Aktuality

23.6. se na ZŠ Květňák konaly obhajoby absolventských prací.

Žáci devátých ročníků v nich prezentovali zajímavá témata, součástí mnohých byl vlastní výzkum či dotazníkové šetření.

Někteří absolventskou práci zvládli kompletně v anglickém jazyce a to na špičkové úrovni maturanta střední školy.

Diváci z osmých tříd a učitelé děkují za inspirativní odpoledne a přejí deváťákům hodně úspěchů v dalším životě a studiu.

Foto jedné ze skupin:

 

 

 

Kalendář školy

 

 

Virtuální prohlídka školy

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství

Projekty a partnerství v projektech