Hledáme nové cesty

Projekt z operačního programu Praha - pól růstu ČR

Od 1. listopadu 2018 pracujeme na projektu Hledáme nové cesty 

Naše škola úspěšně využila výzvy MHMP (OP Praha - pól růstu ČR), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Realizace projektu „Hledáme nové cesty“ (CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000862) probíhá od 1. listopadu 2018 a bude ukončena ke dni 31. července 2020. Celkově naše škola může vyčerpat 340 114 Kč dotační podpory. 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • 3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (3 třídy)
  • 4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (10 pedagogů)
  • 5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
  • 5.2.1 Komunitně osvětové setkávání 2 hodinové

 

prezentace