PTAKOPYSK

PTAKOPYSK

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ. Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.       

Každoročně Ptakopysk organizuje celoškolní vědomostní, sportovní i talentové soutěže, připravuje Poslední zvonění deváťákům a zapojuje školu do charitativních akcí.   

Aktuality Ptakopysku

Příští schůzka: čtvrtek, 23. 1., 1. hodina

 

Projednáno:

 • Šachový turnaj
 • 5.2. pro 1. – 3. třídy / max. 5 účastníků za třídu
 • dvě kategorie: pro 4. – 6. třídy a pro 7. – 9. třídy / max. 4 účastníci za třídu
 • Přesný termín konání i místo (budovy) budou upřesněny po následné schůzce ŽP

 

 • Soutěž Pět proti pěti
 • Letos proběhne ještě klasickým způsobem v květnu

 

 • Florbalový turnaj
 • Po zjištění zájmu za pomoci paní učitelky Belladové, která se prý již děje (děkujeme), promyslí parlament organizaci

 

 • Nákup hodin do místnosti Ptakopysku
 • Zajistí koordinátorka ŽP

 

 • Běh Květňáku
 • Již koncem minulého školního roku vznikl v parlamentu nástřel velmi zajímavé aktivity, a to uspořádat pod záštitou MČ Prahy 11 běh, který by uspořádal náš parlament, do příští schůzky 6-ti členný tým připraví jeho možnou podobu (místo konání, jeho značení, kategorie, startovací čísla, startovné a jeho využití, doprovodný program atd.) a seznámí s í pana ředitele

 

Ptakopysk prosí pana ředitele o účast na příští schůzce. Zástupci  by s ním rádi prodiskutovali některé body a představili mu návrh Běhu i s myšlenkou navštívit MČ a požádat  o svolení k akci.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: pondělí, 15. 1., 3. hodina

 

Projednáno:

 • Květňákmánie
 • Sraz všech tříd, které mají své účastníky či se účastní celé, v pátek v 8:00 před halou
 • Začátek Květňákmánie v 8:20
 • Porotci: p. zást. Haladová, p. učitelé Mucala a Šátava
 • Moderátoři: Kryštof Čapek, Adam Matějka
 • Zvukař: Michal Martinovský
 • Spojky: parlamenťáci
 • Fotograf: David Beránek

Prosíme moc o včasné dodání hudby, z K1 nám chybí už jen 2 třídy, ale z K2 nemáme zatím žádnou flešku ani CD. (Prosím, šlo by zítra dát mi přímo do ruky nebo do šuplíku ve sborovně? Děkuju.)

 

 • Výtvarná soutěž
 • Porota složená ze zástupců Ptakopysku rozhodne o vítězných místech ve čtvrtek, ceny budou předány na Květňákmánii, pokud bude vítěz/ka ze třídy, která se neúčastní, domluvíme se na postupu s TU dle třídního programu

 

 • Psí útulek
 • Dobroty pro kočky a psy je možné nosit do středy, odpoledne budou odvezeny do útulku. Všem, kdo jste přispěli, moc děkujeme.

 

 • Turnaj ve florbalu
 • Návrh z více tříd, na lednové schůzce definitivně schválíme či zamítneme podle konečného zájmu, prosím prodiskutujte na TH.

 

 • Více úsměvu
 • Přání dětí, které mě překvapilo, prý by uvítali, kdybychom jim my, učitelé, věnovali více úsměvů, prý se s přibývající měsíci školního roku čím dál víc mračíme (oceněn za vstřícnost a milé jednání byl jeden z našich kolegů J) Vzhledem k tomu, že se děti na tomto názoru shodly a nebyli to zrovna žádní rebelové či rebelky přemýšlím, zda to fakt není pravda J

 

 • Prosba panu řediteli
 • Zástupci Ptakopysku prosí, zda by se pan ředitel nemohl účastnit příští schůzky, aby s ním mohli projednat některé body.

Váš Ptakopysk


Příští schůzka: pondělí, 4. 12., 4. hodina

Projednáno:


1) Organizace minikopané:
U 3. – 5. ročníků shodný průběh jako u 1. – 2. ročníků.
Patroni vyzvednou svá družstva a zkontrolují jmenný seznam, účastníky soutěže „vrátí“ zpět do jednotlivých tříd.
Změna termínu pro 6. – 9. třídy – čtvrtek 21. 11., je zadáno v plánu.
U 6. – 9. ročníků se účastníci hlídají sami, resp. pod pedagogickým dozorem (VEČ, BRŠ), bylo by hezké, kdyby některá ze tříd přišla se svým učitelem fandit a alespoň na chvíli posílila dohled.


2) Charitativní akce – dolnoměcholupský útulek
Stejně jako každý rok, i v tom letošním bychom velmi rádi udělali hezké Vánoce opuštěným kočkám a psům (kočkám zůstávají dárky v útulku v Dolních Měcholupech, kam je poslední předvánoční týden vždy s někým ochotným z vás odvážíme, pro psy si do trójského útulku převezou sami smile)
Prosíme proto všechny třídy o nějaký příspěvek, stačí konzerva, pytlík granulí, ale může být např. i pelíšek či hračky, pokud máte doma nějaké již použité a nepotřebujete je
Dárky, prosíme, předávejte na obou budovách koordinátorce


3) Výtvarná soutěž
Ještě jednou připomínáme, aby naši umělci tvořili na čtvrtky, na slabém papíru se výkresy ničí a špatně se s nimi ve větším množství manipuluje.
Děkujeme za připomínku špatně uvedenou velikost čtvrtky, mimo A4 lze odevzdávat též A3.


4) Květňákmánie/Olymp Květňáku
Parlament dlouho nepamatuje tak výraznou výměnu názorů. Proto moc prosíme, proberte znovu ve svých třídách:

 • 1. stupeň: zájem o Květňákmánii 18. 12. v režii parlamentu tak, jak jsme byli minulé roky zvyklí, a pošlete konečné rozhodnutí do pátku koordinátorce (třída + možní vystupující)

 • 2. stupeň: znovu a definitivně se domluvte ve třídách, zda vaši žáci chtějí jako vždy trávit poslední školní den před vánočními prázdninami společně s celým 2. stupněm, a pokud ano, zda buď ponechat původní Květňákmánii, či by si raději vybrali klání mezi třídami, vaše rozhodnutí pošlete nejpozději po pondělní TH koordinátorce. Prosíme o všechny varianty, např. 6. A: Květňákmánie ano, klání se určitě neúčastníme

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: pondělí, 18. 11., 5. hodina

 

Projednáno:

 • Organizace minikopané: opět bylo nutné posunout jedno z dat, věříme, že definitivní termíny konání jsou:
 1. 11. (1. – 2. ročník), 19. 11. (3. – 5. ročník) a 22. 11. (6. – 9. ročník)

 

 1. 11.: Minikopaná 1. – 2. ročník
 • Přiřazen tým 1. D a přeřazen tým Montessori z kategorie 3. – 5. ročník.
 • Vytvoření rozpisu utkání – Tom z 8. B.
 • Na K1 Ptakopysčata vyzvednou své týmy ve třídě v 8. 00 a dovedou je do haly, na K2 si pro své týmy přijdou parlamenťáci až do tříd a v 7. 50 se všichni shromáždí u skříněk ve vestibulu K2.
 • Zástupci ŽP dostanou od každé TU jmenný seznam týmu.
 • S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení.
 • Hráčky i hráči budou po skončení turnaje (popřípadě po vypadnutí) odvedeny/i do třídy, popřípadě do družiny.
 • Velké poděkování panu učiteli Večeřovi za současnou i následnou pomoc.

 

Vyhlášení výtvarné soutěže: zítřkem počínaje vyhlašuje Ptakopysk výtvarnou soutěž, a to ve dvou kategoriích:

 • Jednotlivci – libovolné téma
 • Skupina výtvarníků – mozaika
 • Všechna umělecká díla musí být odevzdána na čtvrtce ve formátu A4/A5
 • Soutěžící odevzdávají svá díla buď přímo koordinátorce ŽP, nebo svým TU, kteří je dají BRŠ do šuplíku
 • Vyhlášení vítězů proběhne jako součást KvětňákCupu

 

 • Vyhlášení výsledků kuchařské soutěže: Ptakopysk prosí porotu, zda by mohla výsledky odevzdat (poslat mailem) koordinátorce ŽP nejpozději  v pondělí 9. 11., abychom nejpozději v úterý odměnili vítěze.

 

 • Změna Květňákmánie na KvětňákCup: jak už jsme vás informovali na konci školního roku, v letošním roce proběhnou změny v aktivitách ŽP a některé i přibudou, první pozměněná akce proběhne poslední předvánoční den, kdy změří svoje síly celé třídy. Velmi rádi bychom podpořili soudržnost třídních kolektivů a také umožnili všem, aby se mohli do podobných akcí zapojit.
 • Prosíme všechny třídy, aby se na svých TH 11. 11. zamyslely nad dvěma aktivitami, ve kterých lze soutěžit (opičí dráha, skládání velkých puzzlí, paměťová hra…) a návrhy zaslali koordinátorce ŽP – v případě potřeby vám může být nápomocná i 8. B, která  věnovala tomuto tématu část  TH již dnes
 • Třídy si pak mohou vytvořit družstva podle schopností žáků – ve sportu, ve zručnosti, v logickém uvažování.
 • Bližší informace dodáme po další schůzce Ptakopysku.

 

 • Vzhledem k posunutí termínů minikopané zatím odkládáme Den Ptakopysku na týden od 25. 11. Datum upřesníme.

 

 • Držíme palce, aby letošní podzimní sběr papíru dopadl co nejlépe a parlament měl dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení všech aktivit a pro ocenění těch, kteří si to zaslouží.

 

 Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, 31. 10., 4. hodina

 

Projednáno:

 • Ocenění organizace Život dětem za celkový přístup školy k Srdíčkovým dnům a za příspěvek téměř 24 000Kč. Na stránkách zivotdetem.cz jsou ke zhlédnutí nová videa.

 

 • Kuchařská soutěž: proběhne od příštího týdne, tj. od pondělí 21. 10. V rámci zachování čisté kuchyňky a snadno dohledatelné třídy, která by popřípadě úklid podcenila, bude v jeden den vařit vždy jedna třída.
 • Každá za tříd (její „družstvo“) připraví tříchodové menu, co to bude, záleží pouze na soutěžících
 • Letos prvně přispěje Ptakopysk každé  třídě 100Kč na nákup surovin
 • Celá soutěž se odehraje na K1, kuchyňka K2 není vybavená
 • Své výrobky donesou soutěžící ochutnat porotě ve složení pan ředitel, paní vedoucí školní jídelny, paní hospodářka Pálová: prosím, připravte opravdu pouze miniporce na ochutnání, aby naši porotci mohli spíše hodnotit, než  se přejíst
 • Kuchyňka po ukončení dvouhodinového snažení bude vzorně uklizena
 • Za každou třídu v těchto dvou hodinách, jak už bylo zapsáno v minulém zápise, odpovídá TU
 • Rozpis hodin, kdy se soutěž uskuteční, naleznete v plánu práce, pouze připomínáme, že v pondělí začíná 6. A

 

 • Minikopaná: zatím jsme stihli přidělit patronáty pro minikopanou 1. – 2. ročníku (13. 11.) a ty jsme zaslali TU mailem, pevně doufáme, že nám s organizací pomůže již tradičně pan učitel Večeřa, jen ještě nejsme domluveni.
 • Patroni přivedou své svěřence do haly v 8. 15 a postarají se o ně po celou dobu až po návrat do třídy či družiny
 • zápasy začnou v 8. 30
 • Fandící spolužáci jsou samozřejmě vítaní
 • Pro jistotu přikládáme soupisku všech účastníků za školu

 • Ptakopysčata opět ve všech připomenou důležitý faktor ve sběru starého papíru – je finančním zázemím pro všechny akce Ptakopysku

 

Dotaz na vedení:

Mohou žáci 2. stupně na K2 sepsat petici na MČ Prahy 11 za změnu povrchu  v atriu budovy?

 Váš Ptakopysk

Příští schůzka: úterý, 15. 10., 4. hodina

Projednáno:

 • Zhodnocení charitativní akce Srdíčkové dny: prodány téměř všechny předměty, suma vybraných peněz bude zveřejněna do konce týdne, poděkování Ptakopysčatům, která  se prodeje ujala, poděkování učitelům, kteří  byli až na výjimky k jejich avizované návštěvě vstřícní

 

 • Nástin minikopané:

 

 • – 2. ročník, 13. 11., hlavním garantem 8. B
 • – 5. ročník, 15. 11., hlavním garantem 9. B
 • – 9. ročník, 20. 11., hlavním garantem 7. C
 • Družstva chlapecká, dívčí i  smíšená – jedna soutěž
 • Maximálně dvě družstva za třídu
 • Počet hráčů 5 + 1 (a možnost 2 náhradníků)
 • Domluvit se na barvě triček

 

 • Nástin kuchařské soutěže: týden od 21. 10, 1 družstvo za třídu – počet 6 soutětěžících, tato  aktivita je plně v režii třídních učitelů, včetně kontroly úklidu kuchyňky, proto prosíme, ještě dříve, než své soutěžící přihlásíte, domluvte se na TH na jasných  pravidlech, podle počtu účastníků uděláme rozpis do kuchyňky

 

 • Návrh delší hlavní přestávky z 15 minut na 20, delší relaxace a především možnost využít venkovní prostory v případě hezkého počasí, návrh k projednání na TH s „dokončením myšlenky“ celého vyučovacího dne

 

 • Nerespektování zákazu mobilních telefonů, opětovné projednání na TH

Prosby na vedení školy:

 • Je možná dohoda s rodiči, kteří při  ranním loučení  se svými  dětmi  zabraňují klidnému vstupu do budovy?

 

 • Je možné zrušit zákaz využívat parapet vedle ředitelny v případě, že se vyšší ročníky budou chovat slušně, tak  jak se chovají dosud?

 

 • Je možné něčím obalit ostré sloupy na chodbě 2. stupně v K2?

 

 • Situace ve výuce německého jazyka – již v řešení

Váš Ptakopysk

 

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk


Příští schůzka: pátek 27. 9., 5. hodina - změna 30.9., 3. hodina


Projednáno:


⦁ Organizace Srdíčkových dnů:
Týden od 23. do 27. 9.
Prosíme TU, aby opětovně vysvětlili jejich význam (www.zivotdetem.cz)
Prodej: magnetky, barevné náramky a propisky (30Kč), reflexní delfínci (35 Kč)
Zajištění prodeje: vždy první 2 hodiny na obou budovách – dvojice parlamenťáků

⦁ Projekt Pěšky do školy:
P. uč. Mikušiaková vysvětlila parlamentu význam projektu, poté Ptakopysčata seznámila třídy a i nadále budou na projektu spolupracovat

⦁ Minikopaná:
Proběhne pro obě budovy a oba stupně v listopadu

⦁ Kuchařská soutěž:
Proběhne pro 6. – 9. ročníky za neuskutečněnou soutěž v červnu v říjnu

⦁ Den Ptakopysku:
Za rovněž neuskutečněný den Ptakopysku v červnu proběhne 29. 10.

⦁ Dotazy na vedení:
⦁ Je možné zajistit automat s jídlem i v budově K2?
⦁ Je možné zakoupit hodiny a basketový koš na pavilon B patro? Parlament se bude rád finančně podílet
⦁ Lze ještě diskutovat o používání mobilních telefonů na základě vhodných argumentů, nebo se jedná o uzavřenou záležitost?

Váš Ptakopysk

Ptakopysk pomáhal s organizací posledního zvonění.

Přejeme všem deváťákům hodně štěstí!