Pražský čtenářský klub na Květňáku

  

… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům...

Centra kolegiální podpory jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnili svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad klíčovými tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami.

více také ke stažení dole: Čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory - leták

Pražské čtenářské kluby

27.9.2016 odstartoval Čtenářský klub

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak, aby přispívaly                 k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u českých dětí 1. stupně, ale i jejich spolužáků z řad dětí           s odlišným mateřským jazykem. Svou roli tedy bude hrát i rozvoj českého jazyka.

Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě, že děti nemají kladný vztah k technice čtení.

Mgr. Eliška Blahovcová, Mgr. Táňa Trčková a Veronika Gaierová