Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

3.3.2015 O Květňáku v médiích

PREVENCE, ročník 12, únor, č. 2, s.10, 12 - Rodičovské kavárny - setkání ve škole (text dole)

časopis určený školním metodikům prevence, dále třídním učitelům, metodikům v PPP a odborným pracovníkům - je periodikem vycházejícím deset měsíců v roce, po dobu školního roku; vychází nepřetržitě od května 2004

___________________________________________________________

30.1.2015  KLÍČ (Květňák už je zlatý - s.27) - měsíčník městské části Praha 11 - 

____________________________________

30.9.2014  LIDOVÉ NOVINY - článek dole

__________________________________________

Rodina a škola - článek dole

__________________________________________

15.4.2014  UČITELSKÉ NOVINY

____________________________________