Konzultace online

Konzultace online

Vážení rodiče, milí žáci

Vzhledem k pokračující nouzové situaci v ČR, nabízím psychologické poradenství on line formou nebo i přímou osobní formou ve škole.

Všichni se dlouhodobě potýkáme s náročnou nouzovou situací, která přináší různé nové zkušenosti, prožitky a problémy u kohokoliv z nás. Děti jsou těmi nejzranitelnějšími a proto je důležité o ně v současné době všestranně pečovat a pomáhat jim. Abychom toho byli schopni musíme se v první řadě postarat o sebe. Napadá mě metafora jako v letadle, „nejdřív nasadit kyslíkovou masku sobě, abychom mohli pomoci dítěti“. Proto je nutné pečovat i o sebe, celé rodiny, příbuzné i blízké. Aktuálně je ještě obtížněji dostupná pomoc dětských klinických psychologů a psychologů ostatních, kteří jsou přeplněni a mají dlouhé objednací lhůty.

 Proto Vám nabízím psychologickou pomoc na půdě naší školy, která může být pro Vás a Vaše děti snadno, rychle a bezplatně dostupná. Nebojte se na mně obrátit s jakýmkoliv problémem, který řešíte nebo prožíváte. Pokud bude v mých silách budu se snažit Vám pomoci, pokud ne budu se snažit Vás nasměrovat a zprostředkovat  na jinou odbornou pomoc. Neřešené problémy dopadají nejvíce právě na děti, proto je řešme hned.

Aktuálně časté psycho-sociální problémy u dětí i dospělých, se kterými můžu být nápomocná.

Strach a obavy z nemoci a o blízké.

Dopady prodělaného onemocnění. 

Úzkostné pocity a stavy z nepředvídatelného dění a vývoje.

Depresivní stavy.

Ztráta blízké osoby.

Frustrace a podrážděnost.

Problémy se spánkem a denním režimem.

Psychosomatické potíže.

Konflikty a hádky v rodinách.

Přetíženost rodičů a vyhoření.

Existenční nejistota.

Problémy s distanční výukou u dětí, nechuť, nezájem, ztráta motivace.

Ztráta motivace k učení.

Absence sociálních kontaktů.

Rizika a nebezpečí spojená s nadměrným užíváním sociálních sítí.

Výchovné problémy.

Zhoršení dlouhodobých onemocnění nebo postižení a poruch u dětí.

Máte-li tyto nebo i jiné problémy, které by jste chtěli  zkonzultovat můžete se obrátit přímo na psychology.