Co je to CLIL?

Co je to CLIL?

CLIL (Content and Language Integrated Learning = Obsahově a jazykově integrované učení

Při výuce metou CLIL učitel i žák používají cizí jazyk v jiném (nejazykovém) předmětu například ve výtvarné výchově, pracovní výchově, ve fyzice, zeměpisu apod.

Metoda klade důraz na porozumění a dorozumění se, nikoli na zvládnutí gramatiky a výkonVychází z předpokladu, že cizí jazyky se nejlépe učí na základě reálného obsahu, nikoli pouhým zaměřením na jazyk samotný, jeho strukturu a formy.

https://www.ucebniceclil.cz/labyrinth_videa/index.html

 

 Mgr. Tereza Lálová, 1. st.   Mgr. Tomáš Večeřa, 2. st.