Družina a školní klub

Družina a školní klub

Naše družina  

Jsme místo prozájmové vyžití dětí, regeneraci sil dětí po vyučování, rozvoj tvořivosti, posilování seběvědomí, komunikaci a radost.
Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči a širokou veřejností.

  Hlavním cílem školní družiny je budovat velký fungující kolektiv a nabízet bohatou zájmovou činnost.

Práce i zábavy je dost a na nudu není čas!


Školní klub

Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. 
Činnost školního klubu je určena přednostně žákům druhého stupně základní školy.