Multikulturní výchova na Květňáku (OP PPR)

Multikulturní výchova na Květňáku (OP PPR)

Partneři projektu

 

Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Název projektu:               Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Registrační číslo:              CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000322

Datum realizace:             1. 9. 2017 až 31. 7. 2019

 

Cílem projektu je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na naší škole, která bude realizována prostřednictvím aktivit:

 

1)      Vzdělávání odborných a pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s OMJ, výuce češtiny pro cizince, možnostech a metodách multikulturní výchovy, proběhnou inspirativní setkání a hospitace na jiných školách.

2)      Inovace vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy na ZŠ Květnového vítězství na základě všech získaných poznatků i praxe na škole.

3)      Pilotní implementace aktivit do výuky žáků s OMJ – přímápodpora žáků s OMJ, jejich rodičů či pedagogů na škole prostřednictvímodborného garanta a koordinátora, učitele češtiny pro žáky s OMJ a interkulturních pracovníků.

4)      Pilotní implementace volnočasových a neformálních aktivit pro žáky s OMJ např. v rámci Školního klubu, aktivity klubu MOSTY, adaptační kurzy či kariérové poradenství pro žáky s OMJ.