Hledat v kontaktech školy

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Školní email je tvořen: jmeno.prijmenizaivinackvetnak.cz

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení email telefon Funkce Budova
1 - Vedení školy Kopečný Pavel Kopečný Pavel Kopečný Pavel 267227500, 220303840 Ředitel základní školy K1, K2
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina 267227501, 220303865 zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně, metodička prevence K1, K2
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše Vosková Libuše Vosková Libuše 267227512 referentka hospodářské správy K1
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta Pálová Markéta Pálová Markéta 267227511 sekretariát ředitele školy a hospodářka školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Firsovová Lucie Firsovová Lucie Firsovová Lucie 220303841 hospodářka školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina 220303843 zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav Vávra Václav Vávra Václav 267227520 kustod hřiště K1
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan Nagrant Jan Nagrant Jan 267227522 školník školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel Svoboda Daniel Svoboda Daniel 605940087 školník školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika 267227510 vedoucí školní jídelny K1
3 - Pedagogický pracovník Neumannová Michaela Neumannová Michaela Neumannová Michaela 267227536 školní speciální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Alfery Radka Alfery Radka Alfery Radka 267227553 třídní učitelka 8.C, vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni, věnuje se kritickému myšlení, podílí se na přípravě koncertů a školních soutěží K1
3 - Pedagogický pracovník Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška 267227535 třídní učitelka 3.C, vyučuje čtení genetickou metodou, Hejného matematiku a věnuje se metodám kritického myšlení, je certifikovanou učitelkou RWCT K1
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana Blažková Jana Blažková Jana 267227550 třídní učitelka 7.B, vyučuje anglický jazyk a matematiku, je garantkou projektu Edison K1
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana Boberová Jana Boberová Jana 267227536 třídní učitelka 4.B K1
3 - Pedagogický pracovník Braunová Kateřina Braunová Kateřina Braunová Kateřina 220303864 třídní učitelka 8.A, vyučuje zeměpis, občanskou výchovu a mediální výchovu, při výuce využívá metody kritického myšlení, věnuje se projektovému vyučování K2
3 - Pedagogický pracovník Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla 267227532 třídní učitelka přípravné třídy PT2 K1
3 - Pedagogický pracovník Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie 267227555, 220303851 vyučuje český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu na 2. stupni; věnuje se projektu Zkoumavé čtení - Dílna čtení K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Henton Lucie Henton Lucie Henton Lucie 220303853 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Houštecká Pavla Houštecká Pavla Houštecká Pavla 220303848 třídní učitelka 2.D, vyučuje metodou CLIL na 1.stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Hrbková Jana Hrbková Jana Hrbková Jana 267227536 třídní učitelka 1.C K1
3 - Pedagogický pracovník Challová Mona Challová Mona Challová Mona 267227551 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Eričová Silvie Eričová Silvie Eričová Silvie 220303849 třídní učitelka 1.D K2
3 - Pedagogický pracovník Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María 267227550 K1
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra Försterová Věra Försterová Věra 220303847 třídní učitelka 3.A, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, věnuje se projektovému vyučování K2
3 - Pedagogický pracovník Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana 267227562 třídní učitelka 5.B K1
3 - Pedagogický pracovník Kankrlíková Karolína Kankrlíková Karolína Kankrlíková Karolína 220303854 třídní učitelka 4.E, vyučuje anglický jazyk, věnuje se mezinárodním projektům K2
3 - Pedagogický pracovník Karešová Martina Karešová Martina Karešová Martina 220303860 třídní učitelka M2, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka 267227536 vyučuje hudební výchovu a hru na flétnu, organizuje školní koncerty K1
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava 267227533 třídní učitelka 1.B, věnuje se metodám kritického myšlení K1
3 - Pedagogický pracovník Kujanová Klára Kujanová Klára Kujanová Klára 220303850 třídní učitelka 2.A, vyučuje metodou CLIL, věnuje se projektovému vyučování K2
3 - Pedagogický pracovník Lálová Tereza Lálová Tereza Lálová Tereza 220303847 třídní učitelka 4.A, je garantkou výuky metodou CLIL na 1.stupni, věnuje se projektovému vyučování a spolupráci se školami v zahraničí K2
3 - Pedagogický pracovník Lukášová Daniela Lukášová Daniela Lukášová Daniela 267227534 třídní učitelka 3.B, využívá činnostní analyticko-syntetickou metodu, do výuky zařazuje metody RWCT, věnuje se projektovému vyučování K1
3 - Pedagogický pracovník Machačková Nicol Machačková Nicol Machačková Nicol 267227555 rodilá mluvčí, vyučuje konverzaci v anglickém jazyce K1
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela Marečková Gabriela Marečková Gabriela 220303860 vyučuje anglický jazyk, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda 267227534 třídní učitelka 2.B, na prvním stupni vyučuje kinestetickou metodou, na druhém stupni vyučuje výtvarnou výchovu K1
1 - Vedení školy Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka 267227502 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K1, třídní učitelka 9.A, vyučuje německý jazyk a věnuje se environmentální výchově K1
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava Mourková Miroslava Mourková Miroslava 220303860 třídní učitelka M1, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Mucala Miloš Mucala Miloš Mucala Miloš 267227558, 220303867 vyučuje chemii, věnuje se praktickým pokusům K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav Navara Miroslav Navara Miroslav 220303866 vyučuje tělesnou výchovu na 1.stupni, věnuje se mentoringu učitelů tělesné výchovy K2
3 - Pedagogický pracovník Nezvedová Hana Nezvedová Hana Nezvedová Hana 220303850 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Nováková Zuzana Nováková Zuzana Nováková Zuzana 267227561 školní psycholožka K1
3 - Pedagogický pracovník Ondrová Renáta Ondrová Renáta Ondrová Renáta 267227532 třídní učitelka 1.E, věnuje se speciální pedagogice K1
3 - Pedagogický pracovník Plášilová Petra Plášilová Petra Plášilová Petra 267227535 třídní učitelka 2.C, zabývá se výukou Hejného matematiky K1
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra 220303851 třídní učitelka 5.A K2
3 - Pedagogický pracovník Ptáčková Simona Ptáčková Simona Ptáčková Simona 267227560, 220303863 třídní učitelka 6.C, vyučuje I, M, F, metodik ICT, spravuje webové stránky školy K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Rohanová Lucie Rohanová Lucie Rohanová Lucie 267227533 třídní učitelka 2.E, věnuje se kritickému myšlení a Hejného matematice K1
3 - Pedagogický pracovník Rorečková Šárka Rorečková Šárka Rorečková Šárka 220303863 třídní učitelka 8.B, vyučuje anglický jazyk a přírodopis, při výuce využívá metodu CLIL K2
3 - Pedagogický pracovník Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk 267227551 vyučuje německý jazyk, občanskou a výtvarnou výchovu, zabývám se kritickým myšlením, formami arteterapie a jedinečností uměleckého výrazu K1
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina Srnová Martina Srnová Martina 267227521 třídní učitelka přípravné třídy PT1, věnuje se přípravě dětí na plynulý přechod od volné hry k systematickému a cílenému učení, formou hromadné, skupinové a individuální výuky K1
3 - Pedagogický pracovník Soucha Matěj Soucha Matěj Soucha Matěj 267227556 vyučuje tělesnou výchovu na 1. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Svitáková Hana Svitáková Hana Svitáková Hana 220303851 třídní učitelka 3.D K2
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír Šátava Jaromír Šátava Jaromír 267227562 vyučuje fyziku a předmět Člověk a svět práce K1
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav 267227551 třídní učitel 7.C, vyučuje český jazyk a občanskou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Šondová Hana Šondová Hana Šondová Hana 267227537 třídní učitelka 5.C - zastupující K1
3 - Pedagogický pracovník Štěpánová Pavla Štěpánová Pavla Štěpánová Pavla 220303864 třídní učitelka 7.A, vyučuje český jazyk, zabývá se formativním hodnocením a kritickým myšlením K2
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina 267227556 vyučuje tělesnou výchovu a předmět Člověk a svět práce, organizuje lyžařský výcvik a ŠvP pro 2.stupeň K1
3 - Pedagogický pracovník Tomanová Dominika Tomanová Dominika Tomanová Dominika 220303844 třídní učitelka 5.D K2
3 - Pedagogický pracovník Trčková Taťána Trčková Taťána Trčková Taťána 267227537 třídní učitelka 5.C, věnuje se kritickému myšlení a projektovému vyučování K1
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír Trunc Jaromír Trunc Jaromír 267227554 třídní učitel 9.C, vyučuje dějepis a anglický jazyk, věnuje se projektu Post Bellum K1
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta 220303854 třídní učitelka 4.D, vyučuje výtvarnou výchovu na 2.stupni, věnuje se také vlastní tvorbě a vystavuje K2
1 - Vedení školy Valenta Lukáš Valenta Lukáš Valenta Lukáš 220303853 (kabinet), 220 303 857 (kancelář) zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu K2, třídní učitel 6.D, vyučuje tělesnou výchovu, matematiku, fyziku, informatiku K2
3 - Pedagogický pracovník Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš 267227537 třídní učitel 4.C, věnuje se metodám kritického myšlení K1
3 - Pedagogický pracovník Vaverková Monika Vaverková Monika Vaverková Monika 220303853 třídní učitelka 6.A, vyučuje matematiku a anglický jazyk, zabezpečuje organizaci matematických soutěží na 2. stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela 267227552 třídní učitelka 6.B, vyučuje matematiku, věnuje se výchovnému poradenství K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš 267227554 třídní učitel 9.B, vyučuje anglický jazyk a zeměpis, je garantem výuky metodou CLIL na 2.stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Zaleková Pavla Zaleková Pavla Zaleková Pavla 220303849 třídní učitelka 1.A, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Zikmundová Alena Zikmundová Alena Zikmundová Alena 267227558 vyučuje přírodopis K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 267227599/21 K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová Věra Štokrová 267227530 vedoucí školní družiny K1
5 - Školní družina Věra Herčíková Věra Herčíková Věra Herčíková 267599531 1. oddělení: 2. E K1
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová Věra Štokrová 267599522 2. oddělení: 2. B K1
5 - Školní družina Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová 267599527 3. oddělení: 1. B K1
5 - Školní družina Marcela Kordová Marcela Kordová Marcela Kordová 267599523 4. oddělení: 1. E K1
5 - Školní družina Lucie Bednárová Lucie Bednárová Lucie Bednárová 267599535 5. oddělení: 2. C K1
5 - Školní družina Barbora Švejdová Barbora Švejdová Barbora Švejdová 267599525 6. oddělení: 1. C K1
5 - Školní družina Helena Whelan Helena Whelan Helena Whelan 220303862 7. oddělení: 3. A K2
5 - Školní družina Mariana Rishko Mariana Rishko Mariana Rishko 220303845 8. oddělení: 3. D K2
5 - Školní družina Eva Komzalová Eva Komzalová Eva Komzalová 220303856 9. oddělení: 2. D K2
5 - Školní družina Jana Kučerová Jana Kučerová Jana Kučerová 220303858 10. oddělení: 1. D K2
5 - Školní družina Monika Hořejší Monika Hořejší Monika Hořejší 220303855 11. oddělení: 2. A K2
5 - Školní družina Hana Benešová Hana Benešová Hana Benešová 220303859 12. oddělení: 1. A K2
5 - Školní družina Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová 220303846 13. oddělení: Montessori M1 K2
5 - Školní družina Eva Rýpalová Eva Rýpalová Eva Rýpalová 267599536 15. oddělení: 3. B K1
5 - Školní družina Marie Šťástková Marie Šťástková Marie Šťástková 220303861 14. oddělení: Montessori M2 K2
5 - Školní družina Milena Drážníková Milena Drážníková Milena Drážníková 267227535 16. oddělení: 3. C + 4. B K1
6 - Školní klub -- -- -- -- provoz dočasně přerušen --
5 - Školní družina Martina Srnová Martina Srnová Martina Srnová 267227521 17. oddělení: Přípravné třídy
5 - Školní družina Hala pro rodiče Hala pro rodiče Hala pro rodiče 267227599/33 K1
5 - Školní družina Hema Hema Hema 267227599/28 K1
7 - Interkulturní pracovník Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa 773 116 372 Koordinátorka vzdělávání cizinců, věnuje se podpoře integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák K1 a K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství