Třídnické hodiny

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu od 4. ročníku a slouží především ke kohezi kolektivu, interakci mezi třídním učitelem a dětmi a jako spojnice mezi akcemi napříč školou. Na základě vyhodnocení našich pedagogů jsme stanovili deset témat, důležitých pro celkové klima třídy i školy.

Jedná se například o podporu vztahů, toleranci, komunikaci, umění řešit problémy, úctu, sebeúctu apod. Obsah každé třídnické hodiny předpokládá zhodnocení uplynulého týdne, řešení aktuálních problémů, zprávy ze žákovského parlamentu, nosné téma daného měsíce a výhled do dalšího týdne.