Rozvoj kritického myšlení

ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je důležitou součástí vzdělávání. Pořádáme literární a recitační soutěže. 

Navštěvujeme autogramiády dětských knih.

Rozvoj čtenářství a kritického myšlení bývá také častým tématem Rodičovských kaváren, které pořádáme.

Jsme zapojeni do dvouletého projektu nastavení inspirujících čtenářských klubů Projekt pro pražské školy (srpen 2016 - červen 2018)

27.9.2016 odstartoval náš Čtenářský klub, ve kterém rádi čteme a do kterého si zveme zajímavé osobnosti.