Projekty realizované naší školou a partnerství v projektech:

Projekty realizované naší školou a partnerství v projektech:

Projekty 2017-2019 

Název projektu CZ: Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a
mobilní tabletové učebny Schulhoffova
Název projektu EN: Creation of two multifunctional IT classrooms and mobil
tablet classroom Schulhoffova
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000540
Anotace projektu:
Projekt řeší problém nedostatečné ICT infrastruktury vzhledem ke stávajícím i nově vznikajícím
potřebám školy. Cílem projektu je rozvoj cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti, matematických a
finančních kompetencí žáků. Dojde k vybudování dvou víceúčelových IT učeben, zřízení mobilní
tabletové učebny, zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoj související IT infrastruktury v novém
areálu školy Schulhoffova.