Hledat v kontaktech školy

ŠKOLNÍ ROK 2018/19 (pro šk. rok 2019/20 bude aktualizováno v přípravném týdnu)

Oddělení / zařazení Foto Jméno a příjmení email telefon Funkce Umístění (kabinet, budova, učebna)
1 - Vedení školy

Kopečný Pavel

pavel.kopecnyzavinackvetnak.cz

267227500, 220303840 Ředitel základní školy K1 E 01, K2
1 - Vedení školy Mašínová Lenka

lenka.masinovazavinackvetnak.cz

267227502 zástupkyně ředitele K1 E 05
1 - Vedení školy Bartošová Kateřina

katerina.bartosovazavinackvetnak.cz

267227501, 220303865 zástupkyně ředitele, metodik prevence K1 E 02, K2 E 20
2 - Správní zaměstnanec Pálová Markéta

marketa.palovazavinackvetnak.cz

267227511 hospodářka K1 K1 E 17
2 - Správní zaměstnanec Vitišová Kateřina 

katerina.vitisovazavinackvetnak.cz

zástupkyně vedoucí školní jídelny K2
2 - Správní zaměstnanec Vávra Václav vavrazavinacintercrosse.eu  267227520 kustod hřiště K1 H 01
2 - Správní zaměstnanec Nagrant Jan

jan.nagrantzavinackvetnak.cz

267227522 školník ZŠ K1 K17
2 - Správní zaměstnanec Svoboda Daniel

dan.svobodazavinackvetnak.cz

605940087 školník ZŠ K2 K2
2 - Správní zaměstnanec Nagrantová Veronika

jidelnazavinackvetnak.cz

267227510 vedoucí školní jídelny K1 C 01
3 - Pedagogický pracovník Alfery Radka radka.alferyzavinackvetnak.cz 267227553 třídní učitelka 6.C K1 B 27
3 - Pedagogický pracovník   Belladová Venuše venuse.belladovazavinackvetnak.cz 267227556 třídní učitelka 8.A K1 H 08
3 - Pedagogický pracovník Blahovcová Eliška eliska.blahovcovazavinackvetnak.cz     267227535 třídní učitelka 1.C K1 J14
3 - Pedagogický pracovník Blažková Jana jana.blazkovazavinackvetnak.cz 267227550 třídní učitelka 9.A K1 B 02
3 - Pedagogický pracovník Braunová Kateřina katerina.braunovazavinackvetnak.cz 267227551, 220303864 třídní učitelka 6. A K1 B 09, K2 1C 23
3 - Pedagogický pracovník Moravcová Hana 

hana.moravcovazavinackvetnak.cz

školní speciální pedagožka
3 - Pedagogický pracovník Chall Mona

mona.challzavinackvetnak.cz

267227551 učitelka  K1 B 09
3 - Pedagogický pracovník Försterová Věra vera.forsterovazavinackvetnak.cz 220303847 třídní učitelka 1.A K2 2D 12
3 - Pedagogický pracovník    Frýdlová Zuzana zuzana.frydlovazavinackvetnak.cz 220303850 třídní učitelka 5.A K2 2D 03
3 - Pedagogický pracovník Gaierová Veronika veronika.gaierovazavinackvetnak.cz 267227562 třídní učitelka 5.B K1 F 07
3 - Pedagogický pracovník    Kankrlíková Karolína karolina.kankrlikovazavinackvetnak.cz 220303854 třídní učitelka 4.D K2 1D 04
3 - Pedagogický pracovník   Karešová Martina martina.karesovazavinackvetnak.cz 220303860 třídní učitelka 1M K2 3D 06
3 - Pedagogický pracovník Karešová Zuzana zuzana.karesovazavinackvetnak.cz 220303848 třídní učitelka 1.D K2 2D 04
3 - Pedagogický pracovník Kleprlíková Lenka 

lenka.kleprlikovazavinackvetnak.cz

267227536 učitelka zpěvu a hry na flétnu K1 J 05
3 - Pedagogický pracovník Králíčková Miloslava miloslava.kralickovazavinackvetnak.cz 267227533 třídní učitelka 2.B K1 J 23
3 - Pedagogický pracovník   Lálová Tereza tereza.lalovazavinackvetnak.cz 220303847 třídní učitelka 2.A K2 2D 12
3 - Pedagogický pracovník   Lukášová Daniela daniela.lukasovazavinackvetnak.cz  267227534 třídní učitelka 1.B K1 J 09
3 - Pedagogický pracovník Marečková Gabriela gabriela.mareckovazavinackvetnak.cz 220303851 třídní učitelka 2.D K2 1D 11
3 - Pedagogický pracovník    Masareová Naděžda nadezda.masareovazavinackvetnak.cz 267227534 třídní učitelka 3.B K1 J 09
3 - Pedagogický pracovník Mihálová Věra vera.mihalovazavinackvetnak.cz 267227536 třídní učitelka 4.C K1 J 05
3 - Pedagogický pracovník     Mikušiaková Lenka lenka.mikusiakovazavinackvetnak.cz 267227558 třídní učitelka 7.A K1 G 03
3 - Pedagogický pracovník Mourková Miroslava miroslava.mourkovazavinackvetnak.cz 220303860 třídní učitelka 2M K2 3D 06
3 - Pedagogický pracovník Mucala Miloš

milos.mucalazavinackvetnak.cz

267227551, 220303863 učitel  K1 B 09, K2 1C 19
3 - Pedagogický pracovník Navara Miroslav

miroslav.navarazavinackvetnak.cz

učitel TV, trenér
3 - Pedagogický pracovník Nováková Zuzana

anima.znzavinacvolny.cz

267227561 školní psycholožka K1 A 22
3 - Pedagogický pracovník Ondrová Renáta renata.ondrovazavinackvetnak.cz 220303853 třídní učitelka 2.E K2 1D 08
3 - Pedagogický pracovník    Plášilová Petra petra.plasilovazavinackvetnak.cz       267227535 třídní učitelka 3.C K1 J 14
3 - Pedagogický pracovník Plechatá Vladimíra vladimira.plechatazavinackvetnak.cz  220303849 třídní učitelka 3.A K2 2D 09
3 - Pedagogický pracovník Poláková Miroslava

miroslava.polakovazavinackvetnak.cz

267227550 učitelka Aj K1 B 02
3 - Pedagogický pracovník Ptáčková Simona

simona.ptackovazavinackvetnak.cz

267227560 učitelka It, správce webových stránek  K1 A 09
3 - Pedagogický pracovník    Rohanová Lucie lucie.rohanovazavinackvetnak.cz 267 227 533 třídní učitelka 2.C K1 J 23
3 - Pedagogický pracovník    Rorečková Šárka sarka.roreckovazavinackvetnak.cz 267227560 třídní učitelka 6.B K1 A 09
3 - Pedagogický pracovník Srnová Martina martina.srnovazavinackvetnak.cz 267227521 třídní učitelka přípravné třídy K1 A 16
3 - Pedagogický pracovník Boberová Jana jana.boberovazavinackvetnak.cz 267227536 třídní učitelka 4.B K1 J 05
3 - Pedagogický pracovník Šátava Jaromír

jaromir.satavazavinackvetnak.cz

267227562 učitel Fy K1 F 07
3 - Pedagogický pracovník Šimek Jaroslav

jaroslav.simekzavinackvetnak.cz

267227555 učitel Čj, Ov K1 B 13
3 - Pedagogický pracovník Tomanová Dominika 

dominika.tomanovazavinackvetnak.cz

220303849 třídní učitelka 3.D K2 2D 09
3 - Pedagogický pracovník   Štěpánová Pavla pavla.stepanovazavinackvetnak.cz 267227551 třídní učitelka 9.B K1 B 09
3 - Pedagogický pracovník Štrossová Jiřina

jirina.strossovazavinackvetnak.cz

267227556 učitelka Tv K1 H 08
3 - Pedagogický pracovník   Trčková Taťána tatana.trckovazavinackvetnak.cz 267227537 třídní učitelka 5.C K1 A 12
3 - Pedagogický pracovník Trunc Jaromír jaromir.trunczavinackvetnak.cz 267227554 třídní učitel 7.C K1 B 18
3 - Pedagogický pracovník Vágenknechtová Iveta iveta.vagenknechtovazavinackvetnak.cz 220303854 třídní učitelka 4.A K2 1D 04
3 - Pedagogický pracovník    Vávrová Šveda Gabriela gabriela.vavrovazavinackvetnak.cz 267227552 výchovný poradce, třídní učitelka 8.B K1 B 07
3 - Pedagogický pracovník Večeřa Tomáš tomas.vecerazavinackvetnak.cz              267227554 třídní učitel 7.B K1 B 18
3 - Pedagogický pracovník Vladyka Tomáš

tomas.vladykazavinackvetnak.cz

267227556 učitel TV, trenér K1 H 08
2 - Správní zaměstnanec Vosková Libuše

libuse.voskovazavinackvetnak.cz

267227512

statutární zástupkyně ředitele a referentka hospodářské správy

K1 E 18
4 - Vrátnice Vrátnice - K1 267227599/21 K1 D
4 - Vrátnice Vrátnice - K2 220303842 K2
5 - Školní družina Věra Štokrová 267227530 vedoucí školní družiny K1, K2
5 - Školní družina V. Herčíková 267227599/23 1. oddělení (2.C + PT) K1.05
5 - Školní družina V. Štokrová 267227599/22 2. oddělení(2.B + PT) K1.09
5 - Školní družina V. Hanzalová 267227599/32 3. oddělení(1.B) K1.01
5 - Školní družina M. Kordová 267227599/24 4. oddělení(1.C) K1.13
5 - Školní družina L. Bednárová 267227599/27 5. oddělení3.C + 4.B) K1.28
5 - Školní družina M. Švejdová 267227599/37 6. oddělení(3.B + 4.C) K1.27
5 - Školní družina 220303862 7. oddělení(2A + 3.D) K2 2D 13
5 - Školní družina Mgr. V. Jarošová 220303859 8. oddělení(2.D + 4.A) K2 1D 10
5 - Školní družina E. Komzalová 220303845 9. oddělení(2.E + 4. D) K2 1D 09
5 - Školní družina J. Kučerová 220303858 10. oddělení(1. A + 4. A) K2 1E 25
5 - Školní družina M. Hořejší 220303855 11. oddělení(3.A + 3.D) K2 1E 21
5 - Školní družina H. Benešová 220303856 12. oddělení(1.D) K2 1E 24
5 - Školní družina D. Tomanová 220303861 Montessori K2 3D 10
5 - Školní družina P. Soukupová 220303846 Montessori K2 3D 11
5 - Školní družina Hema 267227599/28 K1, K2
6 - Školní klub M. Šťástková 267227599/36 K1 J 2.16
5 - Školní družina Hala pro rodiče 267227599/33

K1 D

2 - Správní zaměstnanec Mikulíková Anna 

anna.mikulikovazavinackvetnak.cz

220303841 hospodářka K2

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství