Aktuality

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlášeno z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno na dny 18.11. a 22.12. 2022.

Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy

Vážení rodiče, prostřednictvím školy můžete žádat o prominutí úhrady stravného nebo družiny, o finanční příspěvek z fondu solidarity na zachování sociální koheze (jinými slovy vyrovnání podmínek žáků) uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou. (stravné, družiny a klub, školy v přírodě, třídní výlety a akce).

Žadatelem o podporu je osoba, která splňuje kritéria daná usnesením ZHMP v rámci navržených opatření (občan s trvalým pobytem v HMP)

Škola bude žádosti (tiskopis v odkaze níže) přijímat v kancelářích hospodářek školy na obou budovách. Žádost je potřeba doručit osobně do čtvrtka 29. září 2022 (podpora od října) a dále pak do 29.října (podpora od listopadu). Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti bude rodičům zasláno přes Komens Bakaláři.

Tiskopis žádosti a podrobné informace zde

 

 

Kalendář školy

 

 

Virtuální prohlídka školy

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství

Projekty a partnerství v projektech