Ceník a platby

Ceník a platby

Číslo účtu školní jídelny 7034 – 72582329/0800

Zákonní zástupci dětí, kteří vyplní přihlášku ke stravování, dostanou veškeré informace o platbě, variabilním symbolu a internetových přihláškách v emailu na emailovou adresu, kterou do přihlášky vyplní.

(V případě pochybností lze do poznámky napsat, na co je platba určena.)

Platba za stravné probíhá pouze bankovním převodem. 

Tisk složenek se ruší! První platbu hradíte již v srpnu (mimo inkasní platby Č.S.).

Tel: 267 227 510
 

Nově: Odhlašování obědů v tomto školním roce bude možné pouze den předem a to do 14:00 hod. 
    Pokud někdo onemocní v pátek po 14:00 hodině, v sobotu nebo v neděli a bude chtít odhlásit pondělní oběd, může zavolat ještě v pondělí do 7:30 hodin. 
        


1) První den školního roku 3.9.2018

První den školního roku  mají všichni žáci oběd odhlášený. Pokud o něj máte zájem, je nutné si jej přihlásitdo pátku 31.8.2018 do 14:00 hodin. Další dny jsou nastaveny podle šablon z loňského roku.

2) Identifikační čipy

Čipy zakoupené v minulém školním roce pro jídelnu na Květňáku I budou funkční i v jídelně na Květňáku II. Systém je jednotný.

Identifikační čipy jsou vydávány v kanceláři školní jídelny u paní Nagrantové již v posledním srpnovém týdnu.

 • Cena za čip je 55,- Kč /platba v hotovosti/.
 • Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit nový.
 • Po ukončení školního stravování nelze již použitý čip vrátit.

3) Cena obědů

 

Věk 7-10 let 28,- Kč trvalý příkaz    616,- Kč
Věk 11-14 let  30,- Kč trvalý příkaz    660,- Kč
Věk 15 a více let 32,- Kč trvalý příkaz    704,- Kč
Dospělí 63,- Kč trvalý příkaz 1.386,- Kč

Obědy mají děti nastaveny přesně jako předešlý školní rok /dle šablon /.

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození. Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

4) Platba

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem /vyjma inkasní platby/

 • Stravné mohou rodiče platit ze sporožirového nebo bankovního účtu. Příkaz k inkasu si rodiče vyzvednou v kanceláři ŠJ.

 • Placení stravného za sporožirového účtu. Platby si jídelna inkasuje  prostřednictvím sběrného účtu  u spořitelny z účtu rodičů sama. Nutno nahlásit do školní jídelny číslo účtu.

POZOR ZMĚNA:

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY PLATÍCÍ PŘES SBĚRNÝ ÚČET ČESKÉ SPOŘITELNY:

 
Vážení rodiče,
Česká spořitelna ruší 31.12.2018 službu stávajících sběrných účtů a s nimi možnost hromadných inkas. 
( č. sběr.  úč 100233741/0800 )
 
Platba obědů za měsíc prosinec Vám bude vyrovnána zálohou, která Vám byla stržena 7.9.2018
Další platby budou  probíhat přes trvalý příkaz na číslo účtu : 7034-72582329/0800  se stejným variabilním symbolem, vždy k 25. v měsíci.
Platba v tomto případě je vždy do předu tzn. : v prosinci na leden, v lednu na únor atd.
Strávníci ve věku 7- 10 let  616,- Kč/ měsíc
Strávníci ve věku 11- 14 let 660,- Kč/ měsíc
Strávníci ve věku 15 a více 704,- Kč/ měsíc
(výše plateb je stejná)
    
Vyúčtování a vrácení případného přeplatku bude probíhat v červenci po účetní uzávěrce
 • Datum splatnosti je 7. a inkasuje se pouze částka za skutečně projedené obědy.
 • 7.9.    bude z účtu rodičů stržena částka za 22 obědů - záloha
 • 7.10.  bude inkasována částka za skutečně odebrané obědy v září
 • 7.11.  za odebrané obědy v říjnu atd.
 • 7.7.   bude použita  záloha ze září a vyúčtován rozdíl. Případný přeplatek vrátíme na účet 
 • Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští (mimo září).

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení a v případě nejasností nás kontaktujte na tel: 267 227 510 nebo emailem na 

jidelnak1zavináčkvetnak.cz

5) Objednávání, odhlašování a přihlašování obědů

Obědy se objednávají, odhlašují, přihlašují pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny nebo přes internet  /objednavky. jidelna.cz/

 • V případě, že si dítě nezvolí druh oběda, automaticky platí volba jídla č.1

Pokud není dítě ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd /vyjma první den nemoci/ Další dny je rodič povinen obědy odhlásit!
Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je nutno 

                                         odhlásit pouze den předem do 14:00 hod.

 • pomocí terminálu u jídelny,
 • internetu /objednavky. jidelna.cz/
 • nebo telefonicky na čísle 267 227 510 ŠJ K1 a 220 303 843 ŠJ K2

Vyjma pondělí kdy budeme přijímat odhlášky telefonicky do 7:30 hod.

Obědy je nutno odhlašovat i na přelomu měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č. 107/2005Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. První den nemoci je možné si vyzvednout oběd do přinesených nádob. Další dny nepřítomnosti je strávník / zákonný zástupce/  povinen stravu odhlásit.