Informace pro rodiče žáků první třídy

Pomůcky, které zajišťuje škola:

 • pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (ČaSP) :

Barvy vodové, barevné papíry A4, štětec kulatý, štětec plochý, lepicí tyčinka, modelína 10 barev, náčrtník A4 - 20 listů, pastelky voskové, trojboké - 12 barev, ubrus na výtvarnou výchovu

 •        úkolníček

 

Prosíme doplnit: kelímek, zástěrka či staré tričko, hadřík, desky na sešity

Věci na výtvarnou výchovu si děti budou ukládat podle pokynů TU - bude upřesněno na schůzce třídy 2. 9. 2021.

 

Pomůcky, které zajišťuje rodič:

 • penál: 2 ořezané tužky č. 2, guma, pastelky (nejlépe silnější trojhranné), nůžky s kulatou

       špičkou, ořezávátko, později pero (doporučujeme Tornádo), malé pravítko

 • přezutí: doporučujeme sandály či bačkory s pevnou patou
 • tělesná výchova: kraťasy, tričko, cvičky (sálová obuv), tepláky (vše podepsané uložit do plátěného pytle)
 • další pomůcky: svačinová krabička a láhev na pití, papírové utěrky, krabička papírových kapesníků.

 

Obaly na sešity a učebnice si děti pořídí postupně.

 

Prosíme VŠE PODEPSAT.

 

Případné další požadavky sdělí třídní učitelky na schůzce 2. 9. 2021 od 18:00.

 

 

Vyučování v 1. týdnu:

 

 • středa 1. 9. - slavnostní přivítání  - zahájení v 8:00 hod. před budovou K1: třídy 1. B, 1. C

                                                                        - zahájení v 8:30 hod. před budovou K2: třídy 1. A, 1. D, M 3

Poté děti odchází do tříd se svými třídními učitelkami

V 8:45 – odchod domů (s rodiči) nebo do školní družiny

 

 • čtvrtek 2. 9. -  vyučování  do 9:40

Žáci budou po zkráceném vyučování předáni do školní družiny, nebo odchází s rodiči domů.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 si žáci budou nosit aktovku, přezutí, penál, desky na sešity, svačinu, pití a postupně obdržené pracovní sešity. Prosíme obalit všechny učebnice a sešity.

 

 • pátek  3. 9. - vyučování  do 10:35

Žáci budou po zkráceném vyučování předáni do školní družiny, nebo odchází s rodiči domů.

 

 • Od pondělí  6. 9. - vyučování podle rozvrhu včetně půlených hodin.

 

Třídní schůzky se budou konat 2. 9. 2021 od 18:00 na obou budovách.

Na třídní schůzce budeme vybírat příspěvek 180 Kč na tričko a příspěvek do třídního fondu. 

                                                                                                  

Schůze KPŠ pro zástupce třídy proběhne 2. 9. 2021 od 19:00 ve sborovně budovy K1.

 

Různé:

 • pravidla pro uvolňování a omlouvání žáka z výuky jsou stanovena ve školním řádu a rodiče s nimi budou seznámeni na 1. třídní schůzce
 • pokud má dítě nějaké zdravotní potíže, informujte prosím třídní učitelku
 • v případě úlev v TV je potřeba doložit potvrzení od lékaře
 • Průkaz ISIC školák: pro zájemce v září  zajistí škola, cena 250Kč, možno využít místo čipu na obědy + slevy na sportovní a kulturní aktivity (více info www.isic.cz)

 

 

Stravování ve školní jídelně

                   

 • Přihláška ke stravování bude k dispozici na schůzce 14. 6. nebo je ke stažení na webových stránkách školy.
 • Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte do 7. 2021 osobně v nadepsané obálce + 55,- Kč v hotovosti za čip na vrátnici školy popřípadě do schránky K1 , K2                                  /  prosíme, noste přesnou částku /
 • Zakoupený čip a stvrzenka o zaplacení Vám bude předána na první informační schůzce.
 • Na základě odevzdané přihlášky Vám bude zaslán variabilní symbol a přihlašovací údaje do školní jídelny
 • První odeslání platby / nastavení trvalého příkazu / za stravné je 25. 8. 2021 ve výši jedné měsíční úplaty /stravné na září – platba probíhá vždy dopředu /
 • Nastavení trvalého příkazu: od 25. 8. 2021 – 25. 5. 2022 na částku 704,- Kč / měsíc

 + variabilní symbol zadaný školní jídelnou

 • Stravné musí být zaplaceno včas – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd
 • Číslo účtu školní jídelny: 7034 – 72582329/0800
 • Obědy se objednávají, odhlašují a přihlašují přes internet / jidelna.cz , www.kvetnak.cz/ v případě, že nebude zvolen druh oběda, automaticky platí volba č. 1
 • Odhlašování obědů probíhá přes odhlašovací systém školní jídelny a to do 14: 00 hod. předešlého dne, vyjma pondělí, kdy je možné oběd odhlásit telefonicky do 7:30 hod.
 • Žák má nárok na odebrání dotované stravy pouze v době své přítomnosti ve škole, ostatní dny je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit.
 • Dietní stravování je možné pouze ze zdravotních důvodů, a to na základě doložené lékařské zprávy. Prosíme nahlásit včas tuto informaci do školní jídelny.
 • Vyzvedávání obědů do přinesených nádob v první den nemoci probíhá POUZE v dobu k tomu určenou / 11: 15 – 11: 35 /
 • Ukončení stravování během školního roku probíhá písemně /žádost o ukončení stravování /
 • Vyúčtování probíhá v červenci po účetní uzávěrce na Vámi uvedené číslo účtu.

 

 

 • První den školy tzn. ve středu 1. 9. 2021 mají všechny děti oběd odhlášen.   Oběd je nutné si přihlásit nejpozději do pátku 27. 8 2021

 

                zástupce vedoucí školní jídelny (K2) Vitišová Kateřina – jidelnak2@kvetnak.cz

 

Školní družina

Přihlašování do ŠD

 • žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného přihlašovacího lístku. Rodičům budou předány 14. 6.
 • rodiče, kteří se nemohou účastnit této schůzky, si vyzvednou přihlašovací lístek na vrátnicích jednotlivých budov nebo si mohou stáhnout z webu školy (kvetnak.cz/cz/ke-stazeni)

Další důležité informace

 • činnost školní družiny je určena pro žáky 1. - 3. ročníku a přípravné třídy
 • v elektronickém systému Bell hop je zaznamenáván příchod a odchod žáka ze ŠD
 • za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 350, - Kč (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání), výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy.

Platbu na nový školní rok je možno zasílat nejdříve 1. srpna 2021

Poplatek je splatný ve dvou splátkách - platba na účet školy,  č. účtu 72582329/0800  

 1. splátka - 1.750Kč (září - leden) - splatná nejpozději do 1. září 2021
 2. splátka – 1.750Kč (únor - červen) - splatná nejpozději do 31. ledna 2022
  Variabilní symbol začíná 1 a pokračuje částí rodného čísla před lomítkem, tj. 1 - - - - - - .

 

Organizace činnosti

Provoz ŠD: od 6. 30 do 18. 00

 • provoz ranní ŠD je stanoven od 6:30 do 9:00. Je potřebné, aby se žáci dostavili do družiny nejpozději v 7. 30, při půleném vyučování v 8:00
 • informace o elektronickém vyzvedávání dětí ze školní družiny - systém Bell hop :
 • k vyzvednutí dítěte je potřeba čip, cena jednoho čipu je 100 Kč
 • čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy
 • rozhodnutí o počtu čipů závisí na uvážení zákonného zástupce
 • nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence
 • ztrátu čipu je třeba nahlásit co nejdříve (Čip se v systému deaktivuje/zablokuje a nebude tak možné jej zneužít.)
 • každý nový žák bude mít připravené dva čipy, ty budou zákonným zástupcům budou předány 1. 9. ve škole.
 • případné změny nebo přidělání čipů je možné během září.
 • čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

 

Vyzvedávání dítěte

 • je možné po obědě do 13:45, poté školní družina odchází na vycházku, návrat do 15:15.  V době vycházky nelze děti vyzvednout
 • po vycházce je možnost vyzvednutí do 18.00