Montessori pedagogika

Montessori pedagogika

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Principy této pedagogiky pomáhají naplno rozvíjet to,  v čem je žák šikovný.

Vycházíme ze vzájemného respektu, reagujeme na potřeby každého žáka, podporujeme jeho názory a důležité je pro nás celkové bezpečné prostředí.

Posilujeme žákovu zodpovědnost za jeho rozhodnutí, včetně výběru činností, které koordinujeme. Důležitá je skutečnost,  aby s naší pomocí započatou práci dokončili. Diskutujeme s nimi o jejich nápadech či připomínkách.

Díky různorodému věku žáků ve třídách vzniká prostor pro vzájemnou pomoc, empatii a pochopení pro spolužáky.

Při výuce využíváme Montessori pomůcek tak, aby žáci poznávali svět všemi smysly.

MONTESSORI NA KVĚTŇÁKU - PREZENTACE