Hledat v kontaktech školy

2022/23

Školní email je tvořen: jmeno.prijmenizavinackvetnak.cz

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení telefon Funkce Budova
1 - Vedení školy Kopečný Pavel Kopečný Pavel 267227500, 220303840 Ředitel základní školy K1, K2
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina 267227501, 220303865 zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně, metodička prevence, vedoucí vzdělávací skupiny Třídní management, vyučuje český jazyk a OSV K1, K2
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše Vosková Libuše 267227512 referentka hospodářské správy K1
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta Pálová Markéta 267227511 sekretariát ředitele školy a hospodářka školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Malínská Pavlína Malínská Pavlína 220303857 hospodářka školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina 220303843 zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav Vávra Václav 267227520 kustod hřiště K1
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan Nagrant Jan 267227522 školník školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel Svoboda Daniel 605940087 školník školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika 267227510 vedoucí školní jídelny K1
3 - Pedagogický pracovník Alfery Radka Alfery Radka 267227555 vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni, věnuje se kritickému myšlení, podílí se na přípravě koncertů a školních soutěží K1
3 - Pedagogický pracovník Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška 267227535 vyučuje čtení genetickou metodou, Hejného matematiku a věnuje se metodám kritického myšlení, je certifikovanou učitelkou RWCT, vedoucí vzdělávací skupiny RWCT na 1. stupni, třídní učitelka 2.C (as. Jana Fuchsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana Blažková Jana 267227550 vyučuje anglický jazyk a matematiku, je garantkou projektu Edison, třídní učitelka 9.B K1
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana Boberová Jana 267227531 věnuje se cvičení pro děti předškolního věku, třídní učitelka 4.E (as. Andrea Switatová) K1
3 - Pedagogický pracovník Buchtová Marta Buchtová Marta 267227536 věnuje se metodám RWCT, třídní učitelka 1.F (as. Klára Hocková) K1
3 - Pedagogický pracovník Jonášová (Braunová) Kateřina Jonášová (Braunová) Kateřina 220303851 vyučuje zeměpis, občanskou výchovu, při výuce využívá metody kritického myšlení, vedoucí vzdělávací skupiny Filozofie pro děti, třídní učitelka 6.E (as. Kateřina Domanská) K2
3 - Pedagogický pracovník Cerón Rodriguez Patricia Jenny Cerón Rodriguez Patricia Jenny 267227550 rodilá mluvčí, vyučuje španělský jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Černohorská Křížová Jitka Černohorská Křížová Jitka 220303849 věnuje se formativnímu přístupu a slovnímu hodnocení, třídní učitelka 2.A (as. Radka Juhásová) K2
3 - Pedagogický pracovník Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla 267227532 sociální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie 220303863 vyučuje český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu na 2. stupni, vedoucí vzdělávací skupiny RWCT na 2. stupni, třídní učitelka 9.A K2
3 - Pedagogický pracovník Eričová Silvie Eričová Silvie 220303848 třídní učitelka 3.D (as. Eva Šťovíčková) K2
3 - Pedagogický pracovník Ferencová Monika Ferencová Monika 220303849 třídní učitelka 2.D (as. Lucie Soukupová) K2
3 - Pedagogický pracovník Feňa Lukáš Feňa Lukáš vyučuje tělesnou výchovu
3 - Pedagogický pracovník Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María 267227550 rodilá mluvčí, vyučuje anglický a španělský jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra Försterová Věra 220303851 vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 5.A K2
3 - Pedagogický pracovník Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana 267227562 třídní učitelka 5.C K1
3 - Pedagogický pracovník Grabemann Šárka Grabemann Šárka 220303864 vyučuje německý jazyk, tělesnou výchovu a hudební výchovu, věnuje se hře na kachony K2
3 - Pedagogický pracovník Horáková Veronika Horáková Veronika 220303853 vyučuje přírodopis a anglický jazyk, věnuje se metodě CLIL, třídní učitelka 6.A K2
3 - Pedagogický pracovník Henton Lucie Henton Lucie 267227555 vyučuje anglický a španělský jazyk, třídní učitelka 6.C (as. Michaela Očásková) K1
3 - Pedagogický pracovník Hamada Ondřej Hamada Ondřej 220303866 vyučuje tělesnou výchovu
3 - Pedagogický pracovník Houštecká Pavla Houštecká Pavla 267227555 vyučuje německý jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Hrbková Jana Hrbková Jana 267227536 třídní učitelka 3.C (as. Veronika Wolfová) K1
3 - Pedagogický pracovník Challová Mona Challová Mona 267227551 vyučuje anglický jazyk, třídní učitelka 9.C K1
3 - Pedagogický pracovník Hrbek Radovan Hrbek Radovan 267227560 vyučuje informatiku a anglický jazyk metodou Jolly Phonics K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Kardová Irena Kardová Irena 267227532 školní sociální pedagožka
3 - Pedagogický pracovník Karešová Martina Karešová Martina 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, třídní učitelka M3 (as. Jarmila Greplová) K2
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka 267227536 vyučuje hudební výchovu a hru na flétnu, organizuje školní koncerty K1
3 - Pedagogický pracovník Klusáčková Renáta Klusáčková Renáta 220303858 vyučuje matematiku, třídní učitelka 7.D (as. Eva Zöldová) K2
3 - Pedagogický pracovník Konovalová Kateryna Konovalová Kateryna 220303858 vyučuje anglický jazyk
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava 267227533 věnuje se metodám kritického myšlení, třídní učitelka 3.B (as. Andrea Němcová) K1
3 - Pedagogický pracovník Kůrková Blanka Kůrková Blanka 220303854 třídní učitelka 4.D (as. Jana Beránková) K2
3 - Pedagogický pracovník Kudláčková Lucie Kudláčková Lucie 267227553 vyučuje český jazyk na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Lálová Tereza Lálová Tereza 220303847 je garantkou výuky metodou CLIL na 1.stupni, věnuje se projektovému vyučování a spolupráci se školami v zahraničí, vedoucí vzdělávací skupiny Seberozvoj učitele ve vztahu ke konstruktivistické pedagogice, třídní učitelka 1.D (as. Martina Musílková) K2
3 - Pedagogický pracovník Lukášová Daniela Lukášová Daniela 267227534 využívá činnostní analyticko-syntetickou metodu, do výuky zařazuje metody RWCT, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 2.B (as. Jelena Baumová) K1
3 - Pedagogický pracovník Machačková Nicol Machačková Nicol 267227554 rodilá mluvčí, zabývá se metodou CLIL na 2. stupni, vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela Marečková Gabriela 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, vedoucí vzdělávací skupiny Montessori, třídní učitelka M2 (as. Zuzana Mitinová) K2
3 - Pedagogický pracovník Martin Christopher Martin Christopher 220303850 rodilý mluvčí Aj, vyučuje anglický jazyk, věnuje se metodě CLIL K2
3 - Pedagogický pracovník Martin Pavla Martin Pavla 220303847 třídní učitelka 3.A (as. Michaela Šafářová) K2
3 - Pedagogický pracovník Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda 267227534 na prvním stupni vyučuje kinestetickou metodou, třídní učitelka 1.B (as. Alena Petlan Mondscheinová) K1
3 - Pedagogický pracovník Mikšátko Miroslav Mikšátko Miroslav 267227531 třídní učitel 4.C K1
3 - Pedagogický pracovník Minaříková Lenka Minaříková Lenka 220303853 vyučuje český jazyk a informatiku, věnuje se metodám RWCT, třídní učitelka 6.D (as. Klára Uchytilová) K2
3 - Pedagogický pracovník Mošnová Evelína Mošnová Evelína 267227551 vyučuje český jazyk na 2. stupni K1
1 - Vedení školy Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka 267227502 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K1, vyučuje německý jazyk a přírodopis, věnuje se environmentální výchově K1
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava Mourková Miroslava 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, třídní učitelka M1 (as. Marie Šťástková) K2
3 - Pedagogický pracovník Mucala Miloš Mucala Miloš 267227558, 220303858 vyučuje fyziku, pracovní činnosti a matematiku metodou Hejného K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav Navara Miroslav 220303866 vyučuje tělesnou výchovu na 1.stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Neumannová Michaela Neumannová Michaela 267227557 školní speciální pedagožka, vyučuje v PT2 K1
3 - Pedagogický pracovník Nezvedová Hana Nezvedová Hana 220303864 vyučuje anglický jazyk, třídní učitelka 8.A (as. Ivana Hoffmannová) K2
3 - Pedagogický pracovník Nováková Zuzana Nováková Zuzana školní psycholožka K1
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra 267227532 třídní učitelka 5.B (as. Renáta Sýsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Pletichová Martina Pletichová Martina 267227558, 220303863 metodička primární prevence, vyučuje chemii, zajímá se o formativní přístup k výuce žáků, třídní učitelka 8.D K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Prášek Přemysl Prášek Přemysl 220303856 vyučuje český jazyk, zeměpis a dějepis, věnuje se čtenářské gramotnosti, třídní učitel 7.A (as. Jana Pánková) K2
3 - Pedagogický pracovník Ptáčková Simona Ptáčková Simona 267227560, 267227553 vyučuje I, M, F, metodik ICT, spravuje webové stránky školy, třídní učitelka 8.C K1
3 - Pedagogický pracovník Rishko Mariana Rishko Mariana 267227534 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Rishko Iryna Rishko Iryna 267227534 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Rohanová Lucie Rohanová Lucie 267227533 věnuje se kritickému myšlení a Hejného matematice, vedoucí vzdělávací skupiny Využití metod profesora Hejného ve výuce, třídní učitelka 1.C (as. Hana Wiková) K1
3 - Pedagogický pracovník Schaeferová Markéta Schaeferová Markéta 267227535 třídní učitelka 1.E (as. Jana Rezková) K1
3 - Pedagogický pracovník Soucha Matěj Soucha Matěj 267227556 vyučuje tělesnou výchovu na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina Srnová Martina 267227521 věnuje se přípravě dětí na plynulý přechod od volné hry k systematickému a cílenému učení, formou hromadné, skupinové a individuální výuky, třídní učitelka přípravné třídy PT1 (as. Martina Zemanová) K1
3 - Pedagogický pracovník Svitáková Hana Svitáková Hana 220303844 třídní učitelka 5.D (as. Barbora Humlová) K2
3 - Pedagogický pracovník Synáková Jana Synáková Jana 267227537 třídní učitelka 3.E (as. Jana Čertíková) K1
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír Šátava Jaromír 267227562 vyučuje fyziku a předmět Člověk a svět práce K1
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav 267227551 vyučuje český jazyk a občanskou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Škarda Viktor Škarda Viktor 267227553 vyučuje český jazyk, dějepis a občanskou výchovu, třídní učitel 6.B (as. Petra Šollová) K1
3 - Pedagogický pracovník Štefanová Nikol Štefanová Nikol 267227555 vyučuje hudební výchovu na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina 267227556 vyučuje tělesnou výchovu a předmět Člověk a svět práce, organizuje lyžařský výcvik a ŠvP pro 2. stupeň K1
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír Trunc Jaromír 267227554 vyučuje dějepis a anglický jazyk, věnuje se projektu Post Bellum K1
3 - Pedagogický pracovník Tvrdá Dominika Tvrdá Dominika 267227561 školní psycholožka K1
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta 220303854 vyučuje výtvarnou výchovu na 2.stupni, věnuje se také vlastní tvorbě a vystavuje, třídní učitelka 4.A (as. Jana Beránková) K2
1 - Vedení školy Valenta Lukáš Valenta Lukáš 220 303 841 zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu K2, vyučuje matematiku K2
3 - Pedagogický pracovník Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš 267227537 věnuje se metodám kritického myšlení a hodnotovému vzdělávání, třídní učitel 4.B (as. Olga Jandová) K1
3 - Pedagogický pracovník Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela 267227552 vyučuje matematiku, věnuje se výchovnému a kariérovému poradenství, třídní učitelka 8.B K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš 267227554 vyučuje anglický jazyk a zeměpis, je garantem výuky metodou CLIL na 2.stupni, vedoucí vzdělávací skupiny CLIL, třídní učitel 7.B (as. Lenka Adornová) K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřová Jana Večeřová Jana 267227554 vyučuje přírodopis, koordinátorka ŠVP K1
3 - Pedagogický pracovník Wildová Tereza Wildová Tereza 220303850 třídní učitelka 1.A (as. Michaela Slunečková) K2
3 - Pedagogický pracovník Zaleková Pavla Zaleková Pavla 220303868 speciální pedagog, vyučuje český jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Zbořil Mikuláš Zbořil Mikuláš vyučuje matematiku
3 - Pedagogický pracovník Zikmundová Alena Zikmundová Alena 267227553 vyučuje přírodopis, třídní učitelka 7.C K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 267227599/21 K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Herčíková Věra Herčíková 267227599/35 1. oddělení: 1.C K1
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová 773196493, 267227530 2. oddělení: 1.E, vedoucí vychovatelka školní družiny K1 K1
5 - Školní družina Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová 267227599/27 3. oddělení: 3.B + 3.C K1
5 - Školní družina Marcela Kordová Marcela Kordová 267227599/36 4. oddělení: 1.F K1
5 - Školní družina Monika Hořejší Monika Hořejší 267227535 5. oddělení: 2.C K1
5 - Školní družina Barbora Švejdová Barbora Švejdová 267227599/35 6. oddělení: 1.B K1
5 - Školní družina Jana Fuchsová Jana Fuchsová 267227534 7. oddělení: 2.B K1
5 - Školní družina Martina Srnová Martina Srnová 267227521 8. oddělení: Přípravné třídy K1
5 - Školní družina Jana Čertíková Jana Čertíková 267227599/37 10. oddělení: 3.E + 3.C K1
5 - Školní družina Helena Whelan Helena Whelan 220303845 1. oddělení: 3.A K2
5 - Školní družina Silvie Eričová Silvie Eričová 220303862 2. oddělení: 3.D K2
5 - Školní družina Lucie Bednárová Lucie Bednárová 220303852 3. oddělení: 2.D K2
5 - Školní družina Jana Kučerová Jana Kučerová 220303855 4. oddělení: 1.D, vedoucí vychovatelka školní družiny K2 K2
5 - Školní družina Klára Budská Klára Budská ŠD: 220 303 859, Kabinet: 220 303 855 5. oddělení: 2.A K2
5 - Školní družina Hana Benešová Hana Benešová 770148555 6. oddělení: 1.A K2
5 - Školní družina Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová 220303846 7. oddělení: Montessori M1 K2
5 - Školní družina Marie Šťástková Marie Šťástková 220303861 8. oddělení: Montessori M2 K2
6 - Školní klub Ivana Bachorová Ivana Bachorová 267227599/31 9. oddělení: Školní klub K1, třídní učitelka přípravné třídy PT2 (as. Jana Kašová) K1
6 - Školní klub Eva Rýpalová Eva Rýpalová 770179555 9. oddělení: Školní klub K2 K2
7 - Interkulturní pracovník Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa 773 116 372 Koordinátorka vzdělávání cizinců, věnuje se podpoře integrace žáků s OMJ, vyučuje češtinu jako druhý jazyk K1 a K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství