Montessori pedagogika

Rodiče ve výuce

Zapojení rodičů do programu Montessori tříd

Zapojení rodičů do vzdělání lze rozdělit do dvou rovin:

  1. Zapojení, kdy se rodiče účatní aktivit ve škole jako dobrovolníci, účatní na školních akcí.
  2. Zapojení osobní, kdy rodiče s dětmi komunikují o školních záležitostech pozitivním způsobem, kdy rodiče aktivně rozvíjejí děti pomocí knih a návštěv muzeí, divadel a výstav.

Obecně je vliv rodičovského zapojení pozitivní, a to v rámci oboustanné tolerance a respektu. Dále platí následující:

 

1) 

Rodiče jsou vítáni ve výuce a mohou se aktivně zúčastnit části výuky s vlastním výukovým programem. 

 - Předem domluvený termín a téma vlastního programu s učitelem.

 - Program je v jednom bloku - maximálně hodinu a půl.

 - Během jednoho měsíce můžou být dva "rodičovské programy".

Rodiče jsou vítáni při pomoci organizování společných odpoledních akcí.

 - Předem naplánovaná akce školy/třídy , kdy se společně domluví učitel a rodiče, na možné společné aktivitě (odpolední dílny, besídky, akce v přírodě ...)

 

2)

Rodiče s dětmi pozitivně probírají průběh výuky a podporují dět v aktivitách, které mohou obohatit dané téma výuky (knihy, kulturní akce ...)

 - Díky této domácí aktivitě, je velmi přínosné, když děti ze spoleného domácího zážitku, seznámí své spolužáky s obsahem, popřípadě přinesou materiál k tématu.

 - Díky tomuto osobnímu zapojení se prohlubuje u dětí školní aktivita s domácí.

 - Díky tomuto osobnímu zapojení se odporuje pozitivní vztah školy a rodiny.