Provoz a řád klubu

Provoz a řád klubu

Školní klub využívá pro svou činnost učebnu v 1. patře pavilonu J. - budova K1

Žáci z 5. a 6. ročníku z budovy K2 mohou po uhrazení platby a vyplnění zápisního listu navštěvovat školní klub na K1.

Vychovatelka Marie Šťástková
Email marie.stastkova@kvetnak.cz
Telefon 267 227 599/36

 

Provozní doba ŠK
 

Pondělí 11:35 - 15:35 hod.
Úterý 11:35 - 15:35 hod.
Středa 12:30 - 15:30 hod.
Čtvrtek 11:35 - 15:00 hod.
Pátek 12:30 - 14:00 hod.Oddělení ŠK

  • Oddělení ŠK se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.
  • Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠK je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (zápisní lístek).
  • Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky.
  • O zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
  • Žáci docházejí do školního klubu samostatně po skončení vyučování a nahlásí se vychovatelce.
  • Za žáka, který byl ve škole a do školního klubu se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
  • Ze školního klubu odcházejí žáci samostatně v době uvedené na zápisním lístku.