Projekt: Podpora integrace žáků s OMJ

Projekt: Podpora integrace žáků s OMJ

Název projektu:                Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák

Registrační číslo:             CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001386

Datum realizace:             1. 7. 2019 až 31. 12. 2021

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření prostředí pro efektivní integraci žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do hlavního vzdělávacího proudu. Popora je cílena na pedagogy školy a žáky a jejich rodiče.

 

Aktivity projektu:

 • Žáci budou podpořeni působením dvojjazyčných asistentů a dále prostřednictvím kurzů Češtiny jako druhého jazyka během prázdnin a v běžné výuce. Díky tomu bude lépe dosahováno překonávání jazykové bariéry, která žáky s OMJ brzdí napříč předměty.
 • Pedagogové budou rozvíjeni v oblasti projektové výuky se zaměřením na multikulturní výchovu za účasti externího odborníka a kurzy DVPP zaměřenými na výuku ČDJ a získání kvalifikace DA/IP.
 • Projekt cílí také na rozvoj spolupráce s rodiči formou komunitně osvětových a odborně tematických setkání v oblasti komunitních aktivit školy.

 

Aktivity projektu v konečném důsledku přispějí k tvorbě proinkluzivního prostředí nezbytného pro začlenění žáků s OMJ do vzdělávání.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Odborně zaměřené tematické setkání 2.12.2021: Podpora dětí a žáků s OMJ

Vážené, vážení,

srdečně Vás zveme na společné setkání, které pořádáme ve spolupráci s InBáze z.s.

Spolupráce s NNO, interkulturní práce a podpora žáků s OMJ.

 

Kdy: 2.12.2021,  16.00 – 18.00

Kde: ZŠ Květnového vítězství 1554, K1

Lektorky: Natallia Allen, Ing. Anna Ignatěňa

Cílem setkání je sdílení zkušeností s interkulturní prací, prezentace aktivit projektu, interkulturní práce jako mediační nastroj a dobré praxe

 

Program a témata setkání: 

 • Předpoklady pro efektivní začleňování žáků s OMJ
 • Role interkulturní pracovníka ve škole
 • Dobrá praxe interkulturní práce na školách a NNO
 • Doplňkové a volnočasové aktivity pro žáky s OMJ na školách a NNO 

 

Registrace: anna.ignatena@kvetnak.cz

 

 

Odborně zaměřené tematické setkání 20.12.2021: Podpora dětí a žáků s OMJ - PPP

Vážení a milí rodiče,

zveme Vás na tematické setkání na téma Podpory dětí a žáků s OMJ Pedagogicko-psychologickými poradnami, které pořádáme ve spolupráci s lektory META a InBáze pro rodiče žáků cizinců nebo s odlišným mateřským jazykem.

 

Stručně o obsahu setkání:

 • Funkce PPP ve vzdělávacím systému
 • Vyšetření, komunikace se školou, nastavení podpůrných opatření ve výuce
 • Jak se objednat do PPP
 • Úpravy podmínek přijímacího řízení

 

Kdy: 20.12.2021,  16.00 – 18.00

Kde: ZŠ Květnového vítězství 1554, K1

Lektorka: Pracovnice PPP  Mgr. Darja Kovářová

 

Pokud byste potřebovali, můžeme zařídit tlumočení do anglického, ruského, vietnamského nebo čínského jazyka.

 

Registrace na toto setkání je nutná. Kontakt anna.ignatena@kvetnak.cz