z výuky

z výuky

 

Příběhy našich sousedů

Ve čtvrtek 9.3 2023 vyvrcholil v KC Zahrada 7. ročník projektu Příběhy našich sousedů  Myslím, že jsme viděli velmi pěkné a povedené vystoupení našich dětí. Pracovali jsme společně půl roku na příběhu pamětnice, rodačky že starého Chodova, paní Heleny Pletichové.Scházeli jsme se odpoledne a postupně plnili všechny úkoly. Naučili jsme se, jak vést rozhovor, vytvořili otázky, pozvali pamětnici do školy a natočili  více jak dvouhodinový rozhovor. Z něho jsme poskládali reportáž, kterou jsme ve studiu namluvili na mikrofon. Poznali jsme prostředí starého Chodova a život v době komunismu. Vytvořili jsme soubor fotografií s popisky a sestavili životopis pamětnice. A vše vyvrcholilo přípravou prezentace s vyprávěním, se kterým jsme vystoupili před publikem, rodiči, spolužáky, porotou. Na závěr přišel malý zádrhel s Michalovou nemocí, takže se Ondra a Emma na poslední chvíli museli naučit jeho text.
Děti vše zvládly se ctí a po celou dobu naší práce na nich byla vidět  velká chuť a zájem a prokázaly ohromnou kreativitu. Škoda, že letos zrušili soutěž, jsem přesvědčen, že bychom opět byli hodně úspěšní.
Jsem na svůj tým velmi hrdý a a moc  děkuji Emmě, Lukášovi, Michalovi, Míše a Ondrovi za jejich nasazení, vystoupení na veřejnosti a krásný výsledek naší práce . Nesmírně si toho vážím. Věřím, že účast v projektu a nabyté znalosti a dovednosti se jim budou hodit i do budoucna.

Jaromír Trunc

Více zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/praha-11-9-3-2023/

 

O boudě aneb Ozoboti v 1.E - Projektový den s programátorem

Cílem bylo seznámit se s prací programátora, zjistit, na základě čeho pracují programy a roboti a zkusit si malého robota pomocí barevných kódů programovat. Čtyři hodiny vyústily v natočení klasické pohádky, ve které si Ozoboti zahráli. Děti za Ozoboty také v reálném čase podle připraveného scénáře mluvily. Ne vždy to bylo snadné, ale bavilo nás to moc! :)

Markéta Schaeferová, 1.E