného obsahu,
a ne pouhým zaměřením na jazyk samotný, jeho struktury a formy.
      
Více o současných třídách 1. stupně s metodou CLIL:                
Zkrácený ŠVP zde>>
 Mgr. Tereza Lálová

 

           
Metodu CLIL zavadíme v některých předmětech na 2. stupni ZŠ Květňák: 

Je uplatňována hlavně v hodinách matematiky a zeměpisu. Jednu hodinu týdně dochází do "clilové" hodiny také rodilý mluvčí (párová výuka).

Metoda CLIL vychází z předpokladu, že žáci se v reálném světě setkají spíše s aktivním použitím jazyka (poslech, mluvení), tudíž není kladen důraz na perfektní zvládnutí gramatiky, ale na DOROZUMĚNÍ SE.

Výhody:

  • Je vyučován obsah NEjazykového předmětu a současně rozvíjeny kompetence v cizím jazyce
  • Práce s jazykem v reálném obsahu
  • Nejsou vytvářeny zvláštní prostředí pro výuku AJ
  • Žák je více motivován se dorozumět
  • Přirozenější propojení obsahu obou předmětů

Mgr. Tomáš Večeřa