Školní knihovna

Školní knihovna

Správce knižního fondu

Mgr. Pavla Štěpánová a Michaela Slunečková

pavla.stepanovazavináčkvetnak.cz, michaela.sluneckovazavinackvetnak.cz


Půjčovní doba 2019/20

 

K1 knihovna pavilon A, 1. patro:

DĚTI 

pondělí 13:30 - 15:00 hodin, 

úterý o velké přestávce,

čtvrtek 13:00 - 15:00 hodin

 

TŘÍDY S VYUČUJÍCÍM PO DOMLUVĚ

úterý v průběhu 2. - 3. vyučovací hodiny

 

K2 knihovna:

úterý o velké přestávce a středa 13:00 - 14:00 hodin

     

 

V naší knihovně můžete objevit bajky, pohádky, povídky, romány i např. úlohy k přijímacím zkouškám.

Podrobný seznam knih naleznete v Informačním systému školy Bakaláři v záložce Knihovna

 

Info správce knižního fondu

Přečetl jsi v poslední době zajímavou knížku, ale v knihovničce se na ni od té doby práší? 

Myslíš, že by spolužáky bavila? 

Věnuj ji do školní knihovny!

Pomůžeš obnovit školní knihovnu a uděláš radost všem, kteří si s chutí Tvoji knížku přečtou.

Do knížky můžeš napsat věnování či vzkaz pro budoucí čtenáře.

 

Komu knížku donést? Máš několik možností:

a) třídnímu učiteli

b) paní učitelce Štěpánové nebo paní as. Slunečkové

Aby se však knihovna nestala odkladištěm pro staré knížky, věnuj pouze knížky vydané po roce 1995!

Jakékoli další informace poskytne mileráda paní učitelka Štěpánová a paní as. Slunečková