Program Montessori Květňák

Program Montessori Květňák

"Pomoz mi, abych to dokázal"

Principy této pedagogiky pomáhají naplno rozvítet to, v čem je žák šikovný.

Vycházíme ze vzájemného respektu, reagujeme na potřeby každého žáka, podporujeme jeho názory a důležité je pro nás celkové bezpečné prostředí.

Posilujeme žákovu zodpovědnost za jeho rozhodnutí, včetně výběru činností, které koordinujeme. Důležitá je skutečnost,  aby s naší pomocí započatou práci dokončili. Diskutujeme s nimi o jejich nápadech či připomínkách.

Díky různorodému věku žáků ve třídách vzniká prostor pro vzájemnou pomoc, empatii a pochopení pro spolužáky.

Při výuce využíváme Montessori pomůcek tak, aby žáci poznávali svět všemi smysly.

MONTESSORI NA KVĚTŇÁKU - PREZENTACE

Jak učíme?

Malým okénkem k nahlédnutí do naší výuky může být vstup ČT ranního Studia 6 z 5.3.2018:  

 Montessori výuka na ZŠ