Zahradní slavnost Tričkování prvňáků

25.9.2018  Zahradní slavnost s tričkováním prvňáčků

Tradiční akce školy, hlavní organizátoři: Mgr. Eliška Blahovcová, Mgr. Petr Plášilová, DRUŽINA

PRVŇÁK 2018

Deváťáci přivítali naše nejmladší "Květňáčky" a pomohli jim do triček "PRVŇÁK 2018". Taneční vystoupení, opékání buřtů a příjemná atmosféra provázela tento tradiční zářijový den.

Program

16:00 h – zahájení ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, moderování  –  Mgr. Petra Plášilová

16:05 h  Vystoupení Of Dance 

16:10 h – Tričkování prvňáků 1.A, 1.D + foto u tabla – Věra Försterová, Mgr. Zuzana Karešová

                                         1.A a 1.D tričkovala třída 9.B paní učitelky Štěpánové

16:30 h – Sbor Kvítek – Lenka Kleprlíková

16:35 h – Tričkování prvňáků 1.B, 1.C + foto u tabla – Mgr. Daniela Lukášová, Mgr. Eliška Blahovcová

                                         1.B a 1.C tričkovala třída 9.A paní učitelky Blažkové

16:55 h  Vystoupení tanečního páru kategorie Žáci v akrobatickém rokenrolu Lukáše Duba a Michaely Bartoňové a dívčí dětské formace Alfíčata.

17:00 h – Tričkování prvňáků tříd Montessori + foto u tabla – Miroslava Mourková, Martina Karešová

                                          –  předávání triček žáky z 9.B – Mgr. Pavla Štěpánová

17:10 h – zapálení ohně – Mgr. Pavel Kopečný

17:10h  – Tanec s kapelou NANOVO

18:00h  – zakončení

20.9.2017 Zahradní slavnost s tričkováním prvňáčků

Deváté ročníky přivítaly nejmladší "Květňáčky". Opékaly se buřty, tančilo se, řádilo se, soutěžilo se. Děkujeme za příjemné odpoledne.

7.9.2016  Zahradní slavnost s tričkováním prvňáčků

Tradiční akce školy, hlavní organizátoři: Mgr. Eliška Blahovcová, Mgr. Petr Plášilová, DRUŽINA

16:00 h – zahájení 
16:10 h - Slavnostní nástup prvňáků 
              předávání triček žáky 9. tříd 
16:30 h – zapálení ohně 
16:30h -  hudba, tanec (prvňáčci + deváťáci a ostatní)  
18:00 h - zakončení

Oblečení – trika "Květňák"

TĚŠÍME SE NA VÁS

Prvňáčci, už jste naši. Přišli se na vás podívat nejen současní, ale i bývalí učitelé a žáci.
Tanec, vláček, taneční hra OBLUDA - podle pravidel muzikantů jste nás měli hodně strašit, 
ale byli jste u toho tak milí, že jsme se vůbec nebáli. A vy sami vypadáte úplně nebojácní.
Tak ať se vám ve velké škole hodně daří.

Těšíme se na další setkání na Květňáku!

   

 

Zahradní slavnost Čarodějnic

30.4.2019 Čarodějnice

Tradiční akce školy spojená s tancem, soutěžemi, občerstvením a opečenými buřty.

Zveme všechny malé i velké čarodějnice. 

Kdy? V úterý 30. 4. 2019 od 16:00 do 18:00 hod.

Kde? Travnatá plocha u haly

Program: 

živá hudba

přehlídka čarodějných masek

taneční vystoupení

občerstvení

soutěže

                                                                                            

25.4.2018 Čarodějnice

Letošní čarodějné odpoledne se opravdu vydařilo. Nenechali jsme se odradit zamračenou oblohou, a i přes to, že spadlo pár kapek vlahého deště, zapálili jsme oheň, opékali buřty, shlédli jsme taneční vystoupení na travnaté ploše vedle sportovní haly, zatancovali si, zúčastnili se soutěží a mohli se ukrývat před kouzelnou hůlkou mocného čaroděje Páti ..        

24.5.2016  Zahradní slavnost místo Čarodějnic

Čarodějnice upálili jiní, nám to počasí nedovolilo. Ale těšíme se na shledanou na Zahradní slavnosti:

hlavní organizátořiŠKOLNÍ DRUŽINA, Mgr. Eliška Blahovcová a Mgr. Petra Plášilová

Celým programem provází - Mgr. Petra Plášilová, třídní učitelka 5.B

16:00 – zahájení - pan ředitel
16:05 - vystoupení  - aerobik - pod vedením paní učitelky Míly Králíčkové, třídní učitelky 2.B
16:15 
hudbatanec 
16:30 – zapálení ohně 
16:40 – vystoupení – Jazz dance – pod vedením Hany MaryškovéDance company
18:00 - zakončení

Průběžně – soutěže - školní družina (hod na cíl, tetování, prolézání pavučinou, hod kostí)   

Věřili byste, že ani tentokrát nám počasí nepřálo? Ale je to asi spravedlivé, protože 
sluníčko jsme měli mnohokrát, někdy dokonce zcela protekčně mezi deštivými dny.

Přesun do jídelny (díky obětavým paním kuchařkám) nic neubral na pohodové atmosféře.
Tančilo se jak o závod, vystoupení aerobiku mělo bouřlivý potklesk, občerstvení byla hojnost - 
(NE)ZAHRADNÍ SLAVNOST se hodně vydařila.

PODĚKOVÁNÍ patří všem, kdo se na přípravách a průběhu podíleli, 
i těm, co přišli, dobrou náladu měli s sebou a neodložili ji, ani když místo na zahradě byli v jídelně.

A s příštími tradičními akcemi se snad opět trefíme do pěkného počasí.