Projekt Škola pro všechny

(únor 2017 - únor 2019)

Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, školní asistenti, workshopy pro rodiče 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů  a vzdělávací akce pro rodičea širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání.

31.5.2017  Kavárna pro rodiče na téma: "DĚTI ONLINE aneb Bezpečnost a soukromí na internetu"

14.6.2017 Přednáška na téma: "Inkluze"

Na naší škole přednášel pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga na téma inkluze ve vzdělávání. PhDr. Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky PedF UK s námi hovořil na téma pozitivních a negativních faktorů inkluze; o tom, kdo je koordinátor inkluze na školách
a více o jeho roli. 

Mgr. Gábina Vávrová, Hana Ihnatsenia