Hledat v kontaktech školy

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Školní email je tvořen: jmeno.prijmenizavinackvetnak.cz

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení email telefon Funkce Budova
1 - Vedení školy Kopečný Pavel Kopečný Pavel Kopečný Pavel 267227500, 220303840 Ředitel základní školy K1, K2
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina 267227501, 220303865 zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně, metodička prevence K1, K2
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše Vosková Libuše Vosková Libuše 267227512 referentka hospodářské správy K1
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta Pálová Markéta Pálová Markéta 267227511 sekretariát ředitele školy a hospodářka školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Firsovová Lucie Firsovová Lucie Firsovová Lucie 220303841 hospodářka školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina 220303843 zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav Vávra Václav Vávra Václav 267227520 kustod hřiště K1
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan Nagrant Jan Nagrant Jan 267227522 školník školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel Svoboda Daniel Svoboda Daniel 605940087 školník školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika 267227510 vedoucí školní jídelny K1
3 - Pedagogický pracovník Alfery Radka Alfery Radka Alfery Radka 267227553 vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni, věnuje se kritickému myšlení, podílí se na přípravě koncertů a školních soutěží, třídní učitelka 9.C (as. Michaela Očásková) K1
3 - Pedagogický pracovník Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška 267227535 vyučuje čtení genetickou metodou, Hejného matematiku a věnuje se metodám kritického myšlení, je certifikovanou učitelkou RWC, třídní učitelka 1.C (as. Jana Fuchsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana Blažková Jana Blažková Jana 267227550 vyučuje anglický jazyk a matematiku, je garantkou projektu Edison, třídní učitelka 8.B K1
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana Boberová Jana Boberová Jana 267227555 třídní učitelka 5.B K1
3 - Pedagogický pracovník Braunová Kateřina Braunová Kateřina Braunová Kateřina 220303864 vyučuje zeměpis, občanskou výchovu a mediální výchovu, při výuce využívá metody kritického myšlení, věnuje se programu Filozofie pro děti, třídní učitelka 9.A (as. Jana Čertíková) K2
3 - Pedagogický pracovník Černohorská Křížová Jitka Černohorská Křížová Jitka Černohorská Křížová Jitka 220303844 třídní učitelka 1.A (as. Martina Jarošová) K2
3 - Pedagogický pracovník Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla 267227532 třídní učitelka přípravné třídy PT2 (as. Ivana Bachorová) K1
3 - Pedagogický pracovník Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie 220303867 vyučuje český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu na 2. stupni; věnuje se projektu Zkoumavé čtení - Dílna čtení, třídní učitelka 8.A K2
3 - Pedagogický pracovník Eričová Silvie Eričová Silvie Eričová Silvie 220303849 třídní učitelka 2.D K2
3 - Pedagogický pracovník Ferencová Monika Ferencová Monika Ferencová Monika 220303851 třídní učitelka 1.D (Lucie Soukupová) K2
3 - Pedagogický pracovník Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María 267227550 K1
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra Försterová Věra Försterová Věra 220303847 vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 4.A K2
3 - Pedagogický pracovník Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana 267227562 třídní učitelka 4.C K1
3 - Pedagogický pracovník Grabemann Šárka Grabemann Šárka Grabemann Šárka 220303866 učitelka K2
3 - Pedagogický pracovník Henton Lucie Henton Lucie Henton Lucie 267227550, 220303853 vyučuje anglický a španělský jazyk K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Houštecká Pavla Houštecká Pavla Houštecká Pavla 267227555 učitelka K1
3 - Pedagogický pracovník Hrbková Jana Hrbková Jana Hrbková Jana 267227536 třídní učitelka 2.C K1
3 - Pedagogický pracovník Challová Mona Challová Mona Challová Mona 267227551 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Kankrlíková Karolína Kankrlíková Karolína Kankrlíková Karolína 220303854 vyučuje anglický jazyk, věnuje se mezinárodním projektům, třídní učitelka 5.E (Michaela Slunéčková) K2
3 - Pedagogický pracovník Karešová Martina Karešová Martina Karešová Martina 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, třídní učitelka M2 (as. Marie Šťástková) K2
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka 267227536 vyučuje hudební výchovu a hru na flétnu, organizuje školní koncerty K1
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava 267227533 věnuje se metodám kritického myšlení, třídní učitelka 2.B (as. Andrea Němcová) K1
3 - Pedagogický pracovník Kujanová Klára Kujanová Klára Kujanová Klára 220303850 vyučuje metodou CLIL, využívá formativní hodnocení, je vedoucí vzdělávací skupiny zaměřené na čtenářskou gramotnost, třídní učitelka 3. A K2
3 - Pedagogický pracovník Lálová Tereza Lálová Tereza Lálová Tereza 220303847 je garantkou výuky metodou CLIL na 1.stupni, věnuje se projektovému vyučování a spolupráci se školami v zahraničí, třídní učitelka 5.A K2
3 - Pedagogický pracovník Lukášová Daniela Lukášová Daniela Lukášová Daniela 267227534 využívá činnostní analyticko-syntetickou metodu, do výuky zařazuje metody RWCT, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 1.B K1
3 - Pedagogický pracovník Machačková Nicol Machačková Nicol Machačková Nicol 267227554 rodilá mluvčí, vyučuje konverzaci v anglickém jazyce K1
3 - Pedagogický pracovník Maleninská Leona Maleninská Leona Maleninská Leona 220303864 učitelka K2
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela Marečková Gabriela Marečková Gabriela 220303860 vyučuje anglický jazyk, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Martin Christopher Martin Christopher Martin Christopher 220303850 rodilý mluvčí Aj K2
3 - Pedagogický pracovník Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda 267227534 na prvním stupni vyučuje kinestetickou metodou, na druhém stupni vyučuje výtvarnou výchovu, třídní učitelka 3.B (as. Alena Mondscheinová) K1
3 - Pedagogický pracovník Mikšátko Miroslav Mikšátko Miroslav Mikšátko Miroslav 267227535 třídní učitel 3.C (as. Oleksandra Trostinska) K1
1 - Vedení školy Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka 267227502 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K1, vyučuje německý jazyk a věnuje se environmentální výchově K1
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava Mourková Miroslava Mourková Miroslava 220303860 třídní učitelka M1, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Mucala Miloš Mucala Miloš Mucala Miloš 267227558, 220303858 vyučuje chemii, věnuje se praktickým pokusům, třídní učitel 6.D K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav Navara Miroslav Navara Miroslav 220303866 vyučuje tělesnou výchovu na 1.stupni, věnuje se mentoringu učitelů tělesné výchovy K2
3 - Pedagogický pracovník Neumannová Michaela Neumannová Michaela Neumannová Michaela 267227557 školní speciální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Nezvedová Hana Nezvedová Hana Nezvedová Hana 220303853 vyučuje anglický jazyk, třídní učitelka 7.A (as. Ivana Hoffmannová) K2
3 - Pedagogický pracovník Nováková Zuzana Nováková Zuzana Nováková Zuzana 267227561 školní psycholožka K1
3 - Pedagogický pracovník Ondrová Renáta Ondrová Renáta Ondrová Renáta 267227537 věnuje se speciální pedagogice, zabývá se speciálně pedagogickou diagnostikou dítěte, třídní učitelka 2.E (as. Jana Čertíková) K1
3 - Pedagogický pracovník Palivcová Jana Palivcová Jana Palivcová Jana 267227867 učitelka K1
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra 267227536 třídní učitelka 4.B (as. Renáta Sýsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Pletichová Martina Pletichová Martina Pletichová Martina 267227558 vyučuje chemii, zajímá se o formativní přístup k výuce žáků K1
3 - Pedagogický pracovník Prášek Přemysl Prášek Přemysl Prášek Přemysl 220303856 třídní učitel 6.A (as. Jana Pánková) K2
3 - Pedagogický pracovník Ptáčková Simona Ptáčková Simona Ptáčková Simona 267227560, 220303863 vyučuje I, M, F, metodik ICT, spravuje webové stránky školy, třídní učitelka 7. C K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Rishko Mariana Rishko Mariana Rishko Mariana 220303848 učitelka K2
3 - Pedagogický pracovník Rohanová Lucie Rohanová Lucie Rohanová Lucie 267227533 věnuje se kritickému myšlení a Hejného matematice, třídní učitelka 3.E (as. Eva Rýpalová) K1
3 - Pedagogický pracovník Rorečková Šárka Rorečková Šárka Rorečková Šárka 220303863 vyučuje anglický jazyk a přírodopis, při výuce využívá metodu CLIL, třídní učitelka 9.B (as. Kateřina Domanská) K2
3 - Pedagogický pracovník Soucha Matěj Soucha Matěj Soucha Matěj 267227556 vyučuje tělesnou výchovu na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk 267227551 vyučuje německý jazyk, občanskou a výtvarnou výchovu, zabývám se kritickým myšlením, formami arteterapie a jedinečností uměleckého výrazu, třídní učitel 8.C K1
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina Srnová Martina Srnová Martina 267227521 věnuje se přípravě dětí na plynulý přechod od volné hry k systematickému a cílenému učení, formou hromadné, skupinové a individuální výuky, třídní učitelka přípravné třídy PT1 (as. Martina Zemanová) K1
3 - Pedagogický pracovník Svitáková Hana Svitáková Hana Svitáková Hana 220303851 třídní učitelka 4.D (as.Veronika Štecová) K2
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír Šátava Jaromír Šátava Jaromír 267227562 vyučuje fyziku a předmět Člověk a svět práce K1
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav 267227551 vyučuje český jazyk a občanskou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina 267227556 vyučuje tělesnou výchovu a předmět Člověk a svět práce, organizuje lyžařský výcvik a ŠvP pro 2.stupeň K1
3 - Pedagogický pracovník Tomanová Dominika Tomanová Dominika Tomanová Dominika 220303848 projektové vyučování, RWCT, třídní učitelka 3.D (as. Jana Štěrbová) K2
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír Trunc Jaromír Trunc Jaromír 267227554 vyučuje dějepis a anglický jazyk, věnuje se projektu Post Bellum K1
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta 220303854 vyučuje výtvarnou výchovu na 2.stupni, věnuje se také vlastní tvorbě a vystavuje, třídní učitelka 5.D (as. Jana Beránková) K2
1 - Vedení školy Valenta Lukáš Valenta Lukáš Valenta Lukáš 220303853 (kabinet), 220 303 857 (kancelář) zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu K2, třídní učitel 7.D, vyučuje tělesnou výchovu, matematiku, fyziku, informatiku K2
3 - Pedagogický pracovník Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš 267227537 věnuje se metodám kritického myšlení, třídní učitel 5.C (as. Olga Jandová) K1
3 - Pedagogický pracovník Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela 267227552 vyučuje matematiku, věnuje se výchovnému poradenství, třídní učitelka 7.B K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš 267227554 vyučuje anglický jazyk a zeměpis, je garantem výuky metodou CLIL na 2.stupni, třídní učitel 6.B (as. Lenka Adornová) K1
3 - Pedagogický pracovník Zaleková Pavla Zaleková Pavla Zaleková Pavla 220303849 speciální pedagog, školní metodička prevence, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, třídní učitelka 2.A K2
3 - Pedagogický pracovník Zikmundová Alena Zikmundová Alena Zikmundová Alena 267227553 vyučuje přírodopis, třídní učitelka 6.C K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 267227599/21 K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová Věra Štokrová 267227530 vedoucí vychovatelka školní družiny K1 K1
5 - Školní družina Věra Herčíková Věra Herčíková Věra Herčíková 267599531 1. oddělení: 1. C K1
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová Věra Štokrová 267599522 2. oddělení: 1. B K1
5 - Školní družina Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová 267599527 3. oddělení: 2. B K1
5 - Školní družina Marcela Kordová Marcela Kordová Marcela Kordová 267599523 4. oddělení: 2. E K1
5 - Školní družina Lucie Bednárová Lucie Bednárová Lucie Bednárová 267599535 5. oddělení: 3. C + 3. E K1
5 - Školní družina Barbora Švejdová Barbora Švejdová Barbora Švejdová 267599525 6. oddělení: 2. C K1
5 - Školní družina Jana Fuchsová Jana Fuchsová Jana Fuchsová 267227534 7. oddělení: 3. B + 3. C K1
5 - Školní družina Martina Srnová Martina Srnová Martina Srnová 267227521 8. oddělení: Přípravné třídy K1
5 - Školní družina Ivana Bachorová Ivana Bachorová Ivana Bachorová 267227599/36 9. oddělení: 4. B + 4. C K1
5 - Školní družina Helena Whelan Helena Whelan Helena Whelan 220303850 1. oddělení: 3. A K2
5 - Školní družina Mariana Rishko Mariana Rishko Mariana Rishko 220303862 2. oddělení: 3. D K2
5 - Školní družina Eva Komzalová Eva Komzalová Eva Komzalová 220303845 3. oddělení: 1. D K2
5 - Školní družina Jana Kučerová Jana Kučerová Jana Kučerová 220303855 4. oddělení: 2. D, vedoucí vychovatelka školní družiny K2 K2
5 - Školní družina Monika Hořejší Monika Hořejší Monika Hořejší 220303844 5. oddělení: 1. A K2
5 - Školní družina Hana Benešová Hana Benešová Hana Benešová 220303859 6. oddělení: 2. A K2
5 - Školní družina Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová 220303846 7. oddělení: Montessori M1 K2
5 - Školní družina Marie Šťástková Marie Šťástková Marie Šťástková 220303861 8. oddělení: Montessori M2 K2
5 - Školní družina Eva Rýpalová Eva Rýpalová Eva Rýpalová 220 303 847 9. oddělení: 4.A + 4.D K2
6 - Školní klub -- -- -- -- provoz dočasně přerušen --
5 - Školní družina Hala pro rodiče Hala pro rodiče Hala pro rodiče 267227599/33 K1
5 - Školní družina Hema Hema Hema 267227599/28 K1
7 - Interkulturní pracovník Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa 773 116 372 Koordinátorka vzdělávání cizinců, věnuje se podpoře integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák K1 a K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství