Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Úvod

ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 

Rodiče, budoucích 1. tříd a PT

Prosíme o odevzdání přihlášky do školní družiny na školní rok 2019-2020 nejpozději do 21.6.2019

Děkujeme

Věra Štokrová

vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ Květnového vítězství 1554

tel.773 196 493

 

 

_____________________________________________________________

 

 Třídní

schůzky

 Přehled 

prázdnin

Ředitelská

   volna

St. svátky

     Dny

otevřených

    dveří

   ŽP Ptakopysk

 Zápisy

do 1. tříd

Celoškolní

   akce

  Školy 

v přírodě

Časový plán

vyuč. hodin

      Kavárny

     pro rodiče

 

_____________________________________________________________

Organizační systém, personální zabezpečení, kompetence >>  

_____________________________________________________________ 

Najdete nás také na sociálních sítích:                        

 

_____________________________________________________________ 

Oznámení o přijetí do 1.ročníku více zde >>

Přípravné třídy - INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH VE ŠK. ROCE 2019/20 >>

_____________________________________________________________

JÍDELNA - INFORMACE PRO STRÁVNÍKY PLATÍCÍ PŘES SBĚRNÝ ÚČET ČESKÉ SPOŘITELNY >>

_____________________________________________________________

DRUŽINA K2 - ČIPY A ČIPOVÝ SYSTÉM >>

_____________________________________________________________

Organizace školního roku 2018/19 >>

9. 10. 11. 12. 1. únor březen duben květen červen

_____________________________________________________________

Něco z historie školy >> 

Naše škola byla otevřena 3. září 1979. Slavíme 40. výročí založení školy ...


_____________________________________________________________

PROJEKTY REALIZOVANÉ A PODANÉ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH >>

        KPBI  

_____________________________________________________________

SOUTĚŽE A SPORTOVNÍ AKCE >>

 

_____________________________________________________________

KONCERTY, ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, JARMARK, SPOLEČENSKÝ VEČER, KAVÁRNY PRO RODIČE >>

_____________________________________________________________

Chceme být škola otevřená:

-        filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky

-        myšlenkám a metodám kritického myšlení

-        pedagogice Marie Montessori

-        interaktivní výuce

-        vytváření vstřícného klimatu školy

-        všem dětem – talentovaným i s handicapem

-        spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání

-        učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu 

_____________________________________________________________

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu: >>

1) POHODA PROSTŘEDÍ, 

kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

 

2) KONSTRUKTIVNÍ VYUČOVÁNÍ,

které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

  

3) OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím.

 
Tyto principy se provázaně objevují v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy.

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která je v souladu s cíli vzdělávání definovanými RVP ZV, je rozpracována do ročních plánů práce školy. Všechna závažná rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách, kde jsou zaměstnanci informováni o nejdůležitějších změnách v zákonech a plánovaných akcích.

_____________________________________________________________

Jak vidí pilíře naši žáci:

      

_____________________________________________________________

Výuka:  

 

Otevřená škola třídy

Montessori třídy - více zde

_____________________________________________________________