Aktuality

Dopis starosty Prahy 11 - cs, ru, uk, vi

 

Překlad dopisu starosty také do ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny.


Dobrý den, vážení rodiče,

řada vašich dotazů směřuje k tomu, jakým způsobem budeme řešit platby za školy v přírodě, školní družinu, obědy a kroužky pořádané školou:

 • K placení obědů se již objevila informace na webu školy - v podstatě uvádí, abyste trvalé příkazy nerušili, vše vám bude na konci školního roku vyúčtováno.
 • Platba za kroužky pořádané školou bude po zahájení výuky a po výpočtu poměrné částky za neuskutečněné lekce vrácena na váš účet.
 • Platba za školní družinu bude po zahájení činnosti školní družiny vrácena ve výši násobku měsíčního poplatku a počtu celých měsíců, kdy ŠD nebyla v provozu.
 • Nejsložitější je zatím situace s platbou za školy v přírodě. Jednáme  s dodavateli a organizátory výjezdů, další informace budeme v příštím týdnu posílat přes třídní učitele.

Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy

Informace k zápisu do 1. tříd 

Vzhledem k současné situaci a v souladu s doporučením MŠMT se zápisy do 1. tříd uskuteční bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Zápisy proběhnou v době od 1. 4. do 5. 4. 2020.

Jak postupovat:

1. Vyplňte elektronickou přihlášku zde>> Elektronická přihláška

2. Doručte do školy vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný Osobní list žáka k zápisu jedním z těchto způsobů:

 • vhozením do schránky školy na budově K1 – Květnového vítězství 1554,
 • poštou na adresu Květnového vítězství 1554, Praha 4, 149 00,
 • datovou schránkou tm5ux9f,
 • emailem s elektronickým podpisem na adresu petra.haladova@kvetnak.cz.

Žádost rodičů o přijetí a Osobní list žáka najdou zájemci na webu školy https://www.kvetnak.cz/cz/ke-stazeni ve formátu PDF i DOC nebo si mohou vyzvednout formuláře na vrátnici budovy K1 Po-Pá od 8 do 15 hodin.

Součástí přihlášky musí být tyto přílohy:

 • kopie rodného listu (nemusí být úředně ověřená),
 • kopie dokladu o trvalém pobytu zákonného zástupce – např.OP (nemusí být úředně ověřená),
 • kopie dokladu o druhu a místě pobytu u cizinců (nemusí být úředně ověřená).

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, doručí do školy stejným způsobem také Žádost o odklad spolu s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (např. praktický lékař pro děti a dorost).

Žádosti o zařazení dětí do přípravné třídy bude škola přijímat od 1. 5. do 10. 5. 2020.

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku zveřejní škola na webových stránkách 30. 4. 2020.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno 16. 5. 2020.

Zařazení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno před schůzkou s rodiči prvňáků 11. 6. 2020.

více info zde>>

Dobrý den,

z důvodu nařízení vlády jsou naše služby do odvolání uzavřené. Hledáme ale možnosti, jak být i nadále s dětmi a mladými lidmi v kontaktu a být tak pro ně podporou v této nelehké době. Třeba to může být zajímavé i pro vaše žáky, proto zasílám informace s tím, jak nás mohou kontaktovat.

Rozhodli jsme se nabízet alespoň telefonickou a online podporu pro mladé lidi z Jižního Města.

Pro tyto účely jsme stanovili jednotné časy poskytování této služby:

 Klub Jižní pól (11 - 20 let)

PO - ČT 12.00 - 17.00

Facebook: Pól Jižák Proxima - profil 

Instagram: jiznipol

tel.: Kristýna Šebelová 775883982, Jan Chmúra 777471802, Eva Kašáková - 775 637 050

 

Terénní program (11 - 26 let)

PO - ČT 12.00 - 17.00

Facebook: Pól Jižák Proxima - profil 

Instagram: terenjizak

tel.: Martina Burianková 775060042, Vojtěch Bor 774610093​, Lukáš Šulc 775060041

 

Klidné dny  

Mgr. Kristýna Šebelová

sociální pracovnice

Klub Jižní pól Praha 11

 Proxima Sociale o.p.s.

Tel.: 775 883 982 

sebelova@proximasociale.cz

www.proximasociale.cz

 

Školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková nabízí odbornou psychologickou pomoc pro žáky, rodiče a pedagogy.

Kontakt může být uskutečněn elektronickou formou (email, chat, whatsapp, videohovor, skype).

V naléhavých případech i osobní konzultací. Může také zprostředkovat další odbornou pomoc v zátěžových situacích.

Kontakt: email: Zuzana.Novakova@kvetnak.cz,

              mob.č.: +420 604 975 097

Aktuální rozvrh: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

Pondělí - Český jazyk, Úterý - Matematika, Středa - Člověk a jeho svět, Čtvrtek - Český jazyk, Pátek - Matematika 

Vysílání - Přehled dílů: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

  

ŠKOLA DOMA

Stránka ČT - Nenudím se doma.

https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

Česká televize spustí vyučování prostřednictvím obrazovky v pondělí 16. března.

Pořadem UčíTelka reaguje na zavření škol.

odkaz na článek zde>>

Další inspiraci pro výuku doma najdete najdete také na našich stránkách

Zajímavé odkazy pro výuku 

Správce webu Simona Ptáčková

 

Na základě dotazů od rodičů ohledně úplaty za stravné posíláme tuto hromadnou informaci:

 

Měsíční platby za stravné je možné i nadále posílat, tak jak ji máte nastavenou ve svých trvalých příkazech.

Platba bude na Vašich stravovacích účtech ponechána, tak jako když jsou Vaše děti například nemocné.

S tou výjimkou, že obědy máte odhlášeny školní jídelnou automaticky po dobu uzavření školy.

Pokud ještě některý ze strávníků platí přes služby České pošty, tak samozřejmě platbu nikam nenosí.  

Nutné je si ale pohlídat zůstatek na stravném po návratu do školy / ke stravování.

Přeplatky, které tímto vzniknou, Vám budou vráceny na konci školního roku po účetní uzávěrce na Vámi zadané číslo účtu do školní jídelny. 

Děkujeme.

 Veronika Nagrantová, vedoucí školní jídelny

 

Vše o výuce po dobu uzavření školy najdou žáci a rodiče v aplikaci Bakaláři.

Plnohodnotné zobrazení poskytuje PC, aplikace v mobilních telefonech slouží jen k rychlému zobrazení základních informací.

(V současné situaci by mohlo docházet k dočasnému "přetížení" webové aplikace Bakaláři. Prosíme o trpělivost.)

 

 

Kalendář školy

 

Projekty a partnerství v projektech

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství