Školská rada

Rada MČ Praha 11 na svém jednání dne 13.05.2019 přijala usnesení č. 0504/21/R/2019, kterým k 31.05.2019 odvolala a nově jmenovala členy školských rad za zřizovatele v radách základních škol zřízených MČ Praha 11.

Volby za pedagogy proběhly 16. a 17. 6. 2021, novými členy ŠR se stala PhDr. Kateřina Bartošová a Mgr. Eliška Blahovcová.

Volba zákonných zástupců proběhla 2. 9. 2021, členy ŠR byly zvoleny Ida Holešínská a Lucie Kulhavá

Ve dnech 22. a 25. 9. 2023 proběhla doplňující volba za paní učitelku Mgr. Elišku Blahovcovou, novou členkou byla zvolena Ing. Martina Pletichová.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 26.9.2023 PhDr. Kateřina Bartošová, Ing. Martina Pletichová
Za rodiče od 2.9.2021 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele od 1.6.2022

Mgr. Martin Petrtýl, Martin Holeček

Zápisy z jednání Školské rady