Aktivity tříd M1 + M2 ve šk. roce 2018/19

Aktivity tříd M1 + M2 ve šk. roce 2018/19


Montessori výuka probíhá formou bloků a projektů:

Podzimní slavnost /tradice v monte

Mikulášské dílny – výlet Stodola

Vánoční koncert

Rodičovská výuka

 • Seznámení s aromaterapií
 • Jak se chovat ke zvířatům
 • Jóga pro děti
 • Bojové umění
 • Recyklace
 • Cyklistika

Jóga s panem Klimešem – 5 lekcí
Ekocentrum Koniklec

 • Žilo, bylo, jedno město
 • Stavitelé města

Spaní ve škole

 • Noční čtení s panem školníkem
 • Pohádková stezka
 • Dramatizace pohádek
 • Příprava pokrmů/vaření

Stolování a vaření

 • Vlastní příprava pokrmů teplých i studených
 • Základy společenského stolování


Odpolední dílny s rodiči

 • Podzimní tvoření
 • Vánoční besídka
 • Monte kino


Zahrádky - v rámci odpolední družiny
Kurz první pomoci pro děti/ 4 hod s certifikátem pro děti
Škola v přírodě
Všechny ostatní kulturní akce pořádané školou /zahájení šk.roku + tričkování prvňáčků, koncert, sportovní dopoledne na Háje………/
Žáci se účastnili školních soutěží – pěvecká, recitační, šachy, fotbal