Stránka Environmentální výchovy

Stránka Environmentální výchovy

Hlavním cílem environmentální výchovy je vést žáky k odpovědnému environmentálnímu chování, tj. k takovému chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí.

Environmentální výchova jako průřezové téma prostupuje předměty Člověk a společnost, Přírodopis, Zeměpis, Chemie a Fyzika.

Součástí environmentální výchovy na naší škole jsou interaktivní programy zaměřené např. na třídění odpadu a jeho recyklaci, hospodaření s vodou, pozorování zaměřená na přírodu v okolí školy a sběrové aktivity.

 

Aktuality

2. 5. - 6. 5. 2022 proběhne na obou budovách akce „Zachraň strom“.

Jedná se o  jarní sběr papíru.   

Sbíráme papír, noviny, časopisy, svázané nebo v krabicích. NESBÍRÁME PAPÍROVÉ KARTONY.

 

Pro urychlení je dobré mít papír zvážený, ale váha je k dispozici a pomocníci z řad druhostupňových siláků budou připraveni. 

 

K1 – 7.30 – 7.55  parkoviště mezi pavilony B a A

K2 – 7.30 – 7.55  boční vjezd pojezdovou bránou do areálu školy vlevo od hlavního vchodu, žluté šipky na chodníku směr fotbalové hřiště – u plotu budou umístěny palety na papír

 

Při posledním sběru jsme shromáždili téměř 8 tun papíru a získali tak finance pro akce pořádané naším žákovským parlamentem, jako jsou sportovní soutěže, kuchařská a výtvarná soutěž, šachový turnaj, soutěž 5 x 5 a další (medaile, poháry, věcné ceny).

 

Těšíme se na sběrače, na budově K1 Lenka Mikušiaková, na budově K2 Katka Domanská. 

OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZA ROK 2020

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní, jehož součástí je také zpětný odběr baterií.

V roce 2020 jsme jich odevzdali k recyklaci 100 kg.

Mgr. Lenka Mikušiaková

 

Sběrové akce

Sbíráme papír, víčka, kaštany, citronovou a pomerančovou kůru. 

.....9.4.2019....

 

Naše zvíře k adopci? Levhart obláčkový

 

Ekoprogramy pro děti

 

Koloběžkování

 

Naše školní atria