Kritické myšlení (RWCT)

Kritické myšlení (RWCT)

Metody RWCT vedou žáky k samostatnému uvažování a posilují jejich čtenářské dovednosti, a to s využitím již nabytých životních  zkušeností.

Žáci se učí kriticky myslet, uvažovat nad zadáními, formulovat své myšlenky, názory a volit si tak lépe cíle pro své další vzdělávání. Zdokonalují se v komunikaci s vrstevníky, v aktivním naslouchání a v toleranci k jiným názorům.

Pro využívání metod RWCT je nezbytné, aby žáci uměli pracovat s textem, naučili se o něm přemýšlet a rozumět mu. K tomu slouží např. např. myšlenková mapa, klíčová slova, volné psaní, řízené čtení s diskuzí, párové čtení, čtení s předvídáním nebo čtení v rolích.

 

ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je důležitou součástí vzdělávání. Pořádáme literární a recitační soutěže. 

Navštěvujeme autogramiády dětských knih.

Rozvoj čtenářství a kritického myšlení bývá také častým tématem Rodičovských kaváren, které pořádáme.

Jsme zapojeni do dvouletého projektu nastavení inspirujících čtenářských klubů Projekt pro pražské školy (srpen 2016 - červen 2018)

27.9.2016 odstartoval náš Čtenářský klub, ve kterém rádi čteme a do kterého si zveme zajímavé osobnosti.