PTAKOPYSK

PTAKOPYSK

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ. Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.       

Každoročně Ptakopysk organizuje celoškolní vědomostní, sportovní i talentové soutěže, připravuje Poslední zvonění deváťákům a zapojuje školu do charitativních akcí.   

Aktuality Ptakopysku

Obsah schůzky:

 • Srdíčkové dny
  • Organizátoři Srdíčkových dní nám poslali e-mail s velkým poděkováním. Děkují všem, kdo se jakkoli zapojil do této akce. I my se přidáváme s velkým poděkováním, jelikož se na vážně nemocné děti vybrala zatím nejvyšší částka.
 • Kuchařská soutěž
  • Výsledky:
   • K1 – 9.B, 7.B, 9.C
   • K2 – 9.D, 8.A, 7.A
    • 9.B a 9.D se utká v superfinále, které se uskuteční 29. 5. 2024
     • 9.B –> 1. – 3. vyučovací hodina – kuchyňka K1
     • 9.D –> 3. – 5. vyučovací hodina – kuchyňka K2
     • Téma: volné téma
 • Běh pro paměť národa
  • Naše škola se zapojila do této akce. Bližší informace poslal všem učitelům pan Prášek e-mailem.
 • Tématický den
  • Žákovský parlament zvolil téma: Bezaktovkový den
  • Termín: pátek (24. 5. 2024)
  • Prosíme všechny třídní učitele, aby svou třídu vyfotili a poslali panu Valentovi na e-mail – následně vyvěsíme na nástěnce ŽP.
 • Květňákovská fotbalová liga

       Další kolo:

 • středa (22. 5. 2024)                                 středa (29. 5. 2024)
 • 14:20 – (6.A – 7.E)                                   14:20 – (6.A – 8.B)
 • 15:40 – (9.B – 8.D)                                   15:40 – (9.D – 6.D)
 • Vlajka Ptakopysku
  • Žáci 2. stupně zkusí během výtvarných výchov nakreslit budoucí vlajku Ptakopysku.

 

 16. schůzka: proběhne ve čtvrtek (30. 5. 2024) 4. vyučovací hodinu ve sborovně na K2.

Obsah schůzky:

 • Dořešené úkoly:
  • Druhé kolo celoroční soutěže o výzdobu tříd – ceny rozdány
  • Pyžamový den – fotky tříd vloženy na nástěnku ŽP – na obou budovách

 

 • Kuchařská soutěž
  • Termín: 5. 2024 – 13. 5. 2024
  • První skupina (1. – 3. vyučovací hodina), druhá skupina (4. – 6. vyučovací hodina)
  • Za třídu se účastní 6 soutěžících
  • Téma: italská kuchyně (polévka/předkrm, hlavní chod, desert).

 

 

1.-3. h.

Dohled

4.-6. h.

Dohled

1.-3. h.

Dohled

4.-6. h.

Dohled

Pondělí

6. 5.

-----

-----

 -----

 -----

-----

-----

8.D

BER

Úterý

7. 5.

9.C

OCA

8.C

OCA

9.A

MAH

6.A

MAH

Středa

8. 5.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Čtvrtek

9. 5.

8.B

FLO

7.C

FLO

7.A

PAN

6.D

PAN

Pátek

10. 5.

9.B

ADO

7.B

ADO

7.E

HOF

8.A

HOF

Pondělí

13. 5.

-----

-----

 -----

 -----

9.D

UCHY

7.D

UCHY

 

 • Tématický den
  • Termín: konec května
  • Do příští schůzky vymyslí ŽP téma.

 

 • Květňákovská fotbalová liga
  • Hrací dny: středa, pátek (2x35 min.).
  • První zápas dne začíná v 14:20, druhý zápas dne začíná v 15:40.
  • Obnovování informací na nástěnce (K1 – Tereza Černohorská, K2 – Lukáš Vlk)
  • Změna termínu:
   • pátek (3. 5. 2024)                                    středa (15. 5. 2024)
   • 14:20 – (9.A – 6.A)                                14:20 – (9.B – 6.D)
   • 15:40 – (9.D – 9.B)                                  15:40 – (9.A – 8.B)

 

 • Srdíčkové dny
  • Během pátku a pondělí ještě proběhnou srdíčkové dny. Informujte prosím žáky. Při příchodu ŽP prosím o toleranci – narušení vyučovací hodiny.
  • Prodávané věci: baterky – 35 Kč, magnetky – 30 Kč, propisky – 30 Kč, hlavolamy – 40 Kč

15. schůzka: proběhne v úterý (14. 5. 2024) 2. vyučovací hodinu ve sborovně na K1.

Obsah schůzky:

 • Druhé kolo celoroční soutěže o výzdobu tříd
  • Před velikonočními prázdninami se byli zástupci ŽP podívat do všech tříd a zvolili vítěze druhého kola.
  • První místa:
   • K1: 1.B, 2.E, 2.F, PT1, 6.B
   • K2: 3.A, 8.D
  • Ceny do tříd předá ŽP v úterý.
 • Kuchařská soutěž
  • Termín musel být posunut. O novém termínu Vás budeme informovat.
  • První skupina (1. – 3. vyučovací hodina), druhá skupina (4. – 6. vyučovací hodina).
  • Třídní učitele prosíme o zapsání účasti nebo neúčasti do sdílené tabulky.
  • Za třídu se účastní 6 soutěžících.
  • Téma: italská kuchyně (polévka/předkrm, hlavní chod, desert).
 • Pyžamový den
  • Termín: 24. 4. 2024
  • Prosíme všechny třídní učitele, aby svou třídu vyfotili a poslali panu Valentovi na e-mail – následně vyvěsíme na nástěnce ŽP.
 • Květňákovská fotbalová liga – oprava termínů
  • Hrací dny: středa, pátek (2x35 min.).
  • První zápas dne začíná ve 14:20, druhý zápas dne začíná v 15:40.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

9.D

6.C

7.E

8.D

8.A

8.B

9.B

7.B

9.A

6.D

6.B

6.A

středa (17. 4. 2024)

 • 14:20 – (6.C – 7.B)
 • 15:40 – (8.A – 6.B)

středa (24. 4. 2024)

 • 14:20 – (6.C – 6.B)
 • 15:40 – (8.A – 7.B)

pátek (3. 5. 2024)

 • 14:20 – (9.A – 8.B)
 • 15:40 – (9.D – 9.B)

středa (15. 5. 2024)

 • 14:20 – (9.B – 6.D)
 • 15:40 – (9.A – 6.A)

středa (22. 5. 2024)

 • 14:20 – (6.A – 7.E)
 • 15:40 – (9.B – 8.D)

středa (29. 5. 2024)

 • 14:20 – (6.A – 8.B)
 • 15:40 – (9.D – 6.D)

středa (5. 6. 2024)

 • 14:20 – (9.D – 8.D)
 • 15:40 – (9.A – 7.E)

 • Srdíčkové dny
  • Termín: 22. 4. 2024 – 26. 4. 2024
  • Prodávané věci: baterky – 35 Kč, propisky – 30 Kč, magnetky – 30 Kč, hlavolamy – 40 Kč
  • Rozdávající třídy:

 

Budova K1

 

Budova K2

 

1. hodina

2. hodina

 

1. hodina

2. hodina

Pondělí

6.B (2. h)

8.B (3. h)

Pondělí

9.A (2. h)

7.A (3. h)

Úterý

7.C

9.B

Úterý

7.D

9.D

Středa

8.C

7.B

Středa

6.D

8.D

Čtvrtek

6.C

8.B

Čtvrtek

8.A

6.D

Pátek

6.B

9.C

Pátek

6.A

9.A

 • Aerobic cup
  • ŽP s paní Králíčkovou promyslel organizaci. Nyní ještě zjišťuje několik technických věcí. Jakmile je zjistí, tak Vás o všem budeme informovat. Následně opět pošleme sdílenou tabulku, kde budeme od třídních učitelů potřebovat zaznamenat, jaké třídy se budou akce účastnit.
 • Opravy vybavení
  1. B – oprava kabelu k interaktivní tabuli
  2. A – oprava kabelu k interaktivní tabuli
  3. D – oprava šroubů v žákovských lavicích
  4. C – seřídit hodiny
 1. schůzka: proběhne ve čtvrtek (25. 4. 2024) 2. vyučovací hodinu ve sborovně na K2.

Obsah schůzky:

 • První kolo celoroční soutěže o výzdobu tříd
  • Před prázdninami se šli zástupci ŽP podívat do všech tříd a zvolili vítěze druhého kola.
  • S výsledky Vás seznámíme v průběhu týdne.
 • Kuchařská soutěž
  • Termín: 15. 4. 2024 – 19. 4. 2024
  • První skupina (1. – 3. vyučovací hodina), druhá skupina (4. – 6. vyučovací hodina)
  • Třídní učitele prosíme o zapsání účasti nebo neúčasti do sdílené tabulky
  • Za třídu se účastní 6 soutěžících
 • Pyžamový den
  • Termín přesunut na 24. 4. 2024.
 • Aerobic cup
  • Do přístí schůzky ŽP promyslí organizaci.
 • Květňákovská fotbalová liga
  • Hrací dny: středa, pátek (2x35 min.).
  • První zápas dne začíná ve 14:20, druhý zápas dne začíná v 15:40.
  • První zápasy:
   1. středa (3. 4. 2024) od 14:20 – (8.D – 6.D)
   2. středa (3. 4. 2024) od 15:40 – (6.C – 8.A)
  • Druhé zápasy:
   1. středa (10. 4. 2024) od 14:20 – (7.B – 6.B)
   2. středa (10. 4. 2024) od 15:40 – (7.E – 8.B)

Skupina A

Skupina B

Skupina C

9.D

6.C

7.E

8.D

8.A

8.B

9.B

7.B

9.A

6.D

6.B

6.A

středa (17. 4. 2024)

 • 14:20 – (6.C – 7.B)
 • 15:40 – (7.E – 8.B)

středa (24. 4. 2024)

 • 14:20 – (6.C – 6.B)
 • 15:40 – (8.A – 7.B)

pátek (3. 5. 2024)

 • 14:20 – (9.A – 8.B)
 • 15:40 – (9.D – 9.B)

středa (15. 6. 2024)

 • 14:20 – (9.B – 6.D)
 • 15:40 – (9.A – 6.A)

středa (22. 5. 2024)

 • 14:20 – (6.A – 7.E)
 • 15:40 – (9.B – 8.D)

středa (29. 5. 2024)

 • 14:20 – (6.A – 8.B)
 • 15:40 – (9.D – 6.D)

středa (5. 6. 2024)

 • 14:20 – (9.D – 8.D)
 • 15:40 – (9.A – 7.E)

 13. schůzka: proběhne v úterý (9. 4. 2024) 4. vyučovací hodinu ve sborovně na K1

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT – PTAKOPYSK

Omluvena: 6.D.

Kuchařská soutěž: v týdnu od 23. dubna 2024

Pyžamový den: 18. dubna 2024

Celoroční soutěž - Jarní výzdoba tříd:

 • Kritéria:
  • Jarní výzdoba (kuřátka, jarní květiny, osení…) nebo velikonoční výzdoba (vajíčka, králíčci, pomlázka…).
  • Kreativní výzdoba (úklid třídy, výkresy z hodin či prací, přehledná nástěnka).
  • Hodnotí se, jak je výzdoba pestrá, jak pečlivě je připravená, jak působí atmosféra třídy. Víc neznamená automaticky více bodů. Hodnotí se převážně pečlivost.
  • Termín hodnocení: V týdnu od 2. 4. 2024 do 5. 4. 2024. První a druhý stupeň se hodnotí zvlášť.

Květňákovská fotbalová liga - jaro 2024: Rozpis zápasů a pravidla budeme zasílat dotyčným třídním učitelům. Hrací den - středa. Podrobnosti budou v rozpise.

 

DALŠÍ SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Termín: út 26. 3. 2024 - 2. vyučovací hodina

Místo: sborovna K2

Žáky z K1 dovede p. zástupce Valenta

Účast: všechny třídy kromě: 7.B a 7.C (omluveny kvůli lyžařskému výcviku)

Šachový turnaj – Děkujeme všem za účast a fair play hru! Těšíme se opět příští rok.

 • První stupeň:
 1. místo Erik Šerifullin (3.D)
 2. místo Thomas Říha (3.C)
 3. místo Jiří Mareček (4.D)
 • Druhý stupeň
 1. místo Dominik Forman (9.D)
 2. místo Mihaly Kondracsin (7.C)
 3. místo Jakub Ďuriš (9.D)

Výtvarná soutěž – Vystaveny budou 3 nejlepší výtvory.

 • První stupeň
 1. místo Apolina Skricka-Sidorcuka (4.A)
 2. místo Ladislav Maďar (3.B)
 3. místo Anežka Švitorková (3.B)
 • Druhý stupeň
 1. místo Anežka Pátková (8.C)
 2. místo Andrea Nagit (8.C)
 3. místo Erika Halamová (7.D)

Výtvory výherců budou vystaveny:

K1 - nástěnka parlamentu u šaten (4. 3. – 15. 3.)

K2 - nástěnka u školní jídelny (18. 3. – 29. 3.)

 • Kuchařská soutěž: konec března, začátek dubna - připravujeme podrobnosti.
 • Soutěž o výzdobu tříd – v týdnu před Velikonocemi - Kritéria soutěže pošleme tento týden.
 • Pyžamový den: 18. dubna - připravujeme podrobnosti.
 • Aerobik cup: konec dubna - připravujeme podrobnosti. Ruší se florbalový turnaj.

Parlament shledal, že akcí, které jsou čistě pro děvčata, je velmi málo, a proto se rozhodl podpořit akci Aerobic cup. Té se mohou stejně jako ostatních akcí zúčastnit všichni.

DALŠÍ SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Termín: čt 14.3. - 2. vyučovací hodina

Místo: Sborovna K1

Žáky z K2 dovede p. zástupce Valenta a p. učitel Prášek.

Účast: všechny třídy

 • Výzdoba tříd
  • 1. kolo – Vánoční výzdoba prvním třem třídám na obou budovách bude dodatečně udělen diplom.
  • 2. kolo Jarní výzdoba (bude upřesněno)
 • Srdíčkové dny (II.) – termín bude upřesněn, předběžně duben
 • Květňákmania – ještě jednou všem třídám, učitelům i asistentům děkujeme za účast a podporu! Akce se velmi vydařila, jsme rádi za hojnou účast! Každá třída dodatečně obdrží pamětní list za účast.
 • Den barev – termín bude upřesněn, předběžně duben / květen
 • Učení žáků z 1. tříd žáky devátých ročníků – Na den učitelů
 • Fotbalová Květňákliga – začátek zápasů v dubnu, rozpis zápasů jednotlivých týmů bude zaslán v dostatečném předstihu.
 • Šachový turnaj:
  • 1. stupeň 20. 2. a 2. stupeň 21. 2.
  • Akce proběhne v jídelně na K2 od 8:15 do 11:15.
  • K1: patroni vyzvednou soutěžící v 7:50/7:55 ve třídě, dovedou je k šatnám a všichni společně s dospělou osobou přejdou na K2. Nezapomeňte, prosím, dětem připomenout, aby si vzaly přezutí, svačinu a pití. Ve chvíli, kdy se na K2 shromáždí více dětí, které ze soutěže již vypadly, budou postupně převáděny zpět na K1. Bude-li mít jejich třída Tv, účastník turnaje počká v jiné třídě.
  • K2: patroni přivedou soutěžící po 8:00 do jídelny, postupně je budou odvádět zpět do tříd.

 

K1

K2

1.       Ročníky

9.C

9.D

2.       Ročníky

7.B

6.A

3.       Ročníky

8.C

9.A

4.       Ročníky

8.B

7.E

5.       Ročníky

7.C

8.D

Montessori

 

6.D

 • 2. stupeň K1: Zde již nepřidělujeme patrony. Poprosíme TU, aby sdělili soutěžícím místo srazu: 21.2. v 7:50/7:55 u skříněk na K1. Odchod bude opět hromadný s dospělou osobou.
 • 2. stupeň K2: Samostatně sraz u jídelny v 8:00.
 • Hrací systém: 1 partie = 8 minut (v případě remízy prodloužení 2 minuty), finále do ukončení partie. Pro II. stupeň je jeden tah omezen na max. 1 minutu. Podrobná pravidla budou hráčům sdělena před začátkem turnaje.
 • Moc děkujeme všem třídním učitelkám a učitelům, kteří doplnili tabulku. Je možné, aby se účastnili všichni přihlášení, protože některé třídy nevyslali žádného soutěžícího. V příloze je definitivní seznam (odkaz na tabulku). V případě dotazů nám určitě pište/volejte. „Pavouk“ soutěže je již vytvořen.

!!! PROSÍME VŠECHNY ŽÁKY I UČITELE VŠECH ROČNÍKŮ NA OBOU BUDOVÁCH, ZDALI BY MOHLI ZAPŮJČIT ŠACHY NA TURNAJ a donést je do kanceláře pana zástupce Valenty. Máme omezené počty hracích setů. MOC DĚKUJEME ZA POMOC !!!

 

Pochvaly:

 

pí.uč. Večeřová

Poděkování žáků 8.D za zábavné a velmi aktivní program na hodinách

pí.uč. Pletichová

Poděkování od žáků 9.ročníků za trpělivost při výrobě mikin

p.uč. Šátava

Poděkování žáků 7.A za kreativní hodiny fyziky

 

DALŠÍ SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Termín: út 27.2. - 4. vyučovací hodina

Místo: Sborovna K2

 

 

 Žáky z K1 dovede p. zástupce Valenta

Zápis z 8. schůzky ŽP, konané 25. 1. 2024

Obsah schůzky:

 • Květňákovská liga
  • Tabulka bude zaslána všem účinkujícím třídám po jarních prázdninách.
  • První zápasy začnou začátkem dubna (9. třídy začínají po přijímacích zkouškách na střední školy).
  • Hrací dny: středa, do příští schůzky ŽP promyslí ještě druhý hrací den.
 • První kolo celoroční soutěže o výzdobu tříd
  • Vyhlášení proběhne na Květňákmánii.
 • Výtvarná soutěž
  • Celkové pořadí sdělí výhercům pan ředitel po jarních prázdninách.
 •  Květňák-mánie

  • Začátek Květňákmánie je ve středu (31. 1. 2024) v 8:15. První vystoupení začne v 8:20. Ostatní vystoupení probíhají dle harmonogramu (on-line tabulka) – všichni účinkující ji dostanou při příchodu do haly. Mezi každým vystoupením jsou 2 minuty pauza na výměnu vystoupení.
  • Na zahájení přijdou jak vystupující žáci se dvěma zástupci ŽP, tak jejich fandící třídy s třídními učiteli. Na akci všichni zůstávají po celou dobu Květňákmánie. Do tříd odchází až po slavnostním vyhodnocení.
  • Hudbu (v MP3) je potřeba poslat co nejdříve – maximálně však do pondělí do 12:00 panu Valentovi a panu Práškovi.
  • V průběhu vystoupení proběhne vyhodnocení soutěže o výzdobu tříd. Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhne po jarních prázdninách s panem ředitelem.
  • Moderování: Tereza (9.C), Leontýna (9.C), Adriana (8.A), Matěj (8.A)
 • Šachový turnaj
  • oba turnaje budou probíhat v jídelně na K2
  • úterý (20. 2. 2024) – 1. stupeň
  • středa (21. 2. 2024) – 2. stupeň

 9. schůzka: proběhne v úterý (13. 2. 2024) 3. vyučovací hodinu ve sborovně na K1

Zápis ze 7. schůzky ŽP, konané 11. 1. 2024

Obsah schůzky:

 • Vyřešené úkoly z minula
  • doplnění košů ve venkovní učebně na K2
  • do kabinek na dámské toalety doplněny toaletní papíry – K1, K2
 • Pomoc útulku pro psy a kočky v Dolních Měcholupech a Troji
  • děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili
 • První kolo celoroční soutěže o výzdobu tříd
  • vyhlášení proběhne na Květňák-mánii
 • Výtvarná soutěž
  • celkové pořadí sdělí výhercům pan ředitel po jarních prázdninách
 • Květňák-mánie
  • termín – středa (31. 1. 2024) od 8:20 v Hale
  • celkem 19 vystoupení
  • přesný harmonogram pošleme ve středu (24. 1. 2024)
  • zástupci ŽP vystupující žáky vyzvednou ráno ve třídě – poté se o žáky starají
 • Šachový turnaj
  • oba turnaje budou probíhat v jídelně na K2
  • úterý (20. 2. 2024) – 1. stupeň
  • středa (21. 2. 2024) – 2. stupeň
 • Úkoly:
  • 9.C – oprava hodin ve třídě
  • 9.B – oprava reproduktorů ve třídě

 8. schůzka: proběhne ve čtvrtek (25. 1. 2024) 4. vyučovací hodinu ve sborovně na K2

Obsah schůzky:

 • Vyřešené úkoly z minula
  1. Google Classroom
   • zapisovatelé z ŽP – Kuba Štěrbáček (7.A), Vašek Kovář (7.A)
  2. Automat
   • má obsahovat: bagety, sendviče, ovoce, zeleninu, müsli tyčinky, rýžové chlebíčky, perlivé a neperlivé vody, croissanty (7 days), Brumíky
   • nemá obsahovat – hodně druhů vod, bonbóny, náhražky produktů
 • Rabbit cup
  • turnaj hlavně pro holky
  • turnaj (pokud bude schválen) by proběhl v jednom dni v hale
 • Výtvarná soutěž
  • 1. první stupeň – téma: Vánoční koledy
  • 2. druhý stupeň – téma: Kopie známých děl
  • termín odevzdání: 21. 12. 2023
  • ŽP bude od třídních učitelů vybírat výkresy vždy v pátek o přestávkách a následně je (na K1 odevzdává do kabinetu pana Valenty, na K2 do kabinetu pana Práška)
  • z druhé strany obrázku je nutné napsat: jméno a příjmení autora a třídu
  • vyhlášení proběhne na konci ledna
 • Květňákmánie
  • kvůli ztraceným e-mailům prosíme třídní učitele, aby do Google tabulky poslali, kdo se akce účastní a kdo ne – sdílenou tabulku pošleme ve středu
  • nemusí se účastnit celé třídy (může být pouze část)
  • termín – konec ledna
 • Celoroční soutěž o výzdobu tříd
  • akce pro 1. stupeň i 2. stupeň
  • první hodnocení proběhne poslední týden před Vánocemi
  • kritéria promyslíme na další schůzce
 • Tématický den
  • zvolen: Pyžamový den
  • termín – po novém roce
 • Spaní ve škole
  • proběhne do Vánoc - termín se určí do středy (22. 11. 2023)
 • Pomoc útulku pro psy a kočky v Dolních Měcholupech a Troji
  • na K1 i K2 se odevzdává panu Valentovi
 • Úkoly:
  1. projednat - K2 – doplnění košů před hlavním vchodem a v přírodní učebně
  2. projednat - K1, K2 - na dámské toalety 2. stupně doplnit toaletní papír do jednotlivých kabinek
  3. projednat - změna časů přestávek – 1x20 min., 1x10 min., 1x5 min.
  4. 9.B – oprava reproduktorů
  5. Rabbit cup – zjistit, zda je možné, aby akce proběhla

 

 1. schůzka: proběhne v době Spaní ve škole – K2
 • Zhotoven parlamentní Google classroom pro lepší komunikaci a sdílený důležitých dokumentů mezi členy žákovského parlamentu.
 • Řešené věci z minula:
  • Automat na zdravé jídlo. Prověřit u tříd -> co je zdravé jídlo;
  • Toalety K1 -> opraveno;
  • Zástěny toalety K2 -> nainstalováno;
  • Mikuláš -> Schváleno. Akci vedou 9.ročníky;
   • Nutnost zajistit souhlas všech třídních učitelů!
   • Pro I. stupeň zajistit souhlas rodičů!
  • Automat na kávu pro rodiče -> nelze realizovat z prostorových důvodů;
  • Rabbit cup -> oslovena pí.uč. Králíčková. Za podmínky, že akci bude organizovat žákovský parlament, ráda pomůže, s čím bude potřeba.

 • Zhodnocení minikopané
  • Problém věkového rozdílu. Nutnost více podporovat mladší hráče, dodržovat pravidla, ohleduplnost starších hráčů;
  • Zlepšit koordinaci vyhlašování vítězů;
  • Ceny pro vítěze.
  • Pochvala od p. zástupce Valenty za celkovou organizaci ze strany ŽP, za hru všech tříd, kdy se hrálo bez zákeřností, fair-play a akce byla velmi vydařená Díky všem třídám a třídním učitelům!
 • Květňák liga: Stále ve fázi přípravy ze strany 9. ročníků.
 • Květňákmania: lze vystopovat i v menších skupinkách za třídu. Podrobnosti připravujeme.
 • VÝTVARNÁ SOUTĚŽ –
  • Téma:
  • I. Stupeň: Vánoční koledy;
  • II: Stupeň: Kopie známých děl.
  • Podrobnosti připravujeme
 • Celoroční soutěž o výzdobu tříd.
  • Podrobnosti připravujeme.
 • Tematický den.
  • Podrobnosti připravujeme.
 1. PŘESPÁVAČKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Ze čtvrtka 23.11. na pátek 24.11. NELZE! JSOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Úkoly do příště

Má za úkol

Poznámka

Pravidla a průběh Květňák ligy

Hofmann + Vlk

Herní systém, pravidla a vše potřebné

Zdravé jídlo do automatu

Zástupci ŽP

Prověřit u tříd ® Co je zdravé jídlo, které má přijít do automatu

Rabbit cup

Zástupci ŽP

Diskuze nad organizací ze strany ŽP

Výtvarná soutěž

Zástupci ŽP

Připravit pravidla a kritéria

Celoroční soutěž o výzdobu tříd

Zástupci ŽP

Připravit pravidla a kritéria

Tematický den

Zástupci ŽP

Vymyslet téma. Již bylo: Barva oblečení, den bez tašek…

Pochvaly:

p.uč. Prášek

Poděkování žáků 7.D za detailní přípravu na test, který dopadl nadprůměrně dobře

pí.uč. Pletichová

Pochvala od žáků 9.ročníků za vydařený kostým na Halloween

 

DALŠÍ SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Termín: čt 16.11. 4.vyučovací hodina

Místo: Sborovna K2

Žáky z K1 dovede p. zástupce Valenta

Obsah schůzky:

 • Poděkování za Srdíčkové dny – Organizátoři Srdíčkových dní nám poslali e-mail s velkým poděkováním všem žákům i učitelům naší školy.

 

 • Poděkování za sběr papíru – Do sběru papíru se zapojili všechny třídy.

 

 • Vyřešené úkoly z minula

 

 • Rabbit cup – odsouhlasen

 

 • Minikopaná:
  1. 10. – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, M2
  2. 10. – 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, M2
  3. 10. – 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D

 

 1. Do každé třídy si přijdou kolem 8:00 zástupci ŽP pro hráče. Po dobu turnaje se o hráče starají, zajišťují rozcvičku, střídání, motivaci, rozebrání utkání… Po akci (případně pokud třída nepostoupí do vyřazovací části) odvedou zástupci ŽP hráče do správné třídy nebo do družiny.
 2. Každý hráč má s sebou: Sportovní převlečení (převlékání proběhne až v hale), sportovní boty do haly (s podrážkou, která nedělá čáry na zemi), pití, svačinu.
 3. Rozhodčí: Hofmann, Vlk, Vyhnal, Nepožitek, Mikeska
 4. Zapisovatelky: Ochmanová, Tillerová, Vrbová

Finální rozpis

17. 10. 2023

18. 10. 2023

Třída

Stará se

Třída

Stará se

1.B

7.B

4.B

6.B

1.C

8.B

4.C

7.B

1.E

9.C

4.E

9.B

2.B

9.B

5.B

9.C

2.C

9.C

5.C

8.B

2.E

8.C

5.E

6.C

2.F

7.C

 

 

 

 

 

 

1.A

9.A

3.D

6.D

1.D

8.A

4.A

6.A

2.A

7.D

4.D

6.D

2.D

7.A

5.A

7.A

M2 (1. – 2. tř.)

7.E

5.D

8.D

 

 

M2 (3. – 5. tř)

9.C

 

 • Květňákmánie: Může se účastnit jak celá třída, tak i část třídy – do příště promyslet kompletní pravidla. Termín Květňákmánie byl stanoven na konec ledna.

 

 • Květňákovská liga: Bylo představeno 5 základních pravidel. Do příště zjistit seznam tříd.

 

 • Úkoly:
  1. K1 – automat – zjistit, zda jde doplnit zdravá strava
  2. K1 – pavilon B – zajistit opravu - u toalety se nedovírají dveře
  3. Zjistit možnost zařazení akce – 9. třídy učí 1. třídy
  4. Zjistit možnost zařazení akce – Mikuláš
  5. Zjistit možnost doplnění automatu na kávu pro rodiče

 

 • Pochvaly:
  1. Pavel Bouček – pochvala za organizaci mimoškolní akce
  2. Jaromír Trunc – pochvala za skvělou výuku
  3. Jana Večeřová - pochvala za skvělou výuku

 4. schůzka: úterý 24. 10. 2023, 2. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K2 přivede a odvede pan Prášek

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT – PTAKOPYSK

Účast: 6.A omluvena, zbytek v plné účasti

I. Zhodnocení srdíčkových dní, prodej všeho zboží, velké díky všem zúčastněným

Připomínky ŽP:

 1. Zřídit sběrné místo pro zaměstnance, kteří nejsou v dobu prodeje na pracovišti, případně pro rodiče (žáky), kteří jsou nemocní, a přesto by chtěli podpořit.
 2. Posunutí prodeje na 3. + 4. vyučovací hodinu
 3. Lepší koordinace s družinou a Montessori.

Výsledek: Zapracování připomínek na prodej v II. pololetí

II. Příspěvek z KPŠ – vylepšení sportovního zázemí pro žáky

Ping-pongové stoly (obě budovy)

Basketbalové koše (obě budovy)

Případný zbytek peněz investovat do nových sítí na fotbalové hřiště, volejbal či nákup míčů, florbalových holí atd.

Fotbálek (projednat s vedením)

III. Dotaz na funkčnost školního klubu

Výsledek: Funkční na obou budovách, žáci v něm mohou trávit čas o volné hodině. 

IV. Zřízení automatu na školní pomůcky

Výsledek: Bude projednáno s vedením školy

V. K2 – porucha automatu

Výsledek: Nahlášeno na výrobce

VI. Květňák liga – vedoucí akce: Hofmann, Vlk

Bude projednáno na další schůzi.

VII. Rozbitá klika na klučičích záchodech pavilon C - K2

Výsledek: Nahlášeno k opravě

VIII. Zástěny na pánských záchodech

Výsledek: Předloženo vedení školy k posouzení

IX. Zřízení systému Amos na budově K2

Výsledek: Předloženo vedení školy k posouzení

X. Mikrofon pro školní rozhlas na K2

Výsledek: Bude zajištěn

XI. Uvolněný kohoutek v 9.C

Výsledek: Nahlášeno k opravě

XII. Minikopaná

Rozhodčí: Hofmann, Vlk, Vyhnal, Nepožitek, Mikeska

Zapisovatelky: Ochmanová, Tillerová, Vrbová

Úprava a sjednocení pravidel, herní systém 4 + 1 (+ 2 náhradnic).

Pravidla sepíše: 9.A + 9.D, na další schůzi předloží k posouzení ostatním zástupcům ŽP.  

Třídy

Zajistí

Třídy

Zajistí

Třídy

Zajistí

1.A

9.A

2.E

8.C

4.D

8.A

1.B

7.B

2.F

7.C

4.E

9.B

1.C

8.B

3.A

9.A

5.A

7.A

1.D

8.A

3.B

9.B

5.B

9.C

1.E

6.A

3.C

9.C

5.C

8.B

2.A

7.D

3.D

6.D

5.D

8.D

2.B

9.B

4.A

9.A

5.E

6.C

2.C

9.C

4.B

6.B

M1,2,3

9.C

2.D

7.A

4.C

7.B

 

 

 Rozpis odvádění tříd I. stupně (! pozor změny!)

Úkoly do příště

Má za úkol

Poznámka

Pravidla a průběh Květňák ligy

Hofmann + Vlk

Herní systém, pravidla a vše potřebné

Rabbit cup

Zástupci ŽP

Zjistit zájem

Parlamentní Google classroom

Valenta

Pro interní potřeby ŽP

Pochvaly:

p.uč. Bouček

Pochvala od žáků za skvělý přístup v hodinách

pí.uč. Blažková

Pochvala od žáků 9.C za celkovou komunikaci a práci pro třídu

 

DALŠÍ SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Termín: úterý 12.10. 2. vyuč. hodinu (8:55 – 9:40)

Místo: Sborovna K2

Žáky z K1 dovede p. zástupce Valenta

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT – PTAKOPYSK

Účast: zástupci všech tříd

I. Uvítání nových členů parlamentu, seznámení s chodem ŽP

II. Projednány akce konané ve školním roce 2022/23, diskuze nad akcemi ve šk. roce 2023/24. 

Předběžné akce:

1. Srdíčkové dny (pondělí 18.9. – pátek 22.9.)

Vždy první + druhou vyučovací hodinu (pondělí druhá + třetí z důvodu TH)

Rozpis:

K1

1. Vyučovací hodina

2. Vyučovací hodina

K2

1. Vyučovací hodina

2. Vyučovací hodina

Pondělí

(2. hodina) 7.C

(3.hodina) 8.B

Pondělí

(2. hodina) 9.A

(3.hodina) 7.D

Úterý

8.C

6.B

Úterý

7.A

8.A

Středa

9.B

9.C

Středa

6.A

9.D

Čtvrtek

9.C

8.B

Čtvrtek

8.D

6.D

Pátek

8.B

9.C

Pátek

7.E

8.D

2. Sběr papíru (pondělí 2.10. – pátek 6.10.) DŮLEŽITÉ!

PROSÍME O MAXIMÁLNÍ PODPORU A ÚČAST. Ze sběru papíru je financován ŽP a jeho soutěže.

3. Minikopaná (úterý 17.10., středa 18.10., čtvrtek 19.10.)

17.10. – 1. + 2. třídy

18.10. – 3. + 4. + 5. třídy

19.10. – II. stupeň

Týmy mohou být složené jak z chlapců, tak dívek.

4. Výtvarná soutěž (listopad / prosinec) bude upřesněno

5. Květňákmanie (prosinec před Vánoci) podrobnosti budou upřesněny

Úkol: zjistit zájem ve třídách, celá třída povinně? (ANO / NE)

6. Šachový turnaj (únor) bude upřesněno

7. Kuchařská soutěž (březen) bude upřesněno.

Žádost: stabilní rozhodčí a úpravu koordinace

8. 5. vs 5. (květen / červen) bude upřesněno

Žádost: úprava herního systému a databázi otázek

9. Poslední zvonění (červen, týden před ŠvP) stejný režim

10. Týden podle chutí (bez termínu)

11. Krmení pro psy (termín bude upřesněn)

12. Halloween + Mikuláš (bude upřesneno)

 

 • Spaní ve škole / stmelovací kurz ŽP – přesunuto na říjen, podrobnosti budou upřesněny

Úkoly do příště

Má za úkol

Poznámka

Týden podle chutí

Valenta + Prášek

Možnost realizace, koordinace se ŠJ

Halloween + Mikuláš

Valenta + Prášek

Možnost realizace, podmínky, omezení

Zjistit zájem I. stupně o Květňákmanii

Zástupci ŽP

Do další schůze 21.10.

Účast celé třídy na Květňákmanii (ANO/NE)

Zástupci ŽP

Povinně celá třída? Nebo lze i individuálně? Diskuze se třídou, zjistit zájem

DALŠÍ SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Termín: čtvrtek 21. 09. 4.hodina (11:05-11:50)

Místo: Sborovna K1

 Žáky z K2 dovedou učitelé Prášek a Valenta

Třídy

Zjistí zájem

Třídy

Zjistí zájem

1.A

9.A

3.A

8.A

1.B

9.C

3.B

8.B

1.C

9.B

3.C

6.B

1.D

9.D

3.D

8.D

2.A

9.A

4.A

7.D

2.B

9.C

4.B

7.C

2.C

9.B

4.C

8.C

2.D

7.A

4.D

7.A

2.E

8.B

4.E

8.B

2.F

7.B

5.A

8.A

M1

6.A

5.B

9.C

M2

6.D

5.C

9.B

M3

8.A

5.D

9.D

 

 

5.E

8.B

                                                                                      

 

Obsah schůzky:

 • Srdíčkové dny – v pátek 28. 4. 2023 proběhne na obou budovách poslední den charitativní akce „Srdíčkové dny“. Podařilo se nám jako obvykle prodat téměř vše, zbývající položka 1 380Kč by se nám mohla pátkem ještě o hodně umenšit. Proto třídní učitele prosíme, aby informaci sdělili žákům ve svých třídách a znovu vysvětlili význam této akce. Moc děkujeme.

 

K1 – zajišťuje 8. B

K2 – zajišťuje 8. A

 

 • Zhodnocení kuchařské soutěže.

 

 • Florbalový turnaj – termín koncem května.

 

 • Květňákovská fotbalová liga
  • 5. – 14:30 (7. D – 8. A)
  • 5. – 15:45 (6. B – 6. D)
  • 5. – 14:30 (9. A – 6. E)
  • 5. – 15:45 (7. B – 9. C)
  • 5. – 14:30 (8. B – 8. C)
  • 5. – 15:45 (9. B – 6. C)

Týmy: 6 + 1

Čas: 2x30 min.

 

 • Termín příští schůzky:
 • Čtvrtek 11. 5. 2023 - 4. vyučovací hodina – sborovna K1
 • Ptakopysčata z K2 dovede p. uč Bartošová na K1 a zpět

       

Projednáno:

 

 • Hodnocení výjezdu do Bruselu

 

 • Jarní Srdíčkové dny se uskuteční ve dnech 11. – 14. 4. První den bude sloužit především k tomu, aby si děti připomněly, proč dny jsou, prohlédly si předměty, seznámily se s cenami, kdo bude mít peníze, může již samozřejmě zakoupit. Prosíme TU o podporu těchto dní a posíláme tabulku, kdo kdy bude prodávat.

 

 

K1 1.hodina

K1 2.hodina

K2 1.hodina

K2 2.hodina

Úterý

6. B

8. B

9. A

8. D

Středa

7. C

6. C

6. D

7. A

Čtvrtek

6. B

7. B

8. A

7. D

Pátek

8. C

8. C

6. E

6. A

 

  

 • Organizace florbalového turnaje:
 1. 5. turnaj pro 1. a 2. ročník
 2. 5. turnaj pro 3. – 5. ročník
 3. 5. turnaj pro 6. – 9. ročník

Soupisky – pan zástupce Valenta, místo konání hala, opět budou patronáty pro 1. – 5. ročník

 

 • Školní fotbalová liga

Patroni: 8. A, 8. D, 9. A

Začátek v týdnu od 19. 4., vždy v odpoledních hodinách (14:30), dvě utkání za sebou

Pravidla:

Hrací doba 2x 30 minut + 5 minut poločasová pauza
Hráči může být udělena karta barvy žlutá, případně červená. V případě druhé zmíněné bude udělen trest ve formě suspendování hráče do konce utkání.
Střídání bude neomezené, neboli stylem hokejové.
Pokud po uplynutí základní hrací doby bude brankový stav nerozhodný, bude se konat penaltový rozstřel v podobě tří sérií. V případě, že i po třech odkopaných penaltách bude stav taktéž nerozhodně, následuje takzvaná "náhlá smrt"
Ofsajd/postavení mimo hru bude pískáno pouze, pokud hráč bude postaven v brankovišti.
Odkop od branky je možné dokopnout přes půlovou čáru, bez jakéhokoliv postihu
Gól přes půlku bude taktéž platit jako uznaný.
Každý tým, který bude zrovna hrát, musí mít odlišnou barvu dresu, než tým protější.
Pokud brankář chytí přihrávku od spoluhráče do ruky, odborně řečeno "malou domů" Bude pískán nepřímý kop z místa uchycení míče.

Pokud se tým nedostaví do 20 minut od naplánovaného času, prohrává kontumačně.

 

 • Vzkazy tříd:

Velké pochvaly za výuku českého jazyka paní učitelce Kudláčkové, za výuku dějepisu a angličtiny panu učiteli Truncovi a za třídnické práce panu učiteli Práškovi

 

Další schůzka: 18. 4., 3. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K2 přijdou rovnou do sborovny

Ptakopysčata z K1 převede paní učitelka Bartošová

Ve středu (15.2.2023) a ve čtvrtek (16.2.2023) se uskutečnil Šachový turnaj pro první a druhý stupeň. Na prvním stupni se utkalo přes 80 hráčů, na druhém přes 60. Celá soutěž probíhala v přátelském a soutěžním duchu a všichni zúčastnění si akci naplno užili. Velké poděkování patří žákovskému parlamentu, který celou akci organizoval.

První stupeň:
1. Matěj (4.A)
2. Miroslav  (1.C)
3. Filip (M3)

Druhý stupeň:
1. Adam  (8.B)
2. Božena (7.A)
3. Pepa (6.B)

Účast: všechny třídy mimo 7. BC a 8. C – třídní akce

Hostem: předsedkyně Školské rady paní Ida Holešínská

 

Obsah schůzky:

 

 • Výjezd zástupců parlamentu do Bruselu v rámci projektu Demokratická kultura na základních školách Prahy 11, předpokládaný termín 26. – 28. 3., seznámení žáků s prostorami Návštěvnického centra Rady EU, Parlamentaria, prohlídka Domu evropských dějin atd.

 

 • Valentýnská pošta: v pátek 10. 2. a v pondělí 13. 2. budou školu obcházet zástupci Ptakopysku s krabicí, do které bude možné vhodit valentýnský vzkaz pro kohokoli na obou budovách. Vzkaz musí být jasně označený jménem a třídou, jinak jej nelze doručit. 14. 2. se pak Ptakopysčata postarají o doručení všech vzkazů.

 

 • Šachový turnaj

15. 2. – turnaj pro 1. stupeň + 16. 2. – turnaj pro 2. stupeň: děkujeme za potvrzení předběžné účasti v turnaji, nyní prosíme všechny třídní učitele, aby nejpozději do středy poslali p. uč. Bartošové (p. uč. Valenta je celý týden mimo, proto změna) jmenný seznam účastníků, za třídu se mohou účastnit tři šachisté, v případě zájmu určitě pošlete i více jmen – důvod: pokud některá třída pošle pouze jednoho či dva hráče, doplníme těmi, kteří jsou navíc z jiných tříd, upozorněte ale děti na to, že účast mají zaručenou jen ti tři, kteří budou v seznamu na prvních třech místech

 

 

12. schůzka: úterý, 7. 1. 2023, 2. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K2 přijdou se zvoněním do sborovny

Ptakopysčata z K1 dovede p. uč. Bartošová

 

Obsah schůzky:

 • Zhodnocení Květňákmánie: hodně kladné ohlasy, sepsání změn pro příští rok, Viktória z 8. D nastříhá video z letošního ročníku, Nela z 9. C napíše krátký text na web

 

 • Šachový turnaj:

15.2. – turnaj pro 1. stupeň – je potřeba 8 pomocníků

16.2. – turnaj pro 2. stupeň – jsou potřeba 3 pomocníci

Třídní učitelé 1. stupně napíšou e-mail panu Valentovi se seznamem hráčů do 25.1.2023.

Na 2. stupni zjistí parlament zájem do příští schůzky.

 

 • Kuchařská soutěž: konání v únoru, rozpis do kuchyňky na K1 vytvoří BRŠ, na K2 VAL, šestičlenná družstva, tři chody, téma ČESKÁ kuchyně, porotci přijdou v daný čas za soutěžícími do kuchyňky, ochutnají, obodují, jejich body se poté sečtou

Parlament zjistí do příští schůzky počet tříd, které se akce účastní

11. schůzka: pondělí, 30. 1. 2023, 2. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K1 přijdou se zvoněním do sborovny

Ptakopysčata z K2 dovede pan Valenta na K1

Letos se nám podařilo opět po pár letech pauzy uspořádat naší milovanou Kvetňákmánii. Zúčastnilo se 11 tříd, jak z prvního stupně, tak i z druhého. Bylo tam pár tanečních, hudebních, zábavných i dojemných vystoupení. Všichni jsme si nakonec zatančili na písničky a panovala mezi námi velmi příjemná atmosféra. Byli bychom moc rádi, kdyby se nám podařilo v příštích letech tuto nádhernou akci znova zorganizovat.  

Za žákovský parlament Nela, 9. C

Obsah schůzky:

 • Smysl patronátu mezi 1. a 2. stupněm: zhodnocení dosavadní funkčnosti patronátů 6. ročníku nad 1. ročníkem, vstup p. učitelky 1. stupně, následná diskuse o jeho pojetí v příštím školním roce, hodnoceno jako skvělá věc, která umožní prvňákům lepší včlenění do chodu školy, debata o tom, který ročník pro patronát nejvhodnější, obhajoba 6. ročníku, protinávrhy – 7. či 8. ročník, v květnu bude téma znovu otevřeno

 

 • Zhodnocení Bezaktovkového dne: hodně kladné ohlasy, bráno jako zpestření výuky, učební pomůcky přineseny v nákupních košících, koších, hrncích, přepravkách na zvířata, odpadkových koších, plážových taškách…

 

 • Vysvětlení potřebného přesunu Květňákmánie, na první schůzce ŽP po Novém roce seznámíme s celým průběhem jejího konání

 

 • Nastavení pravidel Kuchařské soutěže: konání v únoru, rozpis do kuchyňky na K1 vytvoří BRŠ, na K2 VAL, šestičlenná družstva, tři chody, téma ČESKÁ kuchyně, porotci přijdou v daný čas za soutěžícími do kuchyňky, ochutnají, obodují, jejich body se poté sečtou

 

 • Připomínka barevného dne: černá barva, 13. 12.

 

10. schůzka: pátek 6. 1. 2023, 1. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K1 přijdou se zvoněním do sborovně

Ptakopysčata z K2 přijdou rovnou na K1

 

Obsah schůzky:

 

 • Konání Květňákmánie: 20. 12., začátek podle počtu tříd, které se přihlásí z 1. stupně
 • Znovu připomínáme za 2. stupeň se účastní třídy: 6. AD, 7. ABD, 8. B, 9. B
 • ne zcela se nám podařil zmapovat zájem o účast na 1. stupni, proto moc prosíme paní a pány učitele třídní, aby nám nejpozději do středy 30. 11. napsali, kdo s námi do znovuobnovení této akce jde ???, posílejte prosím mailem p. uč. Bartošové

             

 • Připomenutí výtvarné soutěže, která už je v běhu (téma Život)

 

 • Připomenutí charitativní akce pro psí a kočičí útulky, rovněž již v běhu

 

 • Stanoven termín pro „Bezaktovkový den“, a to na 9. 12.

 

 • Stanoven termín na Barevný den, a to na 13. 12., vybraná barva – černá

 

 • Do příště zjistit zájem o konání turnaje ve videohrách, popřípadě jaká hra (více možností)

 

 • Dotaz k vedení školy: Je možné v budově K2 také instalovat panel Ámos?

 

 

7. schůzka: 9. 12., 2. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K2 přijdou se zvoněním do sborovny

Ptakopysčata z K1 se co nejdříve po ukončení 1. hodiny shromáždí i s přezutím u skříněk

 

Účast: všechny třídy

 

Projednáno:

 • Reflexe k výjezdu, prezenční listiny

 

 • Rozbor akce Minikopaná, poznatky ke všem třem kolům, postřehy pro příště, celkové hodnocení – velmi zdařilá aktivita, u které projevili zástupci ŽP značnou dávku samostatnosti a odpovědnosti

 

 • Poděkování všem, kteří se účastnili sběru starého papíru

 

 • Možné konání Květňákmánie
 • v novém celotřídním pojetí se Květňákmánie s určitostí účastní za 2. stupeň třídy 6. AD, 7. AD, 8. AB, rozmyslí si 6. C, 9. BC
 • do příští schůzky Ptakopysčata zjistí zájem u tříd 1. stupně (rozdělení patronátů nad ročníky na jednotlivých budovách)
 • termín konání: 20. 12.

 

 • Výtvarná soutěž:
 • její vyhlášení
 • tématika Život a jeho podoby, na odevzdaném díle nesmí chybět zřetelně napsané jméno a třída, u 2. stupně by bylo dobré přidat popisek, co konkrétně výtvor zobrazuje, protože téma je široké
 • obrázky je možné odevzdat přímo p. uč. Bartošové či p. uč. Valentovi, nebo dát do jejich šuplíků
 • ukončení soutěže: 16. 12.

 

 • Soutěž v aerobicu:
 • pouze v rámci školy
 • zjištění zájmu také u 1. stupně (patronáty)
 • v případě dostatečného počtu startujících domluva s paní učitelkou Králíčkovou o způsobu konání soutěže

 

 

 • Charitativní akce: Pomozme psím a kočičím útulkům
 • prosíme každou z našich tříd, aby pomohli útulkům např. zakoupením pytle s granulemi, konzervami, piškoty, máte-li doma již nepotřebné pelíšky, či misky apod., určitě též můžete přinést
 • noste prosím do kabinetů p. uč Bartošové či p. uč. Valenty
 • ukončení akce: 16. 12., abychom mohli v posledním týdnu před Vánocemi převézt do útulku
 • na TH odsouhlaseno nově: florbalový turnaj, přehazovaná, turnaj v piškvorkách

 

Příští schůzka Ptakopysku bude oznámena v následujícím týdnu

 

 

Účast: zástupci všech tříd, 2 koordinátoři ŽP

Projednáno:

 • Diskuse o názvu: vysvětleno, z čeho název vznikl (Ptakopysk Perry), jednohlasně schváleno, že bude ponechán, (hláška 8.D – návrat ke kořenům ????)

 

 • Listopadový sběr papíru: na TH znovu zopakovat nejen ekologický smysl této akce, ale i velmi důležité pro ŽP (finanční prostředky na aktivity a odměny)

 

 • Diskuse o pěti nejvýznamnějších aktivitách
 • Minikopaná, 1. + 2. stupeň (pravidelný měsíc konání – říjen):
 • ponechat stávající kategorie
 • zvážit možnost, aby mohly svým hráčům fandit jejich třídy, lze i podle rozpisu jednotlivých utkání
 • pokud pomáhají i ti, kteří nejsou v ŽP, je nutné, aby skutečně chtěli dělat ty úkoly, které jsou jim přidělené
 • vytvořit rozpis rozhodčích, jejich počet 4 až 5 žáků či učitelů
 • nutnost věnovat se úklidu haly na předem určený čas
 • Květňákmánie, 1. + 2. stupeň (pravidelný čas konání – konec prosince):
 • po rozhovorech odhlasováno znovuobnovení
 • ZMĚNA: ne jako soutěž pro jednotlivce, ale pro celé třídy
 • na TH probrat možnosti
 • Šachový turnaj, 1. + 2. stupeň (pravidelný čas konání – únor):
 • především pro ty, kteří skutečně umí hrát šachy, nebo alespoň znají pravidla hry a již někdy šachy hráli
 • debata o počtu účastníků vzhledem k pavouku, pro úplnou spravedlnost je potřebné, aby v každém kole zůstal sudý počet
 • Pět proti pěti, 2. stupeň (pravidelný čas konání – duben, květen, nově určitě až začátek června, a to proto, aby měli soutěžící co nejvíce vědomostí ze školního roku)
 • ZMĚNA: nově se bude využívat model obdobný A-Z kvízu
 • učitelé budou parlamentem mile požádáni, aby nově připravili otázky
 • Poslední zvonění
 • způsob jeho konání se přizpůsobí přáním letošních deváťáků

 

 • Diskuse o aktivitách, které nejsou tolik náročné na přípravu
 • Výtvarná soutěž, 1. + 2. stupeň (pravidelný čas konání listopad až prosinec)
 • letošní téma: ŽIVOT a jeho podoby
 • prosíme zejména TU 1. stupně, aby soutěžní výtvory odpovídaly tématu, aby byly podepsány a byla uvedena třída
 • Kuchařská soutěž, 2. stupeň (čas konání – únor/březen)
 • ZMĚNA: nově poprosíme porotu, aby se v určený čas dostavila k ochutnávce do kuchyňky, odpadne tím „jízda“ s jídly po škole, hledání porotců, starost o použité nádobí apod.
 • ZMĚNA: nově se budou každý den sčítat přímo body, které každý z porotců udělí, rozmezí bodů 1 až 10

 

 • Diskuse o charitativních akcích
 • Vánoce pro psy a kočky, 1. + 2. stupeň (pravidelný čas konání konec prosince)
 • Srdíčkové dny, 1. + 2. stupeň (pravidelný čas konání podzim + jaro)
 • obě aktivity ponechat beze změn

 

 • Diskuse o možných nových aktivitách
 • Květňákový RabbitCup
 • aktivita především (pouze?) pro dívky obou stupňů
 • nutné sjednat si schůzku s paní učitelkou Králíčkovou a poradit se s ní o možnosti konání této soutěže, předcvičovat může několik žaček, které jsou v aerobicu výborné
 • Florbalový turnaj
 • pro oba stupně
 • možný termín březen/duben
 • shodná pravidla jako minikopaná
 • Turnaj v pexesu pro 1. a 2. ročník
 • po domluvě s paní učitelkami Vv zkusit vytvořit pexeso s legem Květňáku
 • Přehazovaná???
 • Co na to Květňák???

 

 • Aktivity, o kterých se vedly důkladné rozhovory, ale nakonec je nadpoloviční většina parlamenťáků neodhlasovala:
 • Soutěž ve skládání Rubikovy kostky
 • Školní fotbalová liga
 • Soutěž v softballu
 • Soutěž v piškvorkách

Účast: všechny třídy

 

Obsah schůzky:

1) Organizace výjezdu žákovského parlamentu ve dnech 24. + 25. 10., jeho obsah

2) Průběh charitativní akce Srdíčkové dny, děkujeme velmi za prozatímní velmi vstřícný přístup vyučujících i za to, že TU určitě v mnoha případech tuto akci znovu vysvětlili a podpořili

3) Organizace minikopané, seznam rozhodčích, zapisovačů, moderátor, odměny – připomínáme zaslání soupisek ze tříd 1. – 5. ročníku na mail pana učitele Valenty.

4) Probrány odpovědi tříd na jednotlivé aktivity:

 • Koloběžkový den určitě ano – jarní měsíce
 • Školní fotbalová liga pouze v případě, pokud se do ní přihlásí 4 a více družstev
 • Týden chutí podle dětí určitě ano, do příštího setkání návrhy, poté prosba k jídelnám

5) Organizace výtvarné soutěže – téma i průběh upřesníme po příští schůzce

6) Návrhy pro diskusi do tříd:

 • Celoškolní pojetí halloweenu
 • Znovuobnovení aktivit typu Pyžamový den, Den v modrém apod.
 • Znovuoprášení Květňákmánie

7) Prosba k vedení: zástěny mezi pisoáry v budově K2

 

 1. schůzka: 10. 10., 4. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K1 přijdou v co nejdříve po ukončení 2. hodiny ke skříňkám

Ptakopysčata z K2 dorazí se zvoněním do sborovny

 

 

Hezký dobrý den všem,

 

v příštím týdnu proběhne na obou budovách již tradiční charitativní akce pro pomoc vážně nemocným dětem Podzimní srdíčkové dny. Jejich tváří je malý Adam, který trpí život ohrožujícím propojením žilního a tepenního oběhu mozku. Po operaci je třeba velmi složité rehabilitace,  aby vůbec mohl chodit.

 

Zástupci Ptakopysku budou tentokrát nabízet

 

barevné propisovací tužky za 30 Kč

barevné přívěsky s baterkou za 35 Kč

hlavolamy za 40 Kč

a klasické magnetky se zvířátky  za 30 Kč.

 

Rozpis, kdy se budou po škole pohybovat, jsme uvedli v zápisu z parlamentu.

www.zivotdetem.cz

  

Účast: všechny třídy mimo 7. B

 

Obsah schůzky:

 • Přivítání nových zástupců parlamentu
 • Organizace schůzek a míst setkávání
 • Parlamentní pravidla
 • Nejdůležitější aktivity 1. pololetí včetně dvoudenního výjezdu
 • Parlamentní hlášení: vždy v pondělí po schůzce v 8. 05 na obou budovách, zabezpečují zástupci 6. A na K2 a 8. B na K1

 

 • Podzimní srdíčkové dny:

             Termín 19. – 23. 9., v pondělí 2. vyučovací hodinu, ostatní dny 1. vyučovací hodinu 

Předměty: na naše přání hlavolamy, dále malé baterky, propisky a nezbytné magnetky, ceny upřesníme, opět v rozmezí 30 až 40Kč

Prosíme všechny učitele při vstřícnost při prodeji, jedná se o charitativní akci pro velmi nemocné děti

 

Prodej

K1

K2

19/9

8. B

7. A

20/9

9. C

9. A

21/9

7. C

6. A

22/9

9. B

7. D

23/9

6. C

6. D

 

 • Turnaj v minikopané

Termíny: 18. 10. 1. a 2. ročník, 19. 10. 3. až 5. ročník, 20. 10. 6. – 9. ročník

Pravidla budou upřesněna, zatím pro jednu třídu jedna skupina: 4 hráči, 1 brankář, max. 2 náhradníci (= 7 účastníků max. celkem), tým může být čistě chlapecký či smíšený, o dívčích týmech se bude diskutovat, pokud by jich bylo více, např. 4 družstva, budou hrát v rámci minikopané samostatný turnaj

Rozhodčí budou (někteří již byli) vybráni především z řad žáků

Třídní učitele 1. až 5. ročníku poprosíme o zaslání soupisek panu zástupci Valentovi

 

 • Návrhy tříd k prodiskutování na TH

Koloběžkový den

Uspořádání školní fotbalové ligy

Týden chutí podle dětí

 

 • Prosby k vedení školy

Zástěny mezi pisoáry na chlapeckých záchodek na K2

 

 1. schůzka: 20. 9., 2. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K1 přijdou se zvoněním do sborovny

Ptakopysčata z K2 se co nejdříve po ukončení 1. hodiny shromáždí i s přezutím u skříněk

                                                                                                                                                                           

Účast: všechny třídy mimo 7. C

 

 1. Poslední zvonění
 • Zástupci 9. tříd do příště udělají itinerář, podle kterého Ptakopysk poslední zvonění zajistí
 • Prosba pro paní kuchařky o špízy
 • Parlament zajistí občerstvení (přípitek, chlebíčky, nanuky)

 

 1. Závěrečné zasedání
 • Datum uskutečnění: 24. 6.
 • Po pracovní části nutné rozhodnout Co bude za akci? (laser game, bowling…)

 

 1. Kuchařská soutěž: proběhlo slavnostní vyhlášení za účasti pana ředitele, velké poděkování paní kuchařce Anežce Hruškové z K1, která pro absolutní vítěze ušila nádherné čepičky a ještě hezčí zástěru

 

 1. Florbal

 

Tabulka patronátů nad dětmi 1. stupně

1.A – 7.B

3.A – 9.B

1.B – 9.C

2.E – 8.B

1.D – 7.A

3.D – 6.D

1.C – 9.C

3.B – 8.A

2.A – 9.A

 

2.B – 9.C

3.C – 6.C

2.D – 6.A

 

2.C – 8.C

3.E – 8.C

 

4.A – 9.B

5.D – 8.A

4.B – 8.B

5.B – 7.B

4.D – 7.A

5.E – 9.A

4.C – 8.C

5.C – 9.C

5.A – 9.C

 

 

 

 

 • Rozhodčí: Lukáš (7.B), Lukáš (7.D), Vašek (8.B), Valík (9.B), Soural (9.B), Stoulil (9.C), David (8.B)
 • Systém: 4+1 (2 náhradníci)
 • Tvorba tabulek: Nela (8.C)

 

 1. Ples deváťáků??? Nutná schůzka všech TU a „synchronizace“ představ

 

 1. Video o Ptakopysku na web: do příště písnička – Týna

 

 

 1. Učení 9. tříd na 1. stupni – (6.6. – 7.6.) – je potřeba domluva s TU

 

 1. Vlajka Květňáku: nestihli jsme, návrhům se budeme věnovat příště

 

 1. Pochvaly/stížnosti/potřeby
 • Opět chváleni mnozí učitelé např. za přípravu ŠvP (PRA, MAL), nebo aktivity, které pro žáky připravili v týdnu konání ŠvP v Praze (VEČ), a dále za vynikající úroveň výuky (VRV, TRU, GRA a další), zaznamenána také stížnost na chování dvou vyučujících na ŠvP
 • 6.D – stížnost na neustálý hluk ve třídě
 • 9.A – zakoupí si do třídy hodiny, ŽP proplatí – jednomyslně odhlasováno
 • 9.B – stížnost na vypadávání zvonění na K2a hůře slyšitelný rozhlas
 • 9.C – pochvala panu učiteli Večeřovi za zařizování fotbalového turnaje „žáci proti učitelům“

 

Účast: všechny třídy

 

Projednáno:

 

 • Finále kuchařské soutěže: bude se konat ve středu 4. 5., každá ze tříd bude vařit na své domovské budově, 9. C 1. – 3. hodinu, 9. B 2. – 4. hodinu, aby stihli porotci přejít z budovy na budovu a jídlo bylo čerstvé

Pro oba týmy je závazný předkrm (salát s toasty), hlavní jídlo italské kuchyně, pečený zákusek

Porotci: paní Nagrantová, paní Vitišová, pan ředitel, pan zástupce Valenta

Porotce poprosíme, aby se po ukončení 3. hodiny dostavili do kuchyňky na K1 a po ukončení 4. hodiny do kuchyňky na K2, moc děkujeme za vstřícnost

 

 • Soutěž Pět proti pěti: pro velký počet tříd musí být soutěž tříhodinová

Budova K1: 6. a 7. ročníky z obou budov

 1. hodina

6.A a 6. D ve třídě 6. B, moderátor a rozhodčí pan učitel Šátava

6.B a 6. C ve třídě 6. C, moderátorka a rozhodčí paní učitelka Bartošová

7.A a 7. D ve třídě 7. B, moderátor a rozhodčí pan učitel Sochor

7.B a 7. C ve třídě 7. C moderátorka a rozhodčí paní učitelka Maleninská

 1. hodina

Vítězná družstva 6. ročníku v 6. B

Vítězná družstva 7. ročníku v 7. B

Poražená družstva 7. ročníku v 7. C

Moderátoři zůstávají shodní

 1. hodina

Vítězové z předchozích vítězných družstev 6. a 7. ročníku v 6. B

Poražení z předchozích vítězných družstev 6. a 7. ročníku v 6. C

Vítězové z předchozích poražených družstev 6. a 7. ročníku v 7. B

Poražení z předchozích poražených družstev 6. a 7. ročníku v 7. C

 

Budova K2: 8. a 9. ročníky

 1. + 2. hodina

8.ABC ve sborovně, moderátor a rozhodčí pan učitel Trunc

9.ABC v jídelně, moderátorka a rozhodčí paní učitelka Pletichová

 1. hodina

Vítězové z 8. a 9. ročníku v 9. A (TRU)

Druzí z 8. a 9. ročníku v 9. B (PLE)

Třetí z 8. a 9.ročníku v 8. A (MIK)

 

 • Prosíme o motivaci ke sběru papíru

 

 • Vlajka Květňáku: díky moc třídě 7. B za úžasné návrhy, vybrali jsme jeden z nich a posuneme věc dál, od jiných tříd jsme návrhy neobdrželi

 

 • Znělka před hlášením v budově K1

 

 • Vyslechnutí návrhu pro deváťácký ples, všechny tři třídy se do příště domluví na společném návrhu, který předložíme vedení školy k posouzení

 

 • Žádost směrem ke všem TU, kteří ještě nezaslali panu učiteli Valentovi soupisku pro florbal, aby tak co nejrychleji učinili.

 

 

 

 1. schůzka: 11. 5., 1. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K2 přijdou rovnou na K1

Ptakopysčata z K2 dorazí se zvoněním do sborovny

 

Spolupracující učitel: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Zhodnocení charitativní akce „Jarní srdíčkoví dny“: parlament velmi děkuje všem, kteří se podíleli na úspěchu této aktivity, za velkého přispění mnoha žáků a zaměstnanců školy se nám opět podařilo prodat téměř všechny předměty, vážíme si také pomoci Viky a Kuby z 5. A, kteří svým přístupem k prodeji docílili téměř nemožné, a v posledním náhradním termínu prodali na K2 i velké množství zbylých magnetických záložek, dík patří i těm, kteří po dohodě s rodiči věnovali větší obnos peněz

 

 • Vyhodnocení kuchařské soutěže: bráno jako vydařená akce, uklízení kuchyňky probíhalo dle pravidel, jídla byla vesměs všechna velmi dobrá a pěkně připravená, z drobných nedostatků se poučíme, děkujeme moc oběma porotám

 

Výsledky: K1 – 1. místo 9. C, 2. místo 7. B, 3. místo 6. B

                  K2 – 1. místo 9. B, 2. místo 7. D, 3. místo 7. A

Vítězové budou v úterý po Velikonocích  vyhlášení školním rozhlasem a budou jim panem  ředitelem předány ceny.

Na příští schůzce stanovíme pravidla velkého finále, kdy své kuchařské umění změří     9. B a 9. C a zabojují o absolutní vítězství.

 

 • Schválení zaslání elektronické petice k revitalizaci átria na K2.

 

 • Organizace soutěže Pět proti pěti, která se bude konat 29. 4. první dvě vyučovací hodiny: prosíme třídní učitele o zaslání seznamu pěti soutěžících paní učitelce Bartošové nejdéle do 22. 4.

 

 • Upřesnění počtu hráčů pro florbalový turnaj: 4 + 1 + 2 náhradníci, z každé třídy (1. – 9. ročník) pouze jedno družstvo, popřípadě mohou být namíchaní hráči ze dvou tříd, opět prosíme třídní učitele, aby zaslali jmenné seznamy hráčů, tentokrát panu učiteli Valentovi do 30 4.

 

 • Návrh o zhotovení vlajky Květňáku, která by mohla viset i na volných stožárech, diskuse ve třídách o její možné podobě

 

 • Poděkování jídelnám obou budov za uskutečnění Týdne chutí podle dětí do konce školního roku

 

 • Prosba k vedení školy o uskutečnění „Učení deváťáků na 1. stupni“, které se opomnělo v souvislosti se Dnem učitelů – již řešeno s panem ředitelem,, deváťáci budou vyučovat začátkem června

 

 • Prosba k vedení škola o automat s jídlem pro K2 – obdobný, jako je na K1

 

 • Prosba k vedení školy o změnu zvonění na konci hodin v budově K1

 

 • Poděkování žáků paní učitelkám Vávrové a Grabemann za veškeré aktivity nejen ve výuce, poděkování panu učiteli Truncovi za velmi pěkně vedené hodiny

 

 1. schůzka: 25. 4., 3. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K1 přijdou v co nejdříve po ukončení 2. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. uč. Bartošovou

Ptakopysčata z K2 dorazí se zvoněním do sborovny K2

 

 

Obsah schůzky:

 • Organizace Kuchařské soutěže: od 28. 3.
 • třídy 2. stupně obou budov
 • rozpis využívání obou kuchyněk bude zpracován a zaslán během první poloviny příštího týdne
 • oba vítězné týmy z K1 i K2 změří své kuchařské umění ve finálovém boji
 • soutěží šestičlenné týmy
 • připravují se tři chody (předkrm nebo polévka, hlavní jídlo, dezert)
 • čas přípravy včetně prezentace a úklidu – 3. vyučovací hodiny
 • porota K1 (jídelna K1, pan ředitel, pan učitel Šátava)
 • porota K2 (jídelna K2, pan zástupce, paní učitelka Tomanová)
 • soutěž bude probíhat pouze za předpokladu, že po sobě každý soutěžní tým vzorně uklidí, v případě, že tomu tak při kontrolách nebude, soutěž se předčasně ukončí

 

 • Termín soutěže Pět proti pěti: 29. 4. První dvě vyučovací hodiny

 

 • Florbalový turnaj: konec května, z každé třídy 1. i 2. stupně pouze jeden tým (4 + 1, popřípadě 5 + 1, bude ještě upřesněno + 2 náhradníci)

 

 • Organizace jarních Srdíčkových dní v týdnu od 28. 3.: mimo pondělí (2. vyučovací hodina) vždy 1. vyučovací hodinu, Několik dní před jejich zahájením dostanou TU seznam předmětů a cenami a další materiály

 

 • Pokračující práce na videu o parlamentu: pondělí 21. 3. 1. vyučovací hodina

 

 • Velká prosba na obě školní jídelny o uskutečnění Týdne chutí podle dětí – termín by byl pouze na paní kuchařkách, jídla bychom dodali nejpozději do týdne

 

 1. schůzka: 5. 4., 3. vyučovací hodina, MFU K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 2. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. učitelem Valentou

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do MFU

Účast: všechny třídy mimo 9. C

 

Spolupracující učitel: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Prosba ke všem třídním učitelům o vytištění každého ze zápisů ze schůzky Ptakopysku a jeho vyvěšení ve třídě
 • Valentýnská pošta, v pondělí ráno 14. 2. budou vzkazy roztříděny a rozdány všem, kteří budou přítomni ve škole, zbylé vzkazy budou předány při návratu dětí do školy
 • Organizace šachového turnaje, rozdělení úkolů pro jednotlivé zástupce parlamentu, přenos šachů z K1, rozpis účastníků, zajištění odměn
 • Předběžná příprava kuchařské soutěže (informace pro ty, kteří soutěž neznají: šestičlenné „družstvo“ třídy připraví z vlastních přinesených potravin během dvou vyučovacích hodin dvě jídla – polévka + hlavní jídlo nebo hlavní jídlo + dezert, 3 dospělí z řad zaměstnanců hodnotí pokrmy a po ukončení soutěže stanoví pořadí, soutěž může probíhat pouze za předpokladu, že každé družstvo uvede kuchyňku do původního stavu, podrobné informace budou sděleny po jarních prázdninách)
 • Písemná i elektronická petice za revitalizaci atria K2, určená ÚMČ Prahy 11
 • Příprava videa o činnosti parlamentu na web, velké poděkování a ocenění zástupcům parlamentu ze 7. B, kteří připravili velmi výstižné texty k jednotlivým částem videa
 • Připomínky a prosby jednotlivých tříd k vedení školy:
 • A + 6. D: prosí o závěsy na dveře, vedoucí na travnatou plochu
 • A: prosí o nový koberec vzadu ve třídě (po schůzce koberec prohlédnut, je opravdu silně znečištěný a poničený)
 • A + 9. AB: prosba o schůzku s panem ředitelem, je-li možné v úterý 15. 2. v 7. 40
 • Na K1 nepředchází hlášení gong
 • Více učitelů žáky chváleno za výborný postoj k výuce či vztahům ve třídě (p. uč. Vávrová, Zikmundová, Trunc, Valenta a další)

 

 1. schůzka: 28. 2., 3. vyučovací hodina, MFU K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 2. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. uč. Bartošovou

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do MFU

Účast: všechny třídy mimo 8. A

 

Hosté: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Organizace natáčení videa o činnosti Ptakopysku na web školy

Schůzka zástupců, kteří se na videu budou podílet 7. 2. po testování ve sborovně K1

(6. AC, 7. ABCD, 9. C), prosíme Ptakopysčata z těchto tříd na K2, aby se co nejdříve po testování shromáždila u skříněk

 • Probrány některé další organizační záležitosti k šachovému turnaji (1. + 2. 3.)
 • Diskuse k venkovním přestávkám: nedostatek času přejít ven, mnoho žáků setrvává různě v budově školy
 • Diskuse k atriu na K2: navržena petice tříd a její předání přímo na ÚMČ Prahy 11
 • Návrh na zřízení žákovských nástěnek, které by sloužily nápadům, zajímavým informacím či předávání vzkazů, prosíme o prodiskutování v TH
 • Poděkování vedení školy, za pořízení hodin do patra pavilonu B na K1, za práci p. uč. Blažkové v hodinách a za práci pana zástupce Valenty jako TU 7. D
 • Možnost obnovení školního časopisu: přes skeptičnost koordinátorky ???? si za své chtějí vzít Ptakopysčata z 6. A, 6. C a 7. B

Vzhledem k tomu, že únor bude ve znamení lyžařských kurzů, zástupci ŽP požádali o další setkání již v příštím týdnu, následné se uskuteční až na samém konci února, těsně před šachovými turnaji.

 1. schůzka: 11. 2., 4. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K1 přijdou v co nejdříve po ukončení 3. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. uč Bartošovou

Ptakopysčata z K2 dorazí se zvoněním do sborovny

 1. schůzka: 28. 2., 3. vyučovací hodina, MFU K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 2. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. uč. Bartošovou

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do MFU

      

Účast: všechny třídy

 

Hosté: Jolana a Jakub z 5. A

 

Obsah schůzky:

 • Návrh patronátů nad žáky 1. ročníku:

Jolana s Jakubem se jako hosté účastnili schůzky, aby představili návrh 5. A k patronátům pro naše prvňáčky. Byl přijat velmi kladně a rozpoutal poměrně dlouhou a „výživnou“ diskusi o jeho realizaci. Výsledek: každý prvňák Květňáku bude mít až do konce 2. třídy k dispozici svého šesťáka či sedmáka, který mu pomůže se vším potřebným, od orientace v budově až po řešení problémů s výukou. O konečné podobě se rozhodne při závěrečném zasedání Ptakopysku v červnu, kdy bude jasný počet prvňáků. Parlament velmi oceňuje vystoupení Jolany a Jakuba, jejich jasné argumenty a obhajobu názorů třídy.

 

 • Šachový turnaj

se uskuteční se vzhledem k lyžařským kurzům až 1. a 2. března v jídelně K2.

1.3.: dvě kategorie – 1. až 3. třídy a 4. + 5. třídy (organizaci zajišťují 6. D, 8. A a 9. C)

2.3.: 2. stupeň (organizaci zajišťují 7. B a 8. C)

Z každé třídy možná účast max. 3 soutěžících + 2 náhradnici

Začátek turnaje v 8. 15, další údaje budou upřesněny

Zájem z 1. stupně na K1 zjišťují Ptakopysčata z 8. C

Zájem z 1. stupně na K2 zjišťují Ptakopysčata z 9. B

Zájemci z 2. stupně se nahlásí přímo u svých zástupců ŽP ve třídě

 

 • Květňákmánie se vzhledem k mnoha dalším akcím (kuchařská soutěž, 5 x 5, florbalový turnaj apod.) uskuteční až ve školním roce 2022/23 v obvyklém čase před Vánocemi.

 

 • Pro nedostatek času nemohl být prodiskutován způsob natáčení videa o činnosti parlamentu na školní web, projednáme na příští schůzce.

 

 

 1. schůzka: 1. 2., 3. vyučovací hodina, MFU K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 1. hodiny ke skříňkám, budou převedena některým z dospělých

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do MFU

 

 

Účast: všechny třídy 

Hosté: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Aktivity Ptakopysku do konce školního roku
 • Valentýnská pošta – začátek února + 14. 2.
 • Šachový turnaj – 2. polovina února
 • Kuchařská soutěž – konec března
 • Pět proti pěti – 2. polovina května
 • Poslední zvonění 
 • Zjištění zájmu (počtu družstev 4+1) pro možný florbalový turnaj (duben)
 • Motivace pro Květňákmánii, p. uč. Bartošová rozešle do pondělní TH ukázkové video z jednoho z minulých ročníků všem TU, aby třída mohla zhlédnout, 
 • Vyhodnocení výtvarné soutěže

proběhne v pátek 7. 1., výsledky budou vyhlášeny v pondělí při parlamentním hlášení a v týdnu budou vedením školy předány ceny

 

 • Možná spolupráce s parlamentem ČR

zajistí Týna Zapadlová, která je jeho členkou

 

 • Úkoly na GC

Žáci se obracejí na své učitele s prosbou, aby v době prezenční výuky využívali GC pouze pro umisťování materiálů, zajímavých informací k předmětu, odkazů, videí apod., ale nikoli k zadávání úkolů ze dne na den, příprav na hodinu či k výpiskům z látky, kterou nestihli probrat v hodinách. Učebna by měla sloužit primárně pro komunikaci při distanční výuce. Nyní ji žáci vnímají spíše jako doplněk výuky, nikoli jako  její součást.

 

 • Prosby k vedení školy
 • Pro větší účinnost hlášení jej oznamovat nějakou krátkou znělkou či gongem
 • Třídy v patře pavilonu b na K1 připomínají svou prosbu o hodiny na chodbě.

Další schůzka: 17. 1., 2. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K1 přijdou v co nejdříve po ukončení 1. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. uč. Bartošovou

Ptakopysčata z K2 dorazí se zvoněním do sborovny

      

Účast: všechny třídy mimo 7. D

Hosté: pan zástupce Valenta, Adam Nováček + David Seht, 7. C

 

 

Obsah schůzky:

 • Zhodnocení minikopané

Turnaj 1. – 3. ročníku + turnaj 4. – 5. ročníku byl hodnocen velmi kladně a v podstatě byl bez jakýchkoli připomínek, u turnaje 6. – 7. ročníku + 8. – 9. ročníku byly výrazné připomínky k práci rozhodčího, na chybách (i dospěláků) parlament zapracuje, celkově byla akce ale velmi zdařilá.

 

 • Srdíčkové dny

Celý předvánoční týden probíhají Srdíčkové dny. Věříme, že se předměty jako obvykle vyprodají ????.

 

 • Útulek Dolní Měcholupy

Do čtvrtečního rána je možné nosit dobroty a potřeby pro psy i kočky, charitativní sbírka se úctyhodně rozrůstá. Díky moc všem.

 

 • Výtvarná soutěž

bude ukončena tento pátek, vyhodnocení i odměnění nejlepších proběhne začátkem nového roku.

 

 • Spolupráce s Centrem občanského vzdělávání

Parlament spolupracuje s externími lektory, zástupci se na 1. on-line schůzce věnovali především postavení Ptakopysku v očích TU a ostatních učitelů, dále pravidelným aktivitám ŽP a rozebírali možnosti, jak pomoci Květňákmánii, aby byla opět nejen tradiční, ale i chtěnou akcí, popřípadě, čím ji nahradit.

 

 • Třídnické hodiny, způsob jejich vedení, možnosti Ptakopysčat sdělovat závěry ze schůzek

 

 

 1. schůzka: 5. 1., 3. vyučovací hodina, MFU K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 2. hodiny ke skříňkám, budou převedena p. uč. Bartošovou

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním k MFU

Účast: všechny třídy

Host: on-line pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Organizace minikopané:

Hlavní organizátor: p. uč. Valenta

Spojky p. uč. Bartošové: Veronika Královcová, Ema Kabeláková

 1. 12.

1) schůzka organizátorů s p. uč. Valentou - 4. vyučovací hodina v místnosti parlamentu: Adam Vagenknecht (9. C), Václav Brož (8. B), Lukáš Vyhnal (7. B), Jan Mašek (6.D), Albert Šveda (8. B)

2) předání seznamů soutěžícím parlamenťákům (p. uč. Valenta)

 

 1. 12., 1. – 3. třídy

8.00 – 11.40, patronáty: 1. ročník: K1 – 9. C, K2 – 9. A, 2. ročník: K1 – 6. C, K2 – 6. A, 3. ročník K1 – 7. C, K2 – 9. B

Soutěžící parlamenťáci vyzvednou v 8. 00 v kmenových třídách, TU prosíme, aby sdělili rodičům hráčů termín konání minikopané a také, aby tento den měli s sebou fotbalisté vhodné sportovní oblečení, obuv do haly, pití a svačinu, poté, co turnaj některé družstvo opustí, bude odvedeno zpět do třídy

V úterý bude první dvě hodiny nápomocná paní asistentka Domanská, která převede společně s parlamenťáky družstva z K2 do haly a bude styčnou důstojnicí pro Ptakopysčata, až doučí p. uč. Bartošová, vystřídá ji

 

 1. 12., 4. – 5. třídy

8.00  – 11.40, patronáty: 4. ročník: K1 – 7. C, K2 – 9. B, 5. ročník: K1 8. C, K2 – 9. C

Organizace bude shodná jako v úterý, soutěžící společně s parlamenťáky převede z K2 do haly p. uč. Bartošová, 4. vyučovací hodinu ji v hale vystřídá p. uč. Mikušiaková

 

 1. 12., 6. – 9. třídy

8.00 – 11.40, bez patronátů, převedení soutěžících z K 2 - p. uč. Bartošová

 

Poháry jsou objednány, velká prosba k paní učitelce Štrossové, zda by je zítra či ve čtvrtek na Smíchově vyzvedla, paní hospodářku Pálovou poprosíme o proplacení na základě účtenky z parlamentních peněz (účtenku prosíme do krabičky), moc oběma děkujeme.

 

Pokud máte někdo pocit, že jsme na něco zapomněli, určitě dejte co nejdříve vědět.

 

 • Srdíčkové dny

týden 13. – 17. 12.

Prosíme všechny TU, aby žákům znovu vysvětlili důvod této charitativní akce a umožnili Ptakopysčatům prodej předmětů, v pondělí bude probíhat 2. vyučovací hodinu, ostatní dny první vyučovací hodinu

Věříme, že můžeme poprosit paní hospodářky, abychom si u nich mohli od pondělí do pátku nechat nejen všechny předměty, které zbudou, ale také vybraný finanční obnos. V pátek pak vše přepočítáme ????.

Prodávající:

Pondělí – K1 7. B, K2 6. A

Úterý – K1 9. C, K2 9. B

Středa – K1 7. C, K2 8. A

Čtvrtek – K1 6. B, K2 7. D

Pátek – K1 8. C, K2 9. A

 

 • Charitativní sbírka pro útulek v Dolních Měcholupech a v Tróji

Prosíme každou ze tříd, o jakýkoli vánoční dárek buď kočkám do Měcholup nebo psům do Tróji: pytel granulí, konzervy, dobroty, je možný i pelíšek, hračka apod.

Svůj příspěvek na pomoc zvířátkům noste prosím s označením třídy do kabinetu p. uč. Bartošové, a to na obou budovách, před Vánocemi odvezeme do útulku

 

 • Stanovení cen za sběr, vítězné třídy je dostanou v pondělí či úterý příští týden

 

 • Setkání zástupců Ptakopysku s pracovníky Centra občanského vzdělávání: 2.

 

 • Návrh soutěže v rukodělné činnosti, prosím, proberte ve svých třídách na TH.

 

 • Prosba o možnost „vánočního“ zvonění během adventního času, nutné projednat s panem ředitelem, a v lednu celková změna zvonění

 

 • Prosba o zakoupení hodin pro 1. patro, pavilon B, K1, nutné projednat s panem ředitelem

 

Některé ze tříd prostřednictvím zástupců Ptakopysku děkují všem učitelům, kteří se o jejich vzdělání starají i tehdy, když jsou sami nemocní doma a není jim nejlépe. A všem, kteří zvládají hybridní výuku. Chtějí touto cestou poslat velké ocenění.

 

 1. schůzka: 13. 12., 3. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 3. hodiny ke skříňkám, budou převedana p. uč. Bartošovou

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do sborovny

Účast: všechny třídy

Host: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Velké poděkování všem třídám, které se pilně podílely na sběru. Velmi děkujeme samozřejmě též paní učitelce Mikušiakové a paní asistentce Domanské za organizaci a panu učiteli Sochorovi za pomoc. Nejaktivnější třídy budou odměněny.
 • Pokračování STÁLE se slibně rozvíjející výtvarné soutěže s tématikou barvy a pocity, prosíme TU, aby vkládali výtvarná díla i dílka do šuplíků p. uč. Bartošové (na obou budovách), popřípadě aby je na K1 žákyně a žáci dávali přímo do jejího kabinetu (přes paní zástupkyni Mikušiakovou), děkujeme
 • Květňákmánie: shromažďování možných účastníků
 • Školní kapela: setkání členek a členů školní kapely proběhne v pátek 19. 11. o pohybové přestávce v kabinetu p. Bartošové na K2, hudebnice a hudebníci z K1 se po 3. hodině co nejdříve dostaví ke skříňkám, aby mohli být převedeni na K2
 • ročník sdělil představy o plesu, zástupkyně parlamentu prohovoří možnosti s panem ředitelem
 • PŘÍŠTĚ: definitivní doladění minikopané

 

Velké poděkování učitelům, kteří podporují ŽP svým aktivním přístupem, dle slov Ptakopysčat zvláštní poděkování paní učitelce Braunové.

 

 1. schůzka: 30. 11., 3. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K2 přijdou v co nejdříve po ukončení 3. hodiny ke skříňkám, budou převedana p. uč. Valentou

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do sborovny

Účast: všechny třídy mimo 8. A, důvod: karanténa

Host: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Veškeré aktivity ŽP budou stručně shrnuty hlášením ve školním rozhlasu, a to vždy každé druhé pondělí (po uskutečněné schůzce). První hlášení proběhne v pondělí 8. 11. krátce po 8. 00. prosíme proto TU, aby si vyhradili vždy další část TH pro projednání akcí ŽP.
 • V týdnu od 8. 11. se bude konat pro ŽP tolik důležitý sběr papíru, Ptakopysčata budou i nadále apelovat na své spolužáky.
 • Pokračování slibně se rozvíjející výtvarné soutěže s tématikou barvy a pocity, prosíme TU, aby vkládali výtvarná díla i dílka do šuplíků p. uč. Bartošové (na obou budovách), popřípadě aby je na K1 žákyně a žáci dávali přímo do jejího kabinetu (přes paní zástupkyni Mikušiakovou), děkujeme
 • Květňákmánie: přijato několik návrhů na její možné konání, více po hlášení příští týden
 • Školní kapela: úvodní setkání členek a členů školní kapely proběhne v úterý 9. 11. o pohybové přestávce v kabinetu p. Bartošové na K2, hudebnice a hudebníci z K1 se po 3. hodině co nejdříve dostaví ke skříňkám, aby mohli být převedeni  na K2
 • Změna termínů minikopané, předběžně 7. – 9. 12., po zítřejším ujasnění zkusí vedoucí Ptakopysčat projednat s panem ředitelem rezervaci haly
 • Uskutečnění kuchařské soutěže, přelom ledna a února
 • Uskutečnění florbalového turnaje – jaro 2022
 • ročník se zamyslí nad podobou jejich závěrečného plesu, poté teprve proběhne diskuse k jeho možnému konání
 • Změna zvonění na K2 – rovněž bude projednáno s panem ředitelem
 • Rozděleny patronáty nad třídami 1. stupně

 

Velké poděkování učitelům, kteří podporují ŽP svým aktivním přístupem, dle slov Ptakopysčat zvláštní poděkování paní učitelce Vávrové a Valentovi.

 

 1. schůzka: 15. 11., 4. vyučovací hodina, sborovna K1

Ptakopysčata z K2 přijdou co nejdříve po ukončení 3. hodiny ke skříňkám

Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do sborovny

Účast: všechny třídy mimo 6. C, která se účastnila stmelovacího kurzu

Host: pan zástupce Valenta

 

Obsah schůzky:

 • Vyhlášení výtvarné soutěže s tématikou barvy a pocity, ukončení s koncem kalendářního roku, prosíme TU, aby vkládali výtvarná díla i dílka do šuplíků p. uč. Bartošové (na obou budovách), děkujeme
 • Květňákmánie a školní kapela: k obojímu různé otázky, termín pro další jednání a rozhodnutí prodloužen o 14 dní do další schůzky
 • Důležitost aktivního přístupu ke sběru
 • Organizace minikopané, termíny 22., 23., 24. 11. budou potvrzeny po příští schůzce

Aktivity k projednání ve třídách:

veškeré podrobnosti sdělí Ptakopysčata

 

 • Květňákmánie a školní kapela
 • Jarní turnaj ve florbalu
 • Kuchařská soutěž
 • Červnový ples deváťáku

 

Velké poděkování učitelům, kteří podporují ŽP svým aktivním přístupem, dle slov Ptakopysčat zvláštní poděkování paní učitelce Plechaté, Lukášové a Braunové.

 

 

 

 1. schůzka: 20. 10., 1. vyučovací hodina, sborovna K2

Ptakopysčata z K1 přijdou v 7. 55 před budovu K2

Ptakopysčata z K2 dorazí se zvoněním do sborovny

Účast: všechny třídy mimo 6. D

Jména všech zástupců Ptakopysku budou uveřejněna na sdíleném disku.

 

Obsah schůzky:

 • Přivítání nových členů ze 6. tříd
 • Zvoleny předsedkyně a místopředsedkyně ŽP: Týna Zapadlová, Nela Nováková
 • Seznámení s principy práce v ŽP, včetně spolupráce s TU a vedením školy (sdělení potřebných informací ve třídě při TH, zprostředkování informací mezi třídou a školou)
 • Plán činnosti pro školní rok 2021/2022

Aktivity k projednání ve třídách:

veškeré podrobnosti sdělí Ptakopysčata

 

 • Výtvarná soutěž (říjen – prosinec)
 • Minikopaná (listopad – samozřejmě dle „covidové“ situace)

Zatím proběhne zjišťování zájmu ve všech  třídách  na škole

 • Květňákmánie (prosinec, dtto)
 • Založení školní kapely
 • Sběr papíru, důvody k aktivnímu přístupu

Změna oproti dřívějšímu stavu:

               Všechny informace ze ŽP budou 1. stupni podávány formou hlášení školním rozhlasem vždy 1. pondělí po schůzce na začátku 1. vyučovací hodiny (většina tříd má TH, popřípadě komunitní kroužek)

Plánovaná akce:

               Parlamentní zvonění (prosinec): setkání zástupců ŽP ze ZŠ Prahy 11,  sdílení dobré praxe

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. schůzka: 4. 10., 3. vyučovací hodina, MFU K1

Ptakopysčata z K2 budou připravena co  nejdříve po ukončení 2. hodiny u šatních  skříněk, Ptakopysčata z K1 dorazí se zvoněním do MFU

Dnešní minischůzka ŽP s dodržením všech hygienických nařízení včetně respirátorů a 15-ti minutového konání, byla pouze informačního charakteru.

Sdělili jsme si možnosti funkčnosti Ptakopysku dle covidové situace a shodli se na setkáních 1x měsíčně, bude-li to vůbec možné.

Se zástupci  ŽP jsme se také dohodli, že jednotlivé  třídy mohou pro ostatní navrhnout aktivity bez osobních  kontaktů. 

 

Srdíčkové dny:

V tuto  chvíli věříme, že se nám alepoň i  bez našeho přičinění podaří pomoci nemocným dětem prodejem předmětů. 

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, dne 10. 3., 4. vyučovací hodina

Projednáno:

1) Výsledky jednání k atriu v budově K2: Během několika dní budou paní radní předány návrhy
žáků na vybavení atria, další vývoj bude záležet na výběrovém řízení a spolupráci MČ, KPŠ a
vedení školy

2) „Srdíčková sobota Květňáku“: nejprve velké poděkování všem třídám a třídním učitelům,
kteří se rozhodli tuto akci podpořit a pomůžou nám s jejími přípravami i průběhem. V této
chvíli svou pomocí mimo všechny zástupce Ptakopysku přispějí 5. A, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B,
7. C, 8. B, 8. C. a 9. B. Díky patří samozřejmě i paní učitelkám 1. stupně, které se již ozvaly, že
se rovněž zapojí.
Vašeho zájmu si ceníme zejména proto, že podporujete první velkou akci našeho
parlamentu, která proběhne ve spolupráci s MČ a DDM a naši školu bude, věříme,
reprezentovat co nejlépe.
V nejbližší době proběhne schůzka realizačního týmu s ředitelem DDM, který má
s podobnými akcemi zkušenosti a nabídl i participaci, dnes jsme se zabývali propagací,
nutným zabezpečením a jednotlivými body, které chceme zaslat
Určitě bude skvělé, když na dubnových TS seznámíte s touto aktivitou rodiče . Čím více
„běžců“ tím více peněz především pro organizaci Život dětem. Podrobnosti budeme
pravidelně upřesňovat. Zatím je jasný pouze rámcový obsah, místo konání (centrální park) a
termín (20.6.. od 14.00 do 18.00)

3) Parlamenťáci vybraní pro návštěvu Poslanecké sněmovny: Lukáš, Vilda, Kuba, Štěpán, Anička,
Abdul, Natka, Kryštof, náhradnice Nikča

4) Florbalový turnaj – podrobnosti na příští schůzce, zůstává 2. polovina března

5) Dotaz na vedení: co je třeba udělat proto, aby v pavilonu B (patro) na K1 byly opět na
chodbě hodiny? Děkujeme.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, dne 27. 2. 2. vyučovací hodina

 

Projednáno:

Ve středu 12. 1. navštívilo 8 zástupců ŽP paní radní pro školství Prahy 11 a jednalo s ní o dvou projektech:

 • Revitalizace atria v budově K2
 • Charitativní akce „Srdíčková sobota Květňáku“

ad 1) Ve spojení MČ Prahy 11, KPŠ a školy by mělo v blízké době dojít k revitalizaci atria v K2. Ptakopysk byl paní radní osloven, aby shromáždil představy žáků o jeho možném využití. Vznikly různé návrhy, ze kterých byla vybrána optimální žákovská představa: sportovní zóna, odpočinková zóna s možností využití i pro výuku, zóna s herními prvky pro menší děti (družina).

V současné době budou zahájena jednání s firmami o možném povrchu. Dále s firmami, které by atrium vybavily.

 

Po jarních prázdninách dodáme na radnici výběr návrhů dětí, které se nejčastěji opakovaly. Prosím, pročtěte si s dětmi na TH či co nejdříve seznam a v případě jakéhokoli dobrého nápadu co nejdříve napište koordinátorce. Představa je zatím následovná:

Sportovní zóna: fotbalové hřišťátko se dvěma brankami, 4 míče plněné pěnou, 2 stojany s basketbalovým košem, 10 basketbalových míčů, 2 stoly na stolní tenis, 20 pálek, sady míčků, 2 zapuštěné trampolíny, víceúrovňová hrazda, truhla na úschovu sportovního náčiní

Odpočinková zóna: zčásti zastřešená (altán, plachtový přístřešek?), 4 stolky s lavičkami, pítko

Zóna s herními prvky: sestava houpaček, prolézačka

Velké květníky s nenáročnou zelení, v případě možnosti mlžítka

Zasíťování oken v místech míčových her??

 

ad 2) Ve spolupráci s MČ Prahy 11 a organizací Život dětem chce Ptakopysk uspořádat „Srdíčkovou sobotu Květňáku“. Výdělek by se správnou měrou rozdělil mezi nemocné děti a pro potřeby „provozu“ parlamentu. Akce by se měla uskutečnit v centrálním parku v sobotu 20. 6. Jednalo by se o charitativní běh několika kategorií, doplněný programem pro děti na různých stanovištích. Ta by zajistili naši žáci (malování na obličej, hod na cíl apod.)

OBRACÍME SE NA VÁS proto S PROSBOU, abyste projednali na svých TH nejen možné nápady pro aktivity, ale především, zda jsou vaši žáci, popř. i vy, ochotní jít do toho se žákovským parlamentem. Naše představa: dle zvolené aktivity 4 - 5 žáků ze třídy na jednom stanovišti, na kterém se samozřejmě mohou např. po hodině a půl vystřídat s dalšími. Na příští schůzce parlamentu nám zástupci sdělí zájem či nezájem tříd a případné návrhy. Prosím zvažte věk vašich žáků, (šikovný čtvrťák mnohdy lepší než deváťák bez zájmu, ale dětem musí účast povolit rodiče a opravdu budou muset nějakou chvíli na stanovišti strávit.)

Moc děkujeme třem třídám, které se o akci dověděly náhodně a účast přislíbily okamžitě. A především děkujeme všem z vás, kteří jsou už teď ochotní pomoci.

 

K dalšímu průběhu schůzky:

 

 • Zhodnocení Šachových turnajů: velmi vydařené na obou budovách, výborná atmosféra, bez organizačních nedostatků

 

 • Zhodnocení akce Valentýnská pošta: úspěšná a rovněž bez organizačních nedostatků, a to na obou budovách, pouze některá přáníčka bez adresáta, jsou uschována u koordinátorky

 

 • Prosíme TU, kteří tak ještě neučinili, o zaslání jídelníčku pro Týden chutí podle dětí na mail koordinátorce (polévka, 2x hlavní jídlo, 2x obsah salátového baru)

 

 • Ptakopysk na přání dětí zakoupí hodiny do školní jídelny K2.

 

 • Připomínáme blížící se florbalový turnaj stupně (2. polovina března)

Příští schůzka: pátek 14. 2., 3. hodina

Projednáno:

 • Šachový turnaj a jeho organizace: rozdělení patronů, zajištění celkové organizace, objednání a dokoupení cen

 

 • Valentýnská pošta: po průzkumu, který minulý týden proběhl, Ptakopysk opět uspořádá „sběr a roznos“ valentýnské pošty, prosíme všechny TU, aby sdělili svým žákům, že sběr přáníček proběhne na obou budovách 13. 2. první dvě vyučovací hodiny. Na K1 ho obstarají Ptakopysčata 6. B + 6. C a na K2 8. B + 8. C. Přáníčka poté roztřídíme a v pátek rovněž první dvě vyučovací hodiny rozneseme adresátům. Na K 1 7. C + 9. B, na K2 6. A + 7. B.

 

 • Děkujeme vyšším ročníkům na K2 za smysluplné návrhy pro možnou změnu atria a poprosíme, aby TU daly konečnou představu za třídu koordinátorce nejpozději během pondělí 10. 2. do šuplíku na K2. Ve středu budou tyto návrhy předneseny Ptakopysčaty jako jeden z bodů na setkání s paní radní pro školství Prahy 11.

 

 • Diskuse nad možnou představou červnové Zábavné soboty Květňáku (další z bodů setkání).

 

 • Prosíme všechny třídy, aby se zamyslely nad dvěma jídly, která by preferovaly v Týdnu chutí podle dětí a aby návrhy zaslali TU koordinátorce. Omlouváme se paní vedoucí ŠJ, že jsme tuto aktivitu nestihli předjednat, ale vzešla z dnešní schůzky a uvědomujeme si, že pokud se tento týden opět uskuteční, je to pouze díky nadstandardnímu přístupu všech našich paní kuchařek a vedení jídelny.

 

 • Ocenění celkové práce našeho parlamentu od paní radní: 4. navštíví 8 zástupců Ptakopysku Poslaneckou sněmovnu, prohlídka bude doplněna odborným výkladem i projekcí krátkého filmu

 

 

Příští schůzka: pondělí, dne 3. 2., 3. hodina

 

Ptakopysk děkuje panu řediteli za účast a vstřícnou komunikaci se zástupci ŽP.

 

Projednáno:

 • Šachový turnaj
 • Jedna kategorie pro 1. – 3. třídy / max. 5 účastníků za třídu, jídelna budovy K2
 • Začátek turnaje v 8. 30
 • Sraz účastníků z budovy K1 v 8. 00 v prostorách u skříněk, převedení dětí zajistí koordinátorka + zástupci ŽP, obdobným způsobem bude zajištěn i přesun zpět J
 • Účastníci z budovy K2 přijdou v 8. 15 do jídelny

 • Dvě kategorie: pro 4. – 6. třídy a pro 7. – 9. třídy / max. 4 účastníci za třídu, jídelna budovy K1
 • Začátek turnaje v 8. 30
 • Sraz účastníků z budovy K2 v 8. 00 v prostorách vrátnice, převedení dětí zajistí koordinátorka + zástupci ŽP, obdobným způsobem bude zajištěn i přesun zpět J
 • Účastníci z budovy K1 přijdou v 8. 15 do jídelny

 

 • Prosíme všechny TU, aby zaslali seznam účastníků p. uč. Bartošové, nejdéle do 29. 1., děkujeme.

 

 • Florbalový turnaj
 • Vzhledem k časovým a realizačním možnostem Ptakopysku bude uskutečněn v březnu pouze pro 2. stupeň

 

 • Valentýnská pošta
 • V nejbližší době bude Ptakopysčaty proveden průzkum, zda chtějí mít žáci školy opět možnost využít této formy pro předání vzkazu

 

 

Zástupci ŽP se již několik týdnů zabývají možností uskutečnit větší charitativní akci. Její rozsah i možná realizace bude upřesněna až po jednání Ptakopysčat s paní radní pro školství.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, 23. 1., 1. hodina

 

Projednáno:

 • Šachový turnaj
 • 5. 2. pro 1. – 3. třídy / max. 5 účastníků za třídu
 • 7. 2. dvě kategorie: pro 4. – 6. třídy a pro 7. – 9. třídy / max. 4 účastníci za třídu
 • Přesný termín konání i místo (budovy) budou upřesněny po následné schůzce ŽP

 

 • Soutěž Pět proti pěti
 • Letos proběhne ještě klasickým způsobem v květnu

 

 • Florbalový turnaj
 • Po zjištění zájmu za pomoci paní učitelky Belladové, která se prý již děje (děkujeme), promyslí parlament organizaci

 

 • Nákup hodin do místnosti Ptakopysku
 • Zajistí koordinátorka ŽP

 

 • Běh Květňáku
 • Již koncem minulého školního roku vznikl v parlamentu nástřel velmi zajímavé aktivity, a to uspořádat pod záštitou MČ Prahy 11 běh, který by uspořádal náš parlament, do příští schůzky 6-ti členný tým připraví jeho možnou podobu (místo konání, jeho značení, kategorie, startovací čísla, startovné a jeho využití, doprovodný program atd.) a seznámí s í pana ředitele

 

Ptakopysk prosí pana ředitele o účast na příští schůzce. Zástupci  by s ním rádi prodiskutovali některé body a představili mu návrh Běhu i s myšlenkou navštívit MČ a požádat  o svolení k akci.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: pondělí, 15. 1., 3. hodina

 

Projednáno:

 • Květňákmánie
 • Sraz všech tříd, které mají své účastníky či se účastní celé, v pátek v 8:00 před halou
 • Začátek Květňákmánie v 8:20
 • Porotci: p. zást. Haladová, p. učitelé Mucala a Šátava
 • Moderátoři: Kryštof Čapek, Adam Matějka
 • Zvukař: Michal Martinovský
 • Spojky: parlamenťáci
 • Fotograf: David Beránek

Prosíme moc o včasné dodání hudby, z K1 nám chybí už jen 2 třídy, ale z K2 nemáme zatím žádnou flešku ani CD. (Prosím, šlo by zítra dát mi přímo do ruky nebo do šuplíku ve sborovně? Děkuju.)

 

 • Výtvarná soutěž
 • Porota složená ze zástupců Ptakopysku rozhodne o vítězných místech ve čtvrtek, ceny budou předány na Květňákmánii, pokud bude vítěz/ka ze třídy, která se neúčastní, domluvíme se na postupu s TU dle třídního programu

 

 • Psí útulek
 • Dobroty pro kočky a psy je možné nosit do středy, odpoledne budou odvezeny do útulku. Všem, kdo jste přispěli, moc děkujeme.

 

 • Turnaj ve florbalu
 • Návrh z více tříd, na lednové schůzce definitivně schválíme či zamítneme podle konečného zájmu, prosím prodiskutujte na TH.

 

 • Více úsměvu
 • Přání dětí, které mě překvapilo, prý by uvítali, kdybychom jim my, učitelé, věnovali více úsměvů, prý se s přibývající měsíci školního roku čím dál víc mračíme (oceněn za vstřícnost a milé jednání byl jeden z našich kolegů J) Vzhledem k tomu, že se děti na tomto názoru shodly a nebyli to zrovna žádní rebelové či rebelky přemýšlím, zda to fakt není pravda J

 

 • Prosba panu řediteli
 • Zástupci Ptakopysku prosí, zda by se pan ředitel nemohl účastnit příští schůzky, aby s ním mohli projednat některé body.

Váš Ptakopysk


Příští schůzka: pondělí, 4. 12., 4. hodina

Projednáno:


1) Organizace minikopané:
U 3. – 5. ročníků shodný průběh jako u 1. – 2. ročníků.
Patroni vyzvednou svá družstva a zkontrolují jmenný seznam, účastníky soutěže „vrátí“ zpět do jednotlivých tříd.
Změna termínu pro 6. – 9. třídy – čtvrtek 21. 11., je zadáno v plánu.
U 6. – 9. ročníků se účastníci hlídají sami, resp. pod pedagogickým dozorem (VEČ, BRŠ), bylo by hezké, kdyby některá ze tříd přišla se svým učitelem fandit a alespoň na chvíli posílila dohled.


2) Charitativní akce – dolnoměcholupský útulek
Stejně jako každý rok, i v tom letošním bychom velmi rádi udělali hezké Vánoce opuštěným kočkám a psům (kočkám zůstávají dárky v útulku v Dolních Měcholupech, kam je poslední předvánoční týden vždy s někým ochotným z vás odvážíme, pro psy si do trójského útulku převezou sami smile)
Prosíme proto všechny třídy o nějaký příspěvek, stačí konzerva, pytlík granulí, ale může být např. i pelíšek či hračky, pokud máte doma nějaké již použité a nepotřebujete je
Dárky, prosíme, předávejte na obou budovách koordinátorce


3) Výtvarná soutěž
Ještě jednou připomínáme, aby naši umělci tvořili na čtvrtky, na slabém papíru se výkresy ničí a špatně se s nimi ve větším množství manipuluje.
Děkujeme za připomínku špatně uvedenou velikost čtvrtky, mimo A4 lze odevzdávat též A3.


4) Květňákmánie/Olymp Květňáku
Parlament dlouho nepamatuje tak výraznou výměnu názorů. Proto moc prosíme, proberte znovu ve svých třídách:

 • 1. stupeň: zájem o Květňákmánii 18. 12. v režii parlamentu tak, jak jsme byli minulé roky zvyklí, a pošlete konečné rozhodnutí do pátku koordinátorce (třída + možní vystupující)

 • 2. stupeň: znovu a definitivně se domluvte ve třídách, zda vaši žáci chtějí jako vždy trávit poslední školní den před vánočními prázdninami společně s celým 2. stupněm, a pokud ano, zda buď ponechat původní Květňákmánii, či by si raději vybrali klání mezi třídami, vaše rozhodnutí pošlete nejpozději po pondělní TH koordinátorce. Prosíme o všechny varianty, např. 6. A: Květňákmánie ano, klání se určitě neúčastníme

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: pondělí, 18. 11., 5. hodina

 

Projednáno:

 • Organizace minikopané: opět bylo nutné posunout jedno z dat, věříme, že definitivní termíny konání jsou:
 1. 11. (1. – 2. ročník), 19. 11. (3. – 5. ročník) a 22. 11. (6. – 9. ročník)

 

 1. 11.: Minikopaná 1. – 2. ročník
 • Přiřazen tým 1. D a přeřazen tým Montessori z kategorie 3. – 5. ročník.
 • Vytvoření rozpisu utkání – Tom z 8. B.
 • Na K1 Ptakopysčata vyzvednou své týmy ve třídě v 8. 00 a dovedou je do haly, na K2 si pro své týmy přijdou parlamenťáci až do tříd a v 7. 50 se všichni shromáždí u skříněk ve vestibulu K2.
 • Zástupci ŽP dostanou od každé TU jmenný seznam týmu.
 • S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení.
 • Hráčky i hráči budou po skončení turnaje (popřípadě po vypadnutí) odvedeny/i do třídy, popřípadě do družiny.
 • Velké poděkování panu učiteli Večeřovi za současnou i následnou pomoc.

 

Vyhlášení výtvarné soutěže: zítřkem počínaje vyhlašuje Ptakopysk výtvarnou soutěž, a to ve dvou kategoriích:

 • Jednotlivci – libovolné téma
 • Skupina výtvarníků – mozaika
 • Všechna umělecká díla musí být odevzdána na čtvrtce ve formátu A4/A5
 • Soutěžící odevzdávají svá díla buď přímo koordinátorce ŽP, nebo svým TU, kteří je dají BRŠ do šuplíku
 • Vyhlášení vítězů proběhne jako součást KvětňákCupu

 

 • Vyhlášení výsledků kuchařské soutěže: Ptakopysk prosí porotu, zda by mohla výsledky odevzdat (poslat mailem) koordinátorce ŽP nejpozději  v pondělí 9. 11., abychom nejpozději v úterý odměnili vítěze.

 

 • Změna Květňákmánie na KvětňákCup: jak už jsme vás informovali na konci školního roku, v letošním roce proběhnou změny v aktivitách ŽP a některé i přibudou, první pozměněná akce proběhne poslední předvánoční den, kdy změří svoje síly celé třídy. Velmi rádi bychom podpořili soudržnost třídních kolektivů a také umožnili všem, aby se mohli do podobných akcí zapojit.
 • Prosíme všechny třídy, aby se na svých TH 11. 11. zamyslely nad dvěma aktivitami, ve kterých lze soutěžit (opičí dráha, skládání velkých puzzlí, paměťová hra…) a návrhy zaslali koordinátorce ŽP – v případě potřeby vám může být nápomocná i 8. B, která  věnovala tomuto tématu část  TH již dnes
 • Třídy si pak mohou vytvořit družstva podle schopností žáků – ve sportu, ve zručnosti, v logickém uvažování.
 • Bližší informace dodáme po další schůzce Ptakopysku.

 

 • Vzhledem k posunutí termínů minikopané zatím odkládáme Den Ptakopysku na týden od 25. 11. Datum upřesníme.

 

 • Držíme palce, aby letošní podzimní sběr papíru dopadl co nejlépe a parlament měl dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení všech aktivit a pro ocenění těch, kteří si to zaslouží.

 

 Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, 31. 10., 4. hodina

 

Projednáno:

 • Ocenění organizace Život dětem za celkový přístup školy k Srdíčkovým dnům a za příspěvek téměř 24 000Kč. Na stránkách zivotdetem.cz jsou ke zhlédnutí nová videa.

 

 • Kuchařská soutěž: proběhne od příštího týdne, tj. od pondělí 21. 10. V rámci zachování čisté kuchyňky a snadno dohledatelné třídy, která by popřípadě úklid podcenila, bude v jeden den vařit vždy jedna třída.
 • Každá za tříd (její „družstvo“) připraví tříchodové menu, co to bude, záleží pouze na soutěžících
 • Letos prvně přispěje Ptakopysk každé  třídě 100Kč na nákup surovin
 • Celá soutěž se odehraje na K1, kuchyňka K2 není vybavená
 • Své výrobky donesou soutěžící ochutnat porotě ve složení pan ředitel, paní vedoucí školní jídelny, paní hospodářka Pálová: prosím, připravte opravdu pouze miniporce na ochutnání, aby naši porotci mohli spíše hodnotit, než  se přejíst
 • Kuchyňka po ukončení dvouhodinového snažení bude vzorně uklizena
 • Za každou třídu v těchto dvou hodinách, jak už bylo zapsáno v minulém zápise, odpovídá TU
 • Rozpis hodin, kdy se soutěž uskuteční, naleznete v plánu práce, pouze připomínáme, že v pondělí začíná 6. A

 

 • Minikopaná: zatím jsme stihli přidělit patronáty pro minikopanou 1. – 2. ročníku (13. 11.) a ty jsme zaslali TU mailem, pevně doufáme, že nám s organizací pomůže již tradičně pan učitel Večeřa, jen ještě nejsme domluveni.
 • Patroni přivedou své svěřence do haly v 8. 15 a postarají se o ně po celou dobu až po návrat do třídy či družiny
 • zápasy začnou v 8. 30
 • Fandící spolužáci jsou samozřejmě vítaní
 • Pro jistotu přikládáme soupisku všech účastníků za školu

 • Ptakopysčata opět ve všech připomenou důležitý faktor ve sběru starého papíru – je finančním zázemím pro všechny akce Ptakopysku

 

Dotaz na vedení:

Mohou žáci 2. stupně na K2 sepsat petici na MČ Prahy 11 za změnu povrchu  v atriu budovy?

 Váš Ptakopysk

Příští schůzka: úterý, 15. 10., 4. hodina

Projednáno:

 • Zhodnocení charitativní akce Srdíčkové dny: prodány téměř všechny předměty, suma vybraných peněz bude zveřejněna do konce týdne, poděkování Ptakopysčatům, která  se prodeje ujala, poděkování učitelům, kteří  byli až na výjimky k jejich avizované návštěvě vstřícní

 

 • Nástin minikopané:

 

 • – 2. ročník, 13. 11., hlavním garantem 8. B
 • – 5. ročník, 15. 11., hlavním garantem 9. B
 • – 9. ročník, 20. 11., hlavním garantem 7. C
 • Družstva chlapecká, dívčí i  smíšená – jedna soutěž
 • Maximálně dvě družstva za třídu
 • Počet hráčů 5 + 1 (a možnost 2 náhradníků)
 • Domluvit se na barvě triček

 

 • Nástin kuchařské soutěže: týden od 21. 10, 1 družstvo za třídu – počet 6 soutětěžících, tato  aktivita je plně v režii třídních učitelů, včetně kontroly úklidu kuchyňky, proto prosíme, ještě dříve, než své soutěžící přihlásíte, domluvte se na TH na jasných  pravidlech, podle počtu účastníků uděláme rozpis do kuchyňky

 

 • Návrh delší hlavní přestávky z 15 minut na 20, delší relaxace a především možnost využít venkovní prostory v případě hezkého počasí, návrh k projednání na TH s „dokončením myšlenky“ celého vyučovacího dne

 

 • Nerespektování zákazu mobilních telefonů, opětovné projednání na TH

Prosby na vedení školy:

 • Je možná dohoda s rodiči, kteří při  ranním loučení  se svými  dětmi  zabraňují klidnému vstupu do budovy?

 

 • Je možné zrušit zákaz využívat parapet vedle ředitelny v případě, že se vyšší ročníky budou chovat slušně, tak  jak se chovají dosud?

 

 • Je možné něčím obalit ostré sloupy na chodbě 2. stupně v K2?

 

 • Situace ve výuce německého jazyka – již v řešení

Váš Ptakopysk

 

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk


Příští schůzka: pátek 27. 9., 5. hodina - změna 30.9., 3. hodina


Projednáno:


⦁ Organizace Srdíčkových dnů:
Týden od 23. do 27. 9.
Prosíme TU, aby opětovně vysvětlili jejich význam (www.zivotdetem.cz)
Prodej: magnetky, barevné náramky a propisky (30Kč), reflexní delfínci (35 Kč)
Zajištění prodeje: vždy první 2 hodiny na obou budovách – dvojice parlamenťáků

⦁ Projekt Pěšky do školy:
P. uč. Mikušiaková vysvětlila parlamentu význam projektu, poté Ptakopysčata seznámila třídy a i nadále budou na projektu spolupracovat

⦁ Minikopaná:
Proběhne pro obě budovy a oba stupně v listopadu

⦁ Kuchařská soutěž:
Proběhne pro 6. – 9. ročníky za neuskutečněnou soutěž v červnu v říjnu

⦁ Den Ptakopysku:
Za rovněž neuskutečněný den Ptakopysku v červnu proběhne 29. 10.

⦁ Dotazy na vedení:
⦁ Je možné zajistit automat s jídlem i v budově K2?
⦁ Je možné zakoupit hodiny a basketový koš na pavilon B patro? Parlament se bude rád finančně podílet
⦁ Lze ještě diskutovat o používání mobilních telefonů na základě vhodných argumentů, nebo se jedná o uzavřenou záležitost?

Váš Ptakopysk

Ptakopysk pomáhal s organizací posledního zvonění.

Přejeme všem deváťákům hodně štěstí!