Atletika 2019/2020

Skupina atletů 2. a 3. tříd ve školním roce 2019-20 zkouší nové pomůcky. 

Daniela Lukášová