ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ KLUB

Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. 
Činnost školního klubu je určena přednostně žákům druhého stupně základní školy. 

Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. 
Činnost školního klubu je určena přednostně žákům druhého stupně základní školy. 

K1 vychovatelka: Jana Čertíková, provoz denně do 16.00 hodiny

K2 vychovatelka: Jana Kučerová, provoz denně do 16.00 hodiny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

  1. Provoz školního klubu probíhá denně od skončení vyučování do 16.00 hodiny. Využívat jej může také žák v době polední přestávky.
  2. Školní klub má své samostatné prostory v budově školy. V případě sportovních, kulturních nebo zábavných akcí probíhá činnost ŠK mimo areál školy.
  3. ŠK je určen pro žáky od 4. ročníků, kteří se přihlásí k pravidelné docházce.
  4. Žák je do ŠK přihlášen na základě vyplněné přihlášky do ŠK.
  5. Platba za pobyt žáka ve ŠK se provádí pololetně na účet školy. Žáka, který navštěvuje ŠK pouze v době polední přestávky před odpoledním vyučováním, se platba netýká.
  6. Žák je povinen respektovat pokyny vychovatelky a chovat se v souladu s bezpečnostními předpisy ZŠ, v opačném případě může být z docházky ŠK vyloučen.
  7. ŠK nabízí žákům zázemí s výběrem volnočasových aktivit dle volby a potřeby každého žáka.
  8. Příchod žáka do ŠK je individuální, závisí na době skončení vyučování, případně zájmové činnosti.
  9. Příchod do ŠK i odchod ze ŠK je žák povinen nahlásit přítomné vychovatelce.
  10. O době pobytu žáka ve ŠK vede vychovatelka písemnou dokumentaci.