Školská rada

Rada MČ Praha 11 na svém jednání dne 13.05.2019 přijala usnesení č. 0504/21/R/2019, kterým k 31.05.2019 odvolala a nově jmenovala členy školských rad za zřizovatele v radách základních škol zřízených MČ Praha 11.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 4.10.2017 Miloslava Králíčková, Mgr.Tomáš Večeřa
Za rodiče od 23.11.2017 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele od 1.6.2019 

Ing. Martin Horák,  horakm@praha11.cz, Martin Holečekholecek.martin@seznam.cz 

Zápisy z jednání Školské rady