PTAKOPYSK

PTAKOPYSK

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ. Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.       

Každoročně Ptakopysk organizuje celoškolní vědomostní, sportovní i talentové soutěže, připravuje Poslední zvonění deváťákům a zapojuje školu do charitativních akcí.   

Aktuality Ptakopysku

Dnešní minischůzka ŽP s dodržením všech hygienických nařízení včetně respirátorů a 15-ti minutového konání, byla pouze informačního charakteru.

Sdělili jsme si možnosti funkčnosti Ptakopysku dle covidové situace a shodli se na setkáních 1x měsíčně, bude-li to vůbec možné.

Se zástupci  ŽP jsme se také dohodli, že jednotlivé  třídy mohou pro ostatní navrhnout aktivity bez osobních  kontaktů. 

 

Srdíčkové dny:

V tuto  chvíli věříme, že se nám alepoň i  bez našeho přičinění podaří pomoci nemocným dětem prodejem předmětů. 

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, dne 10. 3., 4. vyučovací hodina

Projednáno:

1) Výsledky jednání k atriu v budově K2: Během několika dní budou paní radní předány návrhy
žáků na vybavení atria, další vývoj bude záležet na výběrovém řízení a spolupráci MČ, KPŠ a
vedení školy

2) „Srdíčková sobota Květňáku“: nejprve velké poděkování všem třídám a třídním učitelům,
kteří se rozhodli tuto akci podpořit a pomůžou nám s jejími přípravami i průběhem. V této
chvíli svou pomocí mimo všechny zástupce Ptakopysku přispějí 5. A, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B,
7. C, 8. B, 8. C. a 9. B. Díky patří samozřejmě i paní učitelkám 1. stupně, které se již ozvaly, že
se rovněž zapojí.
Vašeho zájmu si ceníme zejména proto, že podporujete první velkou akci našeho
parlamentu, která proběhne ve spolupráci s MČ a DDM a naši školu bude, věříme,
reprezentovat co nejlépe.
V nejbližší době proběhne schůzka realizačního týmu s ředitelem DDM, který má
s podobnými akcemi zkušenosti a nabídl i participaci, dnes jsme se zabývali propagací,
nutným zabezpečením a jednotlivými body, které chceme zaslat
Určitě bude skvělé, když na dubnových TS seznámíte s touto aktivitou rodiče . Čím více
„běžců“ tím více peněz především pro organizaci Život dětem. Podrobnosti budeme
pravidelně upřesňovat. Zatím je jasný pouze rámcový obsah, místo konání (centrální park) a
termín (20.6.. od 14.00 do 18.00)

3) Parlamenťáci vybraní pro návštěvu Poslanecké sněmovny: Lukáš, Vilda, Kuba, Štěpán, Anička,
Abdul, Natka, Kryštof, náhradnice Nikča

4) Florbalový turnaj – podrobnosti na příští schůzce, zůstává 2. polovina března

5) Dotaz na vedení: co je třeba udělat proto, aby v pavilonu B (patro) na K1 byly opět na
chodbě hodiny? Děkujeme.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, dne 27. 2. 2. vyučovací hodina

 

Projednáno:

Ve středu 12. 1. navštívilo 8 zástupců ŽP paní radní pro školství Prahy 11 a jednalo s ní o dvou projektech:

 • Revitalizace atria v budově K2
 • Charitativní akce „Srdíčková sobota Květňáku“

ad 1) Ve spojení MČ Prahy 11, KPŠ a školy by mělo v blízké době dojít k revitalizaci atria v K2. Ptakopysk byl paní radní osloven, aby shromáždil představy žáků o jeho možném využití. Vznikly různé návrhy, ze kterých byla vybrána optimální žákovská představa: sportovní zóna, odpočinková zóna s možností využití i pro výuku, zóna s herními prvky pro menší děti (družina).

V současné době budou zahájena jednání s firmami o možném povrchu. Dále s firmami, které by atrium vybavily.

 

Po jarních prázdninách dodáme na radnici výběr návrhů dětí, které se nejčastěji opakovaly. Prosím, pročtěte si s dětmi na TH či co nejdříve seznam a v případě jakéhokoli dobrého nápadu co nejdříve napište koordinátorce. Představa je zatím následovná:

Sportovní zóna: fotbalové hřišťátko se dvěma brankami, 4 míče plněné pěnou, 2 stojany s basketbalovým košem, 10 basketbalových míčů, 2 stoly na stolní tenis, 20 pálek, sady míčků, 2 zapuštěné trampolíny, víceúrovňová hrazda, truhla na úschovu sportovního náčiní

Odpočinková zóna: zčásti zastřešená (altán, plachtový přístřešek?), 4 stolky s lavičkami, pítko

Zóna s herními prvky: sestava houpaček, prolézačka

Velké květníky s nenáročnou zelení, v případě možnosti mlžítka

Zasíťování oken v místech míčových her??

 

ad 2) Ve spolupráci s MČ Prahy 11 a organizací Život dětem chce Ptakopysk uspořádat „Srdíčkovou sobotu Květňáku“. Výdělek by se správnou měrou rozdělil mezi nemocné děti a pro potřeby „provozu“ parlamentu. Akce by se měla uskutečnit v centrálním parku v sobotu 20. 6. Jednalo by se o charitativní běh několika kategorií, doplněný programem pro děti na různých stanovištích. Ta by zajistili naši žáci (malování na obličej, hod na cíl apod.)

OBRACÍME SE NA VÁS proto S PROSBOU, abyste projednali na svých TH nejen možné nápady pro aktivity, ale především, zda jsou vaši žáci, popř. i vy, ochotní jít do toho se žákovským parlamentem. Naše představa: dle zvolené aktivity 4 - 5 žáků ze třídy na jednom stanovišti, na kterém se samozřejmě mohou např. po hodině a půl vystřídat s dalšími. Na příští schůzce parlamentu nám zástupci sdělí zájem či nezájem tříd a případné návrhy. Prosím zvažte věk vašich žáků, (šikovný čtvrťák mnohdy lepší než deváťák bez zájmu, ale dětem musí účast povolit rodiče a opravdu budou muset nějakou chvíli na stanovišti strávit.)

Moc děkujeme třem třídám, které se o akci dověděly náhodně a účast přislíbily okamžitě. A především děkujeme všem z vás, kteří jsou už teď ochotní pomoci.

 

K dalšímu průběhu schůzky:

 

 • Zhodnocení Šachových turnajů: velmi vydařené na obou budovách, výborná atmosféra, bez organizačních nedostatků

 

 • Zhodnocení akce Valentýnská pošta: úspěšná a rovněž bez organizačních nedostatků, a to na obou budovách, pouze některá přáníčka bez adresáta, jsou uschována u koordinátorky

 

 • Prosíme TU, kteří tak ještě neučinili, o zaslání jídelníčku pro Týden chutí podle dětí na mail koordinátorce (polévka, 2x hlavní jídlo, 2x obsah salátového baru)

 

 • Ptakopysk na přání dětí zakoupí hodiny do školní jídelny K2.

 

 • Připomínáme blížící se florbalový turnaj stupně (2. polovina března)

Příští schůzka: pátek 14. 2., 3. hodina

Projednáno:

 • Šachový turnaj a jeho organizace: rozdělení patronů, zajištění celkové organizace, objednání a dokoupení cen

 

 • Valentýnská pošta: po průzkumu, který minulý týden proběhl, Ptakopysk opět uspořádá „sběr a roznos“ valentýnské pošty, prosíme všechny TU, aby sdělili svým žákům, že sběr přáníček proběhne na obou budovách 13. 2. první dvě vyučovací hodiny. Na K1 ho obstarají Ptakopysčata 6. B + 6. C a na K2 8. B + 8. C. Přáníčka poté roztřídíme a v pátek rovněž první dvě vyučovací hodiny rozneseme adresátům. Na K 1 7. C + 9. B, na K2 6. A + 7. B.

 

 • Děkujeme vyšším ročníkům na K2 za smysluplné návrhy pro možnou změnu atria a poprosíme, aby TU daly konečnou představu za třídu koordinátorce nejpozději během pondělí 10. 2. do šuplíku na K2. Ve středu budou tyto návrhy předneseny Ptakopysčaty jako jeden z bodů na setkání s paní radní pro školství Prahy 11.

 

 • Diskuse nad možnou představou červnové Zábavné soboty Květňáku (další z bodů setkání).

 

 • Prosíme všechny třídy, aby se zamyslely nad dvěma jídly, která by preferovaly v Týdnu chutí podle dětí a aby návrhy zaslali TU koordinátorce. Omlouváme se paní vedoucí ŠJ, že jsme tuto aktivitu nestihli předjednat, ale vzešla z dnešní schůzky a uvědomujeme si, že pokud se tento týden opět uskuteční, je to pouze díky nadstandardnímu přístupu všech našich paní kuchařek a vedení jídelny.

 

 • Ocenění celkové práce našeho parlamentu od paní radní: 4. navštíví 8 zástupců Ptakopysku Poslaneckou sněmovnu, prohlídka bude doplněna odborným výkladem i projekcí krátkého filmu

 

 

Příští schůzka: pondělí, dne 3. 2., 3. hodina

 

Ptakopysk děkuje panu řediteli za účast a vstřícnou komunikaci se zástupci ŽP.

 

Projednáno:

 • Šachový turnaj
 • Jedna kategorie pro 1. – 3. třídy / max. 5 účastníků za třídu, jídelna budovy K2
 • Začátek turnaje v 8. 30
 • Sraz účastníků z budovy K1 v 8. 00 v prostorách u skříněk, převedení dětí zajistí koordinátorka + zástupci ŽP, obdobným způsobem bude zajištěn i přesun zpět J
 • Účastníci z budovy K2 přijdou v 8. 15 do jídelny

 • Dvě kategorie: pro 4. – 6. třídy a pro 7. – 9. třídy / max. 4 účastníci za třídu, jídelna budovy K1
 • Začátek turnaje v 8. 30
 • Sraz účastníků z budovy K2 v 8. 00 v prostorách vrátnice, převedení dětí zajistí koordinátorka + zástupci ŽP, obdobným způsobem bude zajištěn i přesun zpět J
 • Účastníci z budovy K1 přijdou v 8. 15 do jídelny

 

 • Prosíme všechny TU, aby zaslali seznam účastníků p. uč. Bartošové, nejdéle do 29. 1., děkujeme.

 

 • Florbalový turnaj
 • Vzhledem k časovým a realizačním možnostem Ptakopysku bude uskutečněn v březnu pouze pro 2. stupeň

 

 • Valentýnská pošta
 • V nejbližší době bude Ptakopysčaty proveden průzkum, zda chtějí mít žáci školy opět možnost využít této formy pro předání vzkazu

 

 

Zástupci ŽP se již několik týdnů zabývají možností uskutečnit větší charitativní akci. Její rozsah i možná realizace bude upřesněna až po jednání Ptakopysčat s paní radní pro školství.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, 23. 1., 1. hodina

 

Projednáno:

 • Šachový turnaj
 • 5. 2. pro 1. – 3. třídy / max. 5 účastníků za třídu
 • 7. 2. dvě kategorie: pro 4. – 6. třídy a pro 7. – 9. třídy / max. 4 účastníci za třídu
 • Přesný termín konání i místo (budovy) budou upřesněny po následné schůzce ŽP

 

 • Soutěž Pět proti pěti
 • Letos proběhne ještě klasickým způsobem v květnu

 

 • Florbalový turnaj
 • Po zjištění zájmu za pomoci paní učitelky Belladové, která se prý již děje (děkujeme), promyslí parlament organizaci

 

 • Nákup hodin do místnosti Ptakopysku
 • Zajistí koordinátorka ŽP

 

 • Běh Květňáku
 • Již koncem minulého školního roku vznikl v parlamentu nástřel velmi zajímavé aktivity, a to uspořádat pod záštitou MČ Prahy 11 běh, který by uspořádal náš parlament, do příští schůzky 6-ti členný tým připraví jeho možnou podobu (místo konání, jeho značení, kategorie, startovací čísla, startovné a jeho využití, doprovodný program atd.) a seznámí s í pana ředitele

 

Ptakopysk prosí pana ředitele o účast na příští schůzce. Zástupci  by s ním rádi prodiskutovali některé body a představili mu návrh Běhu i s myšlenkou navštívit MČ a požádat  o svolení k akci.

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: pondělí, 15. 1., 3. hodina

 

Projednáno:

 • Květňákmánie
 • Sraz všech tříd, které mají své účastníky či se účastní celé, v pátek v 8:00 před halou
 • Začátek Květňákmánie v 8:20
 • Porotci: p. zást. Haladová, p. učitelé Mucala a Šátava
 • Moderátoři: Kryštof Čapek, Adam Matějka
 • Zvukař: Michal Martinovský
 • Spojky: parlamenťáci
 • Fotograf: David Beránek

Prosíme moc o včasné dodání hudby, z K1 nám chybí už jen 2 třídy, ale z K2 nemáme zatím žádnou flešku ani CD. (Prosím, šlo by zítra dát mi přímo do ruky nebo do šuplíku ve sborovně? Děkuju.)

 

 • Výtvarná soutěž
 • Porota složená ze zástupců Ptakopysku rozhodne o vítězných místech ve čtvrtek, ceny budou předány na Květňákmánii, pokud bude vítěz/ka ze třídy, která se neúčastní, domluvíme se na postupu s TU dle třídního programu

 

 • Psí útulek
 • Dobroty pro kočky a psy je možné nosit do středy, odpoledne budou odvezeny do útulku. Všem, kdo jste přispěli, moc děkujeme.

 

 • Turnaj ve florbalu
 • Návrh z více tříd, na lednové schůzce definitivně schválíme či zamítneme podle konečného zájmu, prosím prodiskutujte na TH.

 

 • Více úsměvu
 • Přání dětí, které mě překvapilo, prý by uvítali, kdybychom jim my, učitelé, věnovali více úsměvů, prý se s přibývající měsíci školního roku čím dál víc mračíme (oceněn za vstřícnost a milé jednání byl jeden z našich kolegů J) Vzhledem k tomu, že se děti na tomto názoru shodly a nebyli to zrovna žádní rebelové či rebelky přemýšlím, zda to fakt není pravda J

 

 • Prosba panu řediteli
 • Zástupci Ptakopysku prosí, zda by se pan ředitel nemohl účastnit příští schůzky, aby s ním mohli projednat některé body.

Váš Ptakopysk


Příští schůzka: pondělí, 4. 12., 4. hodina

Projednáno:


1) Organizace minikopané:
U 3. – 5. ročníků shodný průběh jako u 1. – 2. ročníků.
Patroni vyzvednou svá družstva a zkontrolují jmenný seznam, účastníky soutěže „vrátí“ zpět do jednotlivých tříd.
Změna termínu pro 6. – 9. třídy – čtvrtek 21. 11., je zadáno v plánu.
U 6. – 9. ročníků se účastníci hlídají sami, resp. pod pedagogickým dozorem (VEČ, BRŠ), bylo by hezké, kdyby některá ze tříd přišla se svým učitelem fandit a alespoň na chvíli posílila dohled.


2) Charitativní akce – dolnoměcholupský útulek
Stejně jako každý rok, i v tom letošním bychom velmi rádi udělali hezké Vánoce opuštěným kočkám a psům (kočkám zůstávají dárky v útulku v Dolních Měcholupech, kam je poslední předvánoční týden vždy s někým ochotným z vás odvážíme, pro psy si do trójského útulku převezou sami smile)
Prosíme proto všechny třídy o nějaký příspěvek, stačí konzerva, pytlík granulí, ale může být např. i pelíšek či hračky, pokud máte doma nějaké již použité a nepotřebujete je
Dárky, prosíme, předávejte na obou budovách koordinátorce


3) Výtvarná soutěž
Ještě jednou připomínáme, aby naši umělci tvořili na čtvrtky, na slabém papíru se výkresy ničí a špatně se s nimi ve větším množství manipuluje.
Děkujeme za připomínku špatně uvedenou velikost čtvrtky, mimo A4 lze odevzdávat též A3.


4) Květňákmánie/Olymp Květňáku
Parlament dlouho nepamatuje tak výraznou výměnu názorů. Proto moc prosíme, proberte znovu ve svých třídách:

 • 1. stupeň: zájem o Květňákmánii 18. 12. v režii parlamentu tak, jak jsme byli minulé roky zvyklí, a pošlete konečné rozhodnutí do pátku koordinátorce (třída + možní vystupující)

 • 2. stupeň: znovu a definitivně se domluvte ve třídách, zda vaši žáci chtějí jako vždy trávit poslední školní den před vánočními prázdninami společně s celým 2. stupněm, a pokud ano, zda buď ponechat původní Květňákmánii, či by si raději vybrali klání mezi třídami, vaše rozhodnutí pošlete nejpozději po pondělní TH koordinátorce. Prosíme o všechny varianty, např. 6. A: Květňákmánie ano, klání se určitě neúčastníme

Váš Ptakopysk

Příští schůzka: pondělí, 18. 11., 5. hodina

 

Projednáno:

 • Organizace minikopané: opět bylo nutné posunout jedno z dat, věříme, že definitivní termíny konání jsou:
 1. 11. (1. – 2. ročník), 19. 11. (3. – 5. ročník) a 22. 11. (6. – 9. ročník)

 

 1. 11.: Minikopaná 1. – 2. ročník
 • Přiřazen tým 1. D a přeřazen tým Montessori z kategorie 3. – 5. ročník.
 • Vytvoření rozpisu utkání – Tom z 8. B.
 • Na K1 Ptakopysčata vyzvednou své týmy ve třídě v 8. 00 a dovedou je do haly, na K2 si pro své týmy přijdou parlamenťáci až do tříd a v 7. 50 se všichni shromáždí u skříněk ve vestibulu K2.
 • Zástupci ŽP dostanou od každé TU jmenný seznam týmu.
 • S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení.
 • Hráčky i hráči budou po skončení turnaje (popřípadě po vypadnutí) odvedeny/i do třídy, popřípadě do družiny.
 • Velké poděkování panu učiteli Večeřovi za současnou i následnou pomoc.

 

Vyhlášení výtvarné soutěže: zítřkem počínaje vyhlašuje Ptakopysk výtvarnou soutěž, a to ve dvou kategoriích:

 • Jednotlivci – libovolné téma
 • Skupina výtvarníků – mozaika
 • Všechna umělecká díla musí být odevzdána na čtvrtce ve formátu A4/A5
 • Soutěžící odevzdávají svá díla buď přímo koordinátorce ŽP, nebo svým TU, kteří je dají BRŠ do šuplíku
 • Vyhlášení vítězů proběhne jako součást KvětňákCupu

 

 • Vyhlášení výsledků kuchařské soutěže: Ptakopysk prosí porotu, zda by mohla výsledky odevzdat (poslat mailem) koordinátorce ŽP nejpozději  v pondělí 9. 11., abychom nejpozději v úterý odměnili vítěze.

 

 • Změna Květňákmánie na KvětňákCup: jak už jsme vás informovali na konci školního roku, v letošním roce proběhnou změny v aktivitách ŽP a některé i přibudou, první pozměněná akce proběhne poslední předvánoční den, kdy změří svoje síly celé třídy. Velmi rádi bychom podpořili soudržnost třídních kolektivů a také umožnili všem, aby se mohli do podobných akcí zapojit.
 • Prosíme všechny třídy, aby se na svých TH 11. 11. zamyslely nad dvěma aktivitami, ve kterých lze soutěžit (opičí dráha, skládání velkých puzzlí, paměťová hra…) a návrhy zaslali koordinátorce ŽP – v případě potřeby vám může být nápomocná i 8. B, která  věnovala tomuto tématu část  TH již dnes
 • Třídy si pak mohou vytvořit družstva podle schopností žáků – ve sportu, ve zručnosti, v logickém uvažování.
 • Bližší informace dodáme po další schůzce Ptakopysku.

 

 • Vzhledem k posunutí termínů minikopané zatím odkládáme Den Ptakopysku na týden od 25. 11. Datum upřesníme.

 

 • Držíme palce, aby letošní podzimní sběr papíru dopadl co nejlépe a parlament měl dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení všech aktivit a pro ocenění těch, kteří si to zaslouží.

 

 Váš Ptakopysk

Příští schůzka: čtvrtek, 31. 10., 4. hodina

 

Projednáno:

 • Ocenění organizace Život dětem za celkový přístup školy k Srdíčkovým dnům a za příspěvek téměř 24 000Kč. Na stránkách zivotdetem.cz jsou ke zhlédnutí nová videa.

 

 • Kuchařská soutěž: proběhne od příštího týdne, tj. od pondělí 21. 10. V rámci zachování čisté kuchyňky a snadno dohledatelné třídy, která by popřípadě úklid podcenila, bude v jeden den vařit vždy jedna třída.
 • Každá za tříd (její „družstvo“) připraví tříchodové menu, co to bude, záleží pouze na soutěžících
 • Letos prvně přispěje Ptakopysk každé  třídě 100Kč na nákup surovin
 • Celá soutěž se odehraje na K1, kuchyňka K2 není vybavená
 • Své výrobky donesou soutěžící ochutnat porotě ve složení pan ředitel, paní vedoucí školní jídelny, paní hospodářka Pálová: prosím, připravte opravdu pouze miniporce na ochutnání, aby naši porotci mohli spíše hodnotit, než  se přejíst
 • Kuchyňka po ukončení dvouhodinového snažení bude vzorně uklizena
 • Za každou třídu v těchto dvou hodinách, jak už bylo zapsáno v minulém zápise, odpovídá TU
 • Rozpis hodin, kdy se soutěž uskuteční, naleznete v plánu práce, pouze připomínáme, že v pondělí začíná 6. A

 

 • Minikopaná: zatím jsme stihli přidělit patronáty pro minikopanou 1. – 2. ročníku (13. 11.) a ty jsme zaslali TU mailem, pevně doufáme, že nám s organizací pomůže již tradičně pan učitel Večeřa, jen ještě nejsme domluveni.
 • Patroni přivedou své svěřence do haly v 8. 15 a postarají se o ně po celou dobu až po návrat do třídy či družiny
 • zápasy začnou v 8. 30
 • Fandící spolužáci jsou samozřejmě vítaní
 • Pro jistotu přikládáme soupisku všech účastníků za školu

 • Ptakopysčata opět ve všech připomenou důležitý faktor ve sběru starého papíru – je finančním zázemím pro všechny akce Ptakopysku

 

Dotaz na vedení:

Mohou žáci 2. stupně na K2 sepsat petici na MČ Prahy 11 za změnu povrchu  v atriu budovy?

 Váš Ptakopysk

Příští schůzka: úterý, 15. 10., 4. hodina

Projednáno:

 • Zhodnocení charitativní akce Srdíčkové dny: prodány téměř všechny předměty, suma vybraných peněz bude zveřejněna do konce týdne, poděkování Ptakopysčatům, která  se prodeje ujala, poděkování učitelům, kteří  byli až na výjimky k jejich avizované návštěvě vstřícní

 

 • Nástin minikopané:

 

 • – 2. ročník, 13. 11., hlavním garantem 8. B
 • – 5. ročník, 15. 11., hlavním garantem 9. B
 • – 9. ročník, 20. 11., hlavním garantem 7. C
 • Družstva chlapecká, dívčí i  smíšená – jedna soutěž
 • Maximálně dvě družstva za třídu
 • Počet hráčů 5 + 1 (a možnost 2 náhradníků)
 • Domluvit se na barvě triček

 

 • Nástin kuchařské soutěže: týden od 21. 10, 1 družstvo za třídu – počet 6 soutětěžících, tato  aktivita je plně v režii třídních učitelů, včetně kontroly úklidu kuchyňky, proto prosíme, ještě dříve, než své soutěžící přihlásíte, domluvte se na TH na jasných  pravidlech, podle počtu účastníků uděláme rozpis do kuchyňky

 

 • Návrh delší hlavní přestávky z 15 minut na 20, delší relaxace a především možnost využít venkovní prostory v případě hezkého počasí, návrh k projednání na TH s „dokončením myšlenky“ celého vyučovacího dne

 

 • Nerespektování zákazu mobilních telefonů, opětovné projednání na TH

Prosby na vedení školy:

 • Je možná dohoda s rodiči, kteří při  ranním loučení  se svými  dětmi  zabraňují klidnému vstupu do budovy?

 

 • Je možné zrušit zákaz využívat parapet vedle ředitelny v případě, že se vyšší ročníky budou chovat slušně, tak  jak se chovají dosud?

 

 • Je možné něčím obalit ostré sloupy na chodbě 2. stupně v K2?

 

 • Situace ve výuce německého jazyka – již v řešení

Váš Ptakopysk

 

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk

Srdíčkové dny - charitativní akce, ze které jde zisk nemocným dětem.

Ptakopysk


Příští schůzka: pátek 27. 9., 5. hodina - změna 30.9., 3. hodina


Projednáno:


⦁ Organizace Srdíčkových dnů:
Týden od 23. do 27. 9.
Prosíme TU, aby opětovně vysvětlili jejich význam (www.zivotdetem.cz)
Prodej: magnetky, barevné náramky a propisky (30Kč), reflexní delfínci (35 Kč)
Zajištění prodeje: vždy první 2 hodiny na obou budovách – dvojice parlamenťáků

⦁ Projekt Pěšky do školy:
P. uč. Mikušiaková vysvětlila parlamentu význam projektu, poté Ptakopysčata seznámila třídy a i nadále budou na projektu spolupracovat

⦁ Minikopaná:
Proběhne pro obě budovy a oba stupně v listopadu

⦁ Kuchařská soutěž:
Proběhne pro 6. – 9. ročníky za neuskutečněnou soutěž v červnu v říjnu

⦁ Den Ptakopysku:
Za rovněž neuskutečněný den Ptakopysku v červnu proběhne 29. 10.

⦁ Dotazy na vedení:
⦁ Je možné zajistit automat s jídlem i v budově K2?
⦁ Je možné zakoupit hodiny a basketový koš na pavilon B patro? Parlament se bude rád finančně podílet
⦁ Lze ještě diskutovat o používání mobilních telefonů na základě vhodných argumentů, nebo se jedná o uzavřenou záležitost?

Váš Ptakopysk

Ptakopysk pomáhal s organizací posledního zvonění.

Přejeme všem deváťákům hodně štěstí!