Blokové výuky

Blokové výuky

Blokové výuky přispívají obdobně jako třídnické hodiny k bezpečnému klimatu školy. Jedná se o čtyř až pětihodinové bloky a jejich zařazení do rámce školního roku si určuje třídní učitel ve spojení s dalším pedagogem sám dle potřeby třídy.

V průběhu 2. stupně žáci projdou tématy:

„Agrese není hra, agrese nemá pravidla“,

„Kyberšikana trochu jinak“,

„Pobavme se o alkoholu“

„Rasismus a xenofobie“

Z každého bloku žáci vypracují výstup.