Hledat v kontaktech školy

Školní email je tvořen: jmeno.prijmenizavinackvetnak.cz

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení telefon Funkce Budova
1 - Vedení školy Kopečný Pavel Kopečný Pavel 267227500, 220303840 Ředitel základní školy K1, K2
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina 267227501, 220303865 zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně, metodička prevence K1, K2
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše Vosková Libuše 267227512 referentka hospodářské správy K1
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta Pálová Markéta 267227511 sekretariát ředitele školy a hospodářka školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Firsovová Lucie Firsovová Lucie 220303841 hospodářka školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina 220303843 zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav Vávra Václav 267227520 kustod hřiště K1
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan Nagrant Jan 267227522 školník školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel Svoboda Daniel 605940087 školník školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika 267227510 vedoucí školní jídelny K1
3 - Pedagogický pracovník Alfery Radka Alfery Radka 267227553 vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni, věnuje se kritickému myšlení, podílí se na přípravě koncertů a školních soutěží, třídní učitelka 9.C (as. Michaela Očásková) K1
3 - Pedagogický pracovník Blahovcová Eliška Blahovcová Eliška 267227535 vyučuje čtení genetickou metodou, Hejného matematiku a věnuje se metodám kritického myšlení, je certifikovanou učitelkou RWCT, třídní učitelka 1.C (as. Jana Fuchsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana Blažková Jana 267227550 vyučuje anglický jazyk a matematiku, je garantkou projektu Edison, třídní učitelka 8.B K1
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana Boberová Jana 267227555 třídní učitelka 5.B (as. Andrea Switatová) K1
3 - Pedagogický pracovník Braunová Kateřina Braunová Kateřina 220303864 vyučuje zeměpis, občanskou výchovu a mediální výchovu, při výuce využívá metody kritického myšlení, věnuje se programu Filozofie pro děti, třídní učitelka 9.A (as. Jana Čertíková) K2
3 - Pedagogický pracovník Černohorská Křížová Jitka Černohorská Křížová Jitka 220303844 třídní učitelka 1.A (as. Michaela Šafářová) K2
3 - Pedagogický pracovník Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla 267227532 třídní učitelka přípravné třídy PT2 (as. Ivana Bachorová, Petra Šollová) K1
3 - Pedagogický pracovník Domanská Kateřina Domanská Kateřina 220303863 třídní učitelka a as. 9.B K2
3 - Pedagogický pracovník Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie 220303867 vyučuje český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu na 2. stupni; věnuje se projektu Zkoumavé čtení - Dílna čtení, třídní učitelka 8.A K2
3 - Pedagogický pracovník Eričová Silvie Eričová Silvie 220303849 třídní učitelka 2.D K2
3 - Pedagogický pracovník Ferencová Monika Ferencová Monika 220303851 třídní učitelka 1.D (as. Lucie Soukupová) K2
3 - Pedagogický pracovník Fernandéz Juana María Fernandéz Juana María 267227550 rodilá mluvčí, vyučuje AJ, konverzaci v AJ a španělský jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra Försterová Věra 220303847 vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 4.A K2
3 - Pedagogický pracovník Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana 267227562 třídní učitelka 4.C K1
3 - Pedagogický pracovník Grabemann Šárka Grabemann Šárka 220303866 vyučuje německý jazyk, tělesnou výchovu a hudební výchovu K2
3 - Pedagogický pracovník Havránková Iva Havránková Iva 220303854 třídní učitelka 5.E (as. Michaela Slunéčková) K2
3 - Pedagogický pracovník Horáková Veronika Horáková Veronika 220303863 vyučuje přírodopis a anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Henton Lucie Henton Lucie 267227550, 220303853 vyučuje anglický a španělský jazyk K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Houštecká Pavla Houštecká Pavla 267227555 vyučuje anglický a německý jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Hrbková Jana Hrbková Jana 267227536 třídní učitelka 2.C K1
3 - Pedagogický pracovník Challová Mona Challová Mona 267227551 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Karešová Martina Karešová Martina 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, třídní učitelka M2 (as. Marie Šťástková), M3 K2
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka 267227536 vyučuje hudební výchovu a hru na flétnu, organizuje školní koncerty K1
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava 267227533 věnuje se metodám kritického myšlení, třídní učitelka 2.B (as. Andrea Němcová) K1
3 - Pedagogický pracovník Kujanová Klára Kujanová Klára 220303850 vyučuje metodou CLIL, využívá formativní hodnocení, je vedoucí vzdělávací skupiny zaměřené na čtenářskou gramotnost, třídní učitelka 3. A K2
3 - Pedagogický pracovník Lálová Tereza Lálová Tereza 220303847 je garantkou výuky metodou CLIL na 1.stupni, věnuje se projektovému vyučování a spolupráci se školami v zahraničí, třídní učitelka 5.A K2
3 - Pedagogický pracovník Lukášová Daniela Lukášová Daniela 267227534 využívá činnostní analyticko-syntetickou metodu, do výuky zařazuje metody RWCT, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 1.B (as. Jelena Baumová) K1
3 - Pedagogický pracovník Machačková Nicol Machačková Nicol 267227554 rodilá mluvčí, vyučuje konverzaci v anglickém jazyce K1
3 - Pedagogický pracovník Maleninská Leona Maleninská Leona 220303864 vyučuje český jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela Marečková Gabriela 220303860 vyučuje anglický jazyk, zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Martin Christopher Martin Christopher 220303850 rodilý mluvčí Aj K2
3 - Pedagogický pracovník Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda 267227534 na prvním stupni vyučuje kinestetickou metodou, na druhém stupni vyučuje výtvarnou výchovu, třídní učitelka 3.B (as. Alena Mondscheinová) K1
3 - Pedagogický pracovník Mikšátko Miroslav Mikšátko Miroslav 267227535 třídní učitel 3.C (as. Anita Trombalová) K1
1 - Vedení školy Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka 267227502 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K1, vyučuje německý jazyk a přírodopis, věnuje se environmentální výchově K1
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava Mourková Miroslava 220303860 třídní učitelka M1 (as. Zuzana Mitinová), M3 , zabývá se Montessori pedagogikou K2
3 - Pedagogický pracovník Mucala Miloš Mucala Miloš 267227558, 220303858 vyučuje chemii, věnuje se praktickým pokusům, třídní učitel 6.D (as. Kateryna Konovalova) K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav Navara Miroslav 220303866 vyučuje tělesnou výchovu na 1.stupni, věnuje se mentoringu učitelů tělesné výchovy K2
3 - Pedagogický pracovník Neumannová Michaela Neumannová Michaela 267227557 školní speciální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Nezvedová Hana Nezvedová Hana 220303853 vyučuje anglický jazyk, třídní učitelka 7.A (as. Ivana Hoffmannová) K2
3 - Pedagogický pracovník Nováková Zuzana Nováková Zuzana 267227561 školní psycholožka K1
3 - Pedagogický pracovník Ondrová Renáta Ondrová Renáta 267227537 věnuje se speciální pedagogice, zabývá se speciálně pedagogickou diagnostikou dítěte, třídní učitelka 2.E (as. Jana Čertíková) K1
3 - Pedagogický pracovník Palivcová Jana Palivcová Jana 267227867 vyučuje matematiku a fyziku K1
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra 267227536 třídní učitelka 4.B (as. Renáta Sýsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Pletichová Martina Pletichová Martina 267227558 třídní učitelka 7.D, vyučuje chemii, zajímá se o formativní přístup k výuce žáků K1
3 - Pedagogický pracovník Prášek Přemysl Prášek Přemysl 220303856 třídní učitel 6.A (as. Jana Pánková) K2
3 - Pedagogický pracovník Ptáčková Simona Ptáčková Simona 267227560, 220303863 vyučuje I, M, F, metodik ICT, spravuje webové stránky školy, třídní učitelka 7. C K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Rishko Mariana Rishko Mariana 220303848 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Rohanová Lucie Rohanová Lucie 267227533 věnuje se kritickému myšlení a Hejného matematice, třídní učitelka 3.E (as. Eva Rýpalová) K1
3 - Pedagogický pracovník Soucha Matěj Soucha Matěj 267227556 vyučuje tělesnou výchovu na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Sochor Zdeněk Sochor Zdeněk 267227551 vyučuje německý jazyk, občanskou a výtvarnou výchovu, třídní učitel 8.C K1
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina Srnová Martina 267227521 věnuje se přípravě dětí na plynulý přechod od volné hry k systematickému a cílenému učení, formou hromadné, skupinové a individuální výuky, třídní učitelka přípravné třídy PT1 (as. Martina Zemanová) K1
3 - Pedagogický pracovník Svitáková Hana Svitáková Hana 220303851 třídní učitelka 4.D (as.Veronika Štecová) K2
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír Šátava Jaromír 267227562 vyučuje fyziku a předmět Člověk a svět práce K1
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav 267227551 vyučuje český jazyk a občanskou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina 267227556 vyučuje tělesnou výchovu a předmět Člověk a svět práce, organizuje lyžařský výcvik a ŠvP pro 2. stupeň K1
3 - Pedagogický pracovník Tomanová Dominika Tomanová Dominika 220303848 projektové vyučování, RWCT, třídní učitelka 3.D (as. Eva Rýpalová) K2
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír Trunc Jaromír 267227554 vyučuje dějepis a anglický jazyk, věnuje se projektu Post Bellum K1
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta 220303854 vyučuje výtvarnou výchovu na 2.stupni, věnuje se také vlastní tvorbě a vystavuje, třídní učitelka 5.D (as. Jana Beránková) K2
1 - Vedení školy Valenta Lukáš Valenta Lukáš 220303853 (kabinet), 220 303 857 (kancelář) zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu K2, vyučuje tělesnou výchovu, matematiku a fyziku K2
3 - Pedagogický pracovník Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš 267227537 věnuje se metodám kritického myšlení, třídní učitel 5.C (as. Olga Jandová) K1
3 - Pedagogický pracovník Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela 267227552 vyučuje matematiku, věnuje se výchovnému poradenství, třídní učitelka 7.B K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš 267227554 vyučuje anglický jazyk a zeměpis, je garantem výuky metodou CLIL na 2.stupni, třídní učitel 6.B (as. Lenka Adornová) K1
3 - Pedagogický pracovník Výboch David Výboch David 267227558 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Zaleková Pavla Zaleková Pavla 220303849 speciální pedagog, školní metodička prevence, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, třídní učitelka 2.A (as. Kateřina Nyplová) K2
3 - Pedagogický pracovník Zikmundová Alena Zikmundová Alena 267227553 vyučuje přírodopis, třídní učitelka 6.C K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 267227599/21 K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová 267227530 vedoucí vychovatelka školní družiny K1 K1
5 - Školní družina Věra Herčíková Věra Herčíková 267227531 1. oddělení: 1. C K1
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová 267227522 2. oddělení: 1. B K1
5 - Školní družina Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová 267227527 3. oddělení: 2. B K1
5 - Školní družina Marcela Kordová Marcela Kordová 267227523 4. oddělení: 2. E K1
5 - Školní družina Lucie Bednárová Lucie Bednárová 267227535 5. oddělení: 3. C + 3. E K1
5 - Školní družina Barbora Švejdová Barbora Švejdová 267227525 6. oddělení: 2. C K1
5 - Školní družina Jana Fuchsová Jana Fuchsová 267227534 7. oddělení: 3. B + 3. C K1
5 - Školní družina Martina Srnová Martina Srnová 267227521 8. oddělení: Přípravné třídy K1
5 - Školní družina Ivana Bachorová Ivana Bachorová 267227599/36 9. oddělení: 4. B + 4. C K1
5 - Školní družina Helena Whelan Helena Whelan 220303852 1. oddělení: 3. A K2
5 - Školní družina Mariana Rishko Mariana Rishko 220303862 2. oddělení: 3. D K2
5 - Školní družina Eva Komzalová Eva Komzalová 220303845 3. oddělení: 1. D K2
5 - Školní družina Jana Kučerová Jana Kučerová 220303855 4. oddělení: 2. D, vedoucí vychovatelka školní družiny K2 K2
5 - Školní družina Monika Hořejší Monika Hořejší 220303844 5. oddělení: 1. A K2
5 - Školní družina Hana Benešová Hana Benešová 220303859 6. oddělení: 2. A K2
5 - Školní družina Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová 220303846 7. oddělení: Montessori M1 K2
5 - Školní družina Marie Šťástková Marie Šťástková 220303861 8. oddělení: Montessori M2 K2
5 - Školní družina Eva Rýpalová Eva Rýpalová 220 303 847 9. oddělení: 4.A + 4.D K2
6 - Školní klub -- -- -- provoz dočasně přerušen --
5 - Školní družina Hala pro rodiče Hala pro rodiče 267227599/33 K1
5 - Školní družina Hema Hema 267227599/28 K1
7 - Interkulturní pracovník Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa 773 116 372 Koordinátorka vzdělávání cizinců, věnuje se podpoře integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák K1 a K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství