Jak na to?

Žák osloví učitele předmětu, ze kterého by práci chtěl vypracovat, a zamyslí se nad tématem. Součástí práce může být i výzkum (vědecký, anketa k dané problematice...). Cílem by mělo být, aby žák objevoval nové, ověřoval objevené, nikoli jen opisování textu.

Vyučující napomáhají žákům s výběrem tématu a stanovením cílů AP. Každý vyučující vypíše za své předměty 4 – 5 témat, z kterých by žáci mohli vybírat či čerpat inspiraci. Neměla by se opakovat témata posledních 2 let, ale je možné se na téma podívat z jiného úhlu. 

Termín pro odevzdání absolventské práce v podobě MS Word: Bývá v polovině ledna.

Termín pro odevzdání prezentace MS PowerPoint pro obhajobu: Začátek června.

Absolventský týden: Bývá v předposledním týdnu června.

Známka za absolventskou práci zahrnuje splnění jednotlivých kritérií, dodržení povinných konzultací a průběžnou aktivitu žáka na práci. Známka, obdržená za absolventskou práci, bude mít vliv na výslednou známku z daného předmětu v 1. i 2. pololetí. Známka za AP má váhu známky čtvrtletní písemné práce.

 

Práce jednoho z našich absolventů ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 2018.

SIMULACE VESMÍRU          

Honzo, gratulujeme Ti k obhájení práce i ke složení zkoušky dospělosti. Přejeme, ať se Ti daří stále - nejen v nadcházejícím vysokoškolském studiu.

A děkujeme - úspěch žáků je nejlepším dárkem pro učitele.

RNDr. Danuše Kunovjánková