Otevřené partnerství

Otevřené partnerství

Otevřené partnerství ve vzdělávání vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek, ve vytváření partnerských vztahů s rodiči a otevření se veřejnosti i institucím, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Již od roku 2012 pořádáme "Kavárny pro rodiče". První se konala 11.10.2012 a měla téma: Děti ONLINE. Rodiče byli informováni o kyberprostou. Kavárny jsou příležitostí ke vzájemnému setkávání rodičů i učitelů. Snažíme se vybírat témata, která jsou právě aktuální nebo dlouhodobě zajímavá a zveme si zkušené lektory. Se širší veřejností a institucemi spolupracujeme na projektech, které se podílejí na rozvoji naší školy. Více o podaných projektech, projektech realizovaných naší školou a partnerství naší školy v projektech si můžete přečíst na stránce věnované projektům.

Spolupracujeme s Mensou ČR.
Nebojíme se soutěžit a rádi sportujeme.