PTAKOPYSK

PTAKOPYSK

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ. Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.       

Každoročně Ptakopysk organizuje celoškolní vědomostní, sportovní i talentové soutěže, připravuje Poslední zvonění deváťákům a zapojuje školu do charitativních akcí.   

Aktuality Ptakopysku

Příští schůzka: úterý, 15. 10., 4. hodina

Projednáno:

 • Zhodnocení charitativní akce Srdíčkové dny: prodány téměř všechny předměty, suma vybraných peněz bude zveřejněna do konce týdne, poděkování Ptakopysčatům, která  se prodeje ujala, poděkování učitelům, kteří  byli až na výjimky k jejich avizované návštěvě vstřícní

 

 • Nástin minikopané:

 

 • – 2. ročník, 13. 11., hlavním garantem 8. B
 • – 5. ročník, 15. 11., hlavním garantem 9. B
 • – 9. ročník, 20. 11., hlavním garantem 7. C
 • Družstva chlapecká, dívčí i  smíšená – jedna soutěž
 • Maximálně dvě družstva za třídu
 • Počet hráčů 5 + 1 (a možnost 2 náhradníků)
 • Domluvit se na barvě triček

 

 • Nástin kuchařské soutěže: týden od 21. 10, 1 družstvo za třídu – počet 6 soutětěžících, tato  aktivita je plně v režii třídních učitelů, včetně kontroly úklidu kuchyňky, proto prosíme, ještě dříve, než své soutěžící přihlásíte, domluvte se na TH na jasných  pravidlech, podle počtu účastníků uděláme rozpis do kuchyňky

 

 • Návrh delší hlavní přestávky z 15 minut na 20, delší relaxace a především možnost využít venkovní prostory v případě hezkého počasí, návrh k projednání na TH s „dokončením myšlenky“ celého vyučovacího dne

 

 • Nerespektování zákazu mobilních telefonů, opětovné projednání na TH

Prosby na vedení školy:

 • Je možná dohoda s rodiči, kteří při  ranním loučení  se svými  dětmi  zabraňují klidnému vstupu do budovy?

 

 • Je možné zrušit zákaz využívat parapet vedle ředitelny v případě, že se vyšší ročníky budou chovat slušně, tak  jak se chovají dosud?

 

 • Je možné něčím obalit ostré sloupy na chodbě 2. stupně v K2?

 

 • Situace ve výuce německého jazyka – již v řešení

Váš Ptakopysk

 

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk


Příští schůzka: pátek 27. 9., 5. hodina - změna 30.9., 3. hodina


Projednáno:


⦁ Organizace Srdíčkových dnů:
Týden od 23. do 27. 9.
Prosíme TU, aby opětovně vysvětlili jejich význam (www.zivotdetem.cz)
Prodej: magnetky, barevné náramky a propisky (30Kč), reflexní delfínci (35 Kč)
Zajištění prodeje: vždy první 2 hodiny na obou budovách – dvojice parlamenťáků

⦁ Projekt Pěšky do školy:
P. uč. Mikušiaková vysvětlila parlamentu význam projektu, poté Ptakopysčata seznámila třídy a i nadále budou na projektu spolupracovat

⦁ Minikopaná:
Proběhne pro obě budovy a oba stupně v listopadu

⦁ Kuchařská soutěž:
Proběhne pro 6. – 9. ročníky za neuskutečněnou soutěž v červnu v říjnu

⦁ Den Ptakopysku:
Za rovněž neuskutečněný den Ptakopysku v červnu proběhne 29. 10.

⦁ Dotazy na vedení:
⦁ Je možné zajistit automat s jídlem i v budově K2?
⦁ Je možné zakoupit hodiny a basketový koš na pavilon B patro? Parlament se bude rád finančně podílet
⦁ Lze ještě diskutovat o používání mobilních telefonů na základě vhodných argumentů, nebo se jedná o uzavřenou záležitost?

Váš Ptakopysk

Ptakopysk pomáhal s organizací posledního zvonění.

Přejeme všem deváťákům hodně štěstí!