Hledat v kontaktech školy

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Školní email je tvořen: jmeno.prijmenizaivinackvetnak.cz

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení email telefon Funkce Budova
1 - Vedení školy Kopečný Pavel Kopečný Pavel Kopečný Pavel 267227500, 220303840 Ředitel základní školy K1, K2
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina 267227501, 220303865 zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně, metodička prevence K1, K2
1 - Vedení školy Petra Haladová Petra Haladová Petra Haladová 267227502 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K1 K1
1 - Vedení školy Veronika Jarošová Veronika Jarošová Veronika Jarošová 220303857 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše Vosková Libuše Vosková Libuše 267227512 referentka hospodářské správy K1
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta Pálová Markéta Pálová Markéta 267227511 sekretariát ředitele školy a hospodářka školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Firsovová Lucie Firsovová Lucie Firsovová Lucie 220303841 hospodářka školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina 220303843 zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav Vávra Václav Vávra Václav 267227520 kustod hřiště K1
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan Nagrant Jan Nagrant Jan 267227522 školník školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel Svoboda Daniel Svoboda Daniel 605940087 školník školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika 267227510 vedoucí školní jídelny K1
3 - Pedagogický pracovník Moravcová Hana Moravcová Hana Moravcová Hana 267227557 školní speciální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Neumannová Michaela Neumannová Michaela Neumannová Michaela 267227536 školní speciální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Alfery Radka Alfery Radka Alfery Radka 267227553 třídní učitelka 8.C, vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni, věnuje se kritickému myšlení, podílí se na přípravě koncertů a školních soutěží K1
3 - Pedagogický pracovník Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška 267227535 třídní učitelka 3.C, vyučuje čtení genetickou metodou, Hejného matematiku a věnuje se metodám kritického myšlení, je certifikovanou učitelkou RWCT K1
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana Blažková Jana Blažková Jana 267227550 třídní učitelka 7.B, vyučuje anglický jazyk a matematiku, je garantkou projektu Edison K1
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana Boberová Jana Boberová Jana 267227536 třídní učitelka 4.B K1
3 - Pedagogický pracovník Braunová Kateřina Braunová Kateřina Braunová Kateřina 220303864 třídní učitelka 8.A, vyučuje zeměpis, občanskou výchovu a mediální výchovu, při výuce využívá metody kritického myšlení, věnuje se projektovému vyučování K2
3 - Pedagogický pracovník Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla 267227532 třídní učitelka přípravné třídy PT2 K1
3 - Pedagogický pracovník Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie 267227555, 220303851 vyučuje český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu na 2. stupni; věnuje se projektu Zkoumavé čtení - Dílna čtení K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Houštecká Pavla Houštecká Pavla Houštecká Pavla 220303848 třídní učitelka 2.D, vyučuje metodou CLIL na 1.stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Hrbková Jana Hrbková Jana Hrbková Jana 267227536 třídní učitelka 1.C K1
3 - Pedagogický pracovník Challová Mona Challová Mona Challová Mona 267227551 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Eričová Silvie Eričová Silvie Eričová Silvie 220303849 třídní učitelka 1.D K2
3 - Pedagogický pracovník Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María 267227550 K1
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra Försterová Věra Försterová Věra 220303847 třídní učitelka 3.A, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, věnuje se projektovému vyučování K2
3 - Pedagogický pracovník Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana 267227562 třídní učitelka 5.B K1
3 - Pedagogický pracovník Kankrlíková Karolína Kankrlíková Karolína Kankrlíková Karolína 220303854 třídní učitelka 4.E, vyučuje anglický jazyk, věnuje se mezinárodním projektům K2
3 - Pedagogický pracovník Karešová Martina Karešová Martina Karešová Martina 220303860 třídní učitelka M2, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka 267227536 vyučuje hudební výchovu a hru na flétnu, organizuje školní koncerty K1
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava 267227533 třídní učitelka 1.B, věnuje se metodám kritického myšlení K1
3 - Pedagogický pracovník Kujanová Klára Kujanová Klára Kujanová Klára 220303850 třídní učitelka 2.A, vyučuje metodou CLIL, věnuje se projektovému vyučování K2
3 - Pedagogický pracovník Lálová Tereza Lálová Tereza Lálová Tereza 220303847 třídní učitelka 4.A, je garantkou výuky metodou CLIL na 1.stupni, věnuje se projektovému vyučování a spolupráci se školami v zahraničí K2
3 - Pedagogický pracovník Lukášová Daniela Lukášová Daniela Lukášová Daniela 267227534 třídní učitelka 3.B, využívá činnostní analyticko-syntetickou metodu, do výuky zařazuje metody RWCT, věnuje se projektovému vyučování K1
3 - Pedagogický pracovník Machačková Nicol Machačková Nicol Machačková Nicol 267227555 rodilá mluvčí, vyučuje konverzaci v anglickém jazyce K1
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela Marečková Gabriela Marečková Gabriela 220303860 vyučuje anglický jazyk, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda 267227534 třídní učitelka 2.B, na prvním stupni vyučuje kinestetickou metodou, na druhém stupni vyučuje výtvarnou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka 267227558 třídní učitelka 9.A, vyučuje přírodopis, německý jazyk a věnuje se environmentální výchově K1
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava Mourková Miroslava Mourková Miroslava 220303860 třídní učitelka M1, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Mucala Miloš Mucala Miloš Mucala Miloš 267227558, 220303867 vyučuje chemii, věnuje se praktickým pokusům K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav Navara Miroslav Navara Miroslav 220303866 vyučuje tělesnou výchovu na 1.stupni, věnuje se mentoringu učitelů tělesné výchovy K2
3 - Pedagogický pracovník Nezvedová Hana Nezvedová Hana Nezvedová Hana 220303850 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Nováková Zuzana Nováková Zuzana Nováková Zuzana 267227561 školní psycholožka K1
3 - Pedagogický pracovník Ondrová Renáta Ondrová Renáta Ondrová Renáta 267227532 třídní učitelka 1.E, věnuje se speciální pedagogice K1
3 - Pedagogický pracovník Plášilová Petra Plášilová Petra Plášilová Petra 267227535 třídní učitelka 2.C, zabývá se výukou Hejného matematiky K1
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra 220303851 třídní učitelka 5.A K2
3 - Pedagogický pracovník Ptáčková Simona Ptáčková Simona Ptáčková Simona 267227560, 220303863 třídní učitelka 6.C, vyučuje I, M, F, metodik ICT, spravuje webové stránky školy K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Rohanová Lucie Rohanová Lucie Rohanová Lucie 267227533 třídní učitelka 2.E, věnuje se kritickému myšlení a Hejného matematice K1
3 - Pedagogický pracovník Rorečková Šárka Rorečková Šárka Rorečková Šárka 220303863 třídní učitelka 8.B, vyučuje anglický jazyk a přírodopis, při výuce využívá metodu CLIL K2
3 - Pedagogický pracovník Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk 267227551 vyučuje německý jazyk, občanskou a výtvarnou výchovu, zabývám se kritickým myšlením, formami arteterapie a jedinečností uměleckého výrazu K1
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina Srnová Martina Srnová Martina 267227521 třídní učitelka přípravné třídy PT1, věnuje se přípravě dětí na plynulý přechod od volné hry k systematickému a cílenému učení, formou hromadné, skupinové a individuální výuky K1
3 - Pedagogický pracovník Soucha Matěj Soucha Matěj Soucha Matěj 267227556 vyučuje tělesnou výchovu na 1. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Svitáková Hana Svitáková Hana Svitáková Hana 220303851 třídní učitelka 3.D K2
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír Šátava Jaromír Šátava Jaromír 267227562 vyučuje fyziku a předmět Člověk a svět práce K1
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav 267227551 třídní učitel 7.C, vyučuje český jazyk a občanskou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Šondová Hana Šondová Hana Šondová Hana 267227537 třídní učitelka 5.C - zastupující K1
3 - Pedagogický pracovník Štěpánová Pavla Štěpánová Pavla Štěpánová Pavla 220303864 třídní učitelka 7.A, vyučuje český jazyk, zabývá se formativním hodnocením a kritickým myšlením K2
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina 267227556 vyučuje tělesnou výchovu a předmět Člověk a svět práce, organizuje lyžařský výcvik a ŠvP pro 2.stupeň K1
3 - Pedagogický pracovník Tomanová Dominika Tomanová Dominika Tomanová Dominika 220303844 třídní učitelka 5.D K2
3 - Pedagogický pracovník Trčková Taťána Trčková Taťána Trčková Taťána 267227537 třídní učitelka 5.C, věnuje se kritickému myšlení a projektovému vyučování K1
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír Trunc Jaromír Trunc Jaromír 267227554 třídní učitel 9.C, vyučuje dějepis a anglický jazyk, věnuje se projektu Post Bellum K1
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta 220303854 třídní učitelka 4.D, vyučuje výtvarnou výchovu na 2.stupni, věnuje se také vlastní tvorbě a vystavuje K2
3 - Pedagogický pracovník Valenta Lukáš Valenta Lukáš Valenta Lukáš 220303853 třídní učitel 6.D, vyučuje tělesnou výchovu, matematiku, fyziku, informatiku K2
3 - Pedagogický pracovník Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš 267227537 třídní učitel 4.C, věnuje se metodám kritického myšlení K1
3 - Pedagogický pracovník Vaverková Monika Vaverková Monika Vaverková Monika 220303853 třídní učitelka 6.A, vyučuje matematiku a anglický jazyk, zabezpečuje organizaci matematických soutěží na 2. stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela 267227552 třídní učitelka 6.B, vyučuje matematiku, věnuje se výchovnému poradenství K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš 267227554 třídní učitel 9.B, vyučuje anglický jazyk a zeměpis, je garantem výuky metodou CLIL na 2.stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Zaleková Pavla Zaleková Pavla Zaleková Pavla 220303849 třídní učitelka 1.A, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni K2
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 267227599/21 K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová Věra Štokrová 267227530 vedoucí školní družiny K1
5 - Školní družina Věra Herčíková Věra Herčíková Věra Herčíková 267599531 1. oddělení: 2. E K1
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová Věra Štokrová 267599522 2. oddělení: 2. B K1
5 - Školní družina Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová 267599527 3. oddělení: 1. B K1
5 - Školní družina Marcela Kordová Marcela Kordová Marcela Kordová 267599523 4. oddělení: 1. E K1
5 - Školní družina Lucie Bednárová Lucie Bednárová Lucie Bednárová 267599535 5. oddělení: 2. C K1
5 - Školní družina Barbora Švejdová Barbora Švejdová Barbora Švejdová 267599525 6. oddělení: 1. C K1
5 - Školní družina Helena Whelan Helena Whelan Helena Whelan 220303862 7. oddělení: 3. A K2
5 - Školní družina Mariana Rishko Mariana Rishko Mariana Rishko 220303845 8. oddělení: 3. D K2
5 - Školní družina Eva Komzalová Eva Komzalová Eva Komzalová 220303856 9. oddělení: 2. D K2
5 - Školní družina Jana Kučerová Jana Kučerová Jana Kučerová 220303858 10. oddělení: 1. D K2
5 - Školní družina Monika Hořejší Monika Hořejší Monika Hořejší 220303855 11. oddělení: 2. A K2
5 - Školní družina Hana Benešová Hana Benešová Hana Benešová 220303859 12. oddělení: 1. A K2
5 - Školní družina Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová 220303846 13. oddělení: Montessori M1 K2
5 - Školní družina Eva Rýpalová Eva Rýpalová Eva Rýpalová 220303861 14. oddělení: Montessori M2 K2
5 - Školní družina Marie Šťástková Marie Šťástková Marie Šťástková 267599536 15. oddělení: 3. B + 4. C K1
5 - Školní družina Milena Drážníková Milena Drážníková Milena Drážníková 267227535 16. oddělení: 3. C + 4. B K1
6 - Školní klub -- -- -- -- provoz dočasně přerušen --
5 - Školní družina Martina Srnová Martina Srnová Martina Srnová 267227521 17. oddělení: Přípravné třídy
5 - Školní družina Hala pro rodiče Hala pro rodiče Hala pro rodiče 267227599/33 K1
5 - Školní družina Hema Hema Hema 267227599/28 K1
7 - Interkulturní pracovník Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa 773 116 372 Koordinátorka vzdělávání cizinců, věnuje se podpoře integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák K1 a K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství