Konstruktivistické vzdělávání

Konstruktivistické vzdělávání

Konstruktivistická pedagogika – aktivní vzdělávání žáka

  • klade důraz na vnitřní motivaci žáka tak, aby se učil naplno a s radostí
  • aktivizuje jeho dosavadní znalosti
  • předkládá různá zadání, díky nimž si žák utváří vlastní názor a získává potřebné vědomosti 

Výuka je založena na těchto principech 

  • vybavit žáka schopností orientovat se v poznatcích a učit se je správně využívat tak, aby nacházel vlastní užitečná řešení
  • není zaměřena primárně na obsah, ale především na proces, který umožňuje žákům vědomosti nabývat
  • respektuje přirozené procesy učení, dané potřebou poznávat, komunikovat, vytvářet si vlastní názor a porozumět zadanému úkolu 

Pedagogický konstruktivismus se v naší škole promítá do celého vzdělávacího procesu, jeho podstatu rozvíjíme především na základě využívání metod kritického myšlení (RWCT), CLILmatematiky Hejného a celkovým formativním přístupem, díky němuž je mapován a podporován rozvoj každého žáka.

                                                                                                                       

 

 

Výuka a výsledky vzdělávání

Výsledky celostátního testování žáků 5. ročníků v matematice, českém jazyce a dovednostech usnadňující učení a výsledky testování tělesné zdatnosti, kterého se účastnili žáci 3. a 7. ročníků. Obě tato testování proběhla v naší škole v roce 2022.