Školská rada

Rada MČ Praha 11 na svém jednání dne 13.05.2019 přijala usnesení č. 0504/21/R/2019, kterým k 31.05.2019 odvolala a nově jmenovala členy školských rad za zřizovatele v radách základních škol zřízených MČ Praha 11.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 4.10.2017 Miloslava Králíčková, Mgr.Tomáš Večeřa
Za rodiče od 23.11.2017 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele od 1.6.2019 

Ing. Martin Horák,  horakm@praha11.cz, Martin Holečekholecek.martin@seznam.cz 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady v základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných městskou částí Praha 11 byl zřízen tříčlenný volební výbor, jehož hlavními úkoly bude evidovat návrhy na kandidáty, vyhlásit termín voleb, evidovat účast v hlasování, zaznamenat jeho výsledky a tyto poté vyhlásit. 

Členy volebního výboru jsou:

Paní Monika Venigerová monika.venigerova@seznam.cz

Paní Alena Vondroušová alena.vondrousova@ecn.cz

Pan Dušan Pavlík dusan.pavlik@volny.cz 

Návrhy na kandidáty můžete posílat členům volebního výboru do 10. října 2020. Navržení kandidáti musí s kandidaturou na člena školské rady souhlasit.

Termín voleb, seznam kandidátů a další informace oznámí volební výbor do 15. října 2020 na webu školy.

Zápisy z jednání Školské rady