Kroužky pořádané školou

Kroužky pořádané školou

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

O konání zájmových kroužků pořádaných školou bude rozhodnuto po 14. 9. 2020

Burzy kroužků dne 3. 9. 2020 - ZRUŠENO

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/20 

Přihlašování do kroužků bude spuštěno v pátek 6. 9. 2019 mezi 14:00 – 15:00
a bude probíhat přes aplikaci na webových stránkách kvetnak.cz

 

Kurzovné za kroužky organizované školou je nutno uhradit
pouze na účet školy 19-72582329/0800 a nejpozději do 10. 9. 2019,
poté bude rezervace uvolněna pro další zájemce.

 

Je nutné dodržet výši platby za kroužek (při více kroužcích platby nespojujte).
Do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku, jméno žáka a třídu.

 

 

BUDOVA K2 (Schulhoffova 8442) – zahájení kroužků 16. 9. 2019

 

 

Pondělí

FOTBAL                                                13:45 – 15:15  1. – 2. třídy                          600 Kč
Lukáš Feňa (kapacita 25 žáků)

 

 

 

Úterý

AEROBIK                                             13:45 – 15:15  PT – 3. třídy                        600 Kč
Miloslava Králíčková (kapacita 20 žáků)
*(kroužek určen pro žáky z K1 i K2, za doprovod dětí na budovu K2 a zpět zodpovídá p. uč.)

 

 

 

Středa

SPORTUJ VE ŠKOLE                               12:40 – 13:25        1. třídy                        Zdarma
Matěj Soucha (kapacita 30 žáků)         
*(přihlášky obdrží děti od své p. vychovatelky)

 

FOTBAL                                               13:45 – 15:15            3. – 5 . třídy                          600 Kč

Miroslav Navara (kapacita 25 žáků)

 

 

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA  13:45 – 15:15       1. – 4. třída                   600 Kč
Karolína Kankrlíková (kapacita 20 žáků)

 

 

    

BUDOVA K1 (Květnového vítězství 1554) – zahájení kroužků 16. 9. 2019

 

 

Úterý

FOTBAL                                                 13:45 – 15:15     PT – 2. třídy                600 Kč
Matěj Soucha (kapacita 25 žáků)

 

VAŘENÍ                                                  15:30 – 17:00     1. – 5. třídy                  1500 Kč
Milena Drážníková (kapacita 12 žáků)
*(kroužek určen pro žáky z K1 i K2, za doprovod na budovu K1 zodpovídá rodič)

 

Středa

KERAMIKA                                           13:45 – 15:15     1. – 3. třídy                 1200 Kč
Milena Drážníková (kapacita 12 žáků)
*(kroužek určen pro žáky z K1 i K2, za doprovod na budovu K1 zodpovídá rodič)

 

 

Čtvrtek

LEHKÁ ATLETIKA                              13:45 – 15:15     PT – 1. třídy                  200 Kč
Daniela Lukášová (kapacita 20 žáků)

 

MODELÁŘ                                                      15:30 – 17:00     1.  9. třídy                 1000 Kč
Jaromír Šátava (kapacita 6 žáků) 
*(kroužek určen pro žáky z K1 i K2, za doprovod na budovu K1 zodpovídá rodič)

 

Pátek

SPORTUJ VE ŠKOLE                                 12:40 – 13:25     PT + 1. třídy            Zdarma
Matěj Soucha (kapacita 30 žáků)
*(přihlášky na tento kroužek obdrží děti od své p. vychovatelky)

 

LEHKÁ ATLETIKA                              13:45 – 15:15     2. třídy                               200 Kč
Daniela Lukášová (kapacita 20 žáků)

 

FOTBAL                                                 13:45 – 15:15     3. – 5. třídy                         600 Kč
Matěj Soucha (kapacita 20 žáků)