Hledat v kontaktech školy

2023/24

Školní email je tvořen: jmeno.prijmenizavinackvetnak.cz

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení telefon Funkce Budova
1 - Vedení školy Kopečný Pavel Kopečný Pavel 267227500, 220303840 ředitel základní školy K1, K2
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina Bartošová Kateřina 267227501, 220303865 zástupkyně ředitele pro rozvoj pedagogického procesu, statutární zástupkyně, metodička prevence, vedoucí vzdělávací skupiny Formativní přístup, vyučuje český jazyk K1, K2
1 - Vedení školy Večeřová Jana Večeřová Jana 267227501 zástupkyně ředitele pro obsah vzdělávání, vyučuje přírodopis, koordinátorka ŠVP K1, K2
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše Vosková Libuše 267227512 referentka hospodářské správy K1
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta Pálová Markéta 267227511 sekretariát ředitele školy a hospodářka školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Malínská Pavlína Malínská Pavlína 220303857 hospodářka školy K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika Nagrantová Veronika 267227510 vedoucí školní jídelny K1
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina Vitišová Kateřina 220303843 zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav Vávra Václav 267227520 kustod hřiště K1
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan Nagrant Jan 267227522 školník školy K1 K1
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel Svoboda Daniel 605940087 školník školy K2 K2
3 - Pedagogický pracovník Bachorová Ivana Bachorová Ivana 267227532 třídní učitelka přípravné třídy PT2 (as. Petra Šollová) K1
3 - Pedagogický pracovník Bartoník Jiří Bartoník Jiří K2
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana Blažková Jana 267227550 vyučuje anglický jazyk a matematiku, třídní učitelka 9.C K1
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana Boberová Jana 267227531 věnuje se cvičení pro děti předškolního věku, třídní učitelka 5.E (as. Andrea Switatová) K1
3 - Pedagogický pracovník Bošinová Tereza Bošinová Tereza 267 227 561, 267 303 868 školní psycholožka K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Břečková Milena Břečková Milena 220303851 třídní učitelka 3.D (as. Michaela Vlasáková) K2
3 - Pedagogický pracovník Buchtová Marta Buchtová Marta 267227536 věnuje se metodám RWCT, třídní učitelka 2.F (as. Věra Pavelková) K1
3 - Pedagogický pracovník Cerón Rodriguez Patricia Jenny Cerón Rodriguez Patricia Jenny 267227550 rodilá mluvčí, vyučuje španělský a anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Černohorská Křížová Jitka Černohorská Křížová Jitka 220303849 věnuje se formativnímu přístupu a slovnímu hodnocení, třídní učitelka 3.A (as. Radka Juhásová) K2
3 - Pedagogický pracovník Dluhošová Adéla Dluhošová Adéla 267227561, 220303868 sociální pedagožka K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Doležalová Natálie Doležalová Natálie 267227551 vyučuje český jazyk na 2. stupni, třídní učitelka 6.B (as. Martina Floriánová) K1
3 - Pedagogický pracovník Domanská Kateřina Domanská Kateřina 220303855 třídní učitelka a as. 7.D K2
3 - Pedagogický pracovník Dvořáková Lucie Dvořáková Lucie 220303863 vyučuje český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu na 2. stupni, vedoucí vzdělávací skupiny RWCT s prvky čtenářské gramotnosti ve všech předmětech, třídní učitelka 6.A K2
3 - Pedagogický pracovník Eričová Silvie Eričová Silvie 220303848 třídní učitelka 1.A (as. Eva Šťovíčková) K2
3 - Pedagogický pracovník Ferencová Monika Ferencová Monika 220303849 třídní učitelka 1.D (as. Lucie Soukupová) K2
3 - Pedagogický pracovník Feňa Lukáš Feňa Lukáš vyučuje tělesnou výchovu
3 - Pedagogický pracovník Fialová Lenka Fialová Lenka 220303855 vyučuje český jazyk na 2. stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra Försterová Věra 220303847 vedoucí vzdělávací skupiny CLIL – 1.stupeň, vyučuje metodou CLIL na 1. stupni, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 4.A (as. Michaela Šafářová) K2
3 - Pedagogický pracovník Frýdlová Zuzana Frýdlová Zuzana 267227562 třídní učitelka 4.C (as. Martina Ouerghi) K1
3 - Pedagogický pracovník Gandžalová Tereza Gandžalová Tereza 267227532 třídní učitelka 3.C (as. Jana Fuchsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Garcia del Castillo Natalia Garcia del Castillo Natalia 267227550 rodilá mluvčí, vyučuje španělský a anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Grabemann Šárka Grabemann Šárka 220303864 vyučuje německý jazyk, tělesnou výchovu a hudební výchovu, věnuje se hře na kachony K2
3 - Pedagogický pracovník Hamada Ondřej Hamada Ondřej 220303866 vyučuje tělesnou výchovu
3 - Pedagogický pracovník Horáková Veronika Horáková Veronika 220303853 vyučuje přírodopis a anglický jazyk, věnuje se metodě CLIL, třídní učitelka 7.A (as. Antonie Litváková) K2
3 - Pedagogický pracovník Hrbková Jana Hrbková Jana 267227531 třídní učitelka 5.C (as. Ludmila Jelínková) K1
3 - Pedagogický pracovník Hrbek Radovan Hrbek Radovan 267227560 vyučuje informatiku K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Challová Mona Challová Mona 267227555 vyučuje anglický jazyk, třídní učitelka 7.C (as. Michaela Očásková) K1
3 - Pedagogický pracovník Jonášová (Braunová) Kateřina Jonášová (Braunová) Kateřina 220303851 vyučuje zeměpis a občanskou výchovu, při výuce využívá metody kritického myšlení, vedoucí vzdělávací skupiny Filozofie pro děti, třídní učitelka 7.E (as. Petra Uchytilová)) K2
3 - Pedagogický pracovník Kadeřábková Petra Kadeřábková Petra vyučuje anglický jazyk na 1. a 2. stupni
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka Kleprlíková Lenka 267227555 vyučuje hudební výchovu a hru na flétnu, organizuje školní koncerty K1
3 - Pedagogický pracovník Klusáčková Renáta Klusáčková Renáta 220303858 vyučuje matematiku, třídní učitelka 8.D K2
3 - Pedagogický pracovník Konovalová Kateryna Konovalová Kateryna 220303858 vyučuje anglický jazyk K2
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava Králíčková Miloslava 267227533 věnuje se metodám kritického myšlení, třídní učitelka 1.B (as. Andrea Němcová) K1
3 - Pedagogický pracovník Kůrková Blanka Kůrková Blanka 220303854 třídní učitelka 5.D (as. Veronika Mahdalová) K2
3 - Pedagogický pracovník Lálová Tereza Lálová Tereza 220303847 je garantkou výuky metodou CLIL na 1.stupni, věnuje se projektovému vyučování a spolupráci se školami v zahraničí, vedoucí vzdělávací skupiny Seberozvoj učitele ve vztahu ke konstruktivistické pedagogice, třídní učitelka 2.D (as. Martina Musílková) K2
3 - Pedagogický pracovník Lukášová Daniela Lukášová Daniela 267227534 využívá činnostní analyticko-syntetickou metodu, do výuky zařazuje metody RWCT, věnuje se projektovému vyučování, třídní učitelka 1.C (as. Jana Kašová) K1
3 - Pedagogický pracovník Machačková Nicol Machačková Nicol 267227554 rodilá mluvčí, zabývá se metodou CLIL na 2. stupni, vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela Marečková Gabriela 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, vedoucí vzdělávací skupiny Montessori, třídní učitelka M2, as. Jarmila Greplová K2
3 - Pedagogický pracovník Martin Christopher Martin Christopher 220303844 rodilý mluvčí Aj, vyučuje anglický jazyk, věnuje se metodě CLIL K2
3 - Pedagogický pracovník Martin Pavla Martin Pavla 267227558, 220303847 vyučuje anglický jazyk Jolly Phonics, třídní učitelka 7.B (as. Petra Janásová) K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Masáreová Naděžda Masáreová Naděžda 267227534 na prvním stupni vyučuje kinestetickou metodou, třídní učitelka 2.B (as. Alena Petlan Mondscheinová) K1
3 - Pedagogický pracovník Merta Dominik Merta Dominik vyučuje matematiku a fyziku na 2. stupni K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Mitinová Zuzana Mitinová Zuzana 220303860 třídní učitelka M3 K2
3 - Pedagogický pracovník Mošnová Evelína Mošnová Evelína 267227551 vyučuje český jazyk na 2. stupni K1
1 - Vedení školy Mikušiaková Lenka Mikušiaková Lenka 267227502 zástupkyně ředitele pro organizaci pedagogického procesu K1, vyučuje německý jazyk a přírodopis, koordinátor environmentální výchovy K1
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava Mourková Miroslava 220303860 zabývá se Montessori pedagogikou, třídní učitelka M1 (as. Marie Šťástková) K2
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav Navara Miroslav 220303866 vyučuje tělesnou výchovu na 1.stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Nguyen Nam Tien Nguyen Nam Tien 267 227 561, 267 303 868 školní psycholog K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Neumannová Michaela Neumannová Michaela 267227557 speciální pedagožka K1
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra Plechatá Vladimíra 267227532 třídní učitelka 4.B (as. Renáta Sýsová) K1
3 - Pedagogický pracovník Pletichová Martina Pletichová Martina 267227558, 220303867 metodička primární prevence, vyučuje chemii, zajímá se o formativní přístup k výuce žáků, třídní učitelka 9.D K1, K2
3 - Pedagogický pracovník Prášek Přemysl Prášek Přemysl 220303856 vyučuje zeměpis, dějepis, občanskou výchovu a člověk a svět práce, věnuje se projektu Post Bellum, koordinátor žákovského parlamentu, třídní učitel 8.A (as. Jana Pánková) K2
3 - Pedagogický pracovník Prokšová Alena Prokšová Alena 267227536 třídní učitelka 3.B (as. Jelena Baumová) K1
3 - Pedagogický pracovník Rishko Iryna Rishko Iryna 267227533 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Rishko Mariana Rishko Mariana 267227534 vyučuje anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Rohanová Lucie Rohanová Lucie 267227533 věnuje se kritickému myšlení a Hejného matematice, vedoucí vzdělávací skupiny Lesson Study, třídní učitelka 2.C (as. Hana Wiková) K1
3 - Pedagogický pracovník Řehořová Magda Řehořová Magda 220303855 vyučuje český jazyk na 2. stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Schaeferová Markéta Schaeferová Markéta 267227535 třídní učitelka 2.E (as. Jana Rezková) K1
3 - Pedagogický pracovník Soucha Matěj Soucha Matěj 267227556 vyučuje tělesnou výchovu na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Spáčil Prokop Spáčil Prokop 267227553 vyučuje matematiku a fyziku na 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina Srnová Martina 267227521 věnuje se přípravě dětí na plynulý přechod od volné hry k systematickému a cílenému učení formou hromadné, skupinové a individuální výuky, třídní učitelka přípravné třídy PT1 (as. Martina Zemanová) K1
3 - Pedagogický pracovník Svitáková Hana Svitáková Hana 220303844 třídní učitelka 4.D (as. Kateřina Míchalová) K2
3 - Pedagogický pracovník Synáková Jana Synáková Jana 267227537 třídní učitelka 4.E (as. Jana Čertíková) K1
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír Šátava Jaromír 267227562 vyučuje fyziku a předmět Člověk a svět práce K1
3 - Pedagogický pracovník Šilha Martin Šilha Martin vyučuje informatiku na 2. stupni K2
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav Šimek Jaroslav 267227551 vyučuje český jazyk a občanskou výchovu K1
3 - Pedagogický pracovník Štefanová Nikol Štefanová Nikol 267227555 vyučuje hudební výchovu na 1. a 2. stupni K1
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina Štrossová Jiřina 267227556 vyučuje tělesnou výchovu a předmět Člověk a svět práce, organizuje lyžařský výcvik K1
3 - Pedagogický pracovník Švejnar Jakub Švejnar Jakub 220303853 vyučuje matematiku a fyziku, třídní učitel 6.D (as. Aleš Bihári) K2
3 - Pedagogický pracovník Tománek Adam Tománek Adam 267227553 vyučuje výtvarnou výchovu, dějepis a občanskou výchovu, třídní učitel 6.C K1
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír Trunc Jaromír 267227554 vyučuje dějepis a anglický jazyk K1
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta Vágenknechtová Iveta 220303854 vyučuje výtvarnou výchovu na 2.stupni, věnuje se také vlastní tvorbě a vystavuje, třídní učitelka 5.A (as. Jana Beránková) K2
1 - Vedení školy Valenta Lukáš Valenta Lukáš 220 303 841 zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu K2, vedoucí vzdělávací skupiny Inovativní metody ve výuce tělesné výchovy, koordinátor žákovského parlamentu, vyučuje matematiku a informatiku K2
3 - Pedagogický pracovník Vallin Petra Vallin Petra vyučuje activities na 1. stupni metodou CLIL K2
3 - Pedagogický pracovník Vaněk Lukáš Vaněk Lukáš 267227537 věnuje se metodám kritického myšlení, prostředím Hejného matematiky a hodnotovému vzdělávání, třídní učitel 5.B (as. Olga Jandová) K1
3 - Pedagogický pracovník Vařeková Daniela Vařeková Daniela 267227535 třídní učitelka 1.E (as. Kristýna Hejtmánková) K1
3 - Pedagogický pracovník Vávrová Šveda Gabriela Vávrová Šveda Gabriela 267227552 vyučuje matematiku, věnuje se výchovnému a kariérovému poradenství, třídní učitelka 9.B K1
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš Večeřa Tomáš 267227554 vyučuje anglický jazyk a zeměpis, je garantem výuky metodou CLIL na 2.stupni, vedoucí vzdělávací skupiny CLIL 2. stupeň, třídní učitel 8.B (as. Lenka Adornová) K1
3 - Pedagogický pracovník Wildová Tereza Wildová Tereza 220303850 třídní učitelka 2.A (as. Michaela Slunečková) K2
3 - Pedagogický pracovník Whelan Helena Whelan Helena vyučuje anglický jazyk metodou Jolly Phonics K2
3 - Pedagogický pracovník Zaleková Pavla Zaleková Pavla 220303868 speciální pedagog K2
3 - Pedagogický pracovník Zbořil Mikuláš Zbořil Mikuláš 220303864 vyučuje matematiku, třídní učitel 9.A (as. Ivana Hoffmanová) K2
3 - Pedagogický pracovník Zikmundová Alena Zikmundová Alena 267227558 vyučuje přírodopis a zeměpis, třídní učitelka 8.C K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 Vrátnice - K1 267227599/21 K1
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Herčíková Věra Herčíková 267227599/35 1. oddělení: 2.C + 2.B K1
5 - Školní družina Věra Štokrová Věra Štokrová 773196493, 267227530 2. oddělení: 2.E + 2.B, vedoucí vychovatelka školní družiny K1 K1
5 - Školní družina Bohumila Hanzalová Bohumila Hanzalová 267227599/27 3. oddělení: 1.C K1
5 - Školní družina Marcela Kordová Marcela Kordová 267227599/36 4. oddělení: 2.F + 2.B K1
5 - Školní družina Monika Hořejší Monika Hořejší 267227535 5. oddělení: 1.E K1
5 - Školní družina Aleš Bihari Aleš Bihari 267227533 6. oddělení: 1.B K1
5 - Školní družina Jana Fuchsová Jana Fuchsová 267227599/36 7. oddělení: 3.B + 3.C K1
5 - Školní družina Martina Srnová Martina Srnová 267227521 8. oddělení: Přípravné třídy K1
5 - Školní družina Kristýna Hejtmánková Kristýna Hejtmánková 220303869 1. oddělení: 3.D K2
5 - Školní družina Kateřina Míchalová Kateřina Míchalová 220303859 2. oddělení: 3.A K2
5 - Školní družina Lucie Bednárová Lucie Bednárová 220303862 3. oddělení: 1.A K2
5 - Školní družina Kamila Bímová Kamila Bímová 220303852 4. oddělení: 1.D K2
5 - Školní družina Klára Budská Klára Budská 220303845 5. oddělení: 2.D K2
5 - Školní družina Hana Benešová Hana Benešová 770148555 6. oddělení: 2.A K2
5 - Školní družina Kateřina Bednářová Kateřina Bednářová 220303846 7. oddělení: Montessori M1 K2
5 - Školní družina Marie Šťástková Marie Šťástková 220303861 8. oddělení: Montessori M2 K2
6 - Školní klub Jana Čertíková Jana Čertíková 267227599/37 9. oddělení: školní klub K1
6 - Školní klub Jana Kučerová Jana Kučerová 770179555 9. oddělení: školní klub, vedoucí vychovatelka školní družiny K2 K2
7 - Interkulturní pracovník Anna Ignatěňa Anna Ignatěňa 773 116 372 koordinátorka vzdělávání cizinců, věnuje se podpoře integrace žáků s OMJ, vyučuje češtinu jako druhý jazyk K1, K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítězství