Systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky

Systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky

Partneři projektu

 

Projekt: ZKOUMAVÉ ČTENÍ

Systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ/na víceletém gymnáziu v ČR

Název projektu:            Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ/na víceletém gymnáziu v ČR

Registrační číslo:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346

Období realizace:         1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

Ve spolupráci a pod metodickým vedením Nové školy, o. p. s., a spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem, je naší snahou rozvíjet individuální čtenářství i pisatelství každého žáka. V rámci dvou školních roků se v naší škole pokusíme o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství na 2. stupni ZŠ/víceletém gymnáziu. Ve škole od září 2020 zavedeme oborové čtení, které budou zapojení učitelé zařazovat jednou za týden, a pravidelné každotýdenní dílny čtení. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Doufáme, že se nám podaří podpořit dětské čtenáře a zároveň inspirovat učitele k tomu, že pracovat s různorodými texty a rozvíjet dětské čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají minimální hodinovou dotaci.

Podrobnosti o projektu můžete sledovat na www.ctenarskekluby.cz a facebooku Školní čtenářské kluby.

Projekt nám dává příležitost ke spolupráci s následujícími školami:

ZŠ a MŠ Píšť

ZŠ Boženy Němcové, Opava

ZŠ Chrast

ZŠ Prosetín

ZŠ U Soudu, Liberec

ZŠ Skálova, Turnov

ZŠ Jižní Předměstí, Rokycany

ZŠ Dobřany

Lauderovy školy při ŽOP

ZŠ Květnového vítězství, Praha 11


Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.